Engelli Personel İstihdamı Talep Dilekçesi Örneği

Engelli bireylerin istihdam edilmesi, hem toplumsal bir sorumluluktur hem de işverenlere sunduğu avantajlar nedeniyle tercih edilen bir uygulamadır. Ancak, işverenlerin engelli bireyleri istihdam etmek için başvuru süreci ve gerekli evraklar hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu noktada, engelli personel istihdamı talep dilekçesi örneği işverenlere büyük kolaylık sağlayabilir.

Talep dilekçesi, fiziksel veya zihinsel engeli olan bir kişiye iş vermek isteyen işverenler tarafından istenilen bir belgedir. Dilekçe, işverenin engelli personeli neden istihdam etmek istediğini, işe alımı nasıl gerçekleştireceklerini ve engelli personelin nasıl bir pozisyonda çalışacağını açıklar.

Bu dilekçeyi yazarken, işverenin iletişim bilgileri, engelli personelin engel türü ve derecesi gibi bilgiler dilekçede yer almalıdır. Ayrıca, işverenin bu konuda bilgili olduğunu göstermek için engelli personelin işe alımı için gereken özel düzenlemeler hakkında bilgi vermesi de önemlidir.

Engelli personel istihdamı talep dilekçesi örnekleri, işverenlerin dilekçeyi kolayca yazabilmeleri ve gereken bilgileri eksiksiz bir şekilde sağlayabilmeleri için faydalıdır. Ayrıca, işverenlerin bu belgeyi hazırlarken işe alım sürecini hızlandırmaları da mümkündür.

Engelli Personel İstihdamının Önemi

Engelli bireylerin istihdamı, sadece toplumsal sorumluluk açısından değil, aynı zamanda işletmeler açısından da önemli bir konudur. Engelli bireylerin iş hayatına katılmaları, farklı bakış açılarından firmalara yarar sağlar. Engelli personelin iş yerinde istihdam edilmesi, işletmeler için çeşitli avantajlar sağlayabilir. Örneğin, farklı düşünme biçimleri sayesinde yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması, çalışan motivasyonunun artması veya farklı kitlelere erişim imkanı gibi avantajları bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra, engelli personelin istihdamı kanunlar tarafından da teşvik edilmektedir. İşletmeler, belirli engelli quotalarını doldurmakla yükümlü kılınabilirler ve bu sayede asgari engelli istihdamını gerçekleştirmiş olurlar. Ayrıca, engelli bireyler iş yerinde çalıştıkları sürece SGK primleri işveren hissesi destekleriyle azaltılabilir ve işbaşı eğitim programlarına katılımları teşvik edilebilir. Yani, engelli personel istihdamı işletmeler için sadece toplumsal sorumluluk açısından değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da faydalı bir adım olabilir.

Engelli Personel İstihdamı Yükümlülüğü

Engelli bireylere iş imkanları sağlanması hedefiyle yapılan bir dizi düzenleme mevcuttur. İşverenlerin engelli bireyleri istihdam etme yükümlülüğü vardır. İşyerindeki toplam çalışan sayısına göre, engelli bireylerin çalıştırılma oranı belirlenir. Kanunun getirdiği yükümlülükler doğrultusunda işverenler, engelli bireyleri işe almakla yükümlüdürler. Engelli personel tercih etmeyen işverenler, iş başvurularının %3’ünden fazlasının engelli bireylerden oluşması durumunda ise, Ceza Kanunu’nun 107. maddesi gereği para cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca, işyerinde en az 50 çalışanı olan işletmelerde, her yıl muafiyet sınırı aşılmadan belirli oranda engelli bireylerin çalışması zorunludur.

Engelli Personel İstihdamı Teşvikleri

Engelli personel istihdamının teşvik edilmesi, hem toplumsal bir sorumluluk hem de işletmelerin avantajlarından biridir. İşletmeler, engelli bireyleri istihdam ettiğinde pek çok teşvikten yararlanabilirler. Bunların başında sigorta primi işveren hissesi desteği gelir. İşverenler, herhangi bir engelli vatandaşın sigorta primi işveren hissesi tutarının tamamını devletten alabilirler. Bunun yanında hibe desteği, faizsiz kredi ve vergi indirimi gibi pek çok teşvik de vardır.

