Leasing ve Finansal Kiralama

Leasing ve finansal kiralama, bir işletmenin gerek duyduğu ekipman, araç, makine gibi fiziksel varlıkları belirli bir süre için kiralamasıdır. Bu süreçte varlığın sahibi leasing firması ya da finansal kiralayan tarafından üreticiden satın alınır ve kiracıya kiralanır.

Bu yöntem, işletmelerin yatırım ihtiyacını karşılamak için bankalardan kredi kullanmak yerine, biriktirdikleri sermayelerini daha verimli kullanmalarını sağlar. Ayrıca, finansal kiralamanın vergi avantajları sayesinde işletmeler vergi yükünü azaltarak maliyetleri de düşürebilirler. Leasing ve finansal kiralama, özellikle orta ve küçük ölçekli işletmeler için ekonomik bir çözümdür.

Leasing Nedir?

Leasing, bir varlığı bir şirkete belirli bir süre için kiralamak anlamına gelir. Bu varlık, genellikle makineler, araçlar, yazılım, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve daha birçok ürün olabilir. Kiralama süresi boyunca, kiralayan, kiracıya bu varlığı kullanma hakkını verir ve karşılığında belirli bir kira ücreti alır. Kiralama süresi dolduğunda, kiracı, kiralanan varlığı geri verebilir, ya da anlaşılan bir fiyat üzerinden satın alabilir.

Leasing, özellikle şirketler için oldukça avantajlı bir seçenektir. Kiralama süresince firmalar, yeni ve modern ekipmanlara sahip olabilir, işlerinde ölçeklenebilirlik sağlayabilir ve sermayelerini daha avantajlı kullanabilirler. Ayrıca, kiralama süresince bakım, tamir ve benzeri maliyetler kiralayan şirketin sorumluluğundadır, bu da kiracı için ek bir avantajdır.

Leasing işlemi, daha detaylı bir şekilde ele alındığında, tarafların hakları, yükümlülükleri ve ücretleri gibi birçok konuyu içerir. Bu nedenle, leasing işlemine başlamadan önce, sözleşmelerin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve detaylı bir araştırma yapılması önemlidir.

 • Leasing süresi
 • Kiralanan varlığın tanımı ve durumu
 • Kira ücreti miktarı ve ödeme planı
 • Bakım, tamir ve benzeri konularda kimin sorumlu olduğu
 • Leasingin sonunda varlığın ne şekilde geri verileceği
 • Ek güvenceler, teminatlar ve sigortalar

Tüm bu detaylar, leasing işlemi sırasında kiralayan ve kiracı arasında net bir anlaşmanın yapılmasını sağlayarak, her iki taraf için de riskleri minimize eder. Leasing, hem kiralayan hem de kiracı için avantajlı bir seçenek olabilir, ancak doğru bir şekilde yönetilmediğinde, riskli bir işlem haline gelebilir. Bu nedenle, leasing işlemi yapmadan önce, tüm prosedürlerin doğru bir şekilde anlaşılması önemlidir.

Finansal Kiralama Nedir?

Finansal kiralama, bir varlığı taraflar arasındaki belirli bir sözleşme süresi boyunca kiralamak suretiyle gerçekleştirilen bir finansman yöntemidir. Burada, kiralama sözleşmesi kapsamında kiracı (kullanıcı firma), kiralayan (finansal kuruluş) tarafından seçilen bir varlığı kiralar ve bu varlık bedelini taksitler halinde öder.

Finansal kiralama, taraflara birçok avantaj sağlar. Özellikle, kiralama yoluyla finansman sağlamak isteyen firmaların varlıkları üstlenmek zorunda kalmadan işletmede kullanması mümkündür. Kiralayan, varlığı satın alarak kiracıya kiralar, kiracı ise ödeme taksitlerini ödediği sürece varlığı kullanabilir. Bu sayede, şirketler yatırım yapmadan muhtaç oldukları varlıklara sahip olabilirler.

