İş Yerinde İşveren Tarafından İşçiye Uygulanan Şiddet Bildirimi Dilekçesi Örneği

İşyerinde şiddet mağduru olan işçilerin, bu durumu yasal yollardan bildirmeleri mümkündür. İşveren tarafından işçiye yapılan şiddetin bildirimi için şikayet dilekçesi hazırlanması gerekmektedir. Dilekçe, mahkemeye sunulacak belgeler arasındadır, bu nedenle yazarken dikkatli olunmalıdır.

Öncelikle, dilekçenin yapı taşı, şiddetin türü, tarih, şahitler, duruşmalar, sonuç, kesin/kesin olmayan bir dille yazılmalıdır. Başlık’ta Dava Türü ve Dosya Numarası belirtilmelidir. İşyeri bilgileri, mağduriyet hakkında bilgiler, kişisel detaylar, şahit listesi ve imza gibi önemli detaylar da dilekçede yer almalıdır.

 • Dilekçeye ek olarak, işyeri şiddeti konusunda yanınızda bir avukat olması önerilir.
 • Mahkemeye sunacağınız dilekçenin benzerlerine internet sitelerinden ulaşmak mümkündür.
 • Hazırlanan dilekçe, işyerinde şiddet yaşandığında ya da yaşanabileceği durumlarda bir fikir verebilir.

Örnek şikayet dilekçesi, mahkemeye vermek için kullanılabilir. Dilekçe sahibinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri belirtilmelidir. Saldırının şahitleri kimlerdir? İsimleri, adresleri gibi detaylar da dilekçede yer almalıdır. Duruşmaların zaman ve tarihleri, mahkemenin verdiği kararların detay ve sonuçları belirtilmelidir.

İşyerinde şiddet kurbanı olan işçinin, şikayet dilekçesi yazarken bazı önemli bilgileri içermesi gereklidir. Şiddetin meydana geldiği yer, işyeri adı, adres gibi bilgiler yazılmalıdır. Ne tür bir şiddet durumundan bahsediliyor? Tarih ve yer gibi bilgiler de dilekçede yer almalıdır. Dilekçe imzacı tarafından imzalanır ve verilir.

Dilekçe Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşyerinde şiddet mağduru olan işçiler, mahkemeye dilekçe vererek haklarını savunabilirler. Dilekçe hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler arasında, dilekçenin yapı taşı, şiddetin türü, tarih, şahitler, duruşmalar, sonuç gibi detaylar vardır. Bu bilgilerin doğru ve kesin bir şekilde belirtilmesi önemlidir. Dilekçe, kesin veya kesin olmayan bir dille yazılabilir. Ayrıca, gerektiğinde tablolar ve listeler kullanılabilir. Şiddetin türünün açıkça belirtilmesi, tarihinin belirtilmesi ve mümkünse şahitlerin isimlerinin de eklenmesi dilekçenin güvenilirliğini arttıracaktır.

Örnek Şikayet Dilekçesi

İşyerinde şiddet mağduru olan işçiler, mahkeme tarafından verilecek yaptırımdan yararlanmak için bir dilekçe yazabilirler. Dilekçe, şiddet olayının tarihi, yer ve şekli gibi önemli ayrıntıların yanı sıra olayı gören ve tanıklık eden kişilerin bilgilerini de içermelidir. Ayrıca, dilekçenin kesin dil kullanımıyla yazılması gerekir ve gerekirse şiddet olayının fotoğrafları ve doktor raporları da eklenebilir. İşçiler, mahkemenin işverene vereceği cezayla hem kendilerini hem de diğer işçilerin hayatlarını güvence altına alabilirler.

Dilekçenin Yapı Taşı

Dilekçe, işyerinde yaşanılan şiddeti mahkemeye taşımak için hazırlanan önemli bir belgedir. Bu nedenle dilekçe yazarken dikkatli olunması gereklidir. Dilekçenin yapı taşı şu unsurlardan oluşur:

 • Başlık: Dava türü ve dosya numarası gibi bilgilerin belirtilmesi gereklidir.
 • İşyeri Bilgileri: İşyeri adı, adresi vb. bilgilerin yazılması gereklidir.
 • Mağduriyet Hakkında Bilgi: Nasıl bir şiddet durumundan bahsediliyor? Tarih ve yer gibi bilgilerin belirtilmesi gereklidir.
 • Kişisel Detaylar: Dilekçe sahibinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri.
 • Şahit Listesi: Saldırının şahitleri kimlerdir? İsimleri, adresleri vb. detaylar.
 • İmza: Dilekçe imzacı veya imzacılar tarafından imzalanmalıdır.

