Arabuluculuk Anlaşması

Arabuluculuk anlaşması, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların gönüllü olarak bir arabulucu aracılığıyla çözülmeye çalışılması amacıyla yürürlüğe konan bir belgedir. Bu anlaşma, uyuşmazlıkların hukuki yollarla çözümü yerine daha az zaman, para ve enerji tüketen arabuluculuk yöntemi ile çözülmeye çalışılabileceğini vurgular. Arabuluculuk anlaşması, tarafların karşılıklı anlaşmaya varmaları için gerekli olan tüm süreçleri ve aşamaları belirler. Anlaşmanın imzalanması ile taraflar, taahhüt ettikleri hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi noktasında arabulucunun önerilerini takip eder. Arabuluculuk anlaşmaları, ticari uygulamaların bir parçası hâline gelmiştir ve birçok sektörde işlem yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, taraflar arasında uyuşmazlıkların gönüllü olarak bir arabulucunun aracılığıyla çözülmeye çalışılması anlamına gelir. Bu yöntem, mahkeme yoluyla uyuşmazlık çözümüne göre daha hızlı ve az maliyetlidir. Taraflar, uyuşmazlıkla ilgili konuları arabulucuya açık ve dürüst bir şekilde anlatır ve arabulucu da tarafların kaygılarını ve endişelerini anlamak için çaba sarf eder. Arabulucunun görevi, taraflar arasında bir uzlaşmaya varılmasıdır. Taraflar birbirleriyle iletişim kurarak, arabulucunun yardımıyla, sorunlarını halletmeye çalışırlar. Böylece taraflar arasında sözleşme ihlali, ödeme anlaşmazlıkları gibi sorunlar çözülebilir.

Arabuluculuk Anlaşması Nedir?

Arabuluculuk anlaşması, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk yönteminin kullanılmasını öngören belgedir. Anlaşma, arabuluculuğun uygulanacağı konuları, tarafların yükümlülüklerini, görüşmelerin nasıl yapılacağını ve sonuçların nasıl belirleneceğini belirler. Taraflar, arabuluculuk süreci sırasında birbirleriyle doğrudan iletişim kurarak anlaşmaya varmaya çalışırlar. Arabuluculuk anlaşması, taraflar arasında bir anlaşmazlık çıkması durumunda arabuluculuğun kullanılacağına dair karşılıklı bir mutabakat sağlar ve uyuşmazlığın mahkemeye gitmeden dışarıda çözülmesine yardımcı olur.

Anlaşmanın Hukuki Niteliği

Anlaşmanın hukuki niteliği, söz konusu arabuluculuk anlaşmasının yasal dayanağı ve ticari uygulamalarıyla ilgilidir. Arabuluculuk anlaşması, başlangıçta gönüllü bir kararla alınır ve tarafların belirlenen arabulucu vasıtasıyla ilişkilerinde herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde kullanılır. Anlaşmanın hukuki niteliği, anlaşmanın taraflarca kabul edilmesi sonucunda resmi bir belge haline gelir. Ancak arabuluculuk anlaşması, yasal işlemlere dayanmaz ve bir mahkeme kararı değildir. Tarafların karşılıklı rızasıyla yapılan bu anlaşmalar, uyuşmazlıkların daha hızlı ve uygun koşullarda çözülmesine olanak sağlar.

Anlaşmaya Neden İhtiyaç Duyulur?

Arabuluculuk anlaşması, tarafların birbirleriyle olan ihtilaflarını gidermek için bir arabulucu gözetiminde anlamlı bir şekilde çözmeye karar vermesi durumunda yapılan anlaşmadır. Bu anlaşmanın ihtiyaç duyulması, tarafların ihtilaflarının karmaşık olması veya hukuki görüş ayrılıklarından kaynaklanabilecek ikilemleri ortadan kaldırma amacıyla yapılır. Yargı sistemi içinde yaşanan uzun süreli mahkeme işlemleri yerine arabuluculuk anlaşmasının kullanımı daha hızlı, daha ucuz ve daha az zahmetli olabilir. Arabuluculuk anlaşması, taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde bir uzlaşma sağlarken tarafların birbirleriyle ilişkilerini daha iyi hale getirebilir.

