İş Hukukunda İşçinin İşverenin Sözlü Tacizinden Kaynaklı Talepleri

İşyerinde var olan sözlü taciz olayları işçilerin fiziksel ve psikolojik sağlıklarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, işçilerin işveren tarafından sözlü tacize maruz kalması durumunda talepleri de doğmaktadır. İş hukukuna göre işverenler işçilerin güvenliği ve sağlığından sorumlu oldukları için, işyerindeki sözlü taciz olaylarından kaynaklanan talepleri karşılamakla yükümlüdürler. İşçiler, sözlü taciz sonucu duygusal veya maddi kayıplara uğradıkları takdirde tazminat talebinde bulunabilirler. Başvurulacak kanallar arasında şirket içi mekanizmalar, çözüm odaklı programlar ve hukuki süreçler bulunmaktadır. Somut duruma göre işçilerin bu kanallardan uygun olanı seçmeleri gerekmektedir.

İşyerinde Sözlü Taciz Nedir?

İşyerinde sözlü taciz, işveren veya çalışanların iş ortamında bir kişiye yönelik olarak sözlü veya yazılı davranışlar sergilemeleri sonucu oluşan bir durumdur. Bu taciz davranışları, kişinin rahatsızlık duymasına ya da huzurunun bozulmasına neden olabilir. Taciz eden kişi, mağduru psikolojik açıdan etkileyebilir veya ekonomik kayıplar yaşamasına yol açabilir. İşyerinde sözlü taciz, özellikle kadın çalışanları etkileyen bir sorun olarak da öne çıkmaktadır. Bu nedenle işverenler, çalışma ortamını tacize açık hale getirmemek için gerekli önlemleri almalı ve sözlü taciz konusunda çalışanlarına yeterli eğitimi vermelidirler.

İş Hukukuna Göre İşverenin Sorumluluğu

İşverenler işyerindeki işçilerin güvenliğinden ve sağlığından sorumludur. Bu nedenle, işyerindeki sözlü taciz olaylarından kaynaklanan talepleri karşılamakla yükümlüdürler. İş hukuku, işverenlerin işçileri korumak ve işyerinde güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri almalarını zorunlu kılar. Eğer bir işveren işyerindeki işçilerin güvenliğini sağlamakta yetersiz kalırsa, işçilerin şikayetleri sonrasında işveren yargılanabilir ve cezalandırılabilir. Bu nedenle, işverenlerin işyerlerindeki sözlü taciz olaylarını engellemek ve işçilerin haklarını korumak için gerekli alt yapıyı sağlamaları hayati önem taşımaktadır.

Talepler Nelerdir?

İşçiler, işyerinde sözlü tacize uğradıkları takdirde duygusal ve maddi kayıplar yaşayabilirler. Bu kayıpların telafisi için tazminat talebinde bulunma hakları vardır. Sözlü taciz sonucu işçilerde depresyon, kaygı ve diğer psikolojik rahatsızlıklar görülebilir. Ayrıca işçiler, çalışma performansları düştüğü ve hatta işlerini kaybedebildikleri takdirde de tazminat talebinde bulunabilirler. İşveren, işyerindeki sözlü taciz olaylarından kaynaklı talepleri karşılamakla yükümlüdür. Bu nedenle, işverenlerin iş güvenliğine ve çalışanların sağlığına önem vermesi önemlidir.

Duygusal Kayıplar

İşyerinde sözlü tacize maruz kalan işçilerin duygusal kayıpları da kaçınılmaz olabilir. Örneğin, bir işçinin aşağılanması, küçük düşürülmesi veya tehdit edilmesi sonucu duygusal yıkıma uğrayabilir. Sözlü taciz, işçilerin işyerinde rahat hissetmelerini, güvenliği için gereken psikolojik desteği almalarını da engelleyebilir. Bu nedenle işverenler, işyerindeki her türlü taciz olayını önlemeli ve işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumalıdır.

Maddi Kayıplar

Sözlü taciz nedeniyle işçiler çalışma performanslarını düşürebilirler ve işlerini kaybedebilirler. İş kaybı, işçinin gelirinde azalmaya ve finansal güçlükler yaşamasına neden olabilir. İşverenin, sözlü tacize uğrayan işçilerin maruz kaldığı maddi kayıpları karşılaması gerekmektedir. Bu kayıplar, işçinin ücretindeki düşüş, işsiz kalma gibi mali sonuçlar olabilir. İşveren, işçinin uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Bu nedenle işverenler, işyerindeki sözlü taciz olaylarını önlemek için önleyici tedbirler almalı ve işçilerin haklarını korumalıdır.

Nasıl Başvurulur?

İşçiler, sözlü tacizle karşılaştıklarında orada bulunan bir üst düzey yönetici veya insan kaynaklarından birine başvurabilirler. Ayrıca, her şirketin farklı prosedürleri olabilir, bu nedenle şirket politikasını öğrenmek önemlidir. İşçiler, şirket içi mekanizmaların haricinde, bazı çözüm odaklı programlara başvurabilirler. Bu programlar, sözlü taciz mağdurlarına danışmanlık ve desteğin yanı sıra olayın olumsuz etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca hukuki süreçlere başvurma seçeneği de mevcuttur. Hukuki süreçler, avukatlık hizmetleri, mahkeme masrafları ve tazminat ödemelerini içerebilir.

Sonuç

İşverenlerin işçilerin güvenliği ve sağlığından sorumlu olmaları, sözlü taciz olaylarına karşı önlem alınması gerektiğini gösterir. Sözlü tacize maruz kalan işçiler, duygusal ve maddi kayıplar yaşayabilirler ve bu kayıpların giderilmesi için işverenin tazminat ödemesi gerekebilir. İşyeri içinde çözüm mekanizmaları bulunmasına rağmen, hukuki süreçlerden de faydalanmak mümkündür. Bu sebeple, işverenlerin işyerinde sözlü taciz olaylarını engellemeleri ve çalışanlarının taleplerini karşılamaları son derece önemlidir.

Yorum yapın