İş Hukukunda İşçinin İşsizlik Maaşı Hakkı

İş hukukunda işçinin işten çıkarılması durumunda işsizlik maaşı alma hakkı bulunmaktadır. Bu hak işçilerin maddi durumlarını korumak için önemlidir. İşsizlik maaşı, işsizlik sürecinde işçinin geçimini sağlamak için devlet tarafından ödenmektedir. İş hukuku mevzuatı bu hakla ilgili olarak çeşitli koşullar ve kurallar belirlemektedir. İşçinin işsizlik maaşı alma hakkı; işten çıkarılma nedenine, çalışma süresine, prim günü sayısına, işsizlik ödeneği başvuru şartlarına ve diğer çeşitli koşullara göre değişiklik göstermektedir. İş hukuku mevzuatına uygun şekilde işsizlik maaşı talep edilmesi durumunda, işveren tarafından ödenemeyen bir hak devlet tarafından işçilere sunulmaktadır.

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı, işini kaybeden çalışanlara devlet tarafından ödenen bir destektir. Bu destek, işsiz kalan çalışanların geçimlerini bir süreliğine sağlamak amacıyla verilmektedir. İşsizlik maaşından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de işsizlik maaşı, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ödenmektedir. İşsizlik maaşı, işsiz kalan herkesin alabileceği bir hak değildir. İşten çıkarılan çalışanların, son üç yıl içinde belirli prim gün sayılarını ve çalışma sürelerini doldurmuş olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, kişinin işten çıkarılma nedenlerinin de işsizlik maaşı alabilmesi için uygun olması gerekmektedir.

 • İşsiz kalan çalışanlar,
 • Son üç yıl içinde belirli prim gün sayılarını ve çalışma sürelerini dolduran çalışanlar,
 • İşsiz kalmalarının işverenleri tarafından kaynaklanması durumunda işsizlik maaşı alabilirler.

İşsizlik maaşı başvurusu, İş-Kur (Türkiye İş Kurumu) şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabilir. Başvurusu onaylanan kişiler, belirli bir süre boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanırken, bu süre boyunca iş arama zorunluluğu bulunmaktadır. İşsizlik maaşı, belirli bir süre boyunca ödenir ve bu sürenin sonunda yine belirli şartlara bağlı olarak yeniden başvuruda bulunulabilir.

İş Kanunu’na Göre İşsizlik Maaşı Hakkı

İş Kanunu’na göre, işçinin işten çıkarılma nedenlerine göre işsizlik maaşı alma hakkı bulunmaktadır. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda işsizlik maaşı alma hakkı yoktur. Ancak, işveren tarafından haklı veya haksız nedenlerle işten çıkarılması durumunda işsizlik maaşı alma hakkı vardır. İşveren tarafından haklı nedenlerle işten çıkarılması durumunda işsizlik maaşı alma hakkı sahibi olan işçiler, işten çıkarılma nedenleri arasında sağlık sebepleri, mobbing, işyerinde yaşanan sağlık riskleri gibi nedenleri öne sürebilirler. İşveren tarafından haksız nedenlerle işten çıkarılması durumunda işçinin işsizlik maaşı alma hakkı da bulunmaktadır.

İşsizlik maaşı alma hakkı için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar arasında çalışma süresi, prim gün sayısı gibi unsurlar bulunmaktadır. İşsizlik maaşı almak için gereken koşulların sağlanması durumunda, işsizlik maaşı alma başvurusu yapılabilir.

İşten Çıkarılma Nedenleri Nelerdir?

İşten çıkarılma nedenleri iş kanunu tarafından belirlenmiştir. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda işsizlik maaşı alma hakkı bulunmamaktadır. Ancak işveren tarafından haklı nedenlerle işten çıkarılması veya haksız nedenlerle işten çıkarılması durumlarında işsizlik maaşı alma hakkı bulunmaktadır.

Haklı nedenlerle işten çıkarılma durumu, işveren tarafından işçinin mesleki yeterliliğinin olmaması, performansının yetersiz olması veya başka nedenlerle yapabileceği işlerin kalmaması durumunda gerçekleşebilir. Haksız nedenlerle işten çıkarılma durumu ise işveren tarafından iş kanunu kapsamında belirtilen sebepler dışında yapılan işten çıkarılma durumlarını kapsar.

İşsizlik maaşı alma hakkı, işten çıkarılma nedenine göre farklılık göstermektedir. Haklı nedenlerle işten çıkarılma durumunda işçinin işsizlik maaşı alma hakkı bulunmaktadır. Ancak haksız nedenlerle işten çıkarılması durumunda işçi gerekli şartları sağlaması durumunda işsizlik maaşı alma hakkına sahiptir.

