Velayet ve Dinî İnançlar

Bu makale, velayet hakkına ve aile içinde dinî inançlara odaklanmaktadır. Velayet hakkı çocuğun bakım ve korunmasından sorumlu olan velinin sahip ...

Velayet Hukuku

Velayet hukuku, çocukların bakımı ve yetiştirilmesinde görevli ebeveynin yasal haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen bir alan olarak tanımlanabilir. Velayet, ayrılık sürecinde ...

Velayet Davaları

Velayet davaları, ebeveynler arasındaki çocukların velayetinin kimde olacağına dair açılan davaları ifade etmektedir. Bu davalar, ebeveynlerin boşanması, ayrılması, evlenmemiş olmaları ...

Vasiyetnamenin İptali

Vasiyetnameler, bir kişinin ölümünden sonra malvarlığı ve malları için yapacağı tasarruftur. Ancak vasiyetnamenin geçerli sayılabilmesi için belli şartlar yerine getirilmelidir. ...

Vasiyetnamenin İptal Edilmesi ve Yeniden Düzenlenmesi

Vasiyetnameler, ölen kişinin malvarlığı üzerindeki tasarruf hakkını sağlar. Ancak bazı durumlarda vasiyetnameler iptal edilir ve yeniden düzenlenir. Vasiyetname, ölen kişinin ...

Vasiyetnamenin Geçerlilik Şartları

Vasiyetnameler, kişinin ölümünden sonra mal varlığına ilişkin iradesini belirten resmi belgelerdir. Ancak bir vasiyetname ancak belli şartları taşıdığında yasal olarak ...

Vasiyetnamenin Düzenlenmesinde Hukuki Şartlar ve Gerekli Formaliteler

Vasiyetnameler, vefat eden kişinin geriye kalan mal varlığı hakkındaki beyanıdır. Ancak vasiyetnamelerin geçerli olması için belirli hukuki şartlara ve formalitelere ...

Vasiyetnamenin Düzenlenmesi ve İcra Edilmesi

Vasiyetnameler, kişinin ölümünden sonra mal varlığına ilişkin iradesini yazılı belgeye dökmesiyle oluşturulur. Bu belgede, kişi hangi varlıklarını ve nasıl kullanılacaklarını ...

Vasiyetname ve Velayet

Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının nasıl paylaşılması gerektiğine dair bir belgedir. Bu belgede yer alan hükümlere uygun olarak ...

Vasiyetname ve Nafaka

Vasiyetname hazırlamak hayatta iken yapılacaklar listesinin en üzücü ancak bir o kadar da önemli bir maddesi olabilir. Vasiyetname hazırlamanın amacı, ...