Evlilik Birliği Sözleşmesi İptal Davaları

Evlilik birliği sözleşmeleri, evlenen kişilerin malvarlıklarını, miras durumlarını ve çocukların velayet haklarını düzenleyen önemli bir sözleşmedir. Bu sözleşmeler, evlilik öncesi ya da evlilik sırasında yapılabilmektedir. Ancak bazı durumlarda, sözleşmenin iptal edilmesi gerekmektedir. Bu durumda ise evlilik birliği sözleşmesi iptal davaları açılır. Davanın açılabilmesi için ise sözleşmenin sonradan dayatma, hile veya şiddet kullanılarak yapılmış olduğunun kanıtlanması veya sözleşmenin hükümsüz olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Bu konuda uzman bir avukat ile çalışmak ve doğru yasal yol izlemek önemlidir.

Evlilik Birliği Sözleşmesi Nedir?

Evlilik birliği sözleşmesi, evlenecek olan kişilerin malvarlıklarını, velayet haklarını ve miras durumlarını düzenleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme, evlilik sırasında veya evlilik öncesinde yapılabilir ve noter huzurunda imzalanır. Bu sözleşmede, eşlerin ayrı ayrı veya ortak olarak sahip oldukları mallar, edindikleri mallar ve borçları belirtilir.

Evlilik birliği sözleşmesi, çiftler arasında yapılan bir anlaşmadır ve her iki tarafın isteği doğrultusunda hazırlanır. Bu nedenle, çiftlerin mallarını ve haklarını istedikleri şekilde düzenleme ve koruma imkanı sağlar. Ancak, bu sözleşmenin bozulmaması için bazı şartlar bulunmaktadır. Detaylı bilgi için evlilik birliği sözleşmeleri hakkında uzman avukatlara danışılabilir.

Evlilik Birliği Sözleşmesi İptal Davaları Hangi Durumlarda Açılabilir?

Evlilik birliği sözleşmesi, evlenen kişilerin malvarlıklarını, velayet haklarını ve miras durumlarını düzenlemek için yapılan bir sözleşmedir. Ancak, bazı durumlarda sözleşmenin geçersizliği nedeniyle iptal davaları açılabilir.

Bu durumlar şunlardır:

  • Sözleşmenin dayatma yoluyla yapıldığının kanıtlanması
  • Sözleşmenin hükümsüz olduğunun kanıtlanması

Evlilik birliği sözleşmesi iptal davaları, sözleşmenin sonradan dayatma, hile, cebren veya şiddet kullanılarak yapılmış olması nedenleriyle açılabilir. Bu şekilde yapılan sözleşmeler yerine getirilse bile, iptal davası açılabilir.

Bunun yanı sıra, sözleşmenin hükümsüz olduğunun kanıtlanması durumunda da sözleşme iptal edilebilir. Evlilik birliği sözleşmelerinde yer alan kanunen yapılamayan hükümler nedeniyle sözleşme hükümsüz sayılabilir. Alacaklıların korunması için de sözleşmenin haksız bir şekilde zayıflatılmaması gerekmektedir.

Sözleşmenin Dayatma Yoluyla Yapıldığının Kanıtlanması

Evlilik birliği sözleşmesi, tarafların kendi iradeleriyle yapmaları gereken bir sözleşmedir. Ancak bazı durumlarda, bir tarafın diğerini zorlayarak veya baskı altına alarak sözleşmeyi imzalatması mümkündür. Bu durumda sözleşme, dayatıldığı için geçerli olmayabilir ve sözleşmenin iptali istenebilir.

Bu durumu ispatlamak için, davacı tarafın dayatmanın niteliği ve ne şekilde yapıldığına dair belirli kanıtlara sahip olması gerekmektedir. Zayıf kişilerin korunması amacıyla, dayatmanın yapıldığı sırada evlenecek olan kişilerin zayıf taraf oldukları durumlarda, evlilik birliği sözleşmesi geçersiz kabul edilir.

Sözleşmenin dayatma yoluyla yapıldığı durumlarda, sözleşmenin iptali istenebilir. Ancak bu durumun ispatlanması önemlidir. Davacı tarafın delillerini sunması ve uzman bir avukatla çalışması, davanın olumlu sonuçlanması için önemlidir.

Dayatmanın Niteliği

Evlilik birliği sözleşmesinin iptal edilmesi için sözleşmenin dayatma yoluyla yapıldığının ispat edilmesi gerekmektedir. Dayatma, bir tarafın diğer taraf üzerinde baskı ya da korkutarak sözleşmeyi imzalamasına denir. Bu durumda, dayatmanın niteliği ve ne şekilde yapıldığı davacı tarafından ispatlanmalıdır. Dayatmanın yapıldığı durumlarda, sözleşmeyi imzalamak zorunda kalan tarafın zayıf taraf olduğu kabul edilir. Örneğin, eşlerden biri diğer eşin elinde bulunan belgeleri kullanarak sözleşmeyi zorla imzalatmışsa, dayatmanın niteliğini ve şeklini açıklamalıdır.

Zayıf Kişilerin Korunması

Evlilik birliği sözleşmesi yapılırken, tarafların karşılıklı olarak bağımsız bir şekilde irade beyanında bulunmaları gerekmektedir. Dayatma veya baskı yoluyla yapılan sözleşmeler, hukuki geçerlilik kazanmaz. Burada önemli bir husus, sözleşmenin yapıldığı sırada evlenecek olan kişilerin zayıf taraf olmalarıdır. Örneğin, cahil veya sağlık sorunları olan kişilerin, güçlü tarafın baskısı altında, sözleşmeyi imzalaması durumunda böyle bir irade beyanı geçersiz kabul edilir.

Bununla birlikte, sözleşmenin dayatıldığına ilişkin kanıtlanması daha zordur. Burada davalı tarafın savunmaları da dikkate alınacaktır. Bu nedenle, evlilik birliği sözleşmesi yaparken, her iki tarafın da karşılıklı olarak bağımsız bir şekilde irade beyanında bulunduğundan emin olmak önemlidir.

Sözleşmenin Hükümsüz Olduğunun Kanıtlanması

Evlilik birliği sözleşmelerinin hükümsüz olduğunun kanıtlanması durumunda, sözleşmenin dava edilerek iptali istenebilir. Hükümsüzlük sebepleri arasında yer alan kanunen yapılamayan hükümler veya alacaklıları koruyacak şekilde düzenlenmiş hükümler sözleşmenin hükümsüz sayılmasına neden olabilir. Örneğin, bir tarafın mal varlığını diğer tarafa devretmesi veya hisse senedine sahip olacak şekilde paylaşımın düzenlenmesi hükümsüz kabul edilir. Ancak, hükümsüz veya yasaya aykırı olan bir hükmün tüm sözleşmenin iptaline neden olmaması mümkündür. Bu nedenle, evlilik birliği sözleşmesinin hükümsüzlüğünü kanıtlamak için mutlaka bir avukattan yardım alınması önerilir.

Kanunen Yapılamayan Hükümler

Evlilik birliği sözleşmesinde yer alan hükümler, kanunen yapılması mümkün olmayan hükümler içerebilir. Bu tür hükümler, sözleşmenin hükümsüz sayılmasına neden olabilir. Mesela, bir evlilik birliği sözleşmesinde eşler, çocuk doğduğunda velayet hakkını kararı ile birbirlerine vermiş olabilirler. Ancak, Türk Medeni Kanunu açısından velayet hakkının kararının alınması yalnızca mahkeme tarafından yapılabilir. Bu nedenle, bu tür bir hüküm kanunen yapılmayan bir hüküm olarak kabul edilir ve evlilik birliği sözleşmesi hükümsüz sayılabilir.

Alacaklıların Korunması

Evlilik birliği sözleşmesinde yer alan maddeler, alacaklıların haklarını zayıflatabilir. Bu nedenle mahkeme, alacaklıların haklarını korumak için sözleşmenin bazı maddelerini iptal edebilir. Özellikle malvarlığı ile ilgili hükümler, alacaklıların korunmasını sağlamak açısından önemlidir.

Evlilik birliği sözleşmesi yapmadan önce alacaklılarla olan borçların düzenlenmesi ve ödenmesi gerekmektedir. Aksi durumda, sözleşme alacaklıların zarar görmesine neden olabilecektir.

Bu nedenle, evlenen çiftlerin evlilik birliği sözleşmesi yaparken alacaklılarını da koruyacak şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. Sözleşme yapmadan önce alacaklıların hakları konusunda uzman bir avukattan yardım almak faydalı olacaktır.

Evlilik Birliği Sözleşmesi İptal Davası Nasıl Açılır?

Evlilik birliği sözleşmesi iptal davası açmak için mal paylaşımı davası gibi geçerli sebeplerin olması gerekmektedir. Sözleşmenin dayatma yoluyla yapılmış olması, hile veya şiddet kullanımı gibi nedenler bu sebeplerin arasında sayılabilir. Davacının, sözleşmenin tamamının mı yoksa sadece bazı hükümlerinin mi iptal edilmesini talep ettiği belirtilmelidir.

Bu davayı açarken uzman bir avukatla çalışmak önerilir. Avukat, davada iddia edilecek hususları belirleyerek dava sürecinde yardımcı olacaktır. Ayrıca, sözleşmenin yapıldığı tarihten önceki bir döneme ait belgelerin de toplanması gerekmektedir.

Davada İddia Edilecek Hususlar

Evlilik birliği sözleşmesi iptal davasında, dava açan tarafın öncelikli olarak nasıl yapıldığı ispatlaması gerekmektedir. Dayatma, şiddet, hile gibi yöntemlerle yapılan sözleşmeler, mahkeme tarafından geçerli kabul edilmemektedir. Ayrıca, evlilik birliği sözleşmesinin hükümsüz olduğunu kanıtlama durumunda da, nedeni açık ve detaylı bir şekilde mahkemeye sunulmalıdır. Sözleşmenin içeriğinde yer alan hükümlerin kanunen yapılamayacak nitelikte olması, evlilik birliği sözleşmesinin geçersiz kabul edilmesine sebep olabilmektedir.

Davanın sonucu, sözleşmenin tamamının veya belli başlı hükümlerinin iptali olabilir. Davayı kazanan taraf, evlilik birliği süresince aynı hükümlerin uygulanamayacağına dair hak elde eder. Bu nedenle, evlenmeden önce mutlaka bir avukatla danışılarak, evlilik birliği sözleşmesinin hazırlanması ve imzalanması önerilir.

Davanın Sonucu

Evlilik birliği sözleşmesi iptal davası sonucunda, mahkeme sözleşmenin tamamının veya belirli hükümlerinin iptaline karar verebilir. Mahkeme, sözleşmenin iptaline karar vermeyi uygun görürse, tarafların haklarını göz önünde bulundurarak, mal paylaşımı ve velayet hususlarında hüküm verecektir.

Evlilik birliği sözleşmesi iptal davası sonucunda, özürsüz nedenlerle davalı tarafın sözleşmeyi yırtması halinde, davalı tarafın cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Davalı tarafın mağduriyetini önlemek için, sözleşmenin iptali gerekmektedir.

Evlilik birliği sözleşmesi iptal davası sonucunda, mahkemenin verdiği karar kesindir. Kararın temyizi sadece hukuka aykırılık yönünden yapılabilir. Davanın tarafları, karara karşı temyiz yoluna başvurabilirler.

Yorum yapın