İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Talep Dilekçesi Örneği

İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmak için dilekçe örneği oluşturmak oldukça önemlidir. Çalışanların iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için eğitim almaları şarttır. İş güvenliği eğitimleri, tehlike analizi, risk değerlendirmesi ve yangın güvenliği gibi konuları kapsamaktadır. İşyeri konum, büyüklük ve faaliyetlerine göre bu eğitimlerin içeriği değişebilir. Dilekçe örneğinde, işyeri hakkında kısa bir açıklama yaparak hangi konularda eğitime ihtiyaç duyulduğunu belirleyebilirsiniz. Örneğin, yangın güvenliği, tehlike analizi, risk değerlendirmesi ve iş güvenliği eğitimleri gibi. İş sağlığı ve güvenliği bilinç düzeyinin artması için dilekçenizi hazırlayarak daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olabilirsiniz.

İşyerinizi Tanıtın

İşyerimiz, uzun yıllardır sektörde hizmet veren bir şirkettir. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her zaman öncelikli bir konudur. Bu nedenle, işyerimizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tüm önlemler alınmıştır. İşyerimizde düzenli olarak tehlike analizi yaptırılmakta ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınmaktadır.

Ayrıca, çalışanlarımızın eğitimi konusunda da hassasiyet gösteriyoruz. İş yerindeki her çalışanın, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olması için eğitime katılması zorunlu tutulmaktadır. Yangın güvenliği ve risk değerlendirme eğitimleri de yine düzenli olarak verilmektedir.

Bunun yanı sıra, iş yerlerinde olası durumlar için acil eylem planları hazırlanarak tüm çalışanların bilgisi dahilinde tutulmaktadır. İşyerimizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tüm önlemler alınmış ve çalışanlarımızın sağlığı bizim için her zaman en önemli konudur.

Eğitim İsteklerinizi Belirleyin

Eğitim isteklerinizi belirlemek, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışmanın en temel adımlarından biridir. İşyerinizde hangi konularla ilgili eğitime ihtiyacınız olduğunu açıklayarak, ilgili departmanların sizin ve diğer çalışanların ihtiyaçlarına göre planlama yapmalarını sağlayabilirsiniz.

Aşağıda bazı örnekler verilmiştir;

 • Tehlike analizi eğitimi
 • Risk değerlendirme eğitimi
 • Yangın güvenliği eğitimi
 • İş güvenliği eğitimi

Eğer iş yerinizde başka bir konuda eğitim ihtiyacınız varsa, bu konuyu açıklayabilir ve planlama yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Tehlike Analizi Eğitimi

Tehlike analizi eğitimi, çalışanların potansiyel tehlikeleri fark etmelerini, bunların nasıl engellenebileceğini ve işyerinde güvenli bir ortam sağlamayı öğrenmelerini sağlayan önemli bir eğitimdir. Bu eğitim sayesinde işyerindeki riskler belirlenir ve önlemler alınarak kazaların ve yaralanmaların önüne geçilir.

Eğitimin içeriği, tehlike analizi yöntemleri, değerleri, önemi, tehlike analizi planı hazırlama, olası kazaları önleme, güvenlik prosedürleri ve işyerindeki uygulamalar gibi konuları kapsar. Eğitim sonunda, katılımcılar işyerindeki riskleri daha iyi anlayacaklar, güvenli bir çalışma ortamı için etkili tedbirler alabilecekler ve iş kazalarının önlenebilmesi için gerekli becerileri kazanacaklardır.

 • Tehlike analizi eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği için zorunlu bir eğitimdir.
 • Tehlike analizi eğitimi sayesinde işyerlerindeki riskler belirlenerek önlemler alınabilir ve kazaların ve yaralanmaların önüne geçilebilir.
 • Eğitimin içeriği, tehlike analizi yöntemleri, değerleri, önemi, tehlike analizi planı hazırlama, olası kazaları önleme, güvenlik prosedürleri ve işyerindeki uygulamalar gibi konuları kapsar.

Risk Değerlendirme Eğitimi

Risk değerlendirme eğitimi iş yerindeki farklı riskleri belirleyerek nasıl kontrol altına alınabileceği hakkında bilgi verir. İş yerindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler gibi tehlikeler hakkında çalışanlara rehberlik ederek, bu tehlikelerin önlenmesine ve çalışanların güvenliği sağlanmasına yönelik adımlar atılmasına yardım eder.

Eğitim, iş yerindeki riskleri ortaya çıkarabilen analiz yöntemlerine de yer verir. Bu analiz yöntemleri, iş yerinin farklı bölümlerinde, farklı güvenlik önlemleri ve prosedürleri uygulama ihtiyacı doğar. Bu nedenle, eğitim işyerindeki farklı kazaları ve istenmeyen durumları önleme konusunda çalışanlara bilgi sağlar.

Özellikle tehlikeli işlerde çalışanların güvenliğinin sağlanması için risk değerlendirme eğitiminin önemli olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca, eğitim işçilerin işyerindeki riskleri nasıl tanıyabileceğini ve önleyebileceğini de öğretir. Bu sayede işyerindeki güvenliği artırarak çalışanların daha güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar.

Yangın Güvenliği Eğitimi

Yangın güvenliği eğitimi, işyerindeki yangın risklerinin farkına varılması ve gerekli önlemlerin alınması için oldukça önemlidir. Yangın anında doğru hareket etmek hayati önem taşır. Bu eğitimde, yangın oluşum sebepleri, yangın söndürme yöntemleri, yangın anında yapılması gerekenler, yangın tüpleri gibi temel yangın önleme ve söndürme yöntemleri hakkında bilgiler verilir. İşyerindeki yangın riskleri de değerlendirilir ve kaçış yolları konusunda bilgiler verilir. Ayrıca, yangınla ilgili acil durum planları da bu eğitimde ele alınır. İş yerinde alınacak yangın önleme ve müdahale önlemlerinin belirlenmesi için yangın güvenliği eğitimi verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

İş Güvenliği Eğitimi

İş güvenliği eğitimi, çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri riskleri ve tehlikeleri önceden tespit edip önleyebilmeleri için verilen eğitimdir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından bilinçli hareket etmelerini sağlamak için önemlidir. Bu eğitimde işyerindeki farklı tehlikeler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik bilgiler verilir. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceği, ne tür önlemler alınması gerektiği ve iş yerindeki güvenlik kurallarına uymanın önemi üzerinde durulur. İş güvenliği eğitimi, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına kavuşmasına yardımcı olur.

Dilekçenizi İmzalayın

Dilekçenizin hazırlanması tamamlandıktan sonra, imzalamanız gerekmektedir. İmzalamadan önce dilekçenin tam, doğru ve eksiksiz olduğundan emin olun. İmzalamadan önce dilekçenizde net bir şekilde belirttiğiniz eğitim taleplerinizi de kontrol edin. Dilekçenizi hangi kişiye veya kuruma ileteceğinizi de belirtmeniz gerekmektedir. Bu bilgiyi dilekçenizin altına ekleyebilirsiniz. Ayrıca, yöneticiniz veya işvereninizin imzasına da ihtiyacınız olabilir, bu nedenle dilekçenizi onaylatmak için kimin imzasına ihtiyacınız olduğunu belirleyin ve ilgili kişiye dilekçenizi iletmeyi unutmayın.

Örnek Talep Dilekçesi

İş sağlığı ve güvenliği eğitim talep dilekçesi örneği konusunda yeterli bilgiye sahip değilseniz, aşağıda yer alan dilekçe örneği size yardımcı olacaktır. Bu dilekçeyi işyeri yönetimine ileterek, iş sağlığı ve güvenliği konusunda uygun eğitimlerin alınmasını talep edebilirsiniz.

GÖNDERİLECEK YER TARİH
İşyeri Yetkilisi

Sayın İlgili,

Ben [İsim, Soyisim] çalışanınız olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha bilinçli hale gelmek ve gerekli eğitimleri almak istiyorum. Bu bağlamda, aşağıda belirttiğim konularda eğitimlerin alınmasını talep ediyorum:

 • Tehlike Analizi Eğitimi
 • Risk Değerlendirme Eğitimi
 • Yangın Güvenliği Eğitimi
 • İş Güvenliği Eğitimi

Konularda eğitimlerin alınması, çalışma ortamımızda yaşanabilecek kazaların önlenmesi ve işyerimizdeki iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da iyileştirilmesi için son derece önemlidir. Bu bağlamda, konuların detaylarına ilişkin bilgilendirmelerin yapılacağı ve uygulamalı eğitimlerin verileceği bir program hazırlanmasını talep ediyorum.

Değerlendirmenize sunar, bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

[Adınız Soyadınız]

Yorum yapın