Anlaşmazlıkların Giderilmesinde Hukuki Yollar

Anlaşmazlıkların çözümlenmesi için hukuki yolların yanı sıra arabuluculuk yöntemi de kullanılabilir. Arabuluculuk yönteminin avantajları arasında hızlı ve gizli olması, mahkeme masraflarından tasarruf sağlaması ve taraflar arasında işbirliği sağlama potansiyeli bulunması yer almaktadır. Tarafların anlaşmazlığı mahkemede çözüme götürmeleri ise daha uzun ve masraflı bir sürece neden olabilir. Ancak, bazı durumlarda arabuluculuk yöntemi yeterli olmayabilir ve tarafların mahkemeye gitmeleri gerekebilir. Bu nedenle, arabuluculuk anlaşması, tarafların anlaşmazlığı nasıl çözecekleri konusunda önemli bir belgedir.

Anlaşmanın İçeriği

Arabuluculuk anlaşmasının içeriği, taraflar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için izlenecek prosedürleri, tarafların yükümlülüklerini, tarafların arabuluculuk görüşmeleri sırasındaki hak ve sorumluluklarını, görüşme sürecindeki belgelerin saklanması gibi konuları ele alır. Tarafların anlaşmaya varması halinde, arabuluculuk anlaşması mahkemelerde delil niteliği taşır.

Arabuluculuk anlaşmasının başlıca unsurları şunlardır:

 • Uyuşmazlık konusu
 • Arabulucunun seçimi
 • Arabuluculuk yerinin belirlenmesi
 • Görüşmelerin yapılacağı tarih ve saat
 • Arabuluculuğun başlamasına ve sona ermesine ilişkin şartlar
 • Tarafların açıklamalarının ardından arabulucunun görüşleri
 • Tarafların arabuluculuk sırasında yerine getirecekleri yükümlülükler
 • Anlaşmaya varıldığında anlaşmanın koşulları
 • Belgelerin saklanması ve gizliliği

Taraflar, arabuluculuk anlaşmasını resmi bir belgeye dönüştürülmesi için arabuluculuk sonunda imzalar. Anlaşmanın resmiyeti, tarafların imzaladığı ihtiyari protokol veya noter tasdikli şekilde hazırlanan belge ile sağlanır.

Avantajları ve Dezavantajları

Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların hukuki yollarla çözümü yerine alternatif bir yöntemdir. Bu nedenle arabuluculuk taraflara birçok avantaj sağlar. Bunlardan ilki, hukuki süreçlere göre daha hızlıdır ve daha az maliyetlidir. Ayrıca, arabuluculuk sürecinde taraflar kendilerine münhasır ve özgün bir çözüm bulabilirler.

Bununla birlikte arabuluculuğun da bazı dezavantajları vardır. Arabuluculuk, uyuşmazlıkla ilgili kararlar veremez, sadece taraflar arasında bir anlaşmaya varmalarını sağlayabilir. Arabuluculuk sürecinde bir taraf diğerine göre daha güçlü olabilir ve sonuç olarak arabuluculuk süreci adil olmayabilir. Sonuç olarak, arabuluculuk taraflar arasında olası bir uyuşmazlık durumunda değerlendirilebilir ancak her durumda faydalı olmayabilir.

Arabuluculuk Anlaşmasına Nasıl Varılır?

Arabuluculuk anlaşmasına varmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

 1. İlk aşama, tarafların arabuluculuğa başvurması ve arabulucunun seçilmesidir. Taraflar, arabulucu özellikleri, deneyimleri, ücretleri ve diğer kriterlere göre uygun arabulucuyu seçmelidir.
 2. Arabuluculuk süreci başladığında, tarafların birbirlerine açık ve doğru bir şekilde bilgi vermeleri gerekmektedir. Ayrıca, taraflar uygun bir toplantı yeri ve zamanı belirleyerek arabuluculuk görüşmelerine hazırlanmalıdır.
 3. Görüşmelerde, tarafların kendi taleplerini ve beklentilerini dile getirmesi son derece önemlidir. Arabulucu, taraflara karşılıklı olarak anlamlı bir şekilde iletişim kurmalarında yardımcı olacak ve tarafların çözüm odaklı düşünmelerine yardımcı olacaktır.
 4. Taraflar, arabuluculuk süreci boyunca anlaşılan konuların tespiti ve kaydedilmesi için bir protokol hazırlamalıdır. Bu protokol, tarafların anlaştığı konuların belirlenmesi ve anlaşmanın yazılı olarak düzenlenmesi için kullanılacaktır.
 5. Anlaşma, tarafların her biri tarafından imzalanmalı ve ardından noter tarafından onaylanmalıdır.

Tarafların arabuluculuk anlaşmasına varması, uyuşmazlıkların çözümü için hızlı, ekonomik ve etkili bir yöntemdir. Taraflar, arabuluculuk sürecinde uyumlu bir şekilde çalıştıklarında, uyuşmazlıkların çözümü için daha az zaman ve para harcamaları gerekecektir.

