Aile Hukuku ve Medeni Durum Belgesi

Aile Hukuku, aileye ilişkin hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Evlilik, boşanma, nafaka, velayet ve diğer çocuk hakları gibi konular Aile Hukuku çerçevesinde ele alınır. Medeni Durum Belgesi ise, kişilerin evlilik, boşanma, bekârlık gibi medeni durumlarına ilişkin resmi belgedir.

Medeni Durum Belgesi, yukarıda da bahsedildiği gibi, bir kişinin medeni durumunu gösteren bir belgedir. Bu belge kişinin evlilik, boşanma ve bekârlık durumlarına göre değişiklik gösterir. Medeni Durum Belgesi’nin alınması ve kullanılması birçok hukuki işlemde gereklidir. Aile Hukuku konuları ile ilgili birçok davada da bu belgenin sunumu talep edilir. Her bir medeni durum için ayrıntılı bilgi ve belgeler Medeni Durum Belgesi işlemleri bölümünde açıklanmaktadır.

Aile Hukuku

Aile Hukuku, ailele ilişkiler ve aile içi hukuki düzenlemeleri kapsar. Evlilik, boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı, evlat edinme, miras ve diğer aile hukuki konuları içerir. Ayrıca çocukları koruyan ve aile içi şiddet gibi konuları regüle eden yasalar bu kapsama dahildir. Aile Hukuku, aile üyelerini korumayı amaçlayan bir hukuk dalıdır ve yasalara uygun bir şekilde düzenlemeler yapabilmek için uzman avukatların yardımından faydalanmak gerekebilir.

 • Evlilik sözleşmesi ve evlilik hukuku ile ilgili bilinmesi gerekenler
 • Boşanmanın nedenleri, süreci ve sonuçları
 • Çocuk hakları, velayet, nafaka gibi konular hakkında bilgilendirme
 • Mal paylaşımı, miras gibi aile içi mali konuların düzenlenmesi

Aile hukuku, ailenin hukuki düzenlemelerini içeren önemli bir bilim dalıdır ve aile içi sorunlarla ilgili çözümler sunar. Bu nedenle aile hukuku ile ilgili tüm detayları öğrenmek, aile içi sorunlara yol açabilecek hataların önüne geçmek için önemlidir.

Evlilik

Evlilik, iki kişinin birbirine sevgi, saygı ve sadakat ile bağlanmasıdır. Türk Medeni Kanunu evlilik hukukunun düzenlenmesini sağlamaktadır. Evlilik, yetişkin ve ergin kişiler arasında yapılabileceği gibi, olgunlaşmamış kişilerin velilerinin izniyle de gerçekleştirilebilir. Bu durumda veliler, evlilik sözleşmesini imzalamalıdır.

Evlilik sözleşmesi, evlilik sırasında veya evlilik öncesinde tarafların imzaladığı ve hak ve yükümlülükleri belirleyen bir anlaşmadır. Bu sözleşme ile birlikte, evlenen çiftler arasında mal paylaşımı ve vasiyet konularında anlaşma sağlanabilir. Ancak, evlilik sözleşmesi, çiftlerin karşılıklı anlaşması ile yapılmaktadır.

Evlilik hukuku, evliliğin yapılması ve sonlandırılması hallerini düzenlemektedir. Evlilik süresince, eşlerin birbirine karşı sorumlulukları ve hakları da bu hukuk kapsamında ele alındığından oldukça önemlidir.

Boşanma

Boşanma süreci, evlilik birliği içinde yaşanan anlaşmazlıklar ve uyumsuzluklar nedeniyle başlatılır. Boşanma talebi, mahkemeye sunulan evlilik birliği ilkelerine aykırılık sebeplerine dayandırılabilir. Boşanma dilekçesi, çiftlerin ortak imzasıyla veya sadece bir tarafın imzasıyla hazırlanabilir. Mahkeme, çiftlerin anlaşmazlıklarına çözüm bulmak için görüşmeler yapılmasını teklif edebilir. Boşanma sonucu evlilik sözleşmesinin iptali anlamına gelir ve uygun bir hakim kararıyla evlilik resmi olarak sona erer. Boşanma süreci, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve diğer çocuk hakları hakkında kararlar içerir ve bunlar mahkeme tarafından belirlenir. Boşanma, yoğun stres ve gerginlik yaşatır ancak adil bir sonuçla sonuçlanması, çiftlerin gelecekteki hayatları için önemlidir.

