İş Kazası Sonucu İhmale Dayalı Ölüme veya Yaralanmaya Neden Olma Suçu ve Cezası

Bir iş kazasının sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmesi veya yaralanması, işverenin veya çalışanın ihmalinin sonucunda gerçekleşmiş olabilir. Bu ihmal, kanunen kabul edilemez bir davranıştır ve ağır cezaları olan bir suç olarak kabul edilir. Bu makalede, iş kazası sonucu ihmale dayalı ölüme veya yaralanmaya neden olma suçu ve cezası hakkında bilgi vereceğiz. İş kazalarının önlenmesi için alınabilecek tedbirler, iş yerlerinde yapılması gerekenler, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarından bahsedeceğiz. Ayrıca bu suçu işleyenlerin sorumluluklarını, ödemeleri gereken tazminatları ve cezaları konusunda da bilgi verilecektir.

İş Kazası ve Sorumluluk

İş kazası, işçilerin işiyle ilgili faaliyetleri sırasında meydana gelen ve işçinin yaralanması veya ölümü ile sonuçlanan olaylardır. İşverenlerin iş kazalarını önlemek için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. İşverenlerin bu konuda sorumluluğu büyüktür ve iş güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemeleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Çalışanlar da iş sağlığı ve güvenliğine uymak, koruyucu ekipmanları kullanmak ve işverenlere uymayan davranışları rapor etmekle yükümlüdürler. Bu konuda iş kazası sonrası yaşanan sorunların önlenmesi için işverenler ve çalışanlar işbirliği yapmalıdır.

İş kazası sonucu ortaya çıkan zararlardan dolayı işverenin sorumluluğu bulunmaktadır. İş kazalarını önlemek için alınması gereken tedbirlerin alınmaması nedeniyle meydana gelen iş kazalarında işverenin tazminat ödemesi gerekebilir. Ancak, çalışanların kusuru nedeniyle meydana gelen iş kazaları durumunda işverenin sorumluluğu azalabilir veya ortadan kalkabilir. Bu nedenle, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda dikkatli olması ve tedbirler alması önemlidir.

İhmale Dayalı Suç ve Cezaları

İhmale dayalı suç, bir kişinin gereken özeni ve dikkati göstermekten kaçınarak başkasının ölümüne veya yaralanmasına neden olmasıdır. İş kazası sonucu ihmale dayalı ölüme veya yaralanmaya neden olma suçu da bu kapsamda yer alır. İş kazası sonucu ihmal nedeniyle ölüme veya yaralanmaya sebebiyet veren kişi, ceza hukuku açısından suç işlemiş kabul edilir. Türk Ceza Kanunu’na göre, bu suç için öngörülen ceza 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır. Eğer iş kazasının nedeni ise mevcut güvenlik hükümlerinin ihlali ise, cezalar 3 kat artırılarak uygulanır. İşverenin dikkatsizliği veya çalışanların ihmali sonucu gerçekleşen iş kazaları ciddi sonuçlar doğurabilir, bu nedenle güvenlik kurallarına uyulması büyük önem taşır.

Cezayı Etkileyen Faktörler

İş kazası sonucu ihmale dayalı ölüme veya yaralanmaya neden olma suçunda cezayı etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler arasında işverenin ve çalışanın kusuru, işverenin alınacak tedbirler konusundaki ihmal derecesi önemlidir. İşverenlerin yasal olarak işçilerin güvenliği için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. İşverenin ihmal derecesi ne kadar büyükse, cezası da o kadar ağırdır. Ancak, çalışanın da kusuru varsa, cezanın miktarı azalacaktır. Ayrıca, ceza miktarı, iş kazasının sonuçlarına, yaralanma veya ölüme bağlı olarak değişebilir. İş kazası sonucu ihmale dayalı ölüme veya yaralanmaya neden olan işveren, maddi ve manevi tazminat ödemekle yükümlü olabilir.

