İşten Çıkarılmayı Engelleme Talep Dilekçesi Örneği

İşverenler, birçok nedenden dolayı çalışanlarını işten çıkarabilirler. Ancak bu karar, işverenlerin keyfi kararıyla alınamaz. İş Kanunu’nun belirlediği bazı kurallar çerçevesinde işten çıkarmanın yapılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, işçiler de kendilerini korumak adına belirli adımlar atabilirler. İşverenleri, işten çıkarılmayı engelleme talep dilekçesi ile işçilere haklarını sağlamak zorunda bırakılabilirler.

Bu makalede, işten çıkarılmayı engelleme talep dilekçesi örneğinin nasıl hazırlanacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve işverenlerin yasal yükümlülükleri ele alınacaktır. Dilekçede yer alması gereken başlık ve adres bilgileri, işveren ve çalışan bilgileri, iş durumu ve problemler hakkında bilgiler verilecektir. Talep ve sonuç bilgileri konusunda detaylı bilgi verilerek, örnek talep dilekçesi incelenecektir. Ayrıca, dilekçenin verilmesi ve yanıt süreci hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.

İşten Çıkarılma Süreci

İşten çıkarılma süreci, işverenin çalışanın iş sözleşmesini sonlandırması veya çalışanın istifası ile gerçekleşir. İşverenin, işten çıkarılma kararına varmadan önce belirli adımları takip etmesi gerekmektedir. İşveren, işçiyi işten çıkarırken yasal yükümlülükleri çerçevesinde davranmak zorundadır. Bu süreçte işçinin hakları da göz önünde bulundurulmalıdır. İşten çıkarılma sürecinde, işveren, işçiye karşı açık, net ve haklı bir neden sunmak zorundadır. Ayrıca işveren, işçinin bağımsız kişiliğini korumak zorundadır ve işçiye herhangi bir ayrımcılık yapmamalıdır. İşten çıkarılma süreci hakkında daha fazla bilgi için yasal kaynakları inceleyebilirsiniz.

Talep Dilekçesi Hazırlama Adımları

İşten çıkarılma tehdidi altında olan bir çalışanın ilk yapması gereken, işten çıkarılmayı engellemek amacıyla bir talep dilekçesi hazırlamaktır. Bu başlık altında, talep dilekçesi hazırlama adımlarını detaylı olarak açıklayacağız.

İlk olarak, talep dilekçesi yazarken başlığın doğru olması çok önemlidir. Başlık, içeriği özetleyen kısa bir açıklama olmalıdır. Dilekçenin kabul edilebilmesi için net bir başlık gereklidir.

Başlıktan sonra, açıklayıcı bir paragraf yazılmalıdır. Bu paragraf, işverenin neden işten çıkarılmayı düşündüğünü ve çalışanın neden çalışmaya devam etmek istediğini ortaya koymalıdır. Bu paragraf, işverenin dikkatini çekmek ve talebin kabul edilmesini sağlamak için son derece önemlidir.

Sonrasında, talep dilekçesi içinde yer alacak bilgiler sıralanmalıdır. Bu bilgiler öncelikle işveren, çalışan ve iş durumu hakkında olmalıdır. İşveren bilgileri tarafından yönlendirilecek olan dilekçede, işyeri ve çalışan hakkında tüm detaylar açıkça belirtilmelidir.

Bunun ardından, dilekçenin en önemli bölümlerinden biri olan problemler kısmına geçilebilir. Dilekçenin en önemli amacı, işten çıkarılmanın engellenmesidir. Bu nedenle, çalışanın problemlerini titizlikle açıklaması gerekir.

Son olarak, talep ve sonuç bilgileri iyi belirtilmelidir. Bu bölümde, çalışanın talep ettiği hususlar açıkça belirtilmeli ve talep edilenlerin sağlandığı takdirde çalışanın işyerinde kalacağı belirtilmelidir.

Bu adımların takip edilmesiyle, işten çıkarılma tehdidi altında olan bir çalışan, işten çıkarılmayı engelleme talep dilekçesi hazırlayarak haklarını savunabilir.

