İşten Çıkarıldıktan Sonra İşverene Ödeme Talep Dilekçesi Örneği

İşten çıkarılan kişiler, haklarını korumak için işverenlerine ödeme talebinde bulunabilirler. Bu talebin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, size örnek bir ödeme talep dilekçesi sunuyoruz. Bu dilekçede, işçinin adı ve soyadı, işe giriş ve çıkış tarihleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş yerine izin hakkı ve işsizlik ödemesi gibi talepler belirtilmelidir. Bunun yanı sıra, bu ödeme taleplerinin sebeplerini de açıklayarak, işverenin bu talepleri kabul etmesini isteyebilirsiniz. Şayet işvereniniz talebinizi kabul etmezse, ilgili kanunlara uygun olarak haklarınızı arayabilirsiniz.

İşten Çıkarılma Nedenleri

İşverenler, işten çıkarmanın çeşitli nedenleri olabilir. Bu nedenler arasında en yaygın olanlar, disiplinsizlik, performans düşüklüğü ve işe uymama gibi davranışları gösteren çalışanlardır. Çalışanlarının işletme amaçlarına uygun olmadığını düşünen işverenler, onları çıkarma kararı alabilirler. Ayrıca bazı işletmeler mali zorluklarla karşılaştıklarında veya işletmelerini kapatmak zorunda kaldıklarında da çalışanlarını çıkarabilirler. İşten çıkarılma nedenleri yasalara uygun olmalıdır ve işverenler, işçilerin haklarını her zaman korumakla yükümlüdürler.

İşten Çıkarılma Durumunda Haklarınız

İşten çıkarıldıktan sonra bazı haklara sahip olursunuz. Kıdem tazminatı, işten ayrıldığınızda ödenen bir tür tazminattır. Ayrıca ihbar tazminatı, işvereninizin size vermekle yükümlü olduğu bir diğer tazminattır. Bununla birlikte, maaş yerine izin hakkı, toplu sözleşmelerde öngörülen bir hak olarak işyerinden ayrıldığınızda kullanmanız gereken bir hak olarak tanımlanır. Son olarak, işsizlik sigortası da işveren tarafından işten çıkarılan kişilere ödenen bir tür sosyal güvencedir.

İşten çıkarıldıktan sonra haklarınızı korumak için bu ödemeleri talep etmeniz gerekebilir. Her bir tazminatın hesaplaması farklı olduğu için, doğru hesaplamaları yapmak için uzman bir danışmana başvurmanız önerilir. İşvereninize tazminat talebinde bulunmak için hazırlayacağınız dilekçeyi de uzman bir danışmanın gözden geçirmesi önemlidir.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, işyerinde belirli bir süre çalışan çalışanlara yapılan bir ödemedir. Bu ödeme, çalışanın işten ayrıldığı, emekli olduğu veya öldüğü durumlarda yapılır. Kıdem tazminatı ödemeleri, çalışanın hizmet süresi, son brüt ücreti ve sektör gibi faktörlere göre hesaplanır. Kıdem tazminatı, işveren tarafından ödenir ve çalışanların haklarından biridir.

Kıdem tazminatı hesaplaması, birçok farklı şekilde yapılabilir. Örneğin, çalışanın hizmet yıllarına göre bir hesaplama yapılabilir. Hizmet yıllarının yanı sıra, son brüt ücret ve çalışılan sektör de kıdem tazminatı hesaplaması sırasında dikkate alınan faktörler arasındadır.

Aşağıda bulunan tabloda, farklı hizmet yıllarına sahip bir çalışanın kıdem tazminatı hesaplama örneği verilmiştir:

Hizmet Yılı Kıdem Tazminatı Oranı Hesaplanan Kıdem Tazminatı
1-5 30% 30.000 TL
6-15 40% 120.000 TL
16 ve üzeri 50% 200.000 TL

Yukarıdaki tablo, belirli bir hizmet süresine sahip bir çalışan için kıdem tazminatı hesabı yapılmasını göstermektedir. Bu örneklerden faydalanarak çalışanlar, kendi kıdem tazminatlarının hesaplamasını yapabilir ve işverenlerine talepte bulunabilirler.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı çalışanların işten ayrılmaları veya işletmenin kapanması durumunda ödenen bir hak olarak bilinir. Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınacak bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar arasında çalışanın son aylık brüt ücreti, hizmet yılı ve sektör gibi faktörler yer almaktadır.