Maddi ve Manevi Tazminat

İş kazası sonucu ölüm ya da yaralanma durumunda, işverenin maddi ve manevi tazminat ödemekle yükümlü olduğu durumlar vardır. Maddi tazminatlar, çalışanın kaybı nedeniyle işveren tarafından ödenen tüm masrafları kapsar. Bu, tedavi masrafları, kazanç kaybı, kayıp gelirler ve diğer masrafları içerir. Manevi tazminat ise, ölen veya yaralanan çalışanın ailesinin kaybından kaynaklanan acı ve ızdıraptır.

İş kazası sonucu ölüme veya yaralanmaya neden olan işverenin tazminat ödemenin birkaç durumu vardır. Bu durumlar arasında işverenin kusurlu olması, çalışanın ölüm veya yaralanmasına neden olan işverenin alması gereken önlemleri almaması ve işverenin yeterli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almadığı durumlar yer alır. İş kazasına neden olan ihmalin sebeplerine ve sonuçlarına göre tazminat miktarı belirlenir.

Ayrıca, işveren, iş kazası sonrası çalışanın geri dönüşünü kolaylaştırmak için rehabilitasyon veya yeniden eğitim de sağlamalıdır. Bu da maddi ve manevi tazminat dahil olmak üzere, tazminat miktarını artırabilir.

Bireysel ve Kurumsal Sorumluluk

İş kazası sonucu ihmale dayalı ölüme veya yaralanmaya neden olma suçunun yargılaması sırasında sorumluluk konusu oldukça önemlidir. İş kazasının meydana gelmesinde işveren veya çalışanın kusurlu davranışı varsa, sorumluluk doğar. İşverenin ortaya koyduğu tedbirler yetersizse, bu durum da işverenin kusur sorumluluğunu artırır. Diğer yandan, çalışanların da sorumlulukları vardır. Çalışanlar, iş güvenliği tedbirlerine uymalı ve mesleki eğitimler almış olmalıdır. İş kazası sonucu ihmale dayalı ölüme veya yaralanmaya neden olan sorumluluk konusunda kurumsal sorumluluk da devreye girebilir. Kurumsal sorumluluk, işverenin personelini eğitimi ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanmasına yönlendirmesiyle ortaya çıkan bir sorumluluk türüdür.

İş Kazalarının Önlenmesi İçin Alınabilecek Tedbirler

İşyerlerinde alınacak tedbirler ve güvenlik uygulamaları iş kazalarını önlemek açısından oldukça önemlidir. İşyerinin özelliklerine göre işçi sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerden bazıları şunlardır:

 • İş ekipmanlarının ve makinelerin periyodik bakım ve onarımlarının yapılması
 • İş ekipmanlarının güvenlik kontrollerinin yapılması ve işçilerin bu konuda eğitilmesi
 • İşçilerin kullandığı kişisel koruyucu ekipmanların eksiksiz bir şekilde sağlanması ve kullanımı için eğitim verilmesi
 • İşyerinde hijyen koşullarının sağlanması
 • Yangın riskleri için gerekli önlemlerin alınması ve yangın tatbikatlarının yapılması

İş kazalarının önlenmesi konusunda işverenlerin sorumluluğu oldukça büyüktür. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli tedbirleri almazlarsa, iş kazalarına davetiye çıkarmış olurlar. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği konusunu ciddiye alarak gerekli önlemleri almalı ve işyerlerindeki çalışma koşullarını iyileştirmelidirler. Böylece, iş kazalarının önlenmesi ile işletme verimliliği de artacaktır.

