Boşanma Ehliyeti

Boşanma, her ülkede hukuki bir süreçtir ve Türkiye’de de özel bir yasal düzenlemeye tabidir. Boşanma ehliyeti, evlilik birliğinin sonlandırılması için yasal olarak gereken koşulları sağlamak anlamına gelir. Türk Medeni Kanunu’na göre, bir kişinin boşanma talebinin kabul edilmesi için belirlenmiş koşullara uyması gerekmektedir. Boşanma sürecinde, evlilik birliği içinde ortaya çıkan hak ve yükümlülüklerin tasfiye edilmesi ve malların paylaşımı gibi konular da yasal olarak düzenlenir. Boşanma sürecinde tarafların dikkatli olması ve yasal süreci doğru takip etmeleri önemlidir.

Boşanma sürecinde, tarafların uyması gereken yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Boşanma talebi, aile mahkemesinde açılmalıdır ve avukat tutma zorunluluğu mevcuttur. Anlaşmalı boşanma davalarında, eşlerin ortak kararla evliliklerinin sonlandırılması için protokol hazırlayarak mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Çekişmeli boşanmalarda ise mahkeme kararı ile boşanma gerçekleşir. Boşanma sürecinde, çocukların velayeti, mal paylaşımı, nafaka gibi konular da ele alınır. Boşanma sürecinde yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgi için avukat desteği almanız önerilir.

Türkiye’de Boşanma Süreci

Türkiye’de boşanma süreci, kanunlar tarafından düzenlemiştir. Boşanma davaları, Aile Mahkemesi ya da Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilir. Süreç, evliliğin resmi olarak sona ermesi için izlenmesi gereken bir dizi adımdan oluşur. İlk olarak, boşanma dilekçesi verilir ve ardından mahkeme, taraflarla ilgili durum hakkında bilgi toplar. Tarafların uzlaşamadığı durumlarda, duruşma yapılarak karar verilir.

Boşanma sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli adım, boşanma dilekçesinde belirtilen nedenleri kanıtlamaktır. Ayrıca, anlaşmalı boşanmalarda boşanma protokolü hazırlanması gerekmektedir. Çekişmeli boşanmalarda ise mahkeme kararı verilir ve mal paylaşımı gibi konularda karar verilir.

Boşanma süreci boyunca takip edilmesi gereken adımları bilmek ve doğru belgeleri toplamak önemlidir. Boşanma davası açmak için gereken evraklar arasında evlilik cüzdanı, kimlik kartı ve boşanma dilekçesi bulunmaktadır. Bu belgelerin eksik olması durumunda dava açılamaz. Boşanma davası açmak için de belirli şartların sağlanması gerekmektedir.

Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri, Türkiye’de belirli yasal düzenlemelere tabidir. Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen geçerli boşanma sebepleri arasında; zina, şiddet, suç işleme, alkol bağımlılığı gibi durumlar yer alır. Eşler arasındaki güven ve sadakat ilişkisinin kopması da boşanma sebepleri arasında sayılır. Boşanma sebebini kanıtlamak için, mahkemeye sunulacak belgeler oldukça önemlidir. Örneğin, şiddet sebebiyle boşanma isteyen eş, mahkemeye şiddet raporu veya görgü tanıkları beyanlarını sunabilir. Boşanma sebeplerinin yasalara uygun olarak kanıtlanması, boşanma davalarının olumlu sonuçlanmasında büyük rol oynamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma

Eşler arasında anlaşma sağlandığı durumlarda, evlilik birliği anlaşmalı olarak sonlandırılabilir. Anlaşmalı boşanma süreci, tarafların birlikte karar vermesi gereken hususları içeren bir protokolün hazırlanması ile başlar. Hazırlanan protokol, boşanma dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulur ve mahkeme tarafından onaylanması halinde boşanma işlemi gerçekleşir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde, eşlerin mal varlıklarının paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti, eşlerin soyadı kullanımı gibi konular yer alır. Bu süreçte tarafların bir avukat tarafından temsil edilmesi zorunlu değildir.

Anlaşmalı boşanma, tarafların birbirleri ile karşılıklı olarak uzlaşması ile gerçekleşen bir süreçtir. Bu nedenle, olumlu bir sonuç elde etmek için tarafların birbirlerinin fikirlerine saygı göstermeleri ve mümkün olduğunca uzlaşmacı bir yaklaşım sergilemeleri gerekir.

Eğer tarafların anlaşmalı olarak boşanma gerçekleştirme konusunda karar verememesi durumunda, çekişmeli boşanma süreci başlar. Çekişmeli boşanma süreci daha uzun sürer, maddi ve manevi olarak taraflara daha çok zarar verir. Bu nedenle, mümkün olduğunca anlaşmalı boşanma sürecinin tercih edilmesi önerilir.

Boşanma Protokolü

Boşanma sürecinde eşlerin uyacakları kuralların belirtildiği protokol, anlaşmalı boşanma davalarında oldukça önemlidir. Protokol, eşlerin boşanma sürecinde uymaları gereken maddeleri içermektedir. Bu maddeler arasında mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konular yer almaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası açan çiftlerin protokolü imzalaması gerekmektedir. Protokol, elde edilecek belgeler üzerinden hazırlanabilir. Ancak, her iki eşin anlaşması ile protokolde bazı değişiklikler yapılabilir.

Her iki tarafın da imzaladığı protokol, boşanma kararının verilmesiyle birlikte kesin hal kazanır. Eşler, protokolde belirtilen kurallara uyarak boşanma sürecini tamamlayabilirler. Bu sayede daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde boşanma işlemini gerçekleştirebilirler.

Boşanma protokolünün hazırlanması sırasında, eşlerin haklarının korunması büyük önem taşır. Bu nedenle, herhangi bir yanlış veya eksiklik olmaması için avukat desteği alınması önerilmektedir.

Çocukların Velayeti

Boşanma sürecinde en önemli konulardan biri, çocukların velayetinin kimin üzerine alınacağıdır. Bu süreçte çocukların çıkarları her zaman öncelikli olmalıdır. Çocukların velayeti ya anneye ya da babaya verilebilir. Ancak bazı durumlarda çocuklar, hem annenin hem de babanın velayeti altında olabilir.

Şayet anlaşmalı boşanma gerçekleştirildiyse, eşler çocukların velayeti konusunda karar vermeli ve bu konuda mahkeme tarafından onaylanacak anlaşmayı hazırlamalıdırlar. Eğer çekişmeli boşanma gerçekleştiriliyorsa, mahkeme çocukların çıkarlarını her zaman gözeterek velayet kararını verecektir.

Çocukların velayetinin verilmesi durumunda, velayetin yüzde yüz bir ebeveyn tarafından alınmasına karar verilmez. Boşanmanın ardından ebeveynler çocuklarla ilgili kararları birlikte almalı ve çocuklarının hayatına birlikte devam etmelidirler.

Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma süreci, eşlerin anlaşma sağlayamadığı durumlarda gerçekleşir. Mahkeme kararıyla sonuçlanan bu süreçte çiftlerin birbirleriyle anlaşamadığı konular adli makamlarca karara bağlanır. Bu durumlarda her iki tarafın da avukatı bulunur ve dava süreci oldukça uzun olabilir. İlk olarak, dava açmak için bilirkişi incelemesi yapılır. Ardından, dava açıldıktan sonra iddia ve savunmalar sunulur ve ifade verilir. Taraflara, haklarının korunması için dikkatli ve kontrollü bir şekilde adım atmaları ve adli süreçleri iyi takip etmeleri önerilir.

Çekişmeli boşanma süreci sırasında, eşlerin mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konularda anlaşmaya varılamaması durumunda, mahkeme kararlarına uyulması gerekmektedir. Ayrıca, süreçte çiftlerin birbirlerine karşı deliller sunmaları gerekiyor. Bu nedenle, çekişmeli boşanma, hem psikolojik hem de finansal açıdan oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Tarafların, dava sürecinde hukuki yardım alması ve uzman avukatlara danışması önemlidir. İyi bir avukatla çalışmak, hem süreci hızlandırır hem de çiftlerin haklarının daha iyi korunmasını sağlar.

Boşanma Davası Açmak İçin Hangi Belgeler Gerekli?

Boşanma davası açmak için bazı belgelerin hazır bulundurulması gereklidir. Bunlar arasında:

 • Boşanma dilekçesi: Boşanma talebinizi içeren bir dilekçe hazırlamanız gerekir.
 • Nüfus kayıt örneği: Evlilik cüzdanınızla birlikte, çocuklu boşanmalarda çocukların nüfus kayıt örnekleri de gereklidir.
 • Mal paylaşımı ve velayet konusunda anlaşma protokolü: Anlaşmalı boşanma durumunda, eşlerin ortak kararlarına dayanarak hazırlanan bir belgedir.
 • Gelir belgesi: Nafaka talebi söz konusu olduğunda, gelir belgesi de sunulması gereken belgelerden biridir.

Ayrıca, evliliğin sonlandırılması sürecinde eksik evrakların sunulması durumunda dilekçeniz geçerli olmayabilir ve dava açılamayabilir. Bu nedenle, belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması son derece önemlidir.

Boşanma Davası İçin Gereken Şartlar

Boşanma davası açmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar;

 • Evlenmenin en az bir yıl sürmüş olması
 • Eşlerden en az birinin Türkiye’de ikamet etmesi ya da Türk vatandaşı olması
 • Boşanma nedeninin varlığının kanıtlanması

Yukarıdaki şartların sağlanması durumunda boşanma davası açılabilir. Boşanma nedeninin kanıtlanabilmesi için ise gerekli delillerin toplanması önemlidir. Bu nedenle, boşanma davası açmadan önce bir avukattan destek almak faydalı olabilir. Ayrıca, anlaşmalı boşanma söz konusu ise, eşlerin mutlaka bir protokol hazırlaması ve mahkeme onayına sunması gerekmektedir.

Boşanma Sürecinde Miras Hukuku

Boşanma sonrasında miras hukuku da önemli bir konudur. Çiftler boşanmalarından sonra sahip oldukları tüm malları ve hakları paylaşmak zorundadırlar. Bu paylaşım ayrıca mahkeme kararı ile belirlenir. Boşanmada yasal düzenlemeler, mal paylaşımı ve miras hukuku ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir.

Miras paylaşımı, boşanma sonrası gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu süreçte, çiftlerin banka hesapları, emlak, araç ve diğer mal varlıkları dahil olmak üzere tüm varlıkları paylaşılmalıdır. Miras hukuku kapsamında, boşanma sonrasında çiftler ayrı yaşayan iki birey haline geldikleri için, ölen bir eşin mal varlığı da artık onların mal varlığı değildir.

Boşanma sürecinde miras hukuku konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bu nedenle, çiftlerin boşanmadan önce her şeyi ayrıntılı bir şekilde planlamaları, avukatlarıyla çalışmaları ve yasal düzenlemelere uygun davranmaları çok önemlidir.

Mal Paylaşımı

Boşanma süreci sırasında eşlerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri mal paylaşımıdır. Mal paylaşımı, evlilik birliği süresince edinilen malların eşler arasında adil bir şekilde bölüştürülmesidir. Bu malların bazıları şunlardır:

 • Gayrimenkuller
 • Otomobiller ve diğer araçlar
 • Banka hesapları
 • Yatırım hesapları
 • Mücevherler

Mal paylaşımı, Türk Medeni Kanunu’na göre eşlerin birlikte anlaşarak gerçekleştirebileceği gibi mahkeme kararı ile de gerçekleştirilebilir. Eşler arasında anlaşmazlık durumunda mahkeme, malların değeri, evlilik birliği süresince hangi eşin ne kadar katkı sunduğu gibi faktörlere göre paylaşımı yapar. Mahkeme, adil paylaşımının gerçekleştirildiğinden emin olmak için malların ilgili belgelerinin tam olarak ortaya çıkarılmasını isteyebilir.

Mal paylaşımı sürecinde karşılaşılan sorunların çözümü için profesyonel bir hukuk danışmanı ile iletişim kurulması önerilir.

Miras Paylaşımı

Boşanma sonrasında kişilerin sahip oldukları haklar miras hukuku kapsamında ele alınır ve eşler arasında paylaşım yapılır. Türk Medeni Kanunu’na göre miras, mirasçılardan ölen kişinin mal varlığından kalan payların bölüştürülmesini ifade eder. Boşanma sonrasında eşler miras hukuku kapsamında miras paylaşımı yapmak zorundadır.

Miras paylaşımında cast hakkı, vasiyetname, miras bırakılan mal ve hakların türü, mirasçılar gibi birçok önemli faktör göz önünde bulundurulur. Bu faktörlere göre miras paylaşımı yapılır. Eşler arasındaki mal paylaşımı ile ilgili protokolde belirtilen tüm detaylar üzerinde anlaşma sağlanması durumunda miras paylaşımı da daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Miras paylaşımı ile ilgili detaylı bilgiler İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği gibi kurumlarda bulunan avukatlardan alınabilir. Miras paylaşımı sürecinde avukatın yardımı, doğru ve adil sonuçlar elde etmek için oldukça önemlidir.

Yorum yapın