İş Hukukunda İşçinin Mobbinge Karşı Korunması

İş yerlerinde mobbing maalesef sıkça karşılaşılan bir sorundur. Mobbing, kişinin iş yerinde kendisine sürekli kötü davranışlarla kasıtlı olarak hedef alınmasıdır. Bu durum, işçilerin psikolojik ve fiziksel olarak olumsuz etkilenmelerine neden olabilir. Ancak iş hukukunda, işçilerin mobbinge karşı korunması için bazı düzenlemeler yer almaktadır. İşverenler, işçilerin psikolojik ve fiziksel sağlığını korumakla yükümlüdür. İşçiler de mobbinge karşı kendilerini korumak için işverenleriyle görüşme yapabilir, işyerindeki arkadaşlarından yardım alabilir, sendikaya başvurabilir veya hukuki yollara başvurabilirler. İş mahkemeleri de mobbinge maruz kalan işçilerin çıkarlarını koruyan kararlar verebilmektedir. İşçilerin psikolojik ve fiziksel sağlığı için mobbingin önlenmesi ve çözümlenmesi hayati önem taşımaktadır.

Mobbing Nedir?

Mobbing, iş yerlerinde çalışanların sıkça karşılaştığı bir sorundur. Kişinin iş yerinde sürekli ve kasıtlı olarak kötü davranışlara maruz kalmasıdır. Mobbinge maruz kalan kişiler, çoğunlukla grup içinde dışlanmış ve sosyal açıdan güçsüz olan kişilerdir. Mobbing davranışları, açıkça fiziksel saldırganlık olabileceği gibi, sürekli nitelikte olan ve kişinin iş performansını düşürebilecek psikolojik saldırganlıklardan da oluşmaktadır. Mobbing, kişilerin iş hayatını olumsuz yönde etkileyerek psikolojik ve fiziksel sağlığı da tehlikeye sokabilir.

İş Hukukunda Mobbinge Karşı Korunma

İş hukuku, işçilerin mobbinge karşı korunması için bazı düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemeler arasında işverenin, işçinin psikolojik ve fiziksel sağlığını korumakla yükümlü olduğu yer almaktadır. İşverenlerin, işçilerin mobbinge maruz kalmalarını önlemek için gereken tüm tedbirleri alması beklenir.

Eğer işveren, mobbinge karışan çalışanları uyarmaz ya da durdurmak için önlem almazsa, işçiler hukuki yollara başvurabilirler. Bu yollar arasında iş mahkemelerine başvuru yaparak tazminat talep etmek yer alabilir.

Bir işçi, mobbinge maruz kaldığında gerekli önlem ve tedbirlerin alınmadığı durumlarda, işten ayrılma hakkına da sahiptir. Bu nedenle işverenler, işçilerin mobbinge maruz kalmamasını sağlamak için gereken tüm önlemleri almalı ve işlerini kaybetmelerine neden olacak durumlardan kaçınmalıdırlar.

İşçinin Mobbinge Karşı Kendini Koruma Yolları

İş yerinde mobbinge maruz kalan işçilerin kendilerini korumak için birçok yolu vardır. Bunlar arasında, işverenle görüşme yapmak en önemli yollardan biridir. İşverenle yapılacak görüşmede, mobbing uygulayan kişilerin tespit edilmesi ve durumun çözüme kavuşturulması talep edilebilir.

Diğer bir seçenek ise işyerindeki arkadaşlarla yardımlaşmak ve birlikte hareket etmektir. Mobbinge karşı işbirliği yapmak, hem işçilerin güçlerini birleştirmelerini hem de mobbingi önleme konusunda etkili olmalarını sağlayabilir.

Ayrıca sendikaya başvurmak da bir diğer seçenek olabilir. Sendikalar, mobbinge karşı işçilerin haklarını koruyan ve tazminat talebi gibi konularda destek sağlayan kurumlardır.