İşverenler, teşviklerden faydalanabilmek için bazı koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunlar arasında engelli personelin çalışma saatleri, sigortalılık koşulları, engellinin işe alınırken yapılacak işe uygunluk sertifikası gibi belgelerin sağlanması yer almaktadır. İşverenler, teşviklerden yararlanmak için kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalıdır.

  • Sigorta primi işveren hissesi desteği
  • Faizsiz kredi desteği
  • Hibe desteği
  • Vergi indirimi

Engelli personel istihdamı teşvikleri, işverenlerin engelli bireyleri işe alması konusunda teşvik edici bir öneme sahip. İşletmeler, uygun şartları sağladıklarında bu teşviklerden kolayca yararlanabilirler. Bu nedenle, engelli personel istihdamı teşvikleri, işletmeler için önemli bir fırsattır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Sigorta primi işveren hissesi desteği, engelli bireylerin istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla hazırlanmış bir destek programıdır. Bu destek kapsamında, engelli bireyleri işe alan işverenlerin sosyal güvenlik primleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu şekilde, işverenlerin engelli personel istihdamı konusunda finansal yükleri azaltılmaktadır.

Sigorta primi işveren hissesi desteği, engelli bireyleri işe aldıktan sonra 5 yıl boyunca devam etmektedir. Bu süre içinde, işverenler engelli personelleri istihdam etmeye devam ettikleri takdirde prim desteğinden yararlanmaya devam ederler. Ayrıca, işverenler her farklı engelli birey için bir defa olmak üzere prim desteğinden yararlanabilirler.

Bununla birlikte, prim desteği ancak belirli kriterleri sağlayan işverenler tarafından talep edilebilir. İşverenlerin, engelli personellerin tam zamanlı olarak istihdam edilmesi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesi gibi koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, prim desteğinden yararlanmak isteyen işverenlerin SGK ile uyumlu olmaları da bir diğer önemli şarttır.

Sigorta primi işveren hissesi desteği hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen işverenler, SGK’nın resmi internet sitesinden ya da ilgili merkezi birimlerden destek alabilirler. Yararlanılacak destekler sayesinde, engelli bireylerin istihdamı konusunda adım atan işverenlerin finansal yükleri azaltılarak, bu alanda istihdam edilen engelli birey sayısı artırılabilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Desteği

İşbaşı eğitim programı, engelli bireylere iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olan bir programdır. Bu program kapsamında, engelli bireyler, işletmenin gereksinimlerine göre belirlenen bir pozisyonda işbaşı yaparlar ve işletmede çalışan diğer kişilerle birlikte deneyim kazanırlar. Bu sayede hem işveren hem de engelli çalışanlar kazanç sağlarlar. İşbaşı eğitim programından yararlanabilmeniz için, engelli çalışanınızın öncelikle çalışma şartlarını öğrenerek, çalışacakları pozisyona uygun olup olmadıklarını belirlemeniz gerekir. Ardından, İŞKUR İl Müdürlüğü’ne başvurarak işbaşı eğitim programı desteği almaya hak kazanabilirsiniz.

İşbaşı Eğitimi Programı Desteği Tutarı
İşbaşı Eğitimi Desteği 1.443,32 TL/ay

İşbaşı eğitim programı desteği, engelli çalışanınızın brüt ücretinin %50’sine kadar verilir ve 12 aya kadar sürebilir. Bu desteği alabilmeniz için, engelli çalışanınızın sigorta prim ödemelerinin tam ve düzenli bir şekilde yapılmış olması gerekiyor. Ayrıca, işbaşı eğitim programından yararlanan engelli çalışanınız için işçi sağlığı ve iş güvenliği standartlarına uygun bir çalışma ortamı sağlamanız gerekiyor.

  • İşbaşı eğitimi programından yararlanmak için engelli kişinin işe alınması gerekmektedir.
  • İşbaşı eğitimi programı süresi en az 1 ay, en fazla 6 aydır. Ancak duruma göre başka bir döneme deplanlanabilir.
  • Engelli çalışanınız eğitim süresi boyunca asgari ücretin %50’sini alır.

