Evlenme Ehliyeti

Evlenme ehliyeti, Medeni Kanuna göre, evlenmeye yeterli olan kişilerin evlenme hakkına sahip olmasıdır. Bu kapsamda, Türk Hukuku’nda reşit olan ve evlilik için gerekli şartları taşıyan bireylerin evlenme ehliyeti bulunmaktadır. Reşitlik, Türkiye’de erkekler için 18 yaşını, kadınlar için ise 17 yaşını doldurmuş olmak anlamına gelir. Ayrıca, evlenmek isteyen bireylerin kendi rızaları ile evlenme niyetlerini açıklamaları gerekmektedir. Bu şartların sağlanmaması veya evlenme engelleri ile karşılaşılması durumunda ise evlenme ehliyeti yok sayılabilir.

Evlenme Ehliyetinin Tanımı

Evlenme ehliyeti, Türk Hukuku’nda evlenmeye yeterli olan bireylerin evlenme hakkına sahip olmalarını ifade eder. Medeni Kanun’a göre, evlenme ehliyeti kazanmak için bireylerin birtakım şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında reşit olma, evlenme için gerekli rızanın bulunması ve evlenme engellerinin olmaması yer almaktadır. Reşit olmayan, vasi tarafından korunmaya muhtaç olan bireylerin evlenme ehliyeti yoktur. Evlenme ehliyeti kazanan bireyler, evlilik yapmak istedikleri kişiye diledikleri zaman evlenme teklifinde bulunabilecekleri, evlenme sözleşmesinin imzalanabileceği ve resmi nikah töreni düzenleyebilecekleri haklara sahip olurlar.

Evlenme Ehliyetinin Kazanılması

Evlenme ehliyeti kazanmak için Türk Medeni Kanunu’na göre bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar, reşit olma şartı ve evlilik için rıza şartıdır. Evlenmek isteyen kişilerin kendi rızaları ile evlenme niyetini açıklamaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, erkeklerin 18 yaşını doldurması, kadınların ise 17 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Evlenmeye yeterli olmayan kişilerin evlenmesi durumunda evlenme ehliyeti yok sayılabilir.

Bu şartlar her ne kadar basit gibi görünse de Türk Hukuku’nda oldukça önemlidir. Bu şartların ihlali, evlenme işleminin hukuk dışı kabul edilmesine neden olabilir. Bu nedenle, evlenme ehliyetinin kazanılması için gerekli olan şartların eksiksiz ve doğru bir şekilde karşılanması oldukça önemlidir.

Bazı durumlarda ise evlenme ehliyeti kazanmak için özel izinler gerekebilir. Özellikle küçük yaştaki kişilerin evlenme durumunda, reşit olmayan kişilerin velilerinin ya da yasal vasisinin onayı gerekebilir.

Evlenme ehliyetinin kazanılması, evlenmek isteyen çiftlerin sağlıklı bir evlilik yapması için oldukça önemlidir. Bu nedenle, evlenme ehliyeti kazanma sürecinde gerekli olan tüm şartların temin edilmesi ve evlilik işleminin hukuki açıdan geçerli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Reşit Olma Şartı

Evlenme ehliyeti kazanmak için, yetişkin olmak gerekmektedir. Erkeklerin 18 yaşını doldurmuş olması, kadınların ise 17 yaşını doldurması evlenme ehliyetine sahip olabilmeleri için yeterlidir. Ancak, reşit olma yaş sınırının altında olunması halinde, evlenme izni alınmasına rağmen evlenme ehliyeti kazanılamaz. Ayrıca, Türk Medeni Kanunu’na göre hiçbir şekilde evlenme ehliyetine sahip olamayanlar bulunmaktadır. Bu nedenle, evlenme ehliyeti kazanmak için belirlenen yaş sınırından önce evlenme niyeti olan bireylerin, kanunlara uygun şekilde hareket etmeleri ve gerekli evrakları hazırlayarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Evlilik İçin Rıza Şartı

Evlenme ehliyeti kazanmak için, erkeklerin 18, kadınların ise 17 yaşını doldurmuş olması gereklidir. Ancak yaşı tutmayanlar bile rızaları ile evlenebilirler. Yasal olarak kendine mahkeme tarafından koruyucu atandığı belirlenmiş, akıl hastası ya da vasi gözetiminde olanlar ise evlenme ehliyetine sahip değillerdir. Ayrıca, evlenme ehliyeti kazanan kişilerin kendi rızaları ile evlenme niyetini açık bir şekilde beyan etmeleri gerekmektedir. Zorla evlendirmeye karşı önlem olarak kabul edilen rıza şartı, evlilik yapacak olan her iki kişinin de rızasının alınması gerektiğini ifade eder.

Evlenme Engelleri

Evlilik yapmak isteyenler birtakım nedenlerle evlenme engeliyle karşılaşabilirler. Bunların başında, kanunen belirlenmiş olan yakın akraba ile evlenmek, zihinsel engelli olmak, reşit olmama, var olan evliliğin devam etmesi gibi durumlar bulunur. Ayrıca, evlenme ehliyeti kazanmak için aranılan şartlara da uyulmaması halinde, evlenme gerçekleşse bile bu evlenmenin hukuki bir geçerliliği yoktur.

Evlilik yapmak isteyen çiftler, evlenme engellerinin bulunup bulunmadığını mutlaka kontrol etmelidirler. Bu engellerin olması halinde, evlilik gerçekleştirilmemeli ve bu tür durumların en uygun şekilde çözüme kavuşturulması için hukuki yardım alınmalıdır.

Eylenceli bir süreç olan evlilik, doğru şartlarda ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğinde mutluluk verici sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, evlenme ehliyeti kazanmaya çalışırken ve daha sonra evlenirken, kanunen belirlenmiş olan şartların dikkate alınması oldukça önemlidir.

Yorum yapın