İş Yeri İş Kazası Raporu Talep Dilekçesi Örneği

İş kazaları, ülkemizin en büyük sorunlarından biridir. Hali hazırda çalışanların %50’sinin sigortasız olduğu Türkiye’de, bir iş kazası durumunda işçiler büyük bir mağduriyet yaşayabiliyor. İş kazaları sonrası yapılacak işlemler arasında iş kazası raporu talep etmek de yer almaktadır. İşverenin iş kazası raporu düzenleme yükümlülüğüne rağmen, işçi de kendisi için bir rapor talebinde bulunabilir. İş yerinde meydana gelen bir iş kazası sonrasında işverenden talep edilebilecek raporun nasıl isteneceği ile ilgili örnek dilekçe aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı: [İşçinin Adı Soyadı]
Adresi: [İşçinin Adresi]
Telefon: [İşçinin Telefon Numarası]
Mail: [İşçinin E-posta Adresi]

Sayın Yetkili,

[İş kazası tarihi ve saati] tarihinde [işyeri adı] adlı iş yerinde [iş kazası açıklaması] meydana gelmiştir. Bu kazada mağdur olan işçi benim. Yaşanan bu durum sonrasında, yasal haklarımın korunması adına iş kazası raporuna ihtiyacım bulunmaktadır. Bu nedenle sizden, yaşanan iş kazası sonrasında tarafıma bir iş kazası raporu hazırlamanızı talep ediyorum.

Aşağıda, iş kazası raporu hazırlanması için gerekli bilgiler yer almaktadır:

 • İşçinin adı soyadı:
 • İş kazası tarihi ve saati:
 • İş kazasının meydana geldiği yer ve açıklaması:
 • İş kazası sonrası alınan ilk yardım tedbirleri:
 • Mağdurun sağlık durumu hakkında bilgiler:
 • İş kazasının neden olduğu maddi hasar hakkında bilgiler:

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

[İşçinin Adı Soyadı]

İş Kazası Raporu Nedir?

İş Kazası Raporu, işyerlerinde meydana gelen iş kazaları sonrası düzenlenen resmi bir belgedir. İş kazası sonucunda oluşan yaralanma veya hastalıkların tespit edilmesi ve bunların tedavisi için gereken işlemlerin yapılabilmesi için hazırlanır. İşveren, iş kazası sonrası 3 iş günü içinde raporun hazırlanmasından sorumludur. Rapor, işyerinde bulunan birçok kişinin işi ile ilgilidir: işçilerin ve işverenin durumunu, araç gereç ve ekipmanın durumunu, çalışma ortamını, iş kazasının sebebini ve zararın tespit edilmesini kapsar. Tüm bu bilgiler, işyerindeki riskleri belirlemek ve bunların önüne geçmek için kullanılır. İş kazası raporu, sağlık sorunlarına ilişkin hukuki bir belge olarak kabul edilir ve ulusal yasalar tarafından zorunlu kılınmıştır.

İş Kazası Raporu Nasıl Talep Edilir?

İş kazası durumunda, iş kazası raporu için başvurabilecek kişiler, kazada yaralanmış veya zarar görmüş çalışanlar, kurumların sağlık personeli veya denetçileridir. Çalışanlar, işvereni rapor hazırlamak için görevlendirebilirler veya kendi talepleri doğrultusunda rapor talep edebilirler.

Rapor talebi için başvuru yapacak kişilerin kimliğini doğrulayan belgeler ve iş kazası hakkında detaylı bilgilendirme yapabilecek belgeler gerekmektedir.

İş kazası raporu talebinde bulunurken, iş kazasının meydana geldiği tarih, yer, çalışanın ismi ve iletişim bilgileri, olayın detaylı açıklaması, zarar gören vücut bölgeleri ve sağlık durumu da talep edilebilir.

Bu bilgilerin yanı sıra, raporun hazırlanacağı sağlık kurumunun ve sağlık personelinin açık adı, unvanı ve iletişim bilgileri de talep edilebilir.

İşverenin İş Kazası Raporu Düzenleme Sorumluluğu

İşyerinde meydana gelen bir iş kazasında, işverenin yasal olarak iş kazası raporu düzenleme zorunluluğu vardır. İşveren, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili maddelerine göre iş kazası raporu düzenlemelidir.

Rapor, iş kazasını yaşayan kişinin adı, adresi, mesleği, olayın şekli ve nedeni, meydana geldiği tarih ve yer, olay yerine gelenlerin adı, kurtarma ve ilk yardım tedbirleri, iş kazasının sonuçları ve bunlarla ilgili olarak yapılan inceleme, analiz ve araştırmalar ve sonuç olarak alınan önlemler gibi detayları içermelidir. Ayrıca, raporda iş kazasının sonrasında yapılan tüm işlemler de belirtilmelidir.