Başlık ve Adres Bilgileri

Bir işten çıkarılma durumunda talep dilekçesi hazırlarken başlık ve adres bilgileri oldukça önemlidir. Başlık bölümünde, dilekçenin içeriği özetlenmeli ve bir başlık niteliği taşımalıdır. Başlık kısmında, “İşten Çıkarılmayı Engelleme Talep Dilekçesi” gibi açıklayıcı bir başlık kullanılabilir.

Adres bilgileri kısmında ise, dilekçenin kime hitap ettiği ve gönderileceği adres bilgileri yer alır. Bu bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde dilekçede belirtmek gerekir. Adres bilgileri bölümünde, hem işverenin hem de çalışanın adres bilgileri yer almaktadır. İşverenin adres bilgileri, şirketin resmi adresi olmalıdır. Çalışanın adres bilgilerinde ise, doğru ve güncel ev adresi yer almalıdır.

Başlık ve adres bilgileri, dilekçenin doğru kişilere ulaşması için oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Başlık Bilgileri

Başlık, talep dilekçesi için oldukça önemlidir. Başlık, dilekçenin konusunu net bir şekilde ifade etmelidir ve özgün olmalıdır. Talep dilekçesinin başlığı, dilekçede yer alan problemin özeti olmalıdır. Örneğin, “İşten Çıkarılmayı Engelleme Talep Dilekçesi” gibi net bir başlık kullanılabilir.

Başlık bölümünde ayrıca, dilekçenin kim tarafından yazıldığını ve hangi tarihte yazıldığını belirtmek çok önemlidir. Dilekçenin başında yer alacak bilgiler arasında, tarafınızdan kullanılan şirketin adı, talep dilekçesi numarası ve tarih bilgisi yer alabilir.

Adres Bilgileri

Talep dilekçesindeki adres bilgileri oldukça önemlidir. Yanlış veya eksik adres bilgileri, dilekçenin doğru adrese ulaşmamasına neden olabilir ve talebin gerçekleşmesini engelleyebilir. Bu nedenle, adres bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.

Dilekçe üzerindeki adres bilgilerinin, başlık ve işveren bilgileri bölümlerinin hemen altında yer alması gerekir. Adres bilgileri, şu şekilde düzenlenmelidir:

Adres : (Adres Bilgileri)
İl : (İl Adı)
İlçe : (İlçe Adı)

Adres bilgilerinin doğru bir şekilde yazılması için imla kurallarına dikkat etmek gerekmektedir. Adres bilgileri kısmında virgül, nokta gibi noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Adres bilgilerinin altında, telefon ve e-posta bilgileri de verilebilir ancak bu bilgilerin verilmesi zorunlu değildir.

Adres bilgileri kısmında yapılan hatalar, dilekçenin yanlış adrese ulaşmasına ve sonuç alınamamasına neden olabilir. Bu nedenle, adres bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde yazılması, işten çıkarılmayı engelleme talep dilekçesinin doğru kişilere ulaşması açısından son derece önemlidir.

İşveren Bilgileri

Talep dilekçesinde, işverenin bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde yer alması oldukça önemlidir. Bu nedenle dilekçede işveren adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerinin yer alması gereklidir. Bununla birlikte, işverenin şirket adı ve vergi numarası gibi bilgileri de dilekçede yer almalıdır.

Ayrıca, işveren bilgileri bölümünde firmanın görevlerini de belirtebilirsiniz. Örneğin, işverenin size hangi pozisyonda iş verdikleri, çalışma süreniz ve çalışma koşullarınız gibi bilgileri ekleyebilirsiniz. Bu bilgiler, işverenin sizin hakkınızda daha kapsamlı bir fikir sahibi olmasını sağlayacaktır.

 • Dilekçede yer alması gereken işveren bilgileri:
  • İşveren adı ve unvanı
  • İşverenin tam adresi (mahalle, cadde, no, il/ilçe)
  • Telefon numarası
  • E-posta adresi
  • Şirket adı
  • Vergi numarası
  • İş pozisyonu
  • Çalışma süresi ve koşulları

Talep dilekçesinde işveren bilgilerinin eksik veya yanlış olması, dilekçenin işverene ulaşamamasına veya uygun cevap verilmemesine neden olabilir. Bu nedenle, işveren bilgilerini doğru bir şekilde belirlemek, dilekçenin amacına ulaşması açısından oldukça önemlidir.

