Nitelikli Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Nitelikli dolandırıcılık suçu, normal dolandırıcılık suçlarından daha ağır sonuçları olan bir suçtur. Bu suçun işlenmesi için bir takım niteliklerin bulunması gereklidir. Nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenler, hapis cezası ve para cezası ile cezalandırılır. Hapis cezası süreleri, suçun ağırlığına ve işlenen diğer suçlara göre belirlenir.

Ayrıca, ceza miktarında bir takım indirim seçenekleri de bulunmaktadır. Koşullu salıverme gibi seçenekler, hapis cezasının indirilmesi için sunulmaktadır. Para cezası ise, dolandırıcılık suçu işleyenin maddi durumuna göre belirlenir.

Nitelikli dolandırıcılık suçu, iş yerlerinde, kredi kartı dolandırıcılığı gibi birçok farklı alanda işlenebilir. Mağdurların, böyle bir suça maruz kalmaları halinde hakları ve yapmaları gerekenler konusunda da bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Nitelikli dolandırıcılık suçu, dolandırıcılık suçunun çeşitli nitelikli unsurlarının olduğu ve bu nedenle daha ağır cezalar öngörüldüğü bir suçtur. Bu suçtan mahkum olanlar, dolandırıcılık suçuna göre daha ağır cezalara çarptırılabilirler.

Nitelikli dolandırıcılık suçunun bazı nitelikleri arasında hileli davranışlar, sahtekarlık, kandırma ve dolandırıcılık yöntemleri yer alır. Bu suçta, dolandırıcılık amacıyla gerçek dışı beyanlarda bulunmak gibi birçok yasa dışı faaliyet bulunabilir.

Unsurlar açısından ise, suçun gerçekleştirilmesi için dolandırıcılık amacının yanı sıra çeşitli yasal unsurların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu unsurlar arasında; dolandırıcılık faaliyetinin yürürlüğe konmuş bir yasa tarafından suç olarak tanınmış olması ve dolandırıcılık amacına ulaşmak için hukuki bir prosedürün yerine getirilmiş olması bulunur.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

Nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenler, Türk Ceza Kanunu’na göre hapis cezası ve para cezası ile cezalandırılırlar. Tutuklu veya hükümlü olarak yargılananlar hapis cezasına mahkum edilirken, para cezası da verilebilir. Hapis cezası süresi en az beş yıl ve üstüdür. Para cezası ise suçun niteliğine, zarara ve suçlunun durumuna göre belirlenir.

Hapis cezası alan suçluların süreleri, mahkeme kararına, suçun alt ve üst sınırlarına, ceza indirimine ve koşullu salıverme haklarına bağlı olarak değişebilir. Cezanın indirilmesi için ise, suçlunun mağdurlarla uzlaşması, pişmanlık duyması ya da işlediği suçu açıklayıcı beyan vermesi gerekmektedir.

Para cezası ise, hapis cezasına alternatif olarak verilebilir. Ancak, suçun niteliğine göre belirlenen para cezaları oldukça yüksek olabilir. İndirim seçenekleri, hapis cezasındaki gibi mağdurlarla uzlaşma, pişmanlık duyma ya da suçu açıklayıcı beyan verme gibi unsurlardan oluşur.

Hapis Cezası

Nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenler hakkında uygulanan cezalardan biri de hapis cezasıdır. Hapis cezası süresi, suça ve suçlunun durumuna göre değişebilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenler 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.

Ceza süresi, suça dahil olan kişilerin sayısı, kullanılan yöntemler ve maddi kayıplar da ceza süresinin belirlenmesinde etkilidir. Ayrıca, suçlunun pişmanlık duyduğunu gösteren tutum ve davranışları da hapis cezasının indirilmesine sebep olabilir.

Ceza indirim seçenekleri ise genellikle savcılık ve mahkeme tarafından belirlenir. Örneğin, suçlu çocuk sahibi ise veya suçu işlediği dönemde kötü koşullar altında yaşıyorsa hapis cezası süresi indirilebilir. Bunun yanı sıra, suçun işlenmesindeki rolü, suçu işleme şekli, pişmanlık ve işlenen maddi zararlar gibi faktörler de ceza indirimi sürecinde etkilidir.

Ceza İndirimi Seçenekleri

Ceza indirimi seçenekleri, hükümlülerin aldıkları hapis cezasının süresinin kısaltılmasına imkan sağlamaktadır. Nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenler de ceza indirimi seçeneklerinden faydalanabilirler. Bunlar, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik gibi seçeneklerdir. Koşullu salıverme, hükümlülerin belirli bir süre tutulduktan sonra kalan ceza sürelerinin şartlı olarak bırakılmasını sağlar. Denetimli serbestlik ise hükümlülerin belli şartları yerine getirerek özgürlüklerini sürdürmelerini sağlar. Ceza indirimlerinin tamamını yararlanmak için bir dizi şartın yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar, hükümlülerin suç işleme eğilimlerine bağlı olarak değişebilir.

Koşullu Salıverme

Koşullu salıverme, cezaevinde hüküm giyen mahkumların ceza sürelerinin tamamlanmadan serbest bırakılmalarıdır. Nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenler de cezalarını tamamlamadan koşullu salıverme hakkı elde edebilirler. Ancak, koşullu salıvermenin belirli şartları vardır. Mahkumların iyi bir davranış sergilemeleri, cezaevinde çeşitli programlara katılmaları ve topluma yeniden kazandırılmaları hedeflenir. Bu süreç, mahkumların bir koşullu salıverme komisyonuna başvurmaları ve komisyonun değerlendirmesi sonucu verilen bir kararla gerçekleşir.