 • Finansal kiralamanın avantajları:
 • Varlıkları işletmede kullanma imkanı;
 • Özkaynak finansmanı oranını düşürerek borç-finansmanı oranını artırma olanağı;
 • Vergi indirimleri sağlama imkanı ve vergi yükünü azaltma;
 • Varlıkların bakım-onarım masraflarından kurtulma;
 • Varlıkların değer kaybı riskini ortadan kaldırma;
 • Mevcut likiditesinin devamını sağlama.

Finansal kiralama işlemi, uzun vadeli bir sözleşme olduğu için işletmelerin nakit akışını düzenleme konusunda da avantajlar sağlar. Bu sayede daha önceden öngörülen ödeme taksitleri dahilinde varlıklara sahip olmak mümkündür.

Finansal Kiralama ve Vergi Avantajları

Finansal kiralama, sözleşme süresi boyunca kesin bir fiyat ve ödeme koşulları sunarak, ciddi bir finansal yükümlülük altına girmek istemeyen işletmeler için ideal bir seçenektir. Bunun yanı sıra finansal kiralamanın vergi avantajları da işletmeler için oldukça faydalıdır.

Finansal kiralama işlemi, düzenli taksitler ve genellikle sabit bir faiz oranı üzerinden gerçekleştirilir. Bu ödeme planları genellikle işletmelerin işletme sermayesi planlarını kolaylaştırırken, vergi açısından da birkaç avantaj sunar.

 • Vergi Kredisi: İşletmeler, finansal kiralama bedellerini vergi matrahından düşebilirler. Bu durum vergi kredisine sebep olur ve işletmelerin vergi yüklerini azaltır.
 • Amortisman Giderleri: Kiralama sözleşmeleri, kiralanan varlıkların amortisman giderini düzenler. Bu sayede işletmeler, farklı vergi avantajlarından yararlanabilirler.

Bu avantajlı koşullar, özellikle işletmelerin yeni yatırımlarına finansman sağlaması açısından oldukça önemlidir.

Vergi Kredisi ve Amortisman Giderlerinde İndirim

Finansal kiralama işlemleri, şirketlerin belli bir süre için bir varlığı kiralamasını sağlar. Bu işlemde vergi avantajları da bulunmaktadır. Vergi kredisi, kiralayanın ödediği vergi tutarını azaltır. Amortisman giderlerinin de düşürülmesi, finansal kiralama işlemlerinin avantajlarından biridir. Bu sayede şirketler, kira öderken amortisman giderlerini düşürerek tasarruf sağlarlar. Ayrıca, finansal kiralama işleminde varlığın mülkiyeti kiralayanda kalmadığı için vergi indirimleri de kiracıya sağlanmaktadır.

 • Vergi kredisi sayesinde vergi tutarı azaltılır.
 • Amortisman giderleri kira ödemesiyle birlikte azaltılır.
 • Kiralayanın varlığın mülkiyeti kalmadığı için vergi indirimleri kiracıya sağlanır.

Yatırım ve İşletme Sermayesi Yönetimine Katkıları

Finansal kiralama işlemleri, bir işletmenin yatırım ve işletme sermayesi yönetimine önemli bir katkı sağlayabilir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde sermaye yetersizliği sıklıkla karşılaşılan bir sorun olurken, finansal kiralama işlemleri bu sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

Finansal kiralama ile işletmeler, belirli bir varlığı kiralayarak, nakit akışını düzenleyebilirler. Bu durumda işletme sermayesi yönetimi daha dengeli bir yapıya kavuşur. Ayrıca finansal kiralama işlemleri, varlık satın almak yerine kiralama şeklinde gerçekleştiği için işletmelerin yatırım sermayesi planlama süreçlerinde daha esnek davranabilmelerine olanak sağlar.

Bunun yanı sıra finansal kiralama işlemleri, işletmelerin yeni proje ve yatırımlar için gerekli olan nakit akışının daha az bir kısmını harcamalarını sağlar. Bu durumda işletmeler, nakitlerini alternatif yatırımlara yönlendirerek daha fazla getiri elde edebilirler.

Sonuç olarak, finansal kiralama işlemleri işletmelerin sermaye yönetimine önemli bir katkı sağlayabilir. Özellikle nakit akışı yönetimi, yatırım sermayesi planlaması ve alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi açısından finansal kiralama işlemleri tercih edilebilir bir yöntem olabilir.

Finansal Kiralama ile İlgili Türkiye’deki Son Gelişmeler

Türkiye’de finansal kiralama piyasası, son yıllarda önemli bir büyüme gösterdi. Finansal kiralama, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir finansman kaynağı haline geldi. Son zamanlarda yapılan mevzuat değişiklikleri de bu alandaki faaliyetleri etkiledi.

2016 yılında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kiralama şirketlerinin faaliyetlerini düzenleyen yeni bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelikle, finansal kiralama şirketlerinin sermaye yeterlilik rasyosu ve risk yönetimi konularında daha sıkı bir denetim sürecine girmeleri sağlandı.

2019 yılında, BDDK’nın Çerçeve Sözleşmesi ile ilgili düzenlemeler değiştirildi. Bu değişiklikler ile birlikte, finansal kiralama şirketleri için çerçeve sözleşmesi hazırlama süreci kolaylaştırıldı. Ayrıca, kiralama sürecinin daha şeffaf hale getirilmesi ve tarafların haklarının daha iyi korunması hedeflendi.

Aynı yıl, Türkiye Leasing ve Faktoring Derneği (TÜRKLASDER) tarafından, Türkiye’deki finansal kiralama sektörünün durumu hakkında bir rapor yayınlandı. Raporda, Türkiye’de finansal kiralama sektörünün son yıllarda önemli bir büyüme gösterdiği belirtildi. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik konularında atılımlar yapıldığı vurgulandı.

Leasing Şirketleri ve Finansal Kiralayanlar

Leasing şirketleri, bir varlığı belirli bir süre için kiralamak suretiyle işletmelere finansal destek sağlar. Finansal kiralayanlar ise uzun dönem varlık finansmanı sağlarlar ve çoğunlukla araç ve makine kiralamaları gibi işletme faaliyetlerine yönelik finansman işlemleri yaparlar. Leasing şirketleri ve finansal kiralayanlar, birlikte işletme faaliyetlerini yönetmek ve büyütmek için işletmelerin ihtiyaçlarına uygun finansal çözümler sunarlar. Bu çözümler, işletmelerin nakit akışı ve sermaye yatırımlarını yönetmelerine yardımcı olur.

Leasing Şirketlerinin Görevleri ve Sorumlulukları

Leasing şirketleri, müşterilerine birçok hizmet sunar. Bu hizmetler arasında, müşterilere en uygun leasing seçeneklerinin sunulması, müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun araçların kiralanması ve kullanım süreçlerinin yönetilmesi yer alır. Leasing sözleşmesinin hazırlanması, ödeme planlarının oluşturulması, araçların bakım ve onarım işlemlerinin yürütülmesi ve sigortalarının yapılması da leasing şirketlerinin yükümlülüklerindendir. Ayrıca, leasing sürecinde oluşabilecek tüm sorunlara karşı da müşterilere destek verilir. Leasing şirketleri, müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla hizmet kalitesini sürekli yükseltmeye çalışır. Böylece, müşterilerine güvenilir bir hizmet sunarak, sektördeki rekabet avantajını elde etmeyi amaçlarlar.

