Aile Mahkemesi ve Nafaka Davaları

Aile mahkemesinde görülen nafaka davaları, boşanma sonrasında bir tarafın diğerine maddi destek sağlaması gerektiği konusunda bilgilendirme amaçlı açılan davalar olarak bilinmektedir. Bu tür davalar, çiftler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle genellikle mahkemeye taşınmaktadır. Nafaka davalarında, farklı türlerde nafakalar talep edilebilmekte ve bu davaların sonucunda mahkeme tarafından belirlenen nafaka miktarları, tarafların mali durumlarına, nafakayı talep edenin haklarına ve diğer çeşitli faktörlere göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Aile mahkemesinde görülen nafaka davaları, yasal prosedürlere uygun şekilde yapılmalı ve gerekli belgeler sunulmalıdır. Taraflar, adil bir sonuç elde etmek için iyi bir avukatla çalışmalıdır. Nafaka davalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve avukatların rolü hakkında daha detaylı bilgi için bu konuda uzman avukatlarla görüşmek gerekmektedir.

Nafaka Nedir?

Nafaka, boşanma sonrasında bir tarafın diğerine maddi destek sağlamasının gerektiğini belirten bir kavramdır. Bu maddi destek, boşanmaya sebep olan tarafların varlığına ve evlilik süresine, gelir ve gider durumuna, çocukların varlığına ve diğer faktörlere göre düzenlenir. Bu destek, genellikle boşanmanın ardından yargıya başvurulmasıyla ödenir. Nafaka, geçici dönemler için veya boşanmadan sonra kalıcı bir şekilde ödenebilir. Boşanma sonrası ekonomik açıdan güçlü kalan tarafların diğer tarafa nafaka ödemesi söz konusu olabilir.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Nafaka, bir tarafın diğerine maddi destek sağlaması gerektiğini belirten bir konudur. Boşanma sonrası verilen nafakalar farklı türlerde olabilir.

 • Asgari Geçim İndirimi Nafakası: Eşlerden biri, asgari ücretin altında bir gelir elde ediyorsa, açılan dava ile asgari geçim indirimi nafakası alabilir.
 • Velayet Nafakası: Çocukların velayeti kimde ise o taraf, çocukların düzenli harcamalarını karşılamak amacıyla velayet nafakası alabilir.
 • Annelik Nafakası: Boşanma sonrası çocuklarını evde bakıyorsa ve maddi desteğe ihtiyacı varsa, kadın eski eşinden annelik nafakası talep edebilir.

Aile mahkemesi bu tür nafakaları karara bağlayabilir. Ancak nafaka tutarları, davalının maddi durumuna, ihtiyaçlarına ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterir.

Asgari Geçim İndirimi Nafakası

Boşanma sonrasında bir tarafın maddi desteğe ihtiyacı varsa, asgari geçim indirimi nafakası açabilmesi mümkündür. Bu nafaka türü, eşlerden birinin asgari ücretin altında bir gelir elde etmesi durumunda açılabilir. Bu dava, maddi desteğe ihtiyacı olan tarafın geçimini sağlamak için önemlidir. Asgari geçim indirimi nafakası hesaplanırken, gelir durumu, giderleri ve yaşam koşulları dikkate alınır. Bu nedenle, dava sonucu verilen miktar, kişiye özel olarak belirlenir. Ayrıca, nafakanın devamı sürecinde maddi durum değişikliği yaşanırsa, nafakanın yeniden hesaplanması mümkündür.

Velayet Nafakası

Velayet nafakası, çocukların velayetinin kimde olduğuna göre ödenebilen bir nafaka türüdür. Eğer çocuklar boşanmayla birlikte annenin velayeti altındaysa, baba çocuklar için her ay belli bir miktar nafaka ödemekle yükümlüdür. Bu nafakaların tutarı, çocukların yaşına, ihtiyaçlarına ve yaşadıkları bölgeye göre değişebilir. Bu nedenle talep edilecek velayet nafakasının tutarı belirlerken, çocukların düzenli ihtiyaçları ve harcamaları göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, eğitim, sağlık, giyim, gıda vb. giderler bu nafakanın belirlenmesinde en önemli faktördür.