İşverenin raporu hazırlarken dikkatli olması ve objektif verileri doğru bir şekilde kaydetmesi önemlidir. Yapılan yanlış veya eksik kaydedilen bilgiler, iş kazası sonrasında oluşabilecek hukuki sorunların da önünü açabilir.

İş Kazası Raporu Düzenleme Süreci

İş kazası raporu düzenleme süreci, işverenin yasal olarak yükümlü olduğu bir süreçtir. İlk olarak, iş kazasının gerçekleştiği tarih, saat ve yer bilgileri kaydedilir. Ardından, kazaya tanık olan kişilerin ifadeleri alınır ve kazanın sebebi ve sonucuyla ilgili ayrıntılı bilgiler rapora eklenir. Bu ayrıntılar arasında işçinin yaralanma ciddiyeti, gördüğü tedavi ve uzun süreli sonuçları da bulunabilir.

Raporun hazırlanması için ayrıca olay yerinin fotoğraf ve videoları da çekilir. Raporun doğru olması ve tüm detayların yer aldığından emin olmak için diğer belgeler de incelenir. Bu belgeler arasında işyeri güvenlik talimatları, çalışma koşulları ve işçinin görev tanımı gibi bilgiler yer alabilir.

Hangi bilgiler raporda yer almalıdır? Raporun Hazırlanma Süreci
Kaza tarihi, saati ve yeri Raporun hazırlanması işverenin sorumluluğunda olmalıdır
İşçinin kimliği ve işe giriş tarihi Kaya tanıklarının ifadeleri rapora dahil edilmelidir
İşçiye verilen tüm tedavilerin detayları Olay yerinde fotoğraf ve video kaydı alınmalıdır
İşyeri güvenlik talimatları ve çalışma koşulları Diğer belgeler de raporda incelenmelidir

İş kazası raporu hazırlandıktan sonra, işveren işçiye bir örneğini vermek zorundadır. Aynı zamanda, rapor ilgili sağlık ve güvenlik otoritelerine de raporlanmalıdır. Bu sayede, iş kazasının nedenleri belirlenir ve benzer kazaların önüne geçilerek işçilerin güvenliği korunur.

İş Kazası Raporunun Önemi

İş kazası raporu, iş yerinde meydana gelen herhangi bir kazada hazırlanan belgedir. Hem işverenler hem de çalışanlar için büyük bir önemi vardır. İşverenler, iş kazası raporunu hazırlayarak yasal sorumluluklarını yerine getirirler. Ayrıca, iş kazası raporu işverenler için gelecekte benzer kazaların önlenmesi açısından da önemlidir. Çalışanlar içinse, iş kazası raporu sağlık sigortası ve iş kazası sonrası tazminat alma gibi haklarının korunması için gereklidir. Bu nedenle, iş yerinde meydana gelen herhangi bir kazada iş kazası raporu hazırlanması büyük bir öneme sahiptir.

İş Kazası Raporu Talep Etme Şartları

İş kazası raporu talep etmek için öncelikle iş kazasının gerçekleşmiş olması gereklidir. Ayrıca, iş kazası sonucu oluşan yaralanmanın iş göremezlik süresinin en az bir gün olması gerekmektedir. İş kazası raporu talebinde bulunacak kişinin ise işveren tarafından sigortalı olarak çalıştırılıyor olması gerekmektedir. Bu şartların sağlanması durumunda işveren talebi reddedemez. Ancak, işveren raporu belirli bir süre içinde hazırlama zorunluluğuna sahiptir. Talep edilecek iş kazası raporu için belirli bir ücret talep edilebileceği gibi, iş kazası raporu talep etmek için herhangi bir ücret talep edilmemesi de mümkündür.

İş Kazası Raporu Talep Dilekçesi Örneği

İş kazası geçiren işçinin aldığı tedavinin ardından, işverenden iş kazası raporu talep etmesi gerekmektedir. İş kazası raporu, iş kazasının detaylarını içeren ve medikal bilgileri barındıran bir rapordur. Bu raporun hangi bilgileri içermesi gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi ise, iş kazası raporu talep dilekçesi örneği konusuna değinmek istiyoruz.

İş kazası raporu talep etmek için düzenlenebilecek örnek dilekçe aşağıdaki gibidir:

SIRA NO KONU BİLGİ
1 Adı, Soyadı
2 TC Kimlik Numarası
3 İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi vs.)
4 İş Kazası Tarihi ve Saati
5 İş Kazası Yerinin Adresi
6 İş Kazasının Nedeni
7 İş Kazasının Detayları

Yukarıda verilen tablo, iş kazası raporu talep dilekçesi örneği için hazırlanabilecek bir örnek formdur. İşçi, bu formu doldurarak işvereninden iş kazası raporu talep edebilir. İlgili belge, işçinin haklarını korumak adına son derece önemlidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

İş kazası raporu talep etmek için bazı hususlara dikkat etmek önemlidir. Öncelikle, talep ederken raporun ne amaçla kullanılacağı belirtilmelidir. Ayrıca, iş kazası raporunun talebedilen adreste veya iş yerinde hazırlanması mümkün olduğu için adres bilgisinin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir. Talepte bulunacak kişi veya kişilerin kimlik bilgilerinin de doğru olması zorunludur.

Sık yapılan hatalardan biri de iş kazasının meydana geldiği tarihin ve yerin net olarak belirtilmemesi veya diğer detayların eksik bırakılmasıdır. Bu nedenle, iş kazasının tam olarak nasıl meydana geldiği ve hangi şartlar altında gerçekleştiğine dair ayrıntılı bilgiler de raporda yer almalıdır. Ayrıca, raporu düzenleyen kişinin adı, soyadı ve imzası da raporda mutlaka bulunmalıdır.

İş kazası raporu talep etmeden önce işverenle iletişime geçmek, talep edilecek belgeler hakkında bilgi almak ve süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olmak da faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra, raporun gerekliliği konusunda işverenin de fikrinin alınması işleri kolaylaştırabilir.

 • Adres bilgilerinin doğru olması
 • Kimlik bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması
 • İş kazası detaylarının ayrıntılı şekilde raporda yer alması
 • Raporun düzenleyen kişinin adı, soyadı ve imzasının bulunması
 • İşverenle iletişime geçmek ve raporun gerekliliği hakkında bilgi almak

Dikkat edilmesi gereken noktaların bilinmesi ve hataların önlenebilmesi iş kazası raporu talebinin hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

İş Kazası Raporu Reddine İtiraz

İş kazası raporu talebinin işveren tarafından reddedilmesi durumunda çalışanların yapabileceği bazı yasal yollar bulunmaktadır. İlk olarak, işveren ile görüşüp neden reddedildiğini öğrenmek faydalı olabilir. Eğer işverenin açıklamaları yeterli değilse, iş mahkemelerine başvurulabilir. İş mahkemeleri konuyla ilgili karar vererek, işverenin raporu hazırlamasını emredebilir.

Ayrıca, alternatif olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da iş kazası raporu talebini değerlendirebilir. Ancak, SGK’ya yapılacak başvurularda iş mahkemelerine başvurmadan önce belirli bir süre beklemek gerekmektedir. SGK’nın raporu düzenlemesi halinde, işveren raporda yer almayan bilgileri de ilave etmek zorunda kalabilir.

İş Mahkemeleri’ne Başvuru

Eğer işveren talebinizi reddederse, kanuni haklarınızı kullanabilirsiniz. Bunlar arasında, iş mahkemelerine başvurma seçeneği vardır. İş mahkemeleri, çalışanların doğru bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. İlk olarak, iş kazası raporu talebinizin reddedildiğine dair yazılı bir belge hazırlamanız gerekir. Daha sonra, belgeniz ile birlikte iş mahkemelerine başvurabilirsiniz. İş mahkemeleri, belgeyi inceler ve işverenin neden talebinizi reddettiğine karar verir. Eğer işverenin reddetme nedeni yasalara aykırıysa, iş mahkemeleri talebinizi kabul eder ve işverene raporu hazırlama emri verir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Başvuru

İş kazası raporu talebinin işveren tarafından reddedilmesi halinde, talepte bulunan kişi ya da kurum SGK’ya başvurabilir. SGK, iş kazası durumunda çalışanların haklarını korumak için kurulmuş bir kurumdur. Talep edilen iş kazası raporunun SGK tarafından düzenlenmesiyle birlikte, sigortalı çalışanın gerekli tedavisi, ilaçları ve diğer masrafları SGK tarafından karşılanabilir.

SGK’ya başvuru yapmak için, öncelikle reddedilen dilekçe ve gerekli belgelerin yanı sıra bir açıklama mektubu hazırlanması gerekmektedir. Mektupta, işverenin neden raporu düzenlemediği, çalışanın durumu ve talep edilen raporun neden önemli olduğu gibi konular açıklanmalıdır.

SGK, başvuru alındıktan sonra, yetkili bir uzman tarafından çeşitli belgeler ve araştırmalar eşliğinde iş kazası raporunu düzenleyerek ilgili kişiye iletilir. Bu sayede, iş kazası sonrası gereken tedbirlerin alınması ve çalışanların haklarının korunması sağlanabilir.

Yorum yapın