İşveren Tarafından İş Akdinin İşçinin Performansının Yetersizliği Nedeniyle Feshi Dilekçesi Örneği

İşverenlerin işçilerin performansının yetersizliği nedeniyle iş akdini feshetmek istedikleri durumlarda resmi bir dilekçe hazırlamaları gerekmektedir. Bu makalemizde, işverenlerin nasıl bir dilekçe hazırlayabileceklerine dair bilgileri paylaşacağız. İşverenlerin, işçinin ismi, çalışılan departman, işe başlama tarihi, iş akdinin tarih ve numarası gibi bilgilerin yanı sıra feshin geçerli bir nedenle yapıldığına dair kanıtların da yer alması gerekmektedir. İşverenlerin, işçinin performansının yetersizliği nedeniyle fesih dilekçesi hazırlamadan önce, çalışanlara uyarı vermesi gerektiğini de hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca, konuyla ilgili bir örnek fesih dilekçesi de paylaşacağız.

Fesih Dilekçesi Nedir?

Fesih dilekçesi, işverenlerin işçilerin performansının yetersizliği, disiplinsiz davranışlar veya diğer geçerli nedenlerden dolayı iş akdini feshetmek için hazırladıkları resmi bir belgedir. Bu belge kanunen fesih bildirimi olarak da adlandırılır ve hukuki yönü olan bir işlem olarak kabul edilir. Bu dilekçe, işveren tarafından belirlenen nedenlere ve kanıtlara dayanarak hazırlanır ve sözlü feshin aksine taraflar arasında yazılı belgelerin kullanılması nedeniyle daha koruyucu bir işlem olabilir. İşçinin fesih dilekçesi hakkında bilgilendirilmesi, taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkması durumunda kanıt sağlar ve işverenin işlemi doğru bir şekilde yaptığını kanıtlar.

Fesih Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Fesih dilekçesi hazırlamak için öncelikle işverenlerin iş akdini feshetme nedeni olarak işçinin performansının yetersiz olduğunu belirtmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, fesih dilekçelerinde “işçinin performansının yetersizliği nedeniyle” ifadesi yer almaktadır. Daha sonra dilekçede işçinin ismi, çalışılan departman, işe başlama tarihi, iş akdinin tarih ve numarası gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Ayrıca, fesih dilekçelerinde işçinin performansının yetersizliği konusunda kanıtların da bulunması önemlidir. Bu kanıtlar arasında işçinin performans raporları, uyarı yazıları veya e-postalar gibi belgeler yer alabilir. Fesih öncesinde işverenin bu uyarıları yapması da önemlidir.

Fesih dilekçesi hazırlanırken, işverenlerin hukuki süreçleri göz önünde bulundurması ve dilekçeyi dikkatli bir şekilde hazırlaması önemlidir.

Dilekçede Neler Yer Almalıdır?

Fesih dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de dilekçede yer alması gereken bilgilerdir. İşçinin ismi, çalıştığı departman, işe başlama tarihi, iş akdinin tarihi ve numarası, fesih nedeni gibi bilgiler dilekçede yer almalıdır. Ayrıca fesihin geçerli bir nedenle yapıldığına dair kanıtlar da dilekçede bulunmalıdır. Bu kanıtlar arasında, işçinin performans raporları, uyarı yazıları, e-postalar gibi belgeler yer alabilir. Dilekçede bu bilgilerin ve kanıtların bulunması, işçinin performansının yetersizliği nedeniyle yapılan fesih işleminin geçerli olduğunu kanıtlayacaktır.

İşçinin Performansının Yetersizliği Kanıtlanmalıdır

İşçinin performansının yetersizliği nedeniyle iş akdinin feshi dilekçeleri hazırlarken, işverenlerin sunması gereken önemli kanıtlar bulunmaktadır. İşçinin yetersiz performansını destekleyen belgeler arasında çalışanın performans raporları, uyarı yazıları veya e-postalar gibi belgeler yer alabilir.

Bu tür belgeler, işçinin işyerindeki performansını gösteren açık bir resim çizen kanıtlar olarak kullanılabilir. İşverenler ayrıca eğer varsa, diğer çalışanlarla yapılan karşılaştırmalar, belirlenen hedeflerin başarısızlığı veya işçinin görev tanımındaki eksiklikleri gibi diğer kanıtların da eklenmesi gerektiğini unutmamalıdır. İşçinin performansının yetersiz olduğuna dair sunulacak kanıtlar, işverenin iş akdini feshetmek için geçerli bir neden olduğunu kanıtlamasına yardımcı olacaktır.

Fesih Öncesi Uyarı Verilmeli

İşçinin performansının yetersizliği nedeniyle iş akdinin feshedilmesi öncesinde, işverenin çalışana uyarı vermesi gerekmektedir. Bu uyarı, işçinin yetersiz performansının düzeltilmesi için verilen bir fırsattır. İşveren, uyarıyı doğrudan sözlü olarak verebileceği gibi, yazılı olarak da iletebilir. Yazılı uyarının bir kopyası işçiye tebliğ edilerek, bir nüshası ise işverenin dosyasında saklanmalıdır. Uyarının verilmesi, işverenin fesih dilekçesi hazırlaması için gerekli bir adımdır ve çalışanın verilen uyarıya rağmen performansında herhangi bir düzelme sağlamadığı durumlarda fesih işlemine geçilebilir.

Fesih Dilekçesi Örneği

İşverenlerin işçilerin performansının yetersizliği nedeniyle iş akdini feshetmek için hazırlayacakları fesih dilekçesinde, belirli bilgiler ve kanıtlar bulunmalıdır. Fesih dilekçesi örneği aşağıdaki gibi olabilir:

TARİH: 01.01.2022
KONU: İşten Çıkarma Bildirimi

Sayın [İşçinin Adı],

İşe başlama tarihiniz 01.01.2021 tarihinde olup, [Departman Adı] departmanında görev yapmaktasınız. Ancak son zamanlarda performansınızda ciddi bir düşüş gözlemlemekteyiz. Bu sebeple, iş akdinizin işveren tarafından feshedilmesi gerektiğini bildiriyoruz.

Performansınızın yetersizliği konusunda sizinle daha önce de görüşmüştük ve gereken uyarıları yapmıştık fakat durumda herhangi bir olumlu değişme gözlemlenmedi. Bu nedenle, maalesef çalışmaya devam etmeniz mümkün değildir.

Feshin geçerli nedenlere dayandığını ve tarafımızca gerekli kanıtlara sahip olduğumuzu bildiririz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla, [İşverenin Adı]

Sonuç

İşverenlerin işçilerin performansının yetersizliği nedeniyle iş akdini feshetmek için hazırladıkları fesih dilekçelerinin hazırlanması oldukça önemlidir. Fesih dilekçelerinde işçinin ismi, çalıştığı departman, işe başlama tarihi, iş akdinin tarih ve numarası, fesih nedeni ve feshin geçerli bir nedenle yapıldığına dair kanıtlar yer almalıdır.

İşçinin performansının yetersiz olduğuna dair kanıtlar da sunulmalıdır. Bu, performans raporları, uyarı yazıları veya e-postalar gibi belgelerden oluşabilir. Bununla birlikte, fesih öncesi işverenin çalışana uyarı vermesi gerekmektedir.

Fesih dilekçesi hazırlamak, işverenlerin ciddi bir adım atması gereken bir işlemdir. Bu nedenle, işverenlerin prosedürleri doğru bir şekilde takip ettiklerinden ve gerekli kanıtları topladıklarından emin olmaları önemlidir. Ancak, iyi hazırlanmış bir fesih dilekçesi ile işverenler, işçilerin performansının yetersizliği nedeniyle iş akdini doğru ve hukuka uygun bir şekilde sonlandırabilirler.

Yorum yapın