Bu süreçte, mahkumların belirli bir süre boyunca denetlenmeleri, belirli kurumlara gitmeleri ve belirli şartların yerine getirilmesi gereklidir. Koşullu salıverme kararı alındıktan sonra mahkumların bu kurallara uyması ve belirlenen süre içinde suç işlememesi önemlidir. Aksi takdirde, koşullu salıverme hakkı elde eden mahkumlar tekrar tutuklanabilirler.

Koşullu salıverme ile ilgili daha fazla bilgi, mahkumların avukatları veya cezaevindeki görevliler tarafından sağlanabilir. Mahkumlar, koşullu salıverme hakkını kazanmak için gerekli şartları yerine getirmeye çalışmalı ve yeniden topluma kazandırılmak için çaba göstermelidirler.

Para Cezası

Nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenler, kanuni yaptırımlar arasında para cezası da bulunur. Para cezası, suçun niteliğine ve işlenen eyleme göre belirlenir. Kanun, suçun işlenmesine sebebiyet verebilecek durumları göz önünde bulundurarak, para cezasının tutarını belirler.

Ancak, suça iştirak eden kişinin para cezasını ödeme imkanı yoksa, hapis cezasına çarptırılabilir. Ayrıca, cezanın miktarını belirlemek için suçun işlenmesinde kullanılan nesne veya eşyalara da el konulabilir.

Para cezası, suçun hafifletici veya artırıcı nedenleri göz önünde bulundurularak indirilebilir. İndirim seçenekleri şunlardır:

 • İşlenen suçun ağırlığına göre hapis cezasının aşağıdaki derecelerinden birisine hükmedilirse, verilecek para cezasında indirim yapılabilecektir:
  • Alt sınırdan dörtte birini aşmayan hapis cezalarında, para cezasında üçte birden yarısına kadar indirim yapılır.
  • İrca ve buna benzer nitelikli dolandırıcılık suçları için, para cezasında yarısına kadar indirim yapılır.
 • El konulan eşyaların gerçek değeri üzerinden tutar belirlenir ve indirime dahil edilir.
 • Bazı durumlarda, yargılama sırasında itiraf, pişmanlık gösterme ve mağduru tazmin etme durumları dikkate alınarak indirim yapılabilir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Hangi Durumlarda İşlenir?

Nitelikli dolandırıcılık suçu, bir kişinin dolandırıcılık yaparken belirli bir niteliğin gerçekleşmesiyle meydana gelir. Bu nitelikler, dolandırıcılık işleminin haksız kazanç sağlamak veya başkasına zarar vermek amacıyla gerçekleştirilmesidir.

Bu tür suçların örneklerinden biri iş yerlerinde dolandırıcılıktır. İş yerinde yapılan yanıltıcı işlemler, bu suçu işlemede yol açabilir. Diğer örnekler arasında kredi kartı dolandırıcılığı ve internet üzerinden dolandırıcılık da bulunmaktadır.

Kredi kartı dolandırıcılığı, bir kişinin sahte kredi kartı kullanarak haksız kazanç elde etmesi veya başka bir kişiye zarar vermesi durumudur. İnternet üzerinden dolandırıcılık, çevrimiçi bir işlemin yanıltıcı bilgi kullanarak gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Bu, sahte çevrimiçi mağazalar oluşturma, sahte sitelere yönlendirme ve sahte e-postalar gönderme gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Bu olayların nitelikleri, suç işleyen kişinin planlı bir şekilde hareket etmesi, bir kişiye psikolojik baskı uygulaması veya manipülatif davranışlarda bulunması gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenleri hapis cezaları ve para cezaları beklemektedir.

İş Yerlerinde Dolandırıcılık

İş yerlerinde dolandırıcılık, mağdurun iş yerindeki kasa veya diğer para kaynaklarına erişim sağlamaya çalışarak gerçekleştirilen bir dolandırıcılık türüdür. Bu tür dolandırıcılık suçu, iş yerleri gibi para işlemlerinin sıklıkla gerçekleştiği yerlerde gerçekleştirilmektedir. Dolandırıcılar, genellikle sahte kimlik veya sahte belgeler kullanarak iş yerindeki paraları ele geçirmeye çalışırlar.

Bu durumda mağdur, dolandırıldığını fark ettiği anda hemen en yakın emniyet birimine veya savcılığa başvurarak konuyu bildirmelidir. İş yerinde dolandırıcılık suçunun işlenmesi durumunda suçlulara hapis ve para cezası uygulanabilmektedir.

İş Yerlerinde Dolandırıcılık Örnekleri Yasal Sonuçları
Bir kişinin iş yerine girerek sahte bir belge ile kendini bir bankanın yöneticisi olarak tanıtması, ve kasanın açılmasını ve içindeki paraları almaya çalışması Bu durum nitelikli dolandırıcılık suçu teşkil eder ve suçlu hapis cezası ile cezalandırılabilir.
Bir kişinin yanına yaklaşarak, sigorta primlerini düşük faizli kredi ile ödeyebileceğini söylemesi ve iş yeri sahibinin bu kişