Çevre Suçları Soruşturması ve Kovuşturması

Çevre suçları, doğal kaynakların tahrip edilmesi, hava, su ve toprak kirliliği, atık yönetimi gibi çeşitli eylemlerle gerçekleşen suçlar olarak tanımlanmaktadır. Bu suçların önemi, insan sağlığına ve doğaya yönelik zararlarından kaynaklanmaktadır. Hava kirliliği, özellikle büyük şehirlerde solunum yolu hastalıklarına, su kirliliği ise ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Çevre suçları aynı zamanda, biyolojik çeşitlilik kaybı, iklim değişikliği gibi küresel ölçekte önemli problemlere sebebiyet vermektedir. Bu nedenle çevre suçlarına karşı soruşturma ve kovuşturma yapmak oldukça önemlidir.

 • Çevre suçları, doğal kaynakların tahrip edilmesi, hava, su ve toprak kirliliği, atık yönetimi gibi çeşitli eylemlerle gerçekleşen suçlar olarak tanımlanmaktadır.
 • Çevre suçları insan sağlığına ve doğaya yönelik zararlarından dolayı oldukça önemlidir.
 • Hava kirliliği, özellikle büyük şehirlerde solunum yolu hastalıklarına, su kirliliği ise ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.
 • Çevre suçları aynı zamanda biyolojik çeşitlilik kaybı, iklim değişikliği gibi küresel ölçekte önemli problemlere sebebiyet vermektedir.

Çevre Suçlarının Tanımı

Çevre suçları; insan sağlığına, doğal kaynaklara, biyolojik çeşitliliğe veya ekosistemlere zarar veren herhangi bir eylemdir. Bu tür eylemler genellikle atık bertarafı, su ve toprak kirliliği, orman ve su kaynaklarının yok edilmesi veya doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi şeklindedir. Çevre suçları, ülkemizde sulh ceza mahkemesi tarafından yargılanır ve cezalar ciddi boyutlardadır. Çevre suçlarının cezaları, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alır. Çevre suçlarına 5 yıl gibi uzun hapis cezaları, ağır para cezaları ve hatta işletme kapatma cezaları verilebilir. Bu nedenle, çevreye karşı yapılan eylemlerin son derece ciddi bir suç olduğunu unutmamak gerekir.

 • Atık bertarafında yapılacak yasadışı eylemler
 • Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi
 • Ormancılık faaliyetlerinin yasadışı şekilde yapılması
 • Doğal kaynakların yasadışı kullanımı
 • Sanayi tesislerinin atık ve emisyonları ile ilgili düzenlemelere uyulmaması

Çevre suçlarına karışanlar, yaptıkları eylemlere bağlı olarak cezalandırılır. Bu cezalar, para cezası, hapis cezası, tazminat ödeme cezası veya işletme/eşya/el konulması gibi farklı şekillerde uygulanabilir. Çevre suçlarına caydırıcı bir şekilde cevap verilmesi gerektiği hakkındaki bilinç, kamuoyunda arttıkça, doğal kaynaklara yönelik olası zararların da önüne geçilebilir.

Çevre Suçlarının Önemi

Çevre suçları insan sağlığına ve doğaya verdiği zararlar nedeniyle son derece önemlidir. Kimyasal atıklar, hava kirliliği, su kirliliği, çöp birikintileri gibi çevre kirliliklerinin neden olduğu sağlık sorunları arasında solunum yolu hastalıkları, kanser, astım gibi rahatsızlıklar yer almaktadır. Bunun yanı sıra doğal dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan susuzluk, açlık, toprak erozyonu, orman yangınları gibi doğal afetler de çevre suçlarının etkileri arasındadır.

Bu sebeple, çevremize karşı duyarlı olmak ve doğayı korumak her bireyin sorumluluğudur. İşletmelerin de çevre suçlarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alması ve doğa dostu üretim yapması gerekiyor. Ayrıca kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları da çevre konusunda bilinçlendirici çalışmalar yaparak insanları çevreye duyarlı hale getirmelidirler.

 • Çevre suçlarının insan sağlığına ve doğaya verdiği zararlar son derece önemlidir.
 • Bu kirlilikler nedeniyle solunum yolu hastalıkları, kanser, astım gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.
 • Doğal dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan susuzluk, açlık, toprak erozyonu, orman yangınları gibi doğal afetler de çevre suçlarının etkileri arasındadır.
 • Çevremize karşı duyarlı olmak ve doğayı korumak her bireyin sorumluluğudur.
 • İşletmelerin de çevre suçlarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alması ve doğa dostu üretim yapması gerekiyor.
 • Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları da çevre konusunda bilinçlendirici çalışmalar yaparak insanları çevreye duyarlı hale getirmelidirler.

Çevre Suçlarının Soruşturulması

Çevre suçlarına karşı soruşturma yapmak için resmi olarak yetkilendirilmiş birkaç kurum vardır. Bunlar arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Çevre Şube Müdürlükleri bulunmaktadır. Bu kurumlar, çevre suçlarının soruşturulması için detaylı bir çalışma yürütmekte ve gerekli raporları hazırlamaktadır.