Haklı Nedenlerle İşten Çıkarılma

İş kanunu’na göre haklı nedenlerle işten çıkarılma durumunda işçi, işsizlik maaşı alma hakkına sahiptir. İşçinin işveren tarafından haklı nedenlerle işten çıkarılması, iş kanunu’nun 17. maddesinde açıkça belirlenmiştir. Bu nedenlere örnek olarak işçinin iş yerinde işverenin talimatlarına uymaması, disiplinsiz davranışlarda bulunması, işverenin malına zarar vermesi, işçinin işveren aleyhine suç işlemesi gibi durumlar gösterilebilir.

İşten çıkarılma konusunda haklı nedenlerin varlığına dair kanıt işveren tarafından sunulmak zorundadır. Bu nedenle, işveren bu durumu kanıtlayacak belgeleri toplamalı ve işçiye vermelidir. Eğer işveren haklı nedenle işten çıkardığını kanıtlayamazsa işçiye tazminat ödemesi gerekebilir.

Haklı nedenle işten çıkarma durumunda işçinin işsizlik maaşı alma hakkı, kişinin bu haktan faydalanabilmesi için gerekli koşulların sağlanması şartına bağlıdır. İşsizlik maaşı alma hakkı için gerekli koşullar arasında işsiz kalan kişinin yeteri kadar sigorta prim ödemesi yapmış olması, çalıştığı sürenin belli bir süreyi aşması gibi faktörler bulunmaktadır.

Haksız Nedenlerle İşten Çıkarılma

İşveren, işçiyi haksız nedenlerle işten çıkardığı zaman işçi işsizlik maaşı alma hakkına sahiptir. İş Kanunu’na göre haksız nedenlerle işten çıkarılma; işçinin üyeliği nedeniyle sendikal faaliyetlerde bulunması, aynı işveren tarafından farklı sebeplerle üç defa disiplin soruşturması açılması, cinsiyet, ırk, siyasi görüş veya dini inanç gibi nedenlerle ayrımcılık, hamilelik, doğum, evlilik veya askerlikle ilgili nedenler, haklı neden olmadan işçinin performansından dolayı işten çıkarılması gibi durumları kapsamaktadır.

Haksız nedenlerle işten çıkarılma durumunda işçinin işsizlik maaşı alma hakkı, haklı nedenlerle işten çıkarılma durumundaki haklara göre farklılık göstermez. Yani çalışma süresi, prim gün sayısı gibi koşulların sağlanmış olması şartı ile işsizlik maaşı talep edilebilir.

Hangi Koşullar Sağlandığında İşsizlik Maaşı Alınabilir?

İşsizlik maaşı alma hakkı için belli koşulların sağlanması gerekmektedir. Bunlar arasında çalışma süresi ve prim gün sayısı gibi faktörler yer almaktadır. Çalışma süresi en az 600 gün olan işçiler işsizlik maaşı alma hakkına sahiptir. Ancak bu süre 24 ayı aşamaz. İşsizlikten önce son 3 yıl içerisinde en az 120 gün sigortalı olarak çalışmak da bir diğer koşuldur. Prim gün sayısı ise çalışanın ne kadar prim ödediğine ve primlerin ne kadarının ödendiğine bağlıdır. Bu koşulların sağlanması halinde işsizlik maaşı alma hakkı oluşmaktadır.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı miktarının belirlenmesinde, çalışanın son 4 aylık prime esas kazancı dikkate alınır. Bu kazanç hesaplanırken, brüt ücret üzerinden yapılan kesintiler, örneğin SGK primleri ve gelir vergisi gibi, işten ayrılma tarihine kadar ödenmemiş prime esas kazanç gibi maddi haklar hesaba katılır. Çalışanın son üç yıl boyunca kaydının olduğu İş-Kur aracılığıyla aldığı işsizlik maaşı süresi ve miktarı da hesaplamada dikkate alınır.

İşsizlik maaşı miktarı, çalışanın son 4 aylık prime esas kazancının yüzde 40 ile yüzde 80’i arasında belirlenir. Asgari ücretin altında kazanç elde edenler için maaş, asgari ücretin net tutarının yüzde 80’ini geçemez. İşsizlik maaşının hesaplanması ve ödenmesi İş-Kur tarafından yapılır ve maaş ödemeleri 10 iş günü arayla gerçekleştirilir.