Annelik Nafakası

Annelik nafakası, boşanmanın ardından çocukların bakımını üstlenen kadının, çocuklarını evde bakıyorsa eski eşinden maddi desteği talep edebileceği bir nafaka türüdür. Bu durumda, çocukların bakımından sorumlu olan ebeveynin, çocukların günlük ihtiyaçlarına ve diğer harcamalarına katkı sağlamak amacıyla nafaka talep etme hakkı vardır.

Annelik nafakası tutarı, çocukların ihtiyaçları, bakımı ve ebeveynlerin maddi durumları dikkate alınarak belirlenir. Aile mahkemesinde, anlaşmalı veya çekişmeli olarak nafaka davası açılablir. Anlaşmalı boşanma durumunda, taraflar arasında yapılan anlaşmada bu konu detaylı olarak ele alınır ve karar verilir. Ancak, çekişmeli boşanma durumunda, mahkeme tarafından belirlenir.

Annelik nafakası alınabilmesi için, çocukların bakımını üstlenen ebeveynin evde bakım yapması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, ebeveynin işe gitmesi durumunda, bu nafaka türünün alınması söz konusu olmaz. Ancak, bu durumda da, özel bir durumla karşı karşıya kalan ebeveyn mahkemeden diğer nafaka seçeneklerine başvurma hakkına sahiptir.

Nafaka Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Nafaka davaları boşanma sonrası maddi sorumlulukları belirlemek için açılır. Bu tür davalarda bazı hususlara dikkat edilmesi önemlidir. Öncelikle, nafaka bedelinin tayininde, tarafsız hesaplamalar yapılmalıdır. Kişisel duygulara göre hareket etmek, haksızlıklara neden olabilir. Ayrıca, nafaka ödeme süresinin ne kadar olacağı konusunda belirli kriterler dikkate alınmalıdır. Bu kriterler arasında çocukların yaşları, eşlerin hayat standartları gibi faktörler yer alır.

Diğer bir husus ise, nafaka ödemesinin yapılacağına dair yazılı bir kararın alınması önemlidir. Sözlü anlaşmalar güvenilir değildir ve gelecekte anlaşmazlıklara neden olabilir.

Ayrıca, nafaka davası açıldığında, kişinin maddi durumunda herhangi bir değişiklik olursa, nafaka bedelinin tekrar gözden geçirilmesi için müracaat edilmelidir.

En önemli husus ise, nafaka davalarında doğru avukat seçimidir. Bu tür davalar hukuki süreçleri içerdiği için, tecrübeli bir avukatın varlığı önemlidir. Avukat seçimi yaparken, avukatın referanslarına, önceki davalarındaki başarı oranına ve ücretlerine dikkat edilmelidir.

Temyiz Süreci

Nafaka davalarında alınan kararlara itiraz edilebilmesi için temyiz süreci mevcuttur. Bu süreç, mahkeme kararının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde başlatılmalıdır. Temyiz başvurusu, avukat aracılığıyla istinaf mahkemesine yapılmalıdır. Ancak istinaf mahkemesi de kararını verdiğinde temyiz konusu hakkında kesin bir karar vermiş olacağından, bu aşamadan sonra itiraz edilecek bir mercii kalmayacaktır.

Ek olarak, temyiz başvurusu için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bunlardan biri, temyiz başvurusunun vekalet ücretinin yatırılmasıyla birlikte yapılmasıdır. Ayrıca verilen kararın hukuka uygunluğu ve kararın doğru uygulanıp uygulanmadığı, istinaf mahkemesi tarafından tekrar değerlendirilecektir. Bu süreçte, istinaf mahkemesi tarafından eksiklikler veya hatalar fark edilirse karar düzeltilebilir veya yeniden yargılama kararı verilebilir.

Özetlemek gerekirse, nafaka davalarında verilen kararlar istinaf yoluyla temyize tabidir. Temyiz süreci, kararın verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde avukat aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurulması gerekmektedir. Temyiz başvurusu için belirli şartlar sağlanmalıdır ve istinaf mahkemesi tarafından verilen karar kesindir.

