İşyerinde Mobbing Suçu ve Cezası

İşyerinde mobbing davranışları, bir kişinin sürekli olarak rahatsız edilmesine, üzülmesine, hedef gösterilmesine, baskı altına alınmasına ve ayrımcılık yapıldığına maruz kalması durumunu ifade eder. Bu davranış biçimi suç kapsamına girdiği için Türk Ceza Kanunu’nda cezası belirtilmiştir. İşveren tarafından işlenmiş mobbing suçu için hapis ve adli para cezası uygulanırken, işveren dışındaki kişiler için hapis cezası öngörülmüştür. Mobbing mağduru çalışanlar, hukuki bir süreç ile tazminat davası açabilme hakkına da sahiptirler. İşyerindeki mobbing davranışlarının önüne geçmek için işverenlerin alabileceği önlemler de bulunmaktadır.

Mobbing Nedir?

Mobbing, iş yerinde psikolojik şiddet olarak da ifade edilen, bir kişinin sürekli olarak diğer kişiyi rahatsız eden, üzen, hedef gösteren, baskı altına alan ve ayrımcılığa maruz bırakan bir davranış biçimidir. Bu davranışlar, mobbing mağduru kişiye hem fiziksel hem de ruhsal olarak zarar verir. Mobbing, iş yerinde iş arkadaşları, üst yönetimler, astlar veya işveren tarafından uygulanabilir.

Mobbing Suçunun Cezası Nedir?

Mobbing suçu, bir iş yerinde bir kişinin rahatsız edilmesi, üzülmesi, hedef gösterilmesi, baskı altına alınması ve ayrımcılığa maruz bırakılması durumlarını kapsar. Tüm bunlar, Türk Ceza Kanunu’na göre suç olarak nitelendirilir. Mobbing suçunun cezası, suçun türüne, şekline ve boyutuna göre farklılıklar gösterir.

  • Eğer mobbing suçu işveren tarafından işlenmişse, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesi uyarınca cezası; hapis cezası ve adli para cezasıdır.
  • Eğer mobbing suçu işveren dışındaki kişiler tarafından işlenmişse, TCK’nın 123/2-3. maddeleri uyarınca cezası; 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

Özetle, mobbing suçu Türk Ceza Kanunu tarafından suç olarak tanımlanmıştır. Suçun türüne, şekline ve boyutuna göre farklı cezaları söz konusudur.

Mobbing Suçu İçin Cezalar Nelerdir?

Mobbing suçu Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bir suçtur ve eğer mobbing suçu işveren tarafından işlenmişse, ceza hükmü 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesi uyarınca belirlenir. Hapis cezası ve adli para cezası, suçun türüne, şekline ve boyutuna göre farklılık göstermektedir. İşverenin mobbing davranışı sonucu işçinin psikolojik ve bedensel sağlığına zarar verildiği durumlarda hapis cezası verilirken, işverenin malvarlığına zarar verdiği durumlarda ise adli para cezası verilir.

İşveren Dışındaki Kişiler İçin Cezalar Nelerdir?

Eğer iş yerinde mobbing davranışları işveren dışındaki kişiler tarafından gerçekleştirilmişse, Türk Ceza Kanunu’nun 123/2-3. maddeleri uyarınca cezaları bellidir. Bu durumda, 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır. İşveren dışındaki kişilerin mobbing suçuna karşılık kanun tarafından belirlenen cezalar oldukça ciddidir.

Tazminat Davası Açmak Mümkün müdür?

Mobbing suçu, iş yerinde çalışanları olumsuz etkileyen ve hedef alan bir davranış biçimidir. Hukuki süreçler sonucu mağdur olan çalışanlar tazminat davası açabilirler. Bu davada, mağduriyetin nedenleri, süreç içinde yaşananlar ve kayıplar gibi tüm ayrıntılar değerlendirilir.

Tazminat davası, mobbing mağduru çalışanların en çok başvurdukları hukuki yollardan biridir. Davada, mağduriyet yaşayan çalışanın iş kaybı, maddi ve manevi zararları gibi tüm kayıpları karşılanır.

  • Tazminat davası açma sürecinde, işverenin yapmış olduğu mobbing davranışları ve mağduriyetin boyutları belgelenir.
  • Tazminat davası için, işveren tarafından işlenmiş olan mobbing davranışlarının kanıtlanması gereklidir.
  • İşverenler mobbinge engel olmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda tazminat davası açmak zorunda kalmazsınız.