Çocuk Hakları

Çocuk hakları hukukunun önemli bir konusudur ve çocukların korunması için birçok kanun ve yönetmelik vardır. Nafaka, çocuğun bakımını üstlenen kişinin diğer eşe ödediği maddi destektir. Velayet, çocuğun bakımı ve eğitimi için sorumlu olan kişinin belirlendiği bir yasal konudur. Türk Medeni Kanunu’na göre, velayet ebeveynler arasında paylaştırılabilir veya tek bir ebeveyne verilebilir. Çocuk haklarına ayrıca diğer haklar da dahildir, örneğin çocukların eğitim hakkı, sağlık hakkı ve genel refahlarına saygı duyulması hakkı gibi. Bu nedenle, Aile Hukuku alanında uzman bir avukat yardımı almak çocuk haklarının korunması için önemlidir.

Medeni Durum Belgesi

Medeni Durum Belgesi, kişinin evlilik, boşanma, dul kalma, çocuk sahibi olma gibi medeni durumlarını gösteren resmi bir belgedir. Bu belgeyle birlikte kişinin mevcut medeni durumu doğrulanmaktadır.

Medeni Durum Belgesi, devlet tarafından verilen resmi bir belgedir. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda işlem yaparken, kişilerden medeni durum belgesi talep edilmektedir. Medeni Durum Belgesi, kişinin resmi medeni durumunu ispatlamak için kullanılan önemli bir belgedir.

Medeni Durum Belgesi, ülkemizde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Belge, kişinin nüfus kayıt örneğinde de yer almaktadır ancak bazı kurumlar, belgenin ayrıca sunulmasını isteyebilir.

Medeni Durum Belgesi Çeşitleri

Medeni Durum Belgesi, kişinin evlilik, boşanma veya bekârlık gibi medeni durumunu belirtir. Belgedeki bilgiler, değişken medeni durumuna göre değişiklik gösterir. Bekar olanlar için Medeni Durum Belgesi, Anne ve Babanın Bilgileri ve Doğum Tarihi ile hazırlanır. Evli olanlar için Medeni Durum Belgesi, Eşin Bilgileri ve Evlilik Tarihi ile hazırlanır. Boşanmış olanlar için ise Medeni Durum Belgesi, Boşanma Kararı Bilgileri ile hazırlanır.

 • Bekârlar:
 • İçerik Bilgi
  Anne Adı
  Baba Adı
  Doğum Tarihi
 • Evli Olanlar:
 • İçerik Bilgi
  Eş Adı
  Evlilik Tarihi
 • Boşanmışlar:
 • İçerik Bilgi
  Eski Eş Adı
  Boşanma Tarihi
  Boşanma Karar Tarihi

Medeni Durum Belgesi Nasıl Alınır?

Medeni Durum Belgesi almak için öncelikle nüfus müdürlüğüne gitmeniz gerekiyor. Medeni Durum Belgesi, bekarlık, evlilik, boşanma gibi medeni durumlara göre değişebilir. Belgelerinizi yanınızda bulundurmanız gerekiyor.

Bu belgeyi almak için ödemeniz gereken tutar ise sürekli değişkenlik gösterebilmekte. Bu nedenle, belgeyi almadan önce öğrenmenizde fayda var. Medeni Durum Belgesi için ücretler, belgenin çıkartıldığı yer, Sayıştay Genel Tebliği, 2001/16 sayılı Harçlar Kanunu’na göre belirlenir.