 • Prime esas kazanç nedir?
 • İşten ayrılana kadar ödenmemiş maddi haklar nelerdir?
 • İşsizlik maaşı hesaplama yöntemi nedir?
 • İşsizlik maaşı ne kadar süreyle ödenir?
Prime Esas Kazanç İşsizlik Maaşı Miktarı
4.000 TL 1.600 TL – 3.200 TL
5.000 TL 2.000 TL – 4.000 TL
6.000 TL 2.400 TL – 4.800 TL

İşsizlik Maaşı Alma Süreci

İşsizlik maaşı alma sürecinde yapılması gereken ilk işlem, İş-Kur’a başvurudur. İş-Kur’un internet sitesi veya iş merkezlerinden başvurular yapılabilmektedir. Başvuruda istenilen belgeler arasında işten ayrılma bildirimi, hizmet dökümü belgesi gibi belgeler yer almaktadır. Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından işsizlik maaşı ödemesi yapılır.

Ayrıca, işsizlik maaşı almak için çeşitli koşulların sağlanması gerekmektedir. Bunlar arasında hizmet süresi, prim gün sayısı gibi koşullar bulunur. İşsizlik maaşı miktarının belirlenmesinde de bu koşullar dikkate alınır.

İşsizlik maaşı almak için son başvuru tarihi oldukça önemlidir. Belgelerin tamamının tam zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işsizlik maaşı alma hakkı kaybedilebilir.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da, işsizlik maaşı ödemelerinin düzenli olarak yapılmasıdır. Ödemelerin yapılmadığı durumlarda İş-Kur ile iletişime geçilerek sorunlar çözülmelidir.

İşsizlik Maaşı Alma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşsizlik maaşı alma sürecinde bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. Bu nedenle, başvuru sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması önemlidir. Başvuru yapabilmek için gerekli belgeler arasında;

 • T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 • İşsizlik ödeneği talep formu,
 • İşten ayrılma bildirgesi (SGK işe giriş bildirgesi),
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İşsizlik sigortası prim ödeme belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir),
 • Banka hesap numarası bilgileri.

Ayrıca, son başvuru tarihini geçirirseniz işsizlik maaşı alma hakkını kaybedersiniz. Başvuru işlemlerini son başvuru tarihinden önce tamamlamanız gerekmekte.

İşsizlik Maaşının Sonlandırılması ve İptali

İşsizlik maaşı alma hakkı, belirli koşulların sağlanması sonucunda işsiz kalan kişilere verilen bir haktır. Ancak, bu hakkın sonlandırılması veya iptal edilmesi durumları da söz konusu olabiliyor. İşsizlik maaşının sonlandırılması, kişinin yeniden işe başlaması veya emekli olması gibi durumlarda gerçekleşirken, iptal edilmesi ise bazı koşulların sağlanmaması veya yanıltıcı bilgi beyan etme gibi durumlarda mümkündür.

İşsizlik maaşının sonlandırılması veya iptal edilmesi durumunda yapılması gerekenler ve dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. İşsizlik maaşı alan kişilerin, çalışmaya veya emekli olmaya başlamaları durumunda maaş alma hakları sonlanır. Ayrıca, bazı durumlarda yanıltıcı bilgi beyan etmek veya haklarında açılmış bir dava bulunmak, işsizlik maaşının iptal edilmesine neden olabilir.

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan kişilerin, sonlandırılma veya iptal gibi durumları önlemek için gerekli belgeleri zamanında sunmaları ve başvuru sürecinde doğru bilgi vermeleri gerekmektedir. Ayrıca, işsizlik maaşı alırken belirli bir süre içinde iş bulma zorunluluğu da bulunmaktadır. Bu süre içinde iş bulunmaması durumunda maaş alma hakkı sona erer.

İş Bulma Zorunluluğu

İşsizlik maaşı alan kişiler, maaş alma süreleri boyunca belirli bir süre içinde iş bulma zorunluluğuna sahiptir. Bu süre, kişinin çalıştığı süreye ve yaşına bağlı olarak değişebilir. İşsizlik maaşı alan gençler için bu süre daha uzunken, yaşlıların zorunlu iş bulma süreleri daha kısa olabilmektedir. İşsizlik maaşı alan kişi, bu süre içinde güncel iş arama durumunu İşkur’a bildirmekle yükümlüdür.

Eğer işsizlik maaşı alan kişi belirli bir süre içinde iş bulamazsa, maaş alma hakkı sonlandırılarak iptal edilebilir. Bu nedenle, işsizlik maaşı alan kişinin, iş bulma süresi içinde iş aramaya devam etmesi ve İşkur’a düzenli olarak başvuruda bulunması önemlidir.

Bunun yanında, işsizlik maaşı alan kişi, İşkur tarafından sunulan meslek edindirme programlarına katılma zorunluluğu da bulunabilir. Bu programlara katılmayan kişilerin işsizlik maaşı alma hakları, İşkur tarafından sonlandırılabilir.

Yorum yapın