İcra ve İflas Hukukunda İcra İflas Yoluyla İcra İhaleleri

İcra ve iflas hukuku uyarınca, ödenmeyen borçlar belirli bir süre içinde icra takibiyle tahsil edilmektedir. Bu süreçte borçlu kişinin mal varlığına haciz konulmakta ve bu mal varlığı, icra ihaleleri aracılığıyla satışa sunulmaktadır. İcra ihaleleri, borçlunun mal varlığına konulan haciz sonrasında alacaklılar tarafından belirlenmiş bir bedel üzerinden gerçekleşmektedir. İhale usulleri ise mal varlığının niteliğine göre farklılık gösterir. Açık artırma, kapalı teklif ve pazarlık usulleri mevcuttur. İcra ihaleleri, borçlu olan kişilerin mal varlıklarının tahsil edilmesi amacıyla uygulanır ve alacaklılar icra takibi yaparak, borçlarını tahsil etme hakkına sahip olurlar.

İcra İhaleleri Nedir?

İcra ve iflas hukukunda uygulanan yönetmeliklere göre, borçlunun belirli bir süre içinde ödenmeyen borçları icra takibi yoluyla tahsil edilir. Bu takip sürecinde, mal varlığına haciz konulur ve bu mal varlığı icra ihaleleri ile satışa sunulur. İcra ihaleleri, alacaklıların borçlunun mal varlığına konulan haciz sonrası belirlediği bedel üzerinden gerçekleştirilir. Borçlu olan kişilerin mal varlıklarının tahsil edilmesi amacıyla uygulanan bu ihaleler, açık artırma, kapalı teklif ve pazarlık usulleri ile yapılabilmektedir.

İcra İhalesi Süreci Nasıl İşler?

İcra ihaleleri, borçlu olduğu halde borcunu ödemeyen kişilerin mal varlıklarının alacaklıların talebi üzerine haczi ve satışına yönelik bir süreçtir. Bu süreç dahilinde icra daireleri tarafından ilan edilen borçlu kişinin mal varlığı bilgileri ilan edilir ve ihale günü belirlenir. İhale gününde, alacaklı kişiler belirlenen bedel üzerinden satışa sunulan mallara teklif verirler. Bu teklifler sonrasında en yüksek teklifi veren alıcı, mal varlığını satın almaya hak kazanır. İcra ihaleleri, genellikle açık artırma şeklinde gerçekleştirilir ancak özellikle değeri yüksek olan, özel nitelikli mal varlıkları kapalı teklif veya pazarlık usulüyle de satışa sunulabilir.

İhale Usulleri Nelerdir?

İhale usulleri, satışa sunulan mal varlığının niteliğine göre farklılık gösterir. İlk olarak, açık artırma usulü; satışa sunulan malın peşin bedelinin ilan edildiği ve en yüksek teklifi veren alıcının mal varlığını satın aldığı bir yöntemdir. İkinci olarak, kapalı teklif usulü; tekliflerin kapalı zarf içinde verildiği ve en yüksek teklifi veren alıcının mal varlığını satın aldığı bir yöntemdir. Son olarak, pazarlık usulü; müzakere yolu ile mal varlığının satışının gerçekleştirildiği bir yöntemdir. Satışa sunulan malın niteliği ve durumuna göre ihale usulleri değişiklik gösterebilir.

Açık Artırma Usulü :

Açık artırma usulü, icra ihalelerinde en çok tercih edilen ihale usullerinden biridir. Bu usulde, satışa çıkarılacak olan malın açık artırma yoluyla satılması söz konusudur. İhale öncesinde ilgili malın bedeli belirlenir ve açık artırma gününde en yüksek teklifi veren alıcı ürünü satın almaya hak kazanır. Bu çeşit ihalelerde alacaklıların daha yüksek fiyattan malını satması mümkün olduğu gibi, alıcıların da daha düşük fiyatla mal alması mümkündür. Açık artırma usulü, satışa çıkarılacak malın açıkça görülmesi, alım satım işleminin açık bir şekilde yapılması, gizli kalmaması ve tarafların açık artırmayı takip ederek satış bedelini artırmaları nedeniyle tercih edilir.

Kapalı Teklif Usulü :

Kapalı teklif usulü, icra takibi sürecinde belirlenen mal varlıklarının satışına ilişkin bir ihale usulüdür. Bu usulde alıcılar, tekliflerini kapalı zarf içinde verirler ve ihale gününde bu zarflar açılır. En yüksek teklifi veren alıcı, belirlenen bedel üzerinden mal varlığını satın alma hakkını elde eder. Bu usul, özellikle yüksek değerdeki mal varlıklarının satışında tercih edilir. Kapalı teklif usulünde, alıcılar arasında açık artırmada olduğu gibi rekabet ortamı oluşmaz ve teklifler daha yüksek olabilmektedir.

Pazarlık Usulü :

Pazarlık usulü, satışa çıkarılan malın peşin bedeli üzerinden açık artırma veya teklif alma usullerine göre daha farklıdır. Bu yöntemde, alıcılar önceden tekliflerini verir ve teklifler incelenir. Daha sonra, satışa çıkarılan mal varlığının sahibiyle alıcı arasında pazarlık yapılır. Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa mal varlığı satılır. Bu usul genellikle ikinci el araç, ev eşyası gibi mal varlıkları için kullanılır. Alıcılar, önceden vermiş oldukları tekliflere dayanarak pazarlık yaparlar. Satıcılar da önceden satışa sunulan tekliflere göre bir fiyat belirler ve alıcılarla pazarlık yaparlar.

İcra İhaleleri Kimler İçin Uygulanabilir?

Borçlarını belirli bir süre içinde ödemeyen kişilerin mal varlıkları, icra takibiyle haczedilir. Bu durumda, alacaklılar borçlarını tahsil etmek adına icra ihaleleri aracılığıyla mal varlıklarını satışa sunarlar. İcra ihaleleri genellikle mal varlığı üzerinde haczi olan borçlular için uygulanır. Ancak, borçlunun ölümü durumunda bile mal varlığı icra ihaleleriyle satılabilmektedir. Alacaklılar, icra takibi yaparak borcunu tahsil etme hakkına sahiptirler. İcra ihaleleri, belirli bir bedel üzerinden satışa sunulan mal varlıkları için açık artırma, kapalı teklif veya pazarlık usulü gibi ihale usulleriyle yapılır.

Yorum yapın