Dilekçe, belirtilen maddelerin kesin veya kesin olmayan bir dille yazılması gereklidir. Bu şekilde dilekçe, mahkeme tarafından kabul edilme olasılığı daha yüksek olacaktır. Dilekçenin hazırlanması sırasında olabildiğince detaylı olmak, şahitlerin ifadelerine yer vermek de önem taşır.

Başlık

Başlık, dilekçenin ilk bölümüdür ve açıkça Dava Türü ve Dosya Numarası gibi temel bilgileri içermelidir. Bu bilgilerin dilekçede bulunması, belgenin doğru bir şekilde kaydedilmesine ve doğru kişilere sunulmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu bilgilerin doğru ve tam olduğundan emin olunmalıdır.

Başlık, tablo veya liste olmadan sadece metin olarak yazılabilir. Ancak, gerektiğinde tablolar veya listeler kullanılmaktadır. Örneğin, “Dava Türü” ve “Dosya Numarası” sütunları olan bir tablo oluşturulabilir. Bu, bilgilerin düzenli ve kolayca okunabilir olmasına yardımcı olacaktır.

İşyeri Bilgileri

İşyeri Bilgileri, dilekçenin önemli bir bölümünü oluşturur. İşyeri adı, adresi, telefon numarası ve çalışan sayısı gibi bilgiler dilekçede bulunması gereken bilgilerdendir. Benzer şekilde, şiddetin hangi bölümde, ne zaman ve ne şekilde gerçekleştiği gibi konular da açık bir şekilde ifade edilmelidir. Bu bilgiler, saldırganın kimliğini tanımlamak ve saldırının yeri hakkında detaylı bir fikir sahibi olmak amacıyla kullanılır. Bu bilgiler ayrıca, şikayet hakkında ilgili tüm tarafların haberdar olmasını sağlar ve işyerindeki potansiyel saldırıların önlenmesi için gerekli teşvikleri oluşturur. İşyeri Bilgileri, dilekçenin diğer kısımlarıyla birlikte hassasiyetle ele alınmalıdır.

Mağduriyet Hakkında Bilgi

Mağduriyet hakkında bilgi vermek, şiddetin türü hakkında net bir açıklama yapmak gereklidir. Fiziksel şiddet, sözlü veya psikolojik şiddet gibi türleri detaylıca açıklanmalıdır. Ayrıca, şiddetin gerçekleştiği tarih ve yer en doğru şekilde belirtilmelidir. Bunun için, olayın tam olarak hangi tarihte ve hangi saatte meydana geldiği yazılmalıdır. İşyerinin tam adresi, şiddetin hangi bölümlerinde gerçekleştiği, nedenleri ve sonuçları da bu bölümde açıklanabilir. Dilekçenin kabul edilebilirliği ve şiddete uğrayan kişiye yapılacak olan yardımların belirlenmesi açısından bu bölüm oldukça önemlidir.

Kişisel Detaylar

Dilekçede, mağdurun kişisel bilgileri belirtilmelidir. Bu bilgiler, ad, soyad, adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi iletişim bilgilerini içermelidir. Bu bilgiler, mahkeme veya ilgili kurumlardan geri dönüş alınması gerektiğinde kullanılacaktır. Ayrıca, iletişim bilgileri, mağdur veya şahitlerle iletişime geçmek isteyenler için de kullanılabilir. Bu nedenle, kişisel bilgilerin doğruluğundan emin olmak önemlidir.

Şahit Listesi

Şahit listesi, şiddet mağduru işçinin, mahkemede vermek istediği dilekçesinde bulunması gereken önemli bir bilgidir. Bu listede, şiddet olayını gözlemleyen kişilerin isimleri, adresleri ve diğer detaylar yer alır. Şahitler, saldırının gerçekleştiği zamanda neler olduğuna ve şiddetin ne şekilde gerçekleştiğine dair fikir sahibi olabilecek kişilerdir. Dolayısıyla, şahitlerin adları ve adresleri gibi detayların net şekilde yazılması önemlidir.

Şahit listesi, bir tablo şeklinde de düzenlenebilir. Bu tabloda, her şahidin ismi, adresi ve diğer detayları ayrı sütunlarda yer alabilir. Ayrıca, bir çizelge kullanarak şahitlerin hangi durumlarda ifade vermek istediği de belirtilebilir. Bununla birlikte, şahit listesi ayrı bir liste şeklinde de yazılabilir. Her şahidin özellikleri ve ifade zamanı ayrıca yazılabilir.

 • Şahitlerin isimleri net şekilde yazılmalıdır.
 • Adresler de kaydedilmelidir.
 • Eğer şahitlerin diğer iletişim bilgileri varsa, o da eklenmelidir.
 • Sıradan insanların tanıklık etme olasılığına dayanarak, şikayet sahibinin mümkün olduğunca çok sayıda şahit bulmaya çalışması gerektiği belirtilmelidir.

İmza

Dilekçe hazırlıkları tamamlandıktan sonra son adım ise imza işlemidir. Dilekçe sahibi veya imzacılar dilekçede imzalarını atmaları gereklidir. Bu sayede dilekçenin geçerliliği artar. İmza işlemi bazı durumlarda çift imzalı yapılabilir. Ancak, dilekçe imzacıları arasında çekişme olmasını engellemek için imza sayısı sınırlandırılabilir.

Duruşmalar ve Sonuç

Dilekçenin amacı, iş yerinde yaşanan şiddet olaylarına dair şikayette bulunmak ve hakkını aramaktır. Dilekçeyi mahkemeye sunulduktan sonra duruşmaların zaman ve tarihi belirlenir. Duruşmalar boyunca, taraflar saldırıya uğrayan işçinin verdiği delilleri sunarlar. Mahkeme, tanıkların ifadeleri ve deliller doğrultusunda bir karar verir ve sonuçlanır.

İş yerinde şiddet konusu, ciddiye alınması gereken bir meseledir. Saldırıya uğrayan işçiler, şahitlerin ifadesi ve delillerle duruşmalar sonucunda haklarını arayabilirler. Firmaların, çalışanlarına şiddet uygulaması ise ayrı bir suçtur ve yasal yaptırımlara tabidir. Bu nedenle, iş yerinde şiddet kurbanları hukuki destek almalıdır.

Örnek İşyeri Şiddeti Dilekçesi

İşyerinde şiddet mağduru olan işçi, mahkemeye şikayet dilekçesi yazmak istediğinde, dilekçede bazı önemli bilgilerin yer alması gerekiyor. Bu detaylar, mağduriyetin türü, tarihi, işyeri bilgileri, kişisel ayrıntılar, şahitler ve imzaları içerir. Dilekçe, kesin veya kesin olmayan bir dille yazılmalıdır ve detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Örneğin başlıkta, dava türü ve dosya numarası belirtilmelidir. İşyeri bilgileri, işyeri adı, adres gibi bilgileri içermelidir. Mağduriyet hakkında bilgi, şiddet durumunun türüne, tarihine ve yeri gibi bilgilere işaret eder. Kişisel ayrıntılar, dilekçe sahibinin adı, soyadı ve iletişim detaylarını içerir. Şahit listesi, saldırının şahitleri ve imza imzacılar tarafından yapılmalıdır.

Başlık

Başlık bölümü, işçi tarafından yazılan şiddet dilekçesinde, dava türü ve dosya numarası gibi detayların verilmesi gereklidir. Bu bilgiler, dosyanın hangi mahkemede açıldığı ve hangi konuda olduğu gibi detaylar hakkında bilgi verir. Başlık, dilekçenin en üstünde, bold ve büyük punto ile yazılmalıdır. Ayrıca tablo veya liste şeklinde oluşturulabilir, özellikle başlık altında birden fazla konu varsa. Dava türü, genellikle mahkeme adı ve türü ile birlikte belirtilir. Dosya numarası da bu bölümde belirtilir.

