Miras Hukukunda Mirasın Tam Paylaşımı ()

Mirasın tam paylaşımı, bir kişinin ölümü sonrası geride kalan mal varlığının, mirasçıların eşit olarak paylaştırılmasıdır. Bu durum, özellikle birden fazla mirasçı olduğunda uygulanır ve herkesin payı eşit olarak belirlenir.

Mirasın tam paylaşımı işlemi, mirasın belirlenmesi ve varsa borçların ödenmesi ile başlar. Daha sonra kalan para veya mal varlığı, mahkeme kararıyla mirasçılar arasında adil bir şekilde paylaştırılır. Bu işlem sırasında mirasçıların onayı gereklidir.

Mirasın tam paylaşımı, miras hukukunda önemli bir yere sahiptir ve kanuni mirasçıların haklarını korumak için düzenlenen yasal süreçlerle yapılır. Bu süreçte, mirasçıların kanuni haklarının tamamı göz önünde bulundurulur.

Miras Hukukunda Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Miras hukukunda yasal mirasçılar, mirasta kalan mal varlığını talep edebilen ve kanunen bu hakkı verilen kişilerdir. Bu kişilere kanuni mirasçılar da denir. Türk Medeni Kanunu’na göre yasal mirasçılar belli bir sıralama ile belirlenir. Öncelikli olarak ölen kişinin eşi ve çocukları, yoksa anne babası, kardeşler ve daha sonra diğer akrabalar kanuni mirasçılar olarak kabul edilir.

1. Derece Yakın Kanuni Mirasçılar

Miras hukukunda tam paylaşımın gerçekleştirilebilmesi için mirasçıların belirlenmesi gereklidir. Yasal mirasçılar, kanunen layık görülen mirasçılardır. Birinci derece yakın kanuni mirasçılardan bahsedildiği zaman, ölümden sonra geride kalanların eşi ve çocukları söz konusudur. Eğer ölen kişinin bir çocuğu yoksa, eşi mirasın tamamını alır. Ancak ölen kişinin çocukları varsa, bu durumda mirasın yarısı eşe, diğer yarısı ise çocuklara bölünür.

a. Eşin Miras Hakkı

Miras hukukunda, ölen kişinin mal varlığından pay alma hakkına sahip yasal mirasçılar belirlenir. Eş, ölen kişinin çocuğu yoksa tam mirasçı olarak kabul edilir ve mal varlığının tamamına hak kazanır. Ancak, ölen kişinin çocuğu varsa, eşin payı yarı yarıya düşer. Örneğin, ölen kişinin iki çocuğu varsa, eşin payı 1/3 olacaktır. Eğer ölen kişinin tek bir çocuğu varsa, eşin payı yarısı yani %50 olacaktır. Bu gibi durumlarda mirasın tam paylaşımı yapılırken, eşin evlilik birliği içinde edindiği malları, kendisine ait miras payından önce ayrı olarak alması da mümkündür.

2. Derece Yakın Kanuni Mirasçılar

Eğer ölen kişinin çocuğu veya eşi yoksa, miras hukukuna göre kanuni mirasçılar sırasıyla anne ve babası, kardeşleri ve diğer akrabalar olarak belirlenir. Öncelikli olarak, ölen kişinin annesi ve babası mirasçı durumundadır. Anne ve babanın olmadığı durumlarda, kardeşler sırayla mirasçı olarak atanır. Ancak, mirasın paylaşımı sadece kardeşler arasında eşit olarak bölünmeyebilir. Örneğin, bir kardeş hisseli maldan faydalanıyorsa, diğer kardeşlerin payları buna göre düzenlenir. Ayrıca, belirli durumlarda diğer akrabalar da mirasçı durumuna gelebilirler. Yasal mirasçılar arasındaki hak ve pay dağılımı, mahkeme kararıyla belirlenir.

Mirasın Tam Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mirasın tam paylaşımı için ilk adım, ölen kişinin mal varlığının belirlenmesidir. Bu mal varlığı, para, taşınır ve taşınmaz mallar gibi her şeyi içermektedir. Belirlenen mal varlığından sonra, ölen kişinin borçları ödenir. Geriye kalan para, mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılır. Bu işlem, mahkeme kanalıyla yapılır ve mirasçıların onayı gerekir. Paylaşım, mirasçıların eşit haklara sahip olduğu bir süreçtir ve bu nedenle her mirasçı, mirasın tam paylaşımı konusunda anlaşmalıdır. Aksi takdirde mahkeme, mirası belirlemek ve paylaşımı yapmak için emir verebilir.

Yorum yapın