İşveren Tarafından İş Akdinin İşçinin İşyerinde İtibar Kaybı Oluşturması Nedeniyle Feshi Dilekçesi Örneği

Bir işyerinde çalışan kişi, işverenin itibarını zedeleyici davranışlarda bulunursa iş akdinin feshedilebileceği bilinmektedir. Bu durumda işverenin feshi nedeniyle işçiye bir fesih dilekçesi sunması gerekmektedir. Bu makalede işveren tarafından iş akdinin işçinin işyerinde itibar kaybı oluşturması nedeniyle feshi ve dilekçe örneği ele alınacaktır. İşverenler, işçilerin itibarını zedeleyici davranışlar sergilemesi halinde iş akdini feshetme hakkına sahiptir. Bu haklar hukuksal dayanaklarla desteklenmektedir ve işverenlerin işçilerin itibarını koruma yükümlülüğü vardır. Böyle durumlarda, işverenin feshi gerekçeli bir dilekçe ile açıklanmalı ve işçiye sunulmalıdır.

İşyerinde İtibar Kaybı Nedir?

İşyerinde itibar kaybı, çalışanın iş yerindeki performansı, iletişim becerileri, tutumu, giyim tarzı ve sosyal medya hesapları gibi faktörlerin, kurumun itibarına zarar vermesi olarak tanımlanabilir. İşyeri kültürüne uygun olmayan davranışlarda bulunmak, işveren arasında dedikodu yapmak, müşterilere veya iş arkadaşlarına karşı saygısız davranmak bu durumlara örnek olarak verilebilir.

İtibar kaybına neden olan diğer faktörler ise, işçinin yeterince eğitimli veya bilgili olmaması, işe gelmemesi veya işi düzgün yapmaması, kurum kurallarına uymaması, özel yaşamının iş yerine yansıması gibi sebeplerdir.

Bu durumlarda işverenin itibarının korunması için gerekli önlemleri alması ve iş akdini feshetme hakkı bulunmaktadır. Ancak fesih işlemi öncesinde işçiye uyarı verilmesi ve belirli bir süre içerisinde durumun düzeltilmesi talep edilmelidir.

İş Akdinin Feshi ve Hukuksal Dayanakları

İşveren, sözleşmenin süresi dolmadan iş akdini feshetme hakkına sahiptir. İş akdinin feshi, işçinin işyerindeki davranışlarına veya performansına bağlı olarak gerçekleşebilir.

Hukuksal dayanakları ise İş Kanunu’nda belirtilmiştir. İşverenler, işçinin çalışma edimlerinde sürekli veya büyük bir ölçüde ihmal etmesi, işyerinde disiplin kurallarına uymaması, işverene karşı kötü davranışta bulunması veya suç işlemesi durumunda iş akdini feshedebilirler. Ancak, işçiye verilen ceza, işveren tarafından işlem saati dışında verilemez.

İş akdinin feshi nedeniyle işçinin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla fesih sebebinin doğru belirtilmesi gerekmektedir. Fesih sırasında işçinin işverene veya hakkında herhangi bir ifadede bulunan kişilere yönelik davranışları, belgeler vasıtasıyla kanıtlanmalıdır.

Bununla birlikte, iş akdinin feshi işveren tarafından gerçekleştirilirken iş yargısında haklı gerekçe olarak kabul edilmelidir. Aksi takdirde, işçinin iş mahkemesinde açacağı dava sonucu işverenin iş akdinin feshi hakkında tazminat ödemesi gerekebilir.

İşçinin İşyerinde İtibar Kaybı Oluşturması Nedeniyle Fesih

İşverenlerin, işçilerin kurumsal itibarına zarar veren davranışlara karşılık iş akdini feshetme hakkı bulunmaktadır. İş akdinin fesih sebepleri arasında yer alan bu durumlar işçinin işyerinde alkol veya uyuşturucu kullanımı, iş yerinde hırsızlık veya yalan beyanda bulunmak gibi davranışlar olabilir. Ancak, işçinin itibarını zedeleyen davranışların ispatlanması birçok durumda zordur ve işverenin bu davranışların gerçekleştiğine dair kesin bir delili olduğundan emin olması gerekir.

Bununla birlikte, işverenin söz konusu davranışları fark ettiği anda işçiyle görüşerek uyarıda bulunması ve bu davranışlar devam ederse iş akdini feshetme hakkını saklı tutması en doğru yaklaşımdır. İşveren, fesih kararını verirken olayın tamamını değerlendirmeli ve iş mahkemesinin fesih kararını kabul etmesi için işlemi doğru bir şekilde yürütmelidir.

Örnek Davranışlar Fesih Sebebi Olabilir Mi?
İşyerinde alkol veya uyuşturucu kullanmak Evet
İş yerinde hırsızlık yapmak Evet
Yalan beyanda bulunmak Evet
İş arkadaşlarına karşı çirkin, aşağılayıcı davranmak Olabilir

İşveren tarafından iş akdinin işçinin işyerinde itibar kaybı oluşması nedeniyle feshedilmesi, işçi kadar işverenin de dikkatli ve doğru adımlar atması gerektiği önemli bir süreçtir.

İtibar Kaybına Örnekler ve Dava Kararları

İşyerindeki itibar kaybına örnek olarak; çalışanın işverenin müşterilerine karşı olumsuz davranışları, işyerinde çıkan sözlü veya fiziksel şiddet olayları, işyeri ile ilgili güvenlik önlemlerini ihmal etmesi, işyeri için gerekli olan bilgileri kötü niyetli bir şekilde başkalarına açıklaması verilebilir. Bu durumlarda, işverenin iş akdini feshetme hakkı bulunmaktadır. Mahkeme kararlarına göre; işverenin işçinin itibarını zedeleyen davranışlarına karşılık olarak iş akdini feshetmesi hukuksal açıdan kabul edilebilmektedir.

 • Bir çalışanın işyerinde alkol veya uyuşturucu madde kullanması;
 • Bir çalışanın işyerinde özellikle müşterilere karşı aşırı agresif davranışlar sergilemesi;
 • Bir çalışanın işyerinde herhangi bir şeyle alay etmesi ve dikkatsiz olması;
 • Bir çalışanın işverenin müşterileri hakkında yalan ifadeler kullanması ve müşterilerin başka bir yerde iş yapmalarını teşvik etmesi;
 • Bir çalışanın işverenin maddi kaynaklarını kötüye kullanması;

Bu gibi durumlarda, işverenin iş akdini feshetmesi hukuken kabul edilebilir olacaktır.

Fesih Dilekçesi Örneği

İşverenler, işçinin işyerinde itibar kaybı oluşturması nedeniyle iş akdini feshetmek isteyebilirler. Bu durumda, fesih dilekçesi hazırlayarak işçiye bildirim yapması gerekmektedir.

Dilekçede aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • İşverenin adı ve adresi
 • İşçinin adı ve soyadı
 • İşyeri ve şube adı/numarası
 • İş akdinin hangi maddesi gereği feshedildiği
 • İşverenin fesih nedeni açıklaması
 • Fesih tarihinden sonraki son ödeme tarihi
 • İş kanunu ve diğer mevzuatlar uyarınca gereken bilgilendirme ve uyarılar

Yukarıdaki bilgilerin yer aldığı dilekçe örneği, işverenlerin iş akdini feshetme sürecini kolaylaştıracak ve daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

İşçi ve İşveren Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Fesih işlemi, hem işçi hem de işveren tarafı açısından önemli bir süreçtir. İşveren, iş akdinin fesih haklarını kullanırken belirli kanun ve yönetmeliklere uygun davranmalıdır. İşçi ise haklarını bilmeli ve fesih işleminin neden gerçekleştiğini anlamaya çalışmalıdır.

İşverenler, iş akdinin feshi kararı vermeden önce aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:

 • İşçiye uyarıda bulunma: İşçi, itibar kaybı yaratan davranışlarından dolayı uyarılmalıdır. Bu uyarı, işçinin davranışlarının düzelmesine yardımcı olabilir.
 • İş akdinin disiplin nedeniyle feshedilmesi: İşveren, işçinin itibar kaybı nedeniyle davranışlarının devam etmesi durumunda iş akdini disiplin nedeniyle feshedebilir. Ancak, disiplin cezası işçinin suçunun ağırlığına ve önceden işçiye verilen uyarıların sayısına göre belirlenmelidir.

İşçiler, fesih işleminden önce aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:

 • İşverenin, iş akdini feshetmeden önce işçiye uyarıda bulunma hakkı bulunmaktadır.
 • İşveren, iş akdini feshetmeden önce işçinin haklarını ihlal etmemelidir. İşçi, haklarını savunmak için gerekli adımları atabilir.
 • İşçinin, fesih işleminden sonra tazminat hakkı bulunmaktadır. İşverenin kanuni olarak ödemesi gereken tazminat miktarının bilinmesi gereklidir.

Sonuç

İş akdinin işçinin işyerinde itibar kaybı nedeniyle feshi konusu oldukça hassas bir konudur. İşverenlerin, işçinin işyerinde itibar kaybına yol açan davranışlar karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmeleri gerekmektedir. Bu makalede işverenler, iş akdinin işçinin işyerinde itibar kaybı nedeniyle feshinin hukuki dayanakları, koşulları ve örnek dilekçe ile ilgili tüm bilgileri bulabileceklerdir. Bu sayede işverenler, bu süreci daha kolay bir şekilde yönetebilirler ve işçi ile ilgili itibar kaybı yaşanmaması adına gerekli adımları atabilirler.

Yorum yapın