Kıdem tazminatı hesaplama işlemi oldukça detaylıdır. Çalışanın son aylık brüt ücretinin 30 ile çarpılması sonrasında, hizmet yılına göre çarpanlar kullanılır. 15 yıla kadar olan hizmet yılları için 1, 15 ile 25 yıl arası için 1,5 ve 25 yıldan fazlası için 2 çarpanları kullanılır.

Ayrıca, çalışanın hangi sektörde çalıştığı da kıdem tazminatı hesaplamasında etkilidir. Özel sektör çalışanları için hizmet yılı başına 30 günlük brüt ücret, kamu sektörü çalışanları için ise hizmet yılı başına 40 günlük brüt ücret belirtilmiştir.

Kıdem Tazminatı Almak İçin Dilekçe Örneği

Kıdem tazminatı, belirli bir süre işyerinde çalışan çalışanlar için ödenen bir hak olarak kabul edilir. Kıdem tazminatı almak için işverene bir dilekçe sunmak gerekmektedir. Bu dilekçe örneği, işten çıkarılan çalışanların kıdem tazminatı talebi için kullanabileceği bir örnek sunmaktadır.

Kıdem Tazminatı Talep Dilekçesi
Sayın İşveren,
Yıllardır çalıştığım iş yerinizden işimden çıkarıldım. Bu sebeple iş hukuku gereği kıdem tazminatım ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ben de kıdem tazminatımın ödenmesini talep ediyorum.
İşyerindeki hizmet yıllarım aşağıdaki gibidir:

 • Başlangıç tarihi: [Başlangıç tarihi]
 • Bitiş tarihi: [Bitiş tarihi]
 • Hizmet yılı: [Hizmet yılı]
Buna göre, kıdem tazminatımın hesaplanması gerekiyor:
 • Son ücretim: [Son brüt ücret]
 • Hizmet yılı: [Hizmet yılı]
 • İlgili sektöre göre hesaplanan kıdem tazminatı oranı: [Kıdem tazminatı oranı]
Bu hesaplama sonucuna göre, kıdem tazminatımın ödenmesini talep ediyorum. Konuyla ilgili tarafıma en kısa zamanda bilgi vermenizi rica ederim.
Saygılarımla,
[Adınız, soyadınız]

İhbar Tazminatı

İşten çıkarılmanın ardından, işverenlerin belirli bir süre önceden ihbar vermesi gerekmektedir. İhbar süresi boyunca çalışanların haklarını korumak için işverenlerinden ihbar tazminatı talep etme hakları vardır. İhbar tazminatı, işverenin işletme büyüklüğüne, işçinin brüt ücretine ve hizmet süresine göre hesaplanmaktadır.

Bu hesaplama, iş kanunları tarafından belirlendiği için her işçinin tazminat miktarı farklı olabilir. Örneğin, bir işçi 20 yıl boyunca çalıştığı işyerinden çıktığında alacağı ihbar tazminatı, 4 yıllık çalışanın alacağından daha yüksek olacaktır.

İhbar tazminatı talep etmek için örnek bir dilekçe hazırlayarak işverene iletebilirsiniz. Dilekçe örneğinde, işçinin adı, işyeri, işe giriş tarihi, işten çıkış tarihi ve ihbar süresinin ne kadar olduğu gibi bilgiler yer almalıdır.

İşçinin Adı: [İşçinin adı]
İşyeri: [İşyerinin adı]
İşe Giriş Tarihi: [Tarih]
İşten Çıkış Tarihi: [Tarih]
İhbar Süresi: [İhbar süresi]

Bu bilgilerin yanı sıra, talep edilecek ihbar tazminatı miktarı da belirtilmelidir. Dilekçenin sonunda, işverenin tazminat ödemesi için belirli bir sürenin olduğuna dair bir hatırlatma yapılabilir.