Finansal Kiralayanların Görevleri ve Sorumlulukları

Finansal Kiralayanlar, finansal kiralama işlemlerinde iki temel yükümlülüğe sahiptir. İlk olarak, belirli bir varlığı finansal kiralama yoluyla kiraya verir ve kiralama süresinin sonunda, varlığı kiralamayı talep eden kişiye tekrar geri verir. İkincisi, varlığı almak için ödenen kira ödemelerini tahsil eder. Kiralama süresi boyunca varlığın bakım ve onarımından da finansal kiralayan sorumludur. Buna ek olarak, finansal kiralayan, kiralama işlemi sırasında talep edilen tüm belgeleri sağlamalı ve kiralama sözleşmesinde yer alan tüm yükümlülüklere uymalıdır.

Ayrıca, finansal kiralayanın kiracı ile olan sözleşmesinde belirtilen tüm hususlara dikkat etmesi, özellikle kiralama süresi boyunca varlığın sigortasını yapması gerekmektedir. Finansal kiralayan, varlığı korumak ve işletmeye almak için iyi bir bakım sözleşmesi yapmalıdır. Ayrıca, kiralama bedellerinin zamanında tahsil edilmesi, borçların düzenli takibi ve tahsil edilmesi de finansal kiralayanın sorumluluğundadır.

Bununla birlikte, finansal kiralayanın yükümlülükleri, kiralama sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklerden daha fazlasını içerebilir. Kiracının varlığı düzenli olarak bakım ve onarım için finansal kiralayana götürmesi gibi ek istekler, finansal kiralayanın sorumluluğu altında olacaktır. Finansal kiralayan ayrıca, varlığın gerektirdiği sigorta, vergi, bakım ve onarım, tutarlı varlık değerleri ve muhasebeleştirme gibi konularda da sorumludur.

Diğer yandan, finansal kiralayan, işletme ve finansal riskleri yönetmelidir. Kiracı varlığı kullanmazsa, finansal kiralayan faiz kaybına uğrayabilir. Bu nedenle, finansal kiralayan, kiralama süresi boyunca esnek bir yönetim planı izlemeli ve işletme sürecindeki değişikliklere göre uyum sağlamalıdır.

Leasing ve Finansal Kiralama ile İlgili Temel Kavramlar

Leasing ve Finansal Kiralama ile İlgili Temel Kavramlar

Leasing ve finansal kiralama, işletmelerin ihtiyaç duydukları varlıkları kiralamalarını sağlayan alternatif finansman yöntemleridir. Bu yöntemlerle, işletmeler maliyetlerini düşürürken yatırım yapmak için gereken büyük meblağları finanse etme ihtiyacı duymazlar.

Kiralama Sözleşmesi

Kiralama sözleşmesi, varlığın kiralandığı süre boyunca taraflar arasında oluşan yasal bir belgedir. Sözleşme, kiralama bedeli, kiralanacak varlığın cinsi ve varlığın kullanım süresi gibi tüm detayları içermelidir.

Kiralama Giderleri

Kiralama giderleri, kiracı tarafından ödenmesi gereken masraflardır. Bu masraflar, kiralama bedeli, sigorta primleri, bakım masrafları ve vergilendirme masraflarını içerir.

Kiralama Niyeti Mektubu

Kiralama niyeti mektubu, kiracı tarafından leasing şirketine gönderilen ve leasing işlemi için niyetini belirten bir taahhüt yazısıdır. Bu mektup, kiralama sözleşmesinin hazırlanmasından önce yazılır ve taraflar arasındaki yükümlülükleri belirler.

Kiralama Sözleşmesi

Kiralama sözleşmesi, leasing veya finansal kiralama işlemi yapmak isteyen iki taraf arasında imzalanan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, kiraya veren ve kiracı arasında malın kiralanması, ödeme koşulları, sigorta ve vergi gibi birçok konuyu düzenler.

Kiralama sözleşmesi, detaylı bir şekilde hazırlanmalı ve tüm şartlar açıkça belirtilmelidir. Sözleşme, leasing veya finansal kiralama işleminin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Sözleşmeye eklenen taahhütname, belgeler, teminat gibi belgeler de sözleşmenin bir parçasıdır ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için gereklidir.

Bir kiralama sözleşmesi, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyerek işlemi güvence altına alır ve her iki tarafın da sorun yaşaması durumunda sözleşmenin geçerli olması sağlar.

