Evlilik Birliği Sözleşmeleri

Evlilik birliği sözleşmeleri, evlilik öncesinde yapılan ve evlilik süresince uygulanacak olan bir tür sözleşmedir. Uygulanacak mal rejimi, korunacak haklar ve diğer önemli konular bu sözleşme ile belirlenmektedir. Sözleşmeyi hazırlama süreci oldukça önemlidir ve dikkatli bir şekilde ayarlanması gerekmektedir. Bu yazıda, evlilik birliği sözleşmeleri hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar açıklanacaktır. İsterseniz yabancı uyruklu çiftlerin sözleşmeyi imzalamalarından evraklar ve sürece kadar tüm detayların üzerinde duracağız.

Evlilik Birliği Sözleşmesi Nedir?

Evlilik birliği sözleşmesi, evlilik yoluyla oluşan mal varlığı ve yasal hakları düzenleyen, eşlerin önceden belirlediği hukuki bir belgedir. Bu belge ile eşler, evlilikte oluşabilecek mal paylaşımı, miras hukuku, nafaka, velayet ve diğer hukuki konular hakkında kendi aralarında anlaşma sağlayabilirler. Evlilik birliği sözleşmesi, çiftlerin evlilik öncesi mal varlıklarını koruma altına almak, mirasçılık hakkında istedikleri düzenlemeleri yapmak ve boşanma durumunda anlaşmazlıkların önüne geçmek gibi avantajlar sağlar.

Evlilik Birliği Sözleşmesi Kimler Tarafından Yapılabilir?

Evlilik birliği sözleşmesi, evlenecek olan çiftlerin her ikisinin de rızasıyla imzalanan bir anlaşmadır. Bu sebeple, evlenecek olan kişilerin her birinin reşit olması gereklidir. Ayrıca, evlenecek olan çiftlerin tam kâinat ehliyetine sahip olmaları da gerekir. İşte bu koşullar sağlandığı taktirde, evlenecek olan her çift evlilik birliği sözleşmesi yapabilmektedir.

Ancak, evlilik birliği sözleşmesi yapma konusunda istisnalar da bulunmaktadır. Bu istisnaların başında, zihinsel engelli kişiler gelmektedir. Zira, zihinsel engelli kişilerin ehliyeti bulunmadığı için evlilik birliği sözleşmesi yapma konusunda yasal olarak sorun yaşanabilmektedir. Bunun haricinde, sözleşmenin hukuki boyutu gereğince, kişilerin yerine getirmesi gereken bir takım şartlar da bulunmaktadır.

 • Sözleşmenin yazılı şekilde yapılması,
 • Münhasıran ana ve babanın malvarlığı,
 • En az iki şahit huzurunda imzalanması,
 • Noter huzurunda imzalanması,
 • İlgili kişilere ait taşınmaz malların tapu dairelerindeki kayıtlarının yenilenmesi, gibi…

Evlilik birliği sözleşmesi yapma konusunda istisnalar bulunsa da, bu tür anlaşmaların yapılması son derece faydalı bir uygulamadır. Her iki tarafın haklarını ve özellikle malvarlığını koruyucu bir etkisi bulunan sözleşmenin yapılması, ileriye dönük sorunların önüne geçilmesini sağlar.

Yabancı Uyruklu Kişilerin Evlilik Birliği Sözleşmesi Yapması

Evlilik birliği sözleşmesi yalnızca Türk vatandaşları tarafından değil, yabancı uyruklu kişiler tarafından da yapılabilir. Ancak, yabancı uyruklu kişilerin belirli koşullara uyması gerekiyor. Evlilik birliği sözleşmesi yapabilmeleri için Türk hukuku uyarınca yetkili olan Türkiye’de bir noterden sözleşmenin hazırlanması gerekiyor.

Yabancı uyruklu kişilerin noterde sözleşme yapabilmesi için Türkiye’de oturma iznine sahip olmaları gerekiyor veya sözleşmenin hazırlandığı sırada Türkiye’de bulunmaları gerekiyor. Ayrıca, yabancı uyruklu kişilerin sözleşme yapmadan önce Türkçe veya tercih ettikleri dilde tercüme edildiğinden emin olması gerekiyor.

Sözleşmenin hazırlanması sırasında, yabancı uyruklu kişilerin mal rejimi ve mal paylaşımı opsiyonları hakkında bilgili olmaları önerilir. Ayrıca, sözleşmenin, yabancı uyruklu kişilerin anavatanında da geçerli olduğundan emin olmaları gerekiyor.

Evlilik birliği sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması sürecinde, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’deki hukuki ve kültürel farklılıkları dikkate almaları önerilir.

Evlilik Birliği Sözleşmesi İçin Gerekli Belgeler

Evlilik birliği sözleşmesi yapmak isteyen çiftlerin hazırlamaları gereken belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler, sözleşmenin geçerli olması ve uygulanabilir olması açısından önemlidir. Evlilik birliği sözleşmesi için gereken belgeler arasında cüzdan fotokopileri, evlenme cüzdanı, nüfus kayıt örneği, tapu senedi, araç ruhsatı, banka hesap bilgileri, ve şirket ortaklık sözleşmeleri yer almaktadır. Bununla birlikte, her ülkenin yasal gereksinimleri farklı olabilir. Bu nedenle, her çiftin, evlilik birliği sözleşmesi için gereken belgeler konusunda yetkili makamlardan bilgi almaları önemlidir. Belgelerin doğru şekilde doldurulması ve tamamlanması, sözleşmenin geçerli olması açısından önemlidir.

Evlilik Birliği Sözleşmesinin Amaçları Nelerdir?

Evlilik birliği sözleşmeleri, evlilik süresince oluşacak hukuki ve maddi sorunları daha önceden belirleyerek, çiftler arasında anlaşmazlıkların çıkmasını engellemeyi hedefler. En temel amacı, evlilik süresince oluşabilecek mal paylaşımı, miras, tazminat gibi konularda çiftlerin karşılıklı haklarını koruma altına almak ve evlilik dışı ilişkiler için bir koruma sağlamaktır.

Evlilik birliği sözleşmesi sayesinde, çiftlerin maddi durumlarına göre mal rejimini belirlemeleri mümkündür. Bu sayede, mal paylaşımı, tazminat, vasiyet gibi konulara ilişkin belirsizliklerin önüne geçilebilir. Ayrıca, çiftlerin birbirleri üzerindeki mali hakları da bu sözleşme ile belirlenir.

Evlilik birliği sözleşmesi, evlilik öncesinde hazırlanarak, çiftlerin hayatlarının ileriki dönemlerinde oluşabilecek anlaşmazlıkları çözmek için bir çözüm yolu sağlar. Bu sebeple, çiftlerin birbirlerine olan güvenleri artar ve evliliklerinde daha sağlıklı bir ortam oluşur.

Özellikle, çiftlerin daha önce evlilik yaşamış olmaları, farklı maddi durumları veya ailelerinin mal varlıklarının bulunması durumunda, evlilik birliği sözleşmesi hazırlanması her iki taraf açısından da avantajlıdır.

Evlilik birliği sözleşmesi, evlilik süresince karşılıklı haklar koruma altına alınarak, çiftlerin maddi açıdan rahat bir evlilik sürdürmelerine yardımcı olur. Bu nedenle evlilik birliği sözleşmesi, evliliğe adım atmadan önce, çiftlerin düşünmesi gereken önemli bir konudur.

Mal Rejimleri Ve Mal Paylaşımı

Evlilik birliği sözleşmesi, iki tarafın evlilikle ilgili konuları önceden belirleyerek anlaşmalarını sağlayan bir belgedir. Bu sözleşmede belirtilen konulardan biri de mal rejimi ve mal paylaşımıdır. Mal rejimi, evlilik birliği sırasında edinilen mal varlığına nasıl bir düzenleme getirileceğini belirleyen bir terimdir. Günümüzde en yaygın kullanılan mal rejimi topluma katılım mal rejimidir. Mal paylaşımı ise, evlilik birliği sırasında edinilen mal varlığının hangi oranda nasıl paylaşılacağını belirler. Bu durum, çiftlerin iş birliğine dayalı bir şekilde mal paylaşımı yapmasını sağlar. Ancak, kriz durumlarında bu anlaşmazlıklar yaratabilir. Bu nedenle mal rejimi ve mal paylaşımı seçenekleri detaylı bir şekilde düşünülmelidir.

Evlilik Dışı İlişkiler İçin Koruma

Evlilik birliği sözleşmesi, sadece evlilik sırasında değil, boşanma durumlarında da çiftlerin haklarını koruyan bir belgedir. Bu nedenle evlilik birliği sözleşmesi hazırlanırken evlilik dışı ilişkiler de göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer bir tarafın evlilik dışı bir ilişkisi varsa ve boşanma durumunda tazminat ödememesi adına bu durumun sözleşmede yer alması gerekiyorsa, bu durum belgede açık bir şekilde belirtilmelidir.

Evlilik birliği sözleşmesinde evlilik dışı ilişkiler için koruma sağlamak için uygulanan bir yöntem, tazminat ödemesinin belirli bir tutarda sınırlandırılmasıdır. Bu yöntem sayesinde, evlilik dışı ilişkiler nedeniyle boşanma durumlarında ortaya çıkan tazminat ödemeleri, çiftler arasında doğabilecek büyük anlaşmazlıkları engelleyebilir.

Ayrıca, evlilik birliği sözleşmesi sayesinde, evlilik sırasında edinilen tüm mal varlığı korunurken, evlilik dışı ilişkiler sonucu edinilen mal varlığı ise korunmayabilir. Bu durum, çiftler arasında adil bir mal paylaşımı yapılmasını sağlar ve her iki tarafın da haklarını korur.

Evlilik Birliği Sözleşmesinin Hazırlanması Ve Onaylanması

Evlilik birliği sözleşmesi hazırlanması, evlilik öncesi yapılabilen bir işlem olup tarafların rızası ile gerçekleşmektedir. Hazırlık süreci, evlilik birliğinin tesis edilmesinden önce başlar ve noter huzurunda yapılır. Taraflar, noterde evlilik niyet bildiriminde bulunduktan sonra, evlilik birliği sözleşmesini hazırlatmak isteyip istemediklerini beyan etmelidirler. Sözleşme hazırlama sürecinde, tarafların belirlediği mal rejimleri ve mal paylaşımı seçenekleri, noterde belirtilir ve sözleşmenin kapsamı belirlenir. Sözleşmenin içeriği iki tarafın imzasıyla onaylandıktan sonra hazır hale gelir ve evlilik esnasında yürürlüğe girer.

Evlilik birliği sözleşmesinin onaylanması ise noterde gerçekleşir. Taraflar, hazırladıkları sözleşmeyi notere sunarak, imzalarını noter huzurunda atarlar. Noter, yapılacak işlemin yasallığını kontrol ederek, gerekli gördüğü durumlarda uyarılarda bulunur. Sözleşmenin onaylanması için her iki tarafın da noter huzurunda bulunması gerekmektedir. Onaylanan sözleşme, noter tarafından tasdik edilir ve taraflara verilir.

Evlilik birliği sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması iki taraf için de oldukça önemli bir süreçtir. Sözleşmenin doğru bir şekilde hazırlanması, evlilik birliği süresince ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. Ayrıca, sözleşmenin noter huzurunda onaylanması, tarafların haklarının güvence altına alınmasını sağlar. Bu nedenle, evlilik birliği öncesi sözleşme yapma kararı alan çiftlerin, sözleşmenin hazırlanması ve onaylanması sürecinde dikkatli olmaları ve hukuki yardım almaları önerilir.

Evlilik Birliği Sözleşmesi Hazırlama Süreci

Evlilik birliği sözleşmesi hazırlama sürecinde önemli detaylar vardır. Her iki tarafın da sözleşmeyi imzalamadan önce tüm maddeleri anlaması ve kabul etmesi gerekiyor. Öncelikle, sözleşmenin içeriği her iki tarafın müşterek mutabakatıyla belirlenir. Eğer bir tarafın diğer taraftan üstünlüğü söz konusuysa, sözleşmenin geçerli olması zorlaşabilir.