Belge Türü Ücret
Bekarlık Belgesi 7,40 TL
Evlilik Belgesi 12,50 TL
Boşanma Belgesi 25 TL

Medeni Durum Belgesi çıkarmada herhangi bir sorun yaşamamak için önceden işlem yapacağınız nüfus müdürlüğünün çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Ayrıca, ödeme yapabilmek için yanınızda yeterli miktarda para bulundurmanız önemli. Gerekli tüm belgeleri hazırlayarak ve ödeme işlemini tamamlayarak Medeni Durum Belgesi’ni kolaylıkla alabilirsiniz.

Aile Hukuku ve Medeni Durum Belgesi İlişkisi

Aile Hukuku, evlilik, boşanma, velayet gibi konuları kapsayan oldukça geniş bir hukuk dalıdır. Medeni Durum Belgesi de bu konularla doğrudan bağlantılıdır. Medeni Durum Belgesi, kişinin medeni durumuna dair bilgileri içeren resmi bir belgedir ve bu bilgiler Aile Hukuku’ndaki davalarda sıklıkla talep edilir. Özellikle evlilik, velayet veya miras davalarında hakim tarafından belge talep edilmesi oldukça yaygındır. Medeni Durum Belgesi, kişinin aile hukukuna dair bilgilerini de içerdiği için bu iki konu doğrudan birbiriyle ilgilidir.

Aile Hukuku Davalarında Medeni Durum Belgesi

Aile hukuku davalarında Medeni Durum Belgesi, hakim tarafından talep edilen bir belgedir. Bu belge ile ilgili, genel olarak mahkemeye başvuran tarafların, evli ise evlilik durumu, bekar ise bekârlık, boşanmış ise boşanma durumu gibi bilgileri, çocuğu varsa çocuğun velayet durumu, nafaka durumu gibi bilgileri açık ve net bir şekilde sunmaları gerekmektedir. Bu bilgiler, davanın seyrinde önemli rol oynayabilir ve hakim tarafından davanın sonucunda verilecek kararda etkili olabilir. Bu nedenle, Medeni Durum Belgesi, aile hukuku davalarında oldukça önemli bir belge olarak nitelendirilmektedir.

Medeni Durum Belgesinin Boşanma Sürecindeki Önemi

Boşanma süreci, genellikle sancılı ve zorlu bir süreçtir. Bu süreçte Medeni Durum Belgesi, oldukça önemli bir role sahiptir. Boşanma davası açmak isteyen kişilerin, bu belgeyi hazırlamaları ve mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Medeni Durum Belgesi, açılan davada, tarafların evlilik durumunu gösteren bir belgedir.

Ayrıca, Medeni Durum Belgesi’nin boşanma sürecindeki bir diğer önemi, mal paylaşımı sırasında gerekli olmasıdır. Çiftlerin evlilik sürecinde edindikleri malların paylaşımı, boşanma sürecinde en önemli aşamalardan biridir. Bu süreçte, Medeni Durum Belgesi, çiftlerin evlilik sürecinde edindikleri malların tespiti için kullanılacak bir belgedir.

Medeni Durum Belgesi, boşanma sürecinde oldukça önemli bir belge olduğundan, hazırlanması oldukça önemlidir. Tarafların, bu belgenin doğru bir şekilde hazırlanması için bir uzmana başvurmaları önerilir. Ayrıca, Medeni Durum Belgesi’nin doğru bir şekilde hazırlanması, boşanma davasının sonuçlanmasında etkili olacaktır.

Medeni Durum Belgesi İşlemleri ve Belgeleri İçin Gerekli Belgeler

Medeni Durum Belgesi almak için gereken belgeler, kişinin durumuna göre değişmektedir. Nüfus kayıt örneği, evlenme ehliyet belgesi veya boşanma kararı örneği gibi belgeler, medeni durum belgesi işlemleri için gerekli olabilir.

Kişisel bilgiler, doğum tarihi, doğum yeri, anne ve babanın adı gibi bilgilerin yanı sıra evlilik tarihi, eşin adı ve kimlik bilgileri, boşanma tarihi ve hakim kararı gibi detaylar da belgeler arasında yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, medeni durum belgesi almak için bazı resmi dairelerden belgelerin temin edilmesi gerekmektedir. Nüfus müdürlüğü, mahkeme, noterlik gibi yerlerde gerekli belgeler temin edilebilir.