Kiralama Giderleri

Kiralama giderleri, bir varlığın leasing ya da finansal kiralama yoluyla kiralamasında ortaya çıkan masraflardır. Kiralama işleminin gerçekleşmesi için her iki taraf da belirli giderler yüklenir. Kiracının karşılaması gereken giderler arasında kira ödemeleri, sigorta primleri, bakım-onarım giderleri, vergiler, lisans ücretleri ve hizmet bedelleri yer alır. Kiralayan taraf ise, varlığı kiralamak için belirli bir masraf yapar ve bu giderleri kiracısına yansıtarak geri alır. Kiralama giderlerinin belirlenmesinde, kiralanacak varlığın cinsi, ücretlendirme yöntemi, vade süresi gibi unsurlar etkilidir.

Kiralama giderleri, leasing ve finansal kiralama işlemlerinin önemli bir unsuru olduğu için, sözleşmede detaylı bir şekilde belirtilir ve her iki tarafın da giderleri açık bir şekilde anlaması sağlanır. Bazı durumlarda kira dönemleri arasında oluşan maliyetler için de ödeme yapılması gerekebilir. Bu nedenle, bir leasing veya finansal kiralama işlemine başlamadan önce, kiralama giderleri hakkında detaylı bilgi edinilmesi ve hesaplanması büyük önem taşır.

Kiralama Niyeti Mektubu

Kiralama niyeti mektubu, bir varlığın leasing veya finansal kiralama yoluyla kiralandığını belirten metindir. Bu mektup, kiralama sürecinin başlangıcında, kiracı tarafından leasing şirketine veya finansal kiralama sağlayıcısına gönderilir. Kiralama sürecinde kritik öneme sahip olan bu belge, leasing şirketine veya finansal kiralama sağlayıcısına, varlığın kiralanması konusunda bir niyetin var olduğunu gösterir. Mektubun içeriği, kiracının iletmek istediği tüm bilgileri kapsamalıdır. Bu, taraflar arasındaki iletişimi arttırır ve leasing veya finansal kiralama sürecinin sorunsuz ilerlemesine olanak tanır.

Leasing ve Finansal Kiralama Piyasasındaki Riskler

Leasing ve finansal kiralama, işletmelerin kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaları için sıklıkla başvurdukları bir yöntemdir. Ancak, bu işlemlerde bazı riskler de bulunmaktadır. İşletmelerin finansal açıdan güçlü olmadığı dönemlerde özellikle yüksek miktarlı finansal kiralama işlemleri, işletme risklerini artırabilir. Ayrıca, özellikle piyasa dalgalanmaları gibi dış etkenlerde finansal kiralama faaliyetleri de etkilenebilir. Bu nedenle, leasing ve finansal kiralama işlemlerinde riskleri minimize etmek için alınacak önlemler stratejik bir öneme sahiptir. İşletmeler, finansal kiralama işlemleri yapmadan önce riskleri önceden belirlemeli ve alabilecekleri önlemleri planlamalıdır. Riskleri azaltmak için, leasing ve finansal kiralama işlemleri yapacak işletmelerin mevcut piyasa koşullarını dikkate alması ve kapsamlı bir araştırma yapması önemlidir. Ayrıca, farklı finansal kiralama tekliflerini karşılaştırmak ve en uygun seçeneği seçmek de riskleri azaltacaktır.

İşletme Riski

Leasing ve finansal kiralama işlemlerinde işletme riski de ortaya çıkabilir. Yani, kiralamaya konu olan işletme ya da varlık, beklenen performansı göstermeyebilir ya da beklenenden daha az getiri sağlayabilir. Bu da kiracıyı olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle işletmeler için büyük öneme sahip olan bu risk, çözümü zor olan bir risk türüdür.