Bazı durumlarda, sözleşmenin bir avukat veya noter huzurunda hazırlanması gerekmektedir. Bu sayede sözleşmede yer alan maddeler tamamen yasalara uygun hale gelir ve geçerli bir hukuki belge niteliği kazanır.

Sözleşmede yer alacak maddelerin net ve açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Maddelerin anlaşılır olması ve her iki tarafın da anlayabileceği bir dil kullanılması önemlidir. Sözleşmenin imzalanmadan önce tarafların bir avukatla ya da hukuk danışmanıyla görüşmesi önerilir.

Evlilik birliği sözleşmesi hazırlama sürecinde, maddelerin yanı sıra eklemeler de yapılabilir. Tarafların özel istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, sözleşmeye yeni maddeler eklenmesi mümkündür. Bu durumda, yeni eklenen maddelerin de yasalara uygun olması gerekiyor.

Son olarak, sözleşmenin taraflar tarafından imzalanması sonrasında noter huzurunda onaylanması gerekiyor. Bu sayede sözleşmenin yasal geçerliliği sağlanır ve tarafların hukuki hakları korunur.

Evlilik Birliği Sözleşmesinin Onaylanması

Evlilik birliği sözleşmesinin hazırlanması bittikten sonra, çiftler tarafından imzalanır. Ancak sözleşmenin yasal olarak geçerli olabilmesi için, belirlenmiş şartlara uygun şekilde onaylanması gerekmektedir. Sözleşmenin onaylanması, notere gitmekle başlar. Noter, sözleşmenin kanuni geçerliliği ve imzaların atılma şartlarını inceler. Onaylamadan önce, çiftlerin kimlik bilgilerini teyit eder. Sözleşme, noter tarafından düzenlenen bir belge haline dönüştürülür ve noter tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Onaylanması için ödenmesi gereken noter ücreti vardır.

Evlilik Birliği Sözleşmesinin Geçersizliği

Evlilik birliği sözleşmeleri geçerliliğini yasal düzenlemelere göre sağlamalıdır. Sözleşme, tarafların istekleri ve niyetlerine dayalı olarak hazırlanmalıdır. Yasalar çerçevesinde geçersizliği belirtilen durumlarda sözleşme hükümsüz olabilir ve sonuçları birçok açıdan etkileyebilir.

Evlilik birliği sözleşmesi geçersiz olacaksa, içerikle ilgili olan hüküm geçersiz kabul edilir. Geçersiz olan hükümler varsa diğer hükümlerin geçerliliği aynı kalır. Sözleşme, tarafların okuması ve anlaması ile hazırlanmadıysa, hukuka uygun olması gereken unsurlara sahip olmazsa veya belirtilen bazı durumlar gerçekleşirse geçersiz olabilir.

Evlilik birliği sözleşmesinin geçersiz olabilmesi için belirtilen nedenler vardır. Bunlar;

 • Sözleşmenin taraflar açısından yasal veya ahlaki kurallara aykırı olması,
 • Taraflardan birinin iradesi sonucu hazırlanmadığı,
 • Zorlama ya da hile yöntemiyle hazırlandığı,
 • Bir tarafın cebren, şiddet altında ya da yanıltmaca ile sözleşmeyi imzalaması,
 • Sözleşmenin çelişen maddeler içermesi,
 • Noterde güncel olmayan ya da kayıp olan evlenme bilgilerine dayalı olarak hazırlanmasıdır.

Bu nedenlerden dolayı sözleşme geçersiz kabul edilirse, taraflar arasındaki malların paylaşımı ve tazminat konusunda sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle evlilik birliği sözleşmesi hazırlanırken bir uzmandan yardım almak, sözleşmenin yasal düzenlemelerine uygun ve tarafların hukuki haklarını koruyacak şekilde hazırlanması açısından önemlidir.

Yorum yapın