İşyeri Bilgileri

İş yerinde şiddet uygulanan işçilerin şikayet dilekçelerinde belirtmeleri gereken önemli bilgilerden biri, şiddetin meydana geldiği iş yerinin adı, adresi gibi bilgilerdir. Bu detaylar, mahkeme tarafından yapılan incelemelerde gereklidir. İşyeri bilgileri, dilekçenin en başında belirtilir ve genellikle bir tablo şeklinde sunulur. Bu tablo, işyerinin adını, ticari unvanını, adresini, telefon numarasını ve işyeri faaliyet alanını içermelidir. Ayrıca, işyeri şiddetiyle ilgili herhangi bir belge veya kanıt varsa, bu da dilekçenin içinde sunulabilir.

Mağduriyet Hakkında Bilgi

Mağduriyet hakkında bilgi, işyerinde yaşanan şiddetin türünü ve şiddeti maruz kaldığı tarih ile yer gibi detayları içermelidir. Dilekçede, fiziksel, sözlü veya psikolojik şiddet gibi ne tür bir şiddet yaşandığı açıkça belirtilmelidir. Şiddetin meydana geldiği tarih ve yer bilgileri, olayın ne zaman ve nerede gerçekleştiğini görünür kılarak hukuki açıdan daha güçlü bir dilekçe sunmanızı sağlar. Bu nedenle, mağduriyet hakkında detaylı bilgi vermek dilekçenin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Kişisel Detaylar

Dilekçe sahibi olarak kişisel detaylarınızı dilekçede belirtmeniz gereklidir. Bu detaylar, adınız, soyadınız ve iletişim bilgileri olarak belirtilmelidir. İletişim bilgilerinizi verdiğinizde, işveren veya mahkeme, sizinle kolaylıkla iletişime geçebilir. İletişim bilgileri arasında, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi bilgiler bulunabilir. Bu bilgiler dilekçeye dikkatli bir şekilde eklenerek belirtilmelidir.

Şahit Listesi

Şiddet olayları sırasında bulunan şahitler, davaya ışık tutacak en önemli kaynaklar arasındadır. Eğer olaya tanıklık eden kişiler varsa, bu kişilerin isimleri, adresleri ve iletişim bilgileri dilekçede yer almalıdır. Böylece mahkeme sürecinde, şahitlerin ifadelerinden yararlanılabilir ve daha kapsamlı bir değerlendirme yapılabilir.

Şahit listesi, genellikle tablo formatında hazırlanır ve işçinin adı soyadı ve olayın tarihiyle birlikte bu tabloda yer alır. Tabloda yer alan her bir şahit için, kişisel bilgileri ve olayla ilgili gözlemleri de ayrı ayrı belirtilir.

Ayrıca, şahitlerin ifadelerinin geçerliliği için, mümkünse olayın çevresindeki diğer kişilerin de ifadelerine başvurulması önerilir. Bu şekilde, şikayetin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve gerektiğinde soruşturmanın genişletilmesi mümkündür.

İmza

Dilekçenin son aşaması olan imza kısmı oldukça önemlidir. Dilekçeyi hazırlayan kişi veya kişiler tarafından imzalanması gereklidir. Ayrıca, dilekçede birden fazla kişi tarafından imza atılacak ise, her bir imza için ayrı bir kısım açılması gerekmektedir. İmza kısmı olmadan dilekçeniz tamamlanmamıştır ve sonuç almak için imzalı dilekçenin ilgili yerlere verilmesi gerekir.

İmzacı Adı Soyadı İmza Tarih
Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz'ın İmzası 02.08.2021
Mustafa Kaya Mustafa Kaya'nın İmzası 02.08.2021

İmza kısmının tamamlanmasından sonra dilekçenin ilgili yerlere verilmesi gereklidir. Ayrıca, dilekçenin verildiği tarih de mutlaka not edilmelidir. Bu şekilde, dilekçenin ne zaman verildiği ve ilgili mercilere ulaşmasının ne kadar sürdüğü takip edilebilir.

Yorum yapın