Bu risklerin önlenmesi için, kiracılar dikkatli ve titiz bir seçim süreci izlemeli, kiralanacak işletmeyi detaylı bir şekilde incelemeli ve performans tahminleri yapılmalıdır. Kiracılar, kiralama işlemlerini gerçekleştirmeden önce risk analizi yaparak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önceden tedbir alabilirler. Bununla birlikte, kiralama sözleşmesinde yer alan hükümler de bu risklerin yönetiminde önemli bir rol oynar.

 • Kaliteli işletme veya varlık seçimi
 • Performans tahminleri yapılması
 • Risk analizi yapılması
 • Kiralama sözleşmesinde yer alan hükümlere dikkat edilmesi

Bu önlemler, leasing ve finansal kiralama işlemlerinde işletme risklerini minimize etmek için kullanılabilecek yöntemlerdir.

Finansal Risk

Leasing ve finansal kiralama işlemlerinde finansal riskler ortaya çıkabilir. Bu risklerin başında faiz oranlarındaki değişimler gelir. Faiz oranları yükseldiğinde, kiralama şirketleri daha yüksek maliyetlerle borçlanmak zorunda kalır ve bu da kârlılığı olumsuz etkiler. Ancak, faiz oranları düşük olduğunda, borçlanma maliyetleri de düşer ve finansal kiralama şirketleri daha düşük maliyetlerle borç alabilir.

Diğer bir risk ise ödeme yapmama riskidir. Kiracıların ödemeleri aksatması veya ödememe durumunda kalmaları finansal kiralama şirketleri için ciddi bir sorun haline gelebilir. Bu riski ortadan kaldırmak için kiralama sözleşmesinde ödeme takvimi ve ödeme güvencesi gibi önlemler alınmalıdır.

Ayrıca, kiracının işini kaybetmesi veya iflas etmesi durumunda ödemelerin alınamaması gibi bir risk de söz konusu olabilir. Bu durumda, finansal kiralama şirketi varlığın geri alınması konusunda zorluk yaşayabilir. Bu riskin önüne geçmek için güvence mektupları veya bloke hesaplar gibi önlemler alınabilir.

Bunun yanı sıra, varlıkların değer kaybetmesi de bir finansal risktir. Değer kaybının yaşanması durumunda, varlığı geri alan finansal kiralama şirketi, varlığı normal piyasa değerinden geri alıp, kâr elde edemeyebilir. Bu riskin önlenmesi için varlıkların değeri düzenli olarak takip edilmeli ve gerektiğinde sigorta poliçeleri gibi önlemler alınmalıdır.

Leasing ve Finansal Kiralama’nın Geleceği

Leasing ve finansal kiralama işlemleri dünya genelinde hızla büyümeye devam ediyor. Bu büyüme, piyasalarda yeni oyuncuların ortaya çıkmasına ve daha fazla sektörün leasing ve finansal kiralama işlemlerine dahil olmasına yol açıyor. Ayrıca, teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte, leasing ve finansal kiralama işlemlerinin dijitalleşmesi ve online platformlarda sunulması bekleniyor.

Bununla birlikte, piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik durgunluklar leasing ve finansal kiralama işlemleri üzerinde etkili olabilir. Özellikle, faiz oranlarındaki değişiklikler, büyümenin yavaşlaması ve maliyetlerin artması leasing ve finansal kiralama işlemlerinin geleceğini belirleyebilir.

Ancak, leasing ve finansal kiralama işlemlerinin günümüzde birçok sektörde yaygın olarak kullanılması ve avantajlarından yararlanılması gelecekte de devam edecektir. Bununla birlikte, leasing ve finansal kiralama işlemlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için teknolojik gelişmelerle birlikte yeniliklerin de gelmesi gerekmektedir.

Özet olarak, leasing ve finansal kiralama işlemlerinin geleceği piyasalardaki belirsizliklere ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir, ancak sektörün avantajları ve teknolojik gelişmeler gelecekte de büyümesine ve yaygınlaşmasına olanak sağlayacaktır.

Yorum yapın