 • Çevre suçlarının tespiti: İlgili kurumlar çevre suçlarının tespit edilmesi için sahada denetimler yaparlar.
 • Rapor hazırlama: Denetim sonrası hazırlanan rapor, hangi konularda suç işlendiğini ortaya çıkarır.
 • Tutanak hazırlama: Suçun işlendiği yerde tutanak hazırlanır ve suçun türüne göre gerekli cezai işlem başlatılır.
 • Yaptırım kararı: Suçun işlendiğinin tespit edilmesinden sonra gerekli yaptırım kararları verilir ve cezalar uygulanır.

Çevre suçu ihbarında bulunmak isteyenler, ilgili kurumlara başvurmalı ve bilgi vermeli, böylece çevre suçlarının soruşturulması ve cezalandırılması için gereken adımlar atılabilir.

İstanbul Sözleşmesi Kapsamında Çevre Suçları

İstanbul Sözleşmesi, çevre suçlarını da içeren çeşitli suçları kapsayan ve Avrupa Konseyi tarafından imzalanan bir anlaşmadır. Çevre suçları, sözleşmede “çevre üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak zarar veren, tehlike yaratan veya çevre kirliliğine neden olan suçlar” olarak tanımlanmıştır. Buna göre, suçlar arasında kimyasal atıkların yok edilmesi, hava, su ve toprak kirliliği, ormansızlaştırma ve doğal yaşam alanlarının bozulması gibi birçok eylem bulunur. İstanbul Sözleşmesi, çevre suçlarının önlenmesini ve cezalandırılmasını teşvik etmek için çeşitli yasal düzenlemeler getirir. Suçlulara verilebilecek cezalar arasında para cezaları, hapis cezaları ve faaliyetlerin durdurulması gibi seçenekler bulunur.

Çevre Suçlarına Verilen Cezalar

Çevre suçlarına karşı alınan tedbirler arasında, suçlulara verilen cezalar da yer almaktadır. Farklı çevre suçlarına farklı türde cezalar uygulanmaktadır. Çed raporu almadan inşaat yapmak, ormanlık alan yakmak, atıkları doğaya bırakmak gibi suçlara para cezası, kısa süreli hapis cezası veya her ikisi birden verilebilir. Ayrıca, çevre suçlarının yoğunluğuna ve niteliğine göre uygulanacak cezalar da değişebilir. Örneğin, tehlikeli atık taşımada yasalara uymuyorsanız müphem cezalar yerine daha ciddi cezalar alabilirsiniz.

Çevre Suçlarının Kovuşturulması

Çevre suçlarına karşı yasal işlem başlatıldıktan sonra dosyalar savcılık tarafından incelenir ve uygun görülen dosyalar mahkemeye sevk edilir. Çevre suçu işlediği iddia edilen kişi hakkında mahkemelerde dava açılır. Bu dava genellikle Sulh Ceza Mahkemesi ya da Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülür. Ancak suçun türüne göre davayı hangi mahkemenin göreceği belirlenir.

Çevre suçu davaları hukukunun dalı olan çevre hukuku ile ilgili olduğu için, bu davayı görücek hakimler bu alanda uzmanlaşmış kişiler olmalıdır. Dosya aşamasından itibaren savcılık ve hakimler suçun ne şekilde işlendiği, zararın boyutu, suç tarihleri gibi konularda detaylı bir incelemeye tabii tutulur.

İddia makamının, suçun işlenmesi ve kanıtlanması için yürüttüğü soruşturma aşaması sonunda, suçun işlenmiş olduğuna kanaat getirilirse, dava açılır. Bu aşamada dosya üzerindeki tüm deliller, tanıkların ifadeleri, uzman heyet raporları, fotoğraf ve görüntüler gibi tüm belgeler dikkate alınır.

Çevre Suçlarına Yönelik Denetimler

Çevre suçlarına yönelik denetimler, çevrenin kirlenmesini önlemek ve çevredeki canlıların sağlıklarını korumak için yapılmaktadır. Denetimler sırasında, çevre kirliliği yaratabilecek işletmelerin tesislerinde, hava, su ve toprak örnekleri alınarak inceleme yapılmaktadır. Bu denetimlerle birlikte, tesislerde kullanılan atık ya da zehirli maddelerin doğru bir şekilde bertaraf edilip edilmediği de kontrol edilmektedir.

Denetimler sonucunda, çevre kirliliği yapan ve halk sağlığını tehdit eden işletmelere cezai işlemler uygulanmaktadır. Bu cezaların tutarı, kirliliğin boyutuna ve işletmenin büyüklüğüne göre değişmektedir. Ayrıca, işletmelere çevre dostu uygulamalar yapmaları konusunda önerilerde de bulunulmaktadır.

Denetim sonuçları, ilgili kurumlar tarafından raporlanarak halkın bilgisine sunulmaktadır. Bu raporlar sayesinde, çevre kirliliği sorunu hakkında kamuoyu bilinçlendirilerek, halkın çevre konusunda daha duyarlı olması sağlanmaktadır.

Yorum yapın