Her detayın kesin bir listesi olmakla birlikte, medeni durum belgesi işlemleri için gerekli belgelerin genel listesi yukarıdaki gibidir. Belgelerin tamamlandığından ve gerekli işlemlerin yapıldığından emin olduktan sonra, medeni durum belgesi ücreti ödendiği takdirde belge temin edilebilir.

Kişisel Bilgiler

Kişisel bilgiler, medeni durum belgesinde yer alan en önemli bilgilerden biridir. Bu bilgiler, doğum tarihi, doğum yeri, anne ve babanın adı, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerdir. Bu bilgiler, doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

Medeni durum belgesi için gerekli olan kişisel bilgiler şu şekildedir:

Doğum tarihi Doğduğunuz tarihi gösteren bilgidir.
Doğum yeri Doğduğunuz şehir veya ilçenin adını gösterir.
Anne ve babanın adı Anne ve babanın ad ve soyad bilgilerini içerir.
Kimlik numarası Kişinin kişisel bilgileri arasında yer alan kimlik numarası da medeni durum belgesinde yer alır.

Medeni durum belgesi için gerekli olan kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması, belgenin geçersiz sayılmasına sebep olabilir. Bu nedenle, belgeyi doldururken kişisel bilgilerin doğru ve güncel olduğuna emin olmanız önemlidir.

Evlilik Bilgileri

Evlilik bilgileri, medeni durum belgesi üzerinde yer alan bilgiler arasında önemli bir yere sahiptir. Bu bilgiler, evlilik tarihi, eşin adı, soyadı ve kimlik bilgilerini içermektedir. Eşlerin medeni durum belgelerindeki bu bilgileri güncel ve doğru şekilde kayıt altında tutmaları önemlidir. Ayrıca, evlilik tarihi ve eşin kimlik bilgileri gibi detaylar diğer kurum ve kuruluşlarda da sıklıkla talep edilmektedir.

Evlilikle ilgili bilgilerin yanı sıra, evlilik sözleşmeleri de medeni durum belgesinde yer alabilmektedir. Evlilik sözleşmeleri, evlilik süresince ya da boşanma durumunda işlerin daha net ve düzenli yürütülebilmesi için hazırlanır. Bu sözleşmelerde, evlilik malları, nafaka, velayet gibi konular detaylı bir şekilde belirtilir.

Evlilik bilgileri, aile hukuku davalarında da önemli bir yere sahiptir. Özellikle boşanma davalarında, evlilik tarihleri, evlilik sözleşmeleri ve mal paylaşımı gibi konular üzerinde sıkça durulur. Bu nedenle, çiftlerin evlilik bilgilerini doğru ve güncel şekilde kayıt altında tutmaları, sonradan yaşanabilecek sorunların önüne geçebilir.

Boşanma Bilgileri

Boşanma sürecinde bazı belgelerin sunulması gerekmektedir. Bunlardan bazıları boşanma tarihi, boşanma nedeni, mahkeme kararı ve nafaka kararlarıdır. Boşanma tarihi, boşanmanın gerçekleştiği tarihtir ve Medeni Durum Belgesi’nde yer alır. Mahkeme kararı ise boşanmanın hangi şekilde gerçekleştiğini belirtir ve bu kararın bir örneği gerekmektedir. Ayrıca, nafaka kararı ve müşterek çocukların velayeti ile ilgili belgeler de sunulmalıdır.

Boşanma sürecinde gereken belgelerin hepsi ilgili mahkeme tarafından talep edilir ve ilgili belgelerin temin edilmesi son derece önemlidir. Belgelerin eksik ya da hatalı olması, boşanma sürecinin gecikmesine neden olabilir.

Medeni Durum Belgesi Türleri ve Ücretleri

Medeni Durum Belgesi, kişinin evlilik, boşanma, bekarlık gibi medeni durumunu gösteren resmi bir belgedir. Farklı medeni durumlara göre farklı Medeni Durum Belgesi türleri bulunmaktadır.