Son olarak, mobbinge karşı hukuki yollara başvurmak da işçilerin sahip olduğu bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. İş mahkemeleri, mobbinge maruz kalan işçilerin haklarını koruyan ve tazminat talebi gibi konularda kararlar verebilen mercilerdir.

İşçilerin mobbinge karşı kendilerini koruma yolları arasında, işverenle görüşme yapmak, işyerindeki arkadaşlarla yardımlaşmak, sendikaya başvurmak ya da hukuki yollara başvurmak gibi seçenekler yer almaktadır. Bu yolların her biri, işçilerin mobbinge karşı haklarını savunmalarına ve durumu çözüme kavuşturmalarına yardımcı olabilir.

Mobbinge Karşı Hukuki Yollara Başvurma

Mobbing mağduru işçiler, hukuki yollara başvurarak haklarını arama hakkına sahiptir. Bu hukuki yollardan biri, iş mahkemelerine başvurarak tazminat talep etmektir. İş mahkemeleri, mobbinge maruz kalan işçilerin çıkarlarını koruyan kararlar verebilirler.

İş mahkemelerine başvurmadan önce, işçilerin mobbinge uğradıklarını kanıtlaması gerekmektedir. Bunun için, ne kadar süredir mobbinge maruz kaldıklarına dair belgeleri ve tanıkları bulunmalıdır. Ayrıca, mobbingin işçinin psikolojisine ve fiziksel sağlığına ne kadar zarar verdiği de belgelenmelidir.

İş mahkemeleri, mobbing mağduru işçilere haklarını teslim eden kararlar verebilmektedirler. Bu kararlardan en önemlisi, işverenin mobbingi önleme yükümlülüğünü yerine getirmesi ve mobbingin iş yerinde tekrarlanmamasını sağlamasıdır. Ayrıca, işçilere tazminat ödenmesi de gündeme gelebilir.

İşverenin Mobbingi Önlemesi ve Karşı Tedbirleri Alması

İşverenler, işçilerin mobbinge karşı korunmasını sağlamakla yükümlüdürler. Mobbing gibi olumsuz davranışları önlemek için alabilecekleri tedbirler bulunmaktadır. İşyerindeki tutum ve davranışların düzenlenmesi, ciddiye alınması ve mobbingi destekleyen tutumların cezalandırılması, işçilere mobbing hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak eğitimler verilmesi bu tedbirler arasındadır. İş yerlerinde alkol ve madde bağımlılığı gibi etkenlerin de mobbingi tetikleyebileceği unutulmamalı ve bu konuda çalışanlara bilgilendirme yapılmalıdır.

Mobbingin Sonuçları

Mobbing, işçilerde ciddi sonuçlara yol açabilir. İş yerinde sürekli olarak kötü davranışlarla karşı karşıya kalmak, işçilerin psikolojik sağlığını büyük ölçüde etkileyebilir. Yüksek seviyede stres, depresyon, kaygı bozukluğu, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları gibi etkileri görülebilir. Ayrıca, mobbinge maruz kalan kişiler arasında intihar eğilimi de sıkça görülmektedir. İşyerinde performans kaybı, iş memnuniyetsizliği, motivasyon kaybı, iş tatminsizliği ve hatta işten ayrılma gibi sonuçlar da oluşabilir.

Sonuç

İş hukuku, işçilerin mobbinge karşı korunması için önemli düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemeler arasında, işverenin işçinin psikolojik ve fiziksel sağlığını korumakla yükümlü olduğu yer almaktadır. İşçilerin, mobbinge maruz kaldıklarında hukuki yollarla haklarını arama hakları da bulunmaktadır. Ancak işin en önemli noktası, işverenlerin mobbinge karşı tedbir almaları ve işçilerin de kendilerini korumak için gerekli önlemleri almalarıdır. İşyerindeki tutum ve davranışların düzenlenmesi, çalışanların eğitimi, madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapılması gibi önlemler alınabilir. Sonuç olarak, mobbingin önlenmesi için işverenler ve işçiler arasında işbirliği gerekmektedir.

Yorum yapın