Arabulucu Seçimi

Arabulucu seçimi, taraflar arasındaki uyuşmazlığın tarafsız ve etkili bir şekilde çözülmesi için oldukça önemlidir. Uygun arabulucu seçimi, anlaşmanın tarafları için olumlu sonuçların elde edilmesine yardımcı olabilir. Arabulucu seçim kriterleri arasında tarafsızlık, tarafsızlığı tehdit edebilecek durumların bulunmaması, arabulucunun yetkinlik düzeyi gibi unsurlar yer alır. Ayrıca, arabulucu adaylarının deneyimleri ve uzmanlık alanları da dikkate alınmalıdır. Taraflar arasında görevlendirilen arabulucunun, taraflar arasında bir arabuluculuk anlaşması sağlayabilmesi için, her iki tarafın da güvenilir ve yetkin bulması gerekmektedir.

Arabuluculuk Görüşmeleri

Arabuluculuk görüşmeleri, uyuşmazlık çözümü için en kritik adımlardan biridir. Bu görüşmeler, taraflar arasındaki anlaşmazlığı arabulucu aracılığıyla çözmeyi amaçlamaktadır. Görüşmelerin nasıl yapılacağına dair belirli bir kural yoktur, ancak arabulucunun yönlendirmeleri doğrultusunda tarafların anlaşmaya varabilmeleri için iletişim kurmaları gerekir. Görüşmelerde tarafların dürüst olması, anlaşmaya açık fikirle yaklaşması ve müzakereler sırasında duygusal davranmaması gerektiği önemlidir.

Görüşmelerde uzlaşıya varılması için tarafların karar verme sürecinde etkili olduğu kadar arabulucunun da önemli bir rolü vardır. Arabulucu, taraflar arasında bir köprü görevi görerek, mümkün olan her türlü konuda yardımcı olur ve tarafların anlaşmasına yardımcı olur. Arabulucular, taraflar arasında iletilemeyen mesajları açığa çıkararak ve tarafların endişelerini anlamalarında yardımcı olarak, uyuşmazlığı daha verimli bir şekilde çözmeye katkı sağlarlar.

 • Görüşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar:
  • Tarafların objektif olmaları gereklidir.
  • İletişimde keskinlikle ve saygıyla davranılması gerekmektedir.
  • Her iki tarafın da konuşma sürelerinin eşit olması gerekmektedir.
  • Her iki tarafın da katılım sağlamaya hazır olmaları gerekmektedir.

Arabulucu, tarafların birbirlerini anlamalarına yardımcı olmak için arabulucu tekniği ve önerileri sunar, tarafları uzlaşmaya ve çözüme yönlendirir ve anlaşmazlık çözümüne ilişkin çözümler önerir. Arabuluculuğun başarılı olması, tarafların işbirliği içinde çalışmasına, açık ve dürüst bir iletişim kurmasına ve birbirlerinin bakış açısını ve endişelerini anlamak için zaman ayırmasına bağlıdır.

Arabuluculuk Anlaşması Örneği

Arabuluculuk anlaşmasının içeriği, arabuluculuk yoluyla uyuşmazlık çözümü hakkında taraflar arasında karşılıklı anlaşmaya varılmasına yöneliktir. Bu anlaşmanın örnekleri, çeşitli sektörlerde ve farklı alanlarda bulunabilir. Örneğin, iş sözleşmeleri, tüketici anlaşmaları ve gayrimenkul sözleşmeleri gibi alanlarda arabuluculuk anlaşmaları sıkça kullanılmaktadır.

Bir arabuluculuk anlaşması örneği, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin nasıl oluşacağı hakkında fikir sahibi olmak için önemlidir. İki taraf arasındaki uyuşmazlık ne olursa olsun, arabuluculuk anlaşması, her iki taraf için de geçerlidir. Anlaşmada, arabuluculuğun amacı, görüşmelerin nasıl yapılacağı ve arabulucuya ödenecek ücret gibi birçok ayrıntı yer alır.

Örnek bir uyuşmazlık durumunda, arabuluculuk anlaşması tarafların süreçleri daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Bu anlaşma, taraflar arasında anlaşmazlık olduğunda arabuluculuk yönteminin nasıl işleyeceğini açık bir şekilde ortaya koyar. Her iki taraf da anlaşmaya uyduğunda, arabuluculuk anlaşmasına dayanarak bir arabulucuya başvurulabilir.

Yorum yapın