 • İhbar tazminatı, işçinin hakları arasında yer alır.
 • İhbar tazminatı, işverenin işletme büyüklüğüne, işçinin brüt ücretine ve hizmet süresine göre hesaplanır.
 • İşçiler, ihbar tazminatı talep edebilirler ve bunun için bir dilekçe hazırlayabilirler.

İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatı hesaplanırken dikkate alınan faktörler arasında işçinin brut ücreti, hizmet yılı ve işverenin işletme büyüklüğü yer alır. Bu hesaplama işlemi için işçinin son brüt ücreti baz alınır ve işverenin işletme büyüklüğüne bağlı olarak çeşitli katsayılar uygulanır. Eğer işletme 30’dan az kişi çalıştırıyorsa katsayı 30, 30 ya da daha fazla kişi çalıştırılıyorsa katsayı 45 olarak uygulanır. Örneğin, işçinin son brüt ücreti 3000 TL ise ve 5 yıllık hizmet süresi varsa, hesaplama şu şekildedir:

Brüt Ücret Hizmet Yılı İşletme Büyüklüğü Katsayı
3000 TL 5 yıl 30 veya daha az kişi çalıştırıyor 30

Buna göre, işçiye ödenecek ihbar tazminatı:

(3000 TL x 5 yıl x 30)/30 = 15.000 TL olarak hesaplanır.

İşçinin son brüt ücreti, hizmet yılı ve işletme büyüklüğüne göre değişebileceğinden, hesaplamanın doğru şekilde yapılması için bu bilgilerin doğru bir şekilde belirtilmesi gereklidir.

İhbar Tazminatı Dilekçe Örneği

İhbar tazminatı, işten çıkarılma durumlarında çalışanların hakkı olan bir tazminattır. İhbar tazminatı, işçinin en son brüt ücreti, hizmet yılı ve işverenin büyüklüğüne göre hesaplanır. İhbar tazminatını talep etmek için öncelikle işvereninize bir dilekçeyle başvurmanız gerekmektedir. İşvereninizden ihbar tazminatı talep etmek için kullanılacak örnek dilekçeyi (Table 1) kullanarak hazırlayabilirsiniz.

İhbar Tazminatı Talep Dilekçesi
Adı Soyadı:
Adresi:
Telefon Numarası:
E-posta Adresi:
İşverenin Adı:
İşverenin Adresi:
İşverenin Telefon Numarası:
Talep Edilen İhbar Tazminatı Tutarı:
Sebep:
(Dilekçe örneğinin yazılması devam ediyor)

İhbar tazminatı talebinizde bulunurken, dilekçede talep ettiğiniz miktarı, çıkış tarihini ve nedenini açık bir şekilde yazmanız gerekmektedir. Ayrıca, talebinizi destekleyici belgeleri de dilekçenize eklemenizde fayda vardır. İşvereniniz dilekçenizi aldıktan sonra, en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır(List 1).

 • İhbar tazminatı hesaplaması yapılırken dikkat etmeniz gereken unsurlar arasında iş yerinizin büyüklüğü, hizmet süreniz ve en son brüt maaşınız bulunmaktadır.
 • İhbar tazminatını talep etmek için çalıştığınız iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmanız gerekmektedir.
 • İhbar süresine kadar işinizi yapmaya devam etmek zorundasınız. Bu süre zarfında işvereniniz tarafından size ödenecek olan parayı alabilirsiniz.

Maaş Yerine İzin Hakkı

Maaş yerine izin hakkı, işten çıkarılan kişilerin kullanabileceği önemli bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hak, toplu sözleşmelerde öngörülen bir hak olup, çalışanların işyerinden ayrılmaları durumunda kullanmaları gereken bir haktır. Maaş yerine izin hakkı kullanıldığında, ödenmesi gereken ücret, normal çalışma ücreti yerine izin süresince ödenir. Bunun için işverene bir dilekçe sunmanız gerekmektedir.

Maaş yerine izin hakkı, işten çıkarılma durumunda maddi açıdan rahatlamak için önemli bir olanağı sunmaktadır. Ancak, bu hakkın kullanılabilmesi için toplu sözleşmede önceden belirtilen şartların sağlanması gereklidir. Bu şartlar genellikle hizmet yılı ve çalışanın pozisyonuna göre belirlenmektedir.

Maaş Yerine İzin Hakkı Dilekçe Örneği

Eğer işvereniniz size maaş yerine izin hakkı sunmuyorsa, bu örneği kullanarak kendiniz için bir dilekçe hazırlayabilirsiniz:

Ad ve Soyad: [Adınız ve soyadınız]
İşe Giriş Tarihi: [İşe başlama tarihiniz]
İşten Ayrılma Tarihi: [İşten ayrılma tarihiniz]
İşveren Adı: [İşvereninizin adı]

Sayın İlgili,

Ben [adınız ve soyadınız], [işyerinizdeki pozisyonunuz] olarak çalıştım. İşverenimiz ayrılma tarihime kadar olan süre için maaş yerine izin kullanmama izin vermedi. Ben de bu süreyi maaş yerine izin olarak kullanmak istediğimi belirtmek istiyorum.

Toplu sözleşmede öngörülen bu hakkımı kullanmak istiyorum ve [işten ayrılacağınız tarih] tarihinden itibaren maaşımın yerine bu süreyi kullanmak istiyorum.

Bu konudaki talebimle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını ve tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

[Adınız ve Soyadınız]

İşsizlik Sigortası

İşsizlik sigortası, işten çıkarılan kişilerin maddi açıdan desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş bir tür sosyal güvencedir. Bu sigorta, işsiz kalan kişilere bir geçici gelir kaynağı sağlar. İşsizlik sigortası primleri, hem işveren hem de çalışan tarafından ödenir. İşten çıkarıldığınızda, sigorta primlerinizin ödenmiş olması durumunda işsizlik sigortası talebinde bulunabilirsiniz.

İşsizlik sigortası ödemeleri, işsiz kalan kişilere belirli bir süre boyunca günlük olarak ödenir. Bu süre ve ödeme miktarı, işsizlik sigortası kanunları tarafından belirlenir. İşsizlik sigortası ödemeleri, işsiz kalan kişinin iş bulana kadar devam eder.

İşsizlik sigortası talebinde bulunmak için işsizlik sigortası dilekçesi örneğini kullanabilirsiniz. Bu dilekçede, işten ayrılış nedeniniz ve diğer bilgileriniz belirtilir. İşvereniniz, başvurunuzun ardından işsizlik sigortası ödemelerinizi yaparak sizi maddi açıdan destekleyecektir.

İşsizlik Sigortası Dilekçe Örneği

İşten çıkarılmanın ardından işsiz kalanların yararlanabileceği haklardan biri de işsizlik sigortasıdır. İşveren tarafından ödenen bu sosyal güvence sayesinde, işsiz kaldığınız süre boyunca maddi destek alabilirsiniz. İşsizlik sigortası ödemeleri için işvereninize belirli bir süre içerisinde dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

Bu bağlamda, işvereninize gönderebileceğiniz örnek bir dilekçe hazırladık. Dilekçede, işsizlik sigortası ödemeleri için başvurunuzu yaparken gerekli olan bilgileri yer alıyor. Ayrıca, dosya numaranızın bulunduğu belgenin ekini de dilekçeye eklemeyi unutmayın.

Adı Soyadı:
İşe Başlama Tarihi:
İşten Ayrılış Tarihi:
İşsizlik Sigortası Başvuru Tarihi:

Sayın İşveren,

İşten ayrılma tarihim sonrasında işsizlik sigortası ödemelerinden yararlanmak istiyorum. Bu kapsamda, sizden işsizlik sigortası talep dilekçemi kabul etmenizi ve ödeme sürecini başlatmanızı rica ediyorum.

Bilgilerim aşağıda yer almaktadır.

 • Adı Soyadı:
 • İşe Başlama Tarihi:
 • İşten Ayrılış Tarihi:
 • İşsizlik Sigortası Başvuru Tarihi:

Ek olarak, dosya numaramın bulunduğu belgeyi de dilekçenin ekine eklemekteyim. Konu ile ilgili dönüşünüzü en kısa sürede bekliyor olacağım.

Saygılarımla,

İmza

Yorum yapın