İşbaşı eğitim programı, engelli bireylerin iş hayatına uyum sağlamalarını kolaylaştıran bir fırsattır. Hem işverenler hem de engelli çalışanlar kazanç sağlar. İşbaşı eğitim programı desteği için İŞKUR ile görüşmeniz ve gereken şartları sağlamanız yeterlidir.

Engelli Personel İstihdamı Başvuru Süreci

Engelli bireylerin iş başvurusu yaparken dikkat etmeleri gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Engelli bireylerin müracaat edecekleri pozisyona ilişkin bilgi sahibi olmaları, özgeçmişlerinde engellilik durumlarını belirtmeleri, başvuru esnasında işverene gerektiğinde engellilik raporlarını sunmaları gerekmektedir. Ayrıca, işverenler engelli bireylerin başvurularını değerlendirirken, başvuru sahiplerinin iş tanımına uygun olup olmadığını değerlendirirler. İşverenler, engelli bireylerin yeteneklerini göstermeleri için bazı sınavlara tabi tutabilirler. İşverenler, engelli bir adayın istihdam edilmesi durumunda işin gereksinimlerini karşılamak için uygun düzenlemeler yaparak çalışma koşullarını kolaylaştırmalıdırlar.

Engelli bireylerin iş başvurusu yaparken sonuç alamamaları durumunda, başvuru süreci ile ilgili şikayetlerini ilgili kurumlara bildirebilirler. Ayrıca, engelli bireylerin özel istihdam koordinasyon merkezleri ve kamu kurumlarına başvurarak desteği alabilirler.

İşverenler, engelli bireylerin başvurularını ele almaları durumunda, işe alım sürecinde engelli bireyler için özel bir prosedür izlemelidirler. İşverenler, engelli adayların işe uygunluğunu değerlendirmek için ilgili dokümanların yanı sıra sağlık raporlarını da isteyebilirler. Engelli bireylerin potansiyellerini daha iyi gösterebilmeleri için işverenler özel sınavlar düzenleyebilirler.

Engelli Personel İstihdamı Talep Dilekçesi Örneği

İşverenler, engelli bireylerin istihdamını teşvik etmek için farkındalık yaratmalıdır. Öncelikle, engelli bireylerle ilgili önyargıları ortadan kaldırmak ve engelli bireylerin de çalışma hayatının bir parçası olabileceğini anlamak gerekmektedir. Eğer bir işveren, engelli bireylerin istihdam edilmesine karar verdiyse, öncelikle kendisine bir talep dilekçesi yazması gerekecek.

Bu dilekçe, işverenin engelli bireyleri personel kadrosuna dahil etmek istediğini ve uygun adayların işe alınmasını talep ettiğini belirtmelidir. Dilekçenin, işverenin resmi kağıdı üzerinde yazılması ve işverenin imzasını içermesi gerekmektedir. Ayrıca, evrakta şirketin adres ve iletişim bilgileri de yer almalıdır.

Örnek bir dilekçe şu şekilde olabilir:

Şirket Adı: XXXX Ltd. Şti.
Adres: XXXX Mah. XXXX Sok. No:YY ZZZZ / XXXXX, Türkiye
Tel: +90 (XXX) XXX XX XX

Sayın İlgili,

Şirketimiz, engelli bireyleri istihdam etmekle ilgilenmektedir. Bu amaçla, personel kadromuzda uygun pozisyonda çalışmalarını sağlamak üzere engelli adayları aramaktayız. Bu kapsamda, personel kadromuzda engelli bireyleri çalıştırmak istiyoruz.

Bu kapsamda, uygun pozisyonlar için iş ilanları hazırlanacaktır. Yapılacak başvurular doğrultusunda, engelli adaylar arasından uygun olanların işe alınması hedeflenmektedir.

Anlaşmamız kapsamında; bu talebimiz hakkında bilgilendirilmenizi ve uygun adayların işe alınmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Bu örneği referans alarak, işverenler, kendilerine en uygun dilekçeyi hazırlayabilirler.

Yorum yapın