Çalışan Bilgileri

Talep dilekçesinde çalışan bilgileri, doğru ve eksiksiz bir şekilde yer almalıdır. Çalışanın adı, soyadı, TC kimlik numarası, görevi, işe başlama tarihi gibi bilgiler talep dilekçesinde yer almalıdır.

Ayrıca, çalışanın kendisi dışında bir avukat ya da temsilci tarafından zaptedildiği takdirde, bu kişinin de adı ve iletişim bilgileri talep dilekçesinde yer almalıdır. Bununla birlikte, çalışanın CV’si gibi ek bilgilerin de talep dilekçesine eklenmesi faydalı olabilir.

Bu bilgiler, işverenin, çalışanın kimliğini doğrulaması ve dilekçeyi karşılaması için önemlidir. Doğru bilgi sağlamak, talep dilekçesinde istekleri daha inandırıcı hale getirecektir.

İş Durumu ve Problemler

İşten çıkarılma talebinde bulunan kişilerin, iş durumları ve problemleri hakkında da bilgi vermesi gerekmektedir. İş durumu ile ilgili bilgiler talep dilekçesinde yer almalıdır. Çalışanın işe başlama tarihi, mevcut çalışma durumu, çalışma saatleri ve görevleri konuları dilekçede belirtilmelidir.

Problemler kısmında ise çalışanın işyerinde karşılaştığı problemler açıklanmalıdır. İş yerindeki çalışma şartları, çalışma saatleri, sosyal haklar, maaş ve diğer konulardaki problemler talep dilekçesinde yer alabilir. Burada özellikle işverenin yapması gerekenler belirtilmeli ve problemin çözümü için istekler belirtilmelidir.

Bu kısım için bir liste oluşturmak faydalı olabilir. Örneğin;

 • Çalışma saatleri düzensiz ve yorucu olduğundan sağlık sorunları yaşıyorum.
 • Maaşım yeterli değil ve zam talebinde bulundum ancak sonuç alamadım.
 • İş yerindeki çalışma şartları uygun değil ve bu durum iş performansımı düşürüyor.

Problemlerin özellikleri yazılarak işverenin çözüm önerileri sunması beklenir. Talep dilekçesi profesyonelce hazırlandığında, işverenin olası çözüm yolları üzerinde düşünmesine yardımcı olabilir.

İş Durumu Bilgileri

Talep dilekçesinde, iş durumu hakkında detaylı bilgiler verilmesi gerekiyor. Bu bilgiler arasında işin türü, çalışma saatleri, çalışma şartları, ücret ve diğer avantajlar yer alabilir.

İş durumu bilgileri ayrıca, işin sona erme tarihini, neden işten çıkarılmak istendiğini ve diğer ilgili detayları da içerebilir. Bu bilgilerin doğru bir şekilde sunulması, işverenin talebi değerlendirirken daha objektif bir karar vermesine yardımcı olabilir.

Eğer hali hazırda işle alakalı sorunlar yaşıyorsanız veya işveren ile var olan diğer problemler varsa, bunları da talep dilekçesinde belirtmeniz önerilir. Böylece, işverenin sizi daha iyi anlaması ve sorunları çözmek için adımlar atması için bir fırsat sunabilirsiniz.

Bunların yanı sıra, iş durumu bilgilerinin güncel ve doğru olması önemlidir. Bu bilgilerin yazımında dikkatli olunmalı ve yanlış bilgi verilmemesine özen gösterilmelidir. Talep dilekçesi üzerinde defalarca kontrol sağlamak, iş durumu hakkındaki bilgilerin doğru bir şekilde sunulmasını sağlayabilir.

Problemler

Talep dilekçesi hazırlarken, iş durumu ve problemler kısmı oldukça önemlidir. Bu kısımda, işverene karşı yaşanan problemler ve durumların detayları açıklanmalıdır. Örnek olarak; işten çıkarılmanın nedenleri, işverenin çalışanlara karşı haksız davranışları, işyerindeki olumsuz çalışma koşulları gibi konular anlatılabilir.