Tazminat davası açmak, mağdur olan çalışanlar için önemli bir hukuki haktır. Bu davayı açarak, mobbing mağduriyetine sebep olan kişilerin ve işverenlerin cezalandırılmasını ve mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesini sağlayabilirsiniz.

Mobbing Suçu İspat Edilirse Ne Yapılabilir?

Mobbing suçu ispat edildiğinde, mağdur kişi hukuki sürece başvurabilir. Hukuki süreç sonucunda mobbing suçunun işveren tarafından işlenmesi durumunda, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesi uyarınca hapis cezası ve adli para cezası verilir. Eğer mobbing suçu işveren dışındaki kişiler tarafından işlenmişse, TCK’nın 123/2-3. maddeleri uyarınca 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir.

Ayrıca mobbing mağduru çalışan, hukuki süreç sonucu tazminat davası açabilir. Tazminat davasıyla birlikte mağdur kişi, yaşadığı maddi ve manevi kayıpların karşılanmasını sağlayabilir.

Mobbing Suçu Kapsamında Neler Yer Alır?

Mobbing suçu, iş yerinde yapılan birçok davranışı içerir. Bir kişiyi sürekli olarak hedef göstermek, ayrımcılık yapmak, çalışanın beyanı dışında ücretini düşürmek, görevde yükselmesini engellemek ve hatta tehdit etmek gibi davranışlar, mobbing suçu kapsamındadır. Bu tür davranışlar, çalışanın iş yerinde rahatsız olmasına ve huzursuz olmasına neden olabilir. Mobbing suçu ispat edildiği takdirde, mağdur kişi hukuki süreç başlatabilir, kanuna uygun olarak cezalandırılabilir ve aynı zamanda tazminat hakkına sahip olabilir. İşverenlerin mobbing’i önlemesi gerektiği için çalışanların bilgilendirilmesi, mobbing davranış kurallarının belirlenmesi ve iş yeri kurallarının açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

İşverenlerin Mobbing’e Karşı Aldığı Önlemler Nelerdir?

İşverenler, iş yerinde mobbing’in oluşmasını önlemek için birçok öneride bulunabilirler. Bunlar arasında ilk olarak çalışanların eğitilmesi yer almaktadır. Çalışanların mobbing davranışlarını tanımlamaları ve ne zaman karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, mobbing kurallarının belirlenmesi de oldukça önemlidir. İş yeri kuralları arasında mobbing davranışlarının açık bir şekilde belirtilmesi, bu davranışların tolerans gösterilmeyeceğini gösterir.

İşverenler, ofis ortamında mobbing’i önlemek için çeşitli politikalar da uygulayabilirler. Bu politikalar, çalışanlara saygılı davranılması, iş birliği yapılması ve çalışanların birbirleriyle çalışmalarını kolaylaştıracak ortamların yaratılmasını içerebilir. İşverenler, mobbing davranışını fark ederlerse hemen müdahale etmelidirler.

Yukarıda belirtilen önlemler, işverenlerin iş yerinde mobbing’in önüne geçmelerine yardımcı olabilir. İşverenler, çalışanların sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarını sağlamak için mobbing’i önlemek için ellerinden geleni yapmalıdırlar.

Mağdur Kişiler Nereye Başvurabilir?

Mobbing mağduru kişiler, maruz kaldıkları mobbing davranışlarına karşı harekete geçebilirler. İlk olarak, bir hukuk danışmanından destek alarak işyeri ile anlaşma sağlamayı deneyebilirler. Bu, mobbing olayının işveren tarafından çözüme kavuşturulması veya işveren tarafından tazminat ödenmesi anlamına gelebilir.

İşveren ile yapılan anlaşmada sonuç alınamazsa ya da anlaşma sağlamak mağdura uygun gelmezse, mağdurlar İş Mahkemelerine başvurarak hakkını arayabilirler. İş Mahkemeleri, mobbing davranışlarını haklı veya haksız olarak değerlendirerek, mağdurların haklarını korumak için çeşitli kararlar verebilirler.

Mağdur kişiler bu süreçte dikkatli ve doğru bir şekilde hareket etmelidirler. Haklarını korumak için, konusunda uzman bir avukattan destek alabilirler veya hukuki süreç ile ilgili bilgileri inceleyebilecekleri kaynaklardan yararlanabilirler.

Yorum yapın