Bekar olan kişilerin veya evlilik, boşanma gibi medeni durumu değişmemiş kişilerin alabileceği bir belgedir. Nüfus kayıt örneği, gerekli belgelerin tamamlandığı halde, ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.

Evlilik yapacak olan ve bekar olan kişilerin alabileceği bir belgedir. Evlenme Ehliyet Belgesi için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı aslı, fotoğraf, ikametgah belgesi, sağlık raporu gibi evlilik merasiminde kullanılan belgeler yer almaktadır. Evlenme Ehliyet Belgesi ücretleri, bulunduğu ildeki nüfus müdürlüğüne göre değişiklik göstermektedir.

Boşanmış kişilerin alabileceği bir belgedir. Boşanma Kararı Örneği için gerekli belgeler arasında boşanma kararının aslı, nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi yer almaktadır. Boşanma Kararı Örneği ücretleri, bulunduğu ildeki nüfus müdürlüğüne göre değişiklik göstermektedir.

Belirtilen tüm medeni durum belgeleri farklı medeni durum tiplerinde ve gerekli evrakların tamamlanmasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Nüfus Kayıt Örneği

Nüfus kayıt örneği, kişinin doğum, evlenme, boşanma, ölüm gibi durumlarına dair bilgileri içeren bir belgedir. Bu belge, nüfusa kayıtlı olan kişinin kimliğinin tespiti, sosyal hakların kullanımı ve resmi işlemlerde gerekli işlemleri yapmak için kullanılır. Nüfus kayıt örneği almak için gerekli belgeler arasında kişinin TC kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi kişisel bilgileri yer alır. Ayrıca örneği almak isteyen kişinin nüfus cüzdanının aslı ya da noter onaylı fotokopisi gereklidir. Ücretler ise ilgili nüfus müdürlüğüne göre değişmektedir.

Evlenme Ehliyet Belgesi

Evlenme Ehliyet Belgesi, evlenecek kişilerin resmi olarak evlilik yapmaya uygun olduğunu gösteren bir belgedir. Bu belgeyi alabilmeniz için öncelikle belirli belgelerin hazırlanması gerekir. Evlenme Ehliyet Belgesi için gerekli belgeler şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi
 • İkametgah belgesi
 • İkinci derece kan hısımlığı bulunmadığına dair beyan
 • Sağlık raporu

Bu belgeleri tamamladıktan sonra, evlenecek çiftler Nüfus Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Evlenme Ehliyet Belgesi’ni çıkartabilirler. Ücretler ise illere ve kurumlara göre değişebilir.

Boşanma Kararı Örneği

Boşanma kararı örneği, boşanma sürecinin sonunda talep edilen bir belgedir. Boşanma kararının resmi bir evrak olması sebebiyle bu belgeyi alabilmek için bazı belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Boşanma kararı örneğini alabilmek için öncelikle mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararının aslı ya da mahkeme kararının onaylı bir nüshası gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, boşanma davasında yer alan taraflardan biri boşanmış biri ise, boşanma kararının ilan edildiği gazete kupürü de gerekmektedir. Boşanma kararı örneği için istenilen belgeler tamamlandıktan sonra, bu belgeyi almak için mahkemeye başvurulabilmektedir.

Boşanma kararı örneği için alınacak ücretler, mahkeme tarafından belirlenmektedir. Ücretler, boşanmanın niteliğine ve sürecine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, boşanma kararı örneği almak isteyen kişilerin bu konuda detaylı bilgi alması gerekmektedir.

Medeni Durum Belgesi İşlemleri Nerede Yapılır?

Medeni durum belgesi işlemleri, genellikle nüfus müdürlüklerinde gerçekleştirilir. Nüfus müdürlüklerinde, nüfus kaydı, evlenme ehliyet belgesi, boşanma kararı örneği gibi medeni durum belgelerinin çıkarılması, kaybolan belgelerin yenilenmesi ve diğer işlemler yapılmaktadır. Ayrıca, noterlikler de medeni durum belgesi işlemleri yapabilir. Ancak noterliklerde çıkarılan belgeler, genellikle nüfus müdürlüklerinde çıkarılan belgeler kadar resmi değildir.

Bununla birlikte, aile mahkemelerinde de medeni durum belgesi işlemleri yapılabilmektedir. Özellikle, aile hukuku davalarında hakim tarafından talep edilen belgelerin çıkarılması için aile mahkemelerine başvurulabilir. Medeni durum belgesi işlemlerinin yapılabileceği diğer kurumlar arasında Türk Konsoloslukları da yer almaktadır. Ülke dışında yaşayan vatandaşlarımız, medeni durum belgesi işlemlerini Türk Konsoloslukları aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Medeni durum belgesi işlemlerinin en yaygın yapıldığı yerler nüfus müdürlükleridir. Nüfus müdürlüklerinde, ilgili belge için gerekli evrakların tamamlanması sonrasında başvuru gerçekleştirilir. Belge ücretleri ise işlem yapıldığı yere ve belgenin türüne göre değişebilir. Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri ve adres bilgilerine ilgili yerlerin resmi web sitelerinden ya da telefonla ulaşarak öğrenilebilir.

Medeni durum belgesi işlemleri için diğer kurum ve kuruluşlar da tercih edilebilir. Ancak, nüfus müdürlükleri kadar yaygın ve resmi değillerdir. Noterliklerde, evlenme ehliyet belgesi gibi bazı belgelerin çıkarılması mümkündür. Ayrıca, aile mahkemeleri tarafından talep edilen belgeler de yine aynı yerde çıkarılabilir. Nüfus müdürlüklerine göre ücretleri biraz daha yüksek olabilir. Medeni durum belgesi için başvurulacak kurum ve kuruluşlar ile ilgili bilgiler de ilgili yerlerin web sitelerinden öğrenilebilir.

Nüfus Müdürlüğü

Nüfus Müdürlüğü, medeni durum belgesi işlemleri için başvurulan bir kurumdur. Nüfus müdürlüklerinde çeşitli işlemler yapılmakta olup, en sık yapılan işlem kimlik kartı çıkartma, nüfus cüzdanı değiştirme ya da kayıp ilanı verme işlemleridir. Medeni durum belgesi için başvurmak isteyenler, öncelikle nüfus müdürlüğünün çalışma saatlerini öğrenmelidir. Genellikle hafta içi mesai saatleri içinde hizmet vermekte olan nüfus müdürlükleri, cumartesi günleri de kısa süreliğine açık olabilmektedir. Başvuru yapmak isteyen kişilerin adres bilgileri, kimlik bilgileri ve gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne gitmeleri gerekmektedir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Medeni durum belgesi, birçok amaç için gereklidir ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda alınabilir. Bunlar arasında noterlik ve Aile Mahkemeleri gibi kurumlar yer almaktadır.

Noterlik işlemleri genellikle evlilik ile ilgilidir. Evlilik öncesi hazırlanan düğün sözleşmeleri ve diğer evlilik işlemleri, noterler tarafından onaylanır. Daha sonra, medeni durum belgesi gereksinimi de dahil olmak üzere diğer evlilik ve aile hukuku işlemleri, noterler tarafından yapılmaktadır.

Aile Mahkemeleri, boşanma, velayet, nafaka ve benzeri konularda hukuki işlemler için kullanılır. Bu işlemler sırasında medeni durum belgesi, çiftin boşanması veya velayet hakkının verilmesi gibi konularda gereklidir. Ayrıca, diğer resmi kurumlar medeni durum belgesi gerektirir. Örneğin, bankalar kredi işlemleri sırasında medeni durum belgesi talep edebilirler.

Medeni durum belgesi işlemleri için gerekli belgeler ve ücretler, kurum ve kuruluşa göre değişebilir. Noterler, Aile Mahkemeleri ve diğer kurumlar için gerekli belgeleri ve ücretleri öğrenmek için ilgili kurumların web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Genellikle, ücretler belgenin çıkarılacağı kuruma göre değişir ve işlemler yapılacak olan yerde yapılmaktadır.

Yorum yapın