Maddi Durum Değişikliği

Nafaka davaları sonrasında tutarlar belirlenirken tarafların maddi durumları dikkate alınır. Ancak maddi durumların değişmesi halinde nafaka tutarları yeniden belirlenebilir. Nafaka tutarlarının değiştirilebileceği durumlar şunlardır:

 • Eşlerden birinin gelirinin artması veya azalması
 • Eşlerden birinin, çocuğunun velayetini üstlenmesi
 • Eşlerden birinin, yeni bir evlilik yaparak veya bir miras alarak gelirinde önemli bir artış olması
 • Eşlerden birinin yaşlılık veya emeklilik nedeniyle gelirinin azalması veya çocuklarının büyümesi nedeniyle harcamalarının azalması

Bu durumlarda, mahkemeye başvurularak yeni bir nafaka kararı alınabilir. Ancak değişiklik taleplerinin haklı ve makul olması gerekmektedir. Mahkeme, tarafların gelir, harcamalar ve diğer tüm maddi durumlarını dikkate alarak yeni bir nafaka tutarı belirleyecektir.

Nafaka Davalarında Avukatın Rolü Nedir?

Nafaka davaları, boşanma davaları gibi oldukça hassas ve önemli davalardır. Bu nedenle, nafaka davaları da kendi içinde oldukça özel bir alandır ve avukatların rolü büyüktür. Boşanma davalarında olduğu gibi, nafaka davalarında da avukatlar büyük bir öneme sahiptir. Avukatlar, davanın kazanılması için gerekli hukuki bilgi ve tecrübeye sahip oldukları için nafaka davalarında mutlaka bir avukat tutulmalıdır. Avukatlar, davanın açılması, dilekçenin hazırlanması, yargılama sürecinde haklarımızın korunması konusunda bize yardımcı olacaktır. Ayrıca avukatlar, davanın sonucundan memnun kalmadığımız takdirde temyiz sürecinde de bizim yanımızda yer alacaklardır.

Avukatsız Nafaka Davası Açılabilir mi?

Aile mahkemesinde görülen nafaka davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, nafaka davaları oldukça karmaşık olabileceğinden ve hukuki yönleri bulunduğundan, bir avukatın yardımı dava açan taraf için oldukça faydalı olabilir. Ayrıca, nafaka davalarında avukat tutmak, davayı hızlandırabilir ve süreci kolaylaştırabilir.

Avukatsız nafaka davası açmak mümkündür, ancak oldukça risklidir. Davayı kendi başınıza takip etmek istemeniz durumunda, dava işlemlerinin nasıl yapılacağı ve gerekli evrakların neler olduğu hakkında ayrıntılı bilgi edinmeniz gerekir.

Avukat Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

Nafaka davaları oldukça önemli bir hukuk alanıdır ve bu alanda doğru avukat seçimi oldukça önemlidir. İşte nafaka davalarında avukat seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Deneyim: Avukatın nafaka davalarında deneyimli olması oldukça önemlidir. Bu alanda tecrübe sahibi olan bir avukatın davayı daha iyi yöneteceği düşünülmektedir.
 • Referanslar: Avukatın daha önceki nafaka davalarında başarılı referansları olup olmadığına bakılmalıdır. Başarılı referansları olan avukatlar, genellikle başarılı sonuçlar alırlar.
 • Sonuca Odaklanma: Avukatın, müvekkilin taleplerini karşılamak için ne kadar çaba harcadığına bakılmalıdır. Aynı zamanda avukatın, müvekkilinin hukuki haklarını korumak için ne kadar istekli olduğu da önemlidir.
 • İletişim Becerileri: Avukatın iletişim becerileri ve müvekkil ile etkili bir şekilde iletişim kurma yeteneği oldukça önemlidir. İyi bir avukat, müvekkiliyle arasında iyi bir iletişim kurabilir ve onu olayın tüm aşamalarında bilgilendirebilir.

Bununla birlikte, nafaka davalarında avukat seçerken, avukatın ücreti de bir faktördür. Ancak, sadece fiyat faktörüne odaklanmak yerine yukarıdaki hususlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yorum yapın