Burada önemli olan, detayları net bir şekilde açıklamak ve bu problemlerin işveren açısından da önemli sonuçları olacağını belirtmektir. Bu sayede, işverenin iş durumunu yeniden düşünmesine ve çalışanların işlerini kaybetmeden sorunların çözülmesine yol açılabilir.

Talep ve Sonuç

Talep dilekçesinde, işverenden beklenen adımları ve sonucu belirtmek önemlidir. Talebin net bir şekilde ifade edilmesi gereklidir. Genellikle, işverenin işi korumak için alternatifler sunması beklenir. Bu alternatifler, işi korumaya veya farklı bir pozisyona atanmaya dair seçenekleri içerebilir. Ayrıca, işverenin talep dilekçesi yanıtını ne zaman vereceği belirtilmelidir. Bu sürenin, işverenin değerlendirme için yeterli zamanı olduğundan emin olacak şekilde belirlenmesi önemlidir. Talep dilekçesi sonuçları, işveren tarafından verilen yanıt doğrultusunda değişebilir.

Örnek Talep Dilekçesi

İşten çıkarılma durumunda talep dilekçesi hazırlama işleminin nasıl yapılacağına dair bilgi edindik. Şimdi ise, bu başlık altında, işten çıkarılmayı engelleme talep dilekçesi örneğini paylaşacağız.

BAŞLIK: İşten Çıkarılmayı Engelleme Talebi
ADRES: İşveren Adı
İşveren Adresi

Sayın İşveren Adı,

Ben Çalışan Adı Soyadı olarak İşyeri Adı‘nda Pozisyon pozisyonunda çalışmaktayım. Bu doğrultuda, işime son verilmesi ile ilgili sözlü bildirilen kararın ardından, işten çıkarılmayı engelleme talebimi iletme ihtiyacı duydum. İşten çıkarılmak yerine, beraber bir çözüm yolu bulunmasına yönelik talep dilekçemi sunuyorum.

 • Çalışma şartları ve performansımla ilgili problemim yoktur. İşveren tarafından belirtilen nedenler, benimle ilgili gerçek dışı ve dayanağı olmayan iddialardır.
 • Önce tarafımıza bildirilmeksizin alınmış herhangi bir yönetmelik değişikliği veya benzer önlemler nedeniyle işimden çıkarılmak, benim kabul ettiğim bir karar değildir.
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirerek, beraber bir çözüm yolu bulunmasını talep ediyorum. İşimin sonlandırılması yerine, konu hakkında görüşmek üzere sizinle irtibata geçmeyi diliyorum.

Bu doğrultuda, işten çıkarılmayı engelleme talebimi dikkate almanızı ve beraber bir çözüm yolu bulmamıza yönelik bir yanıt vermenizi rica ederim. İşbirliğiniz için teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Çalışan Adı Soyadı

Dilekçenin Verilmesi ve Yanıt Süreci

İşten çıkarılma durumunda, çalışanların belirli bir süre içinde işverene dilekçe vererek işten çıkarılmanın durdurulmasını talep etme hakkı vardır. Dilekçenin verilmesi için öncelikle, işverenin belirlemiş olduğu işyerine bizzat gidilerek ya da posta yoluyla verilmelidir. Verilen dilekçe işveren tarafından alınır ve işveren, talep edilen konu hakkında yanıt vermekle yükümlüdür.

İşveren, dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren 3 gün içinde yanıt vermek durumundadır. Bu 3 günlük süre içinde işveren, talep edilen konuyu incelemeli ve çalışana yanıt vermelidir. Yanıt verilmemesi durumunda, çalışanın çıkış yapmaması için hukuki yollara başvurması gerekmektedir.

İşten çıkarılmayı engelleme talep dilekçesi verildikten sonra, işverenle yapılan görüşmeler neticesinde işten çıkarılmanın durdurulması veya azaltılması sağlanabilir. Ancak, işverenin ret cevabı vermesi halinde işten çıkarılma süreci devam edecektir.

Yorum yapın