İş Kazası Sonrası Yapılacaklar

İş kazaları her ne kadar önemli bir konu olsa da, ne yazık ki yaşanması muhtemel durumlar arasındadır. İş kazası sonrası yapılacaklar herkesin bilmesi gereken konulardan biridir. İş kazası sonrasında yapılacak ilk şey, çalışanın sağlığı ile ilgili güvenliğin sağlanmasıdır. İş kazası sonrasında yapılması gerekenler şu şekildedir:

 • Çalışanlar, mümkün olan en kısa sürede ilgili sağlık kuruluşuna veya ambulansa haber vermeli ve sağlık kuruluşunun verdiği direktiflere uygun olarak hareket etmelidir.
 • Çalışanlar, işvereni veya yetkilileri iş kazası hakkında bilgilendirmelidir.
 • İşverenler, iş kazasından haberdar olur olmaz, gerekli önlemleri almalı ve iş kazasının soruşturması için gerekli birimlere başvurmalıdır.
 • Yetkililer, iş kazasının soruşturması için gerekli adımları atmalı ve iş kazasının kaydını tutmalıdır.

İş kazası sonrasında, çalışanların tam olarak ne yapması gerektiği ve işverenlerin ne tür önlemler alması gerektiği konusunda net bir politika olması, işyerinde güvenlik açısından oldukça önemlidir.

İş Kazası Raporu

İş kazaları her ne kadar engellenmeye çalışılsa da maalesef bazen kaçınılmaz olabiliyor. İş kazası sonrasında en önemli adımlardan biri de iş kazası raporu hazırlamak. İş kazası raporu, iş yerinde gerçekleşen bir kazanın tüm detaylarının kayıt altına alındığı belgedir. Bu rapor, işverenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için oldukça önemlidir. İş kazası raporunda, olayın tarih, saat, yer ve şahısların isimleri gibi detaylar, kazaya karışan araç, gereç veya makinelerin durumu, kazanın meydana geliş şekli ve sonucu gibi bilgiler yer almalıdır. Ayrıca, raporun bir kopyası ilgili kurumlara da gönderilmelidir.

İş Kazası Sonrası İlk Yardım

İş kazası sonrası ilk yardımın hızlı ve doğru bir şekilde uygulanması hayat kurtarabilir. İlk yardım önlemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu konuda eğitimli olmak önemlidir. İlk olarak, işçinin solunumunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Solunumu varsa, resmi bir sağlık ekibine haber verilene kadar sakin bir şekilde bir yere konulmalıdır. Solunumu yoksa, derhal müdahale edilmelidir. Kanamalar için, yara üzerine temiz bir bez veya sargı bezi bastırılmalıdır. Ayrıca, kırıklar ve çıkıklar durumunda, kilitli bir pozisyon verilerek istirahat ettirilmelidir. İlk yardım müdahalesinin amacı, sağlık durumunu korumaları için işçilere yardımcı olmaktır.

İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları, iş yerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini korumakla görevli olan kişilerdir. İş yerindeki riskleri tespit edip, uygun önlemlerin alınmasını sağlayarak iş kazalarının önlenmesine katkıda bulunurlar. İşyeri hekimleri, çalışanların sağlık durumlarını takip ederken, iş güvenliği uzmanları ise çalışanların güvenliğini sağlamak için gereken tedbirleri alır. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları, iş yerindeki tüm çalışanları kapsayan bir sistem kurarak, iş kazalarını en aza indirgemek için çalışırlar.

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının görevleri şunları içermektedir:

 • İşyerindeki riskleri tespit etmek ve önleyici tedbirler almak
 • Çalışanların sağlık durumunu takip etmek ve gerektiğinde müdahale etmek
 • Çalışanlara iş güvenliği eğitimi vermek
 • İş yerindeki güvenlik ekipmanlarının düzenli olarak kontrol edilmesini ve bakımını yapmak
 • Çalışanlarla iş güvenliği konusunda düzenli olarak toplantılar düzenlemek

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının yapacağı çalışmaların işyerinde iş kazalarını önlemeye önemli katkıları olacaktır. Ayrıca iş yerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi de iş kazalarının önlenmesinde etkilidir.

Yorum yapın