İcra ve İflas Hukukunda İcra İflas Yoluyla İcra İptal Davası Süreci

İcra İflas Yoluyla İcra İptal Davası, bir kişinin icra yoluyla haciz işlemi sonrasında hukuka aykırı bir şekilde malvarlığının elinden alınmasını önlemek için açtığı bir davadır. Bu dava süreci oldukça önemlidir ve mutlaka uzman bir avukat yardımıyla yürütülmelidir. İcra İflas Yoluyla İcra İptal Davası açarak, kişiler elindeki malların haksız yere alınmasını engelleyebilir ve haklarını koruyabilirler. Bu süreçte, dosyanın incelenmesi, gerekli belgelerin temin edilmesi ve yargılama sürecinin yerine getirilmesi gibi işlemler mevcuttur. Detaylı bilgi için aşağıdaki alt başlıklara göz atabilirsiniz.

İcra İflas Yoluyla İcra İptal Davası Nedir?

İcra İflas Yoluyla İcra İptal Davası, alacağınızın tahsilatı için başvurduğunuz icra takibi işlemleri sonucu alacağınızın gecikmesine neden olan bazı nedenlerin olduğunu düşündüğünüzde başvurabileceğiniz bir hukuki süreçtir. Bu süreçte, icra takibi sonucu yapılan haciz işlemlerinin veya ödeme emirlerinin hukuka uygun olup olmadığına ilişkin bir inceleme yapılır. İcra İptal Davası, kanunun belirttiği şartlar olan yetkili usulü ve zamana uygun olarak açılabilir. Davanın açılabilmesi için, alacaklının taşınmaz mal üzerindeki haciz talebine itiraz etmesi veya ödeme emrini kabul etmemesi gerekmektedir.

İcra İptal Davası Açma Şartları

İcra İptal Davası, borçlu kişilerin icra yoluyla haciz işlemlerine maruz kalmamak adına açtıkları bir davaya verilen isimdir. Bu dava, belirli şartların yerine getirilmesi sonucunda açılabilir. İlk olarak, icra işlemine konu olan belgenin hatalı veya sahte olması gerekmektedir. Ayrıca, borçlunun icra işlemi hakkında haberdar edilmemesi, sürecin usulsüz bir şekilde işletilmesi veya icra işlemine konu olan borcun zaten ödenmiş olması gibi nedenler de icra iptal davasının açılabilmesi için gerekli şartlar arasında yer alır.

İcra İptal Davası açmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken bir diğer husus da süre kısıtlamalarıdır. Hatalı veya sahte belgelerin farkına varıldıktan sonra 6 ay içinde, borçlunun haberdar edilmediği durumlarda ise 1 yıl içinde icra iptal davası açılması gerekmektedir. Aksi takdirde, dava açılamaz.

 • Belgenin hatalı veya sahte olması
 • Borçlunun usulsüz bir şekilde haberdar edilmemesi
 • Icra işlemlerinin usulsüz işletilmesi
 • Borcun ödenmiş olması
Şartlar Açıklama
Belgenin hatalı veya sahte olması Icra işlemine konu olan belgenin hatalı veya sahte olduğunun ispatlanması gerekmektedir.
Borçlunun usulsüz bir şekilde haberdar edilmesi Borçluya icra işlemi hakkında yapılan tebligatın usulsüz bir şekilde yapıldığı durumlarda icra iptal davası açılabilir.
Icra işlemlerinin usulsüz işletilmesi Icra işlemi esnasında usulsüz işlemler yapılmışsa, bu durum icra iptal davası açmak için yeterli bir gerekçedir.
Borcun ödenmiş olması Borçlunun, icra işlemi yapılırken teknik bir hatadan dolayı ödemesini yapmış olması durumunda, icra iptal davası açılabilir.

İcra İptal Davası Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İcra İptal Davası açarken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle, icra işlemi ile ilgili açılan dava, yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanması sonrasında gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, İcra İptal Davası’nın açılabileceği durumlar belirli kriterlere bağlıdır. Borcun ödenmesi için yapılan sözleşmelerde, ödeme tarihleri ve ödeme planının değiştirilmesi gibi durumlarda İcra İptal Davası açılabilir. Bunun yanı sıra, icra işlemi esnasında tedbir kararı alınmış olması, hatalı hesaplama yapılmış olması gibi durumlarda da İcra İptal Davası açılabilir.

Ayrıca, İcra İptal Davası sürecinde doğru ve eksiksiz bilgi vermek oldukça önemlidir. Davayı açmadan önce, icra işlemi ile ilgili detayları, borcun ne zaman ödeneceği gibi konuları tam olarak öğrenmek gerekir. Ayrıca, İcra İptal Davası için belirlenen yasal süreyi geçirmemek ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlamak da önemlidir.

Bunun yanı sıra, İcra İptal Davası açarken dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, yetkili mahkemeyi doğru olarak belirlemektir. İcra işlemi hangi mahkeme tarafından gerçekleştirilmişse, İcra İptal Davası’nın da yine o mahkemeye açılması gerekmektedir.

İcra İptal Davası açmak, karmaşık bir süreç olabilir. Bu nedenle, konu hakkında tecrübeli bir avukattan destek almak, daha doğru yapılandırılmış bir dava hazırlamak adına oldukça faydalı olabilir.

İcra İptal Davası Açma Süresi

İcra İptal Davası açma işlemi için belirli bir süre mevcuttur. Bu süre, ilgili kişinin talep ettiği şeylerin ne zaman yapıldığına ve açık bir şekilde belirtildiğine bağlı olarak değişir. Genel olarak, İcra İptal Davası açmak için belirlenmiş olan süre, icra takibinin durdurulmasını takip eden maktu 1 aydır. Bu süre içinde, ilgili kişi ya da kurumun başvurusuna göre, mahkeme konuyu inceleyip karara varır. Bu sürenin dolmasından sonra İcra İptal Davası açılamaz.

Bazı durumlarda, ilgili kişi ya da kurum tarafından icra takibinin durdurulmasına gerek kalmadan, icra dairesi tarafından alınan bazı kararlar doğrultusunda İcra İptal Davası açma hakkı doğar. Bu durumda, ilgili kişi ya da kurumun İcra İptal Davası açabilmesi için belirli bir süre verilir. Bu süre genel olarak 15 gün ila 1 ay arasında değişebilir.

İcra İptal Davası Açma Sürecinde Gerekli Belgeler

İcra İptal Davası açmak isteyen kişilerin öncelikle bu süreç için gerekli belgeleri temin etmeleri gerekmektedir. Bu belgeler şunlardır:

 • İcra müdürlüğüne başvuruda bulunmak üzere dilekçe
 • İcra işlemiyle ilgili herhangi bir belge (Örneğin: İcra emri, haciz işlemi gibi)
 • İcra İflas Yoluyla İcra İptal Davası’nın açılabilmesi için gerekli olan teminat mektubu veya teminat mektubu yerine kabul edilebilecek bir belge
 • İcra İptal Davası açma harcının yatırıldığına dair makbuz
 • İlgili evrakların suretleri

Yukarıdaki belgelerin tamamı temin edilerek İcra müdürlüğüne teslim edildikten sonra İcra İptal Davası süreci başlayabilir.

İcra İptal Davası’nın Sonuçları Nelerdir?

İcra İptal Davası, borçlu tarafından alacaklıya ödeme yapmaması durumunda alacaklının başvurusu üzerine açılan bir dava türüdür. Davanın sonucunda ise iki farklı sonuçla karşılaşılabilmektedir.

 • İcra İptal Davası’nın kabul edilmesi halinde, icra müdürlüğü tarafından yapılan haciz işlemleri geçersiz sayılacak ve alacaklı, haciz edilen malları geri almak durumunda kalacak.
 • İcra İptal Davası’nın reddedilmesi durumunda ise, haciz işlemleri kesintisiz olarak devam edecektir.

İcra İptal Davası açmak, borçluya maddi açıdan bir rahatlama getirerek, borcun ödenmesi noktasında bir çözüm olabilir. Ancak, bu sürecin sonucu tamamen davanın şartlarının uygunluğuna, delillerin yeterliliğine ve avukatın performansına bağlıdır.

İcra İptal Davası Avukatı Seçimi

İcra İptal Davası sürecinde en önemli noktalardan biri doğru bir avukat seçimidir. İcra İptal Davası Avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. İlk olarak, avukatın yetkinlikleri ve deneyimleri önemlidir. İcra İptal Davası’nın karmaşıklığı nedeniyle, bu konuda uzman bir avukatın seçilmesi önerilir. İkinci olarak, avukatın müvekkillerine yaklaşımı önemlidir. İyi bir avukat, müvekkilleriyle sıkı bir iletişim halinde olur, onları sürece dahil eder ve sürecin her aşamasında en iyi çözümleri önerir. Ayrıca, avukatın ücretleri de dikkate alınmalıdır. Fakat bu noktada, en düşük ücretle hizmet sunan avukatı tercih etmek yerine, deneyimli ve yetkin bir avukatla çalışmak daha akıllıca olacaktır.

İcra İptal Davası Avukatı Ücretleri

İcra İptal Davası açmadan önce bir avukatla çalışmanız tavsiye edilir. Ancak avukat ücretleri önemli bir konudur ve bütçenizin bir kısmını ayırmak gerekebilir. İcra İptal Davası avukatı ücretleri, avukatın tecrübesi, davaya harcadığı zaman, davanın karmaşıklığı ve davayı açmadan önce danışmanlık hizmetleri için yapılan görüşmeler gibi birçok faktöre bağlıdır.

Avukatlar genellikle saatlik temelde veya dava başına sabit bir ücret karşılığında çalışırlar. Sabit ücretli davalarla çalışan avukatlar genellikle projenin tamamı için belirli bir ücret belirlerler. Avukat ücretlerinin yanı sıra, dava sürecinde özellikle icra işlemleri için ek masraflar da ortaya çıkabilir.

Bu nedenle, bir avukat seçerken ücretlerini dikkate almak önemlidir. Ancak, sadece ücretlere bakarak bir avukat seçmemelisiniz. Tecrübesi, başarı oranı ve referansları da dikkate alınmalıdır. İyi bir avukat ile çalışmak, dava sonucunu önemli ölçüde etkileyebilir ve sonuçta daha az masraf yapmanıza yardımcı olabilir.

İcra İptal Davası Avukatı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İcra İptal Davası sürecinde avukat seçimi oldukça önemlidir. Davanın sonucu avukatınızın tecrübesi ve uzmanlığına göre şekillenebilir. Bu nedenle avukat seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle avukatın icra ve iflas hukuku konularında uzman olması gerekmektedir.

Ayrıca avukatın referanslarına ve tecrübelerine de dikkat edilmelidir. Daha önce benzer davaları başarıyla sonuçlandırmış bir avukat seçmek, davayı kazanmak için önemlidir. Aynı zamanda avukatın iş yükü de önemlidir. Çok yoğun olan bir avukatın davayı daha az önemsediği düşünülebilir.

Avukatın iletişim becerileri ve müşteri memnuniyeti de önemli bir faktördür. Davanın süreci boyunca avukatınızla sürekli iletişim halinde olacaksınız, bu nedenle iyi bir iletişim kurabilen ve müşteri memnuniyetine önem veren bir avukat seçmek, sizin için daha olumlu bir süreci beraberinde getirebilir.

 • Avukatın icra ve iflas hukuku konularında uzmanlığı
 • Avukatın daha önceki benzer davaları başarıyla sonuçlandırması
 • Avukatın iş yükü
 • Avukatın iletişim becerileri ve müşteri memnuniyeti

Yukarıdaki faktörlere dikkat ederek avukat seçimi yapılması, davayı kazanmak için önemli bir faktördür. Ayrıca avukatın ücretleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Ucuz bir avukat seçmek, beklenmeyen sonuçlarla karşılaşılmasına neden olabilir.

İcra İptal Davası Sürecinde Uygulanacak Hukuk

İcra İptal Davası sürecinde uygulanacak hukuk, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre belirlenmektedir. Davanın açıldığı yer mahkemesindeki İcra Hukuk Mahkemesi tarafından karar verilmektedir. Dava sonucunda, icra işlemi tamamen veya kısmen iptal edilebilir ve alacaklıya ödenen miktar geri alınabilir. Bununla birlikte, İcra İptal Davası’nın kabul edilebilmesi için belirli şartlar da vardır. Alacaklı tarafından verilen icra emrine itiraz edilebilmesi ve hukuka aykırı olması durumunda İcra İptal Davası açılabilmektedir.

Yargılama sürecinde, tarafların savunmaları alınmakta ve deliller değerlendirilmektedir. Davanın sonucunda, ilgili kararın uygulanması için icra müdürlüğüne talimat verilmektedir. İcra İptal Davası sürecinde uygulanacak hukuk kuralları, yargılama süreci, gereken işlemler ve avukat tutma konusundaki şartlar kanunun ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Yargılama Süreci ve Gereken İşlemler

İcra İptal Davası açmanız halinde, süreç yargılama süreciyle devam eder. Bu süreçte yapmanız gereken işlemler ise şunlardır:

 • Avukatınız aracılığıyla davayı açtıktan sonra davayı takip etmeniz gerekmektedir.
 • Davacı ve davalı tarafların beyanlarının toplanmasından sonra davanın karara bağlanması için duruşma tarihi belirlenir.
 • Duruşma tarihinde duruşma salonuna giderek davayı takip etmeniz gerekmektedir.
 • Duruşmadan sonra mahkeme kararını açıklar ve kararın tebliğ edilmesi sonrası süreç tamamlanır.

Yargılama sürecinde elde edeceğiniz sonuç, açtığınız davaya bağlıdır. Bu nedenle, avukatınızın davayı ne kadar iyi hazırladığı ve savunduğu sonucunda kararın olumlu veya olumsuz oluşunu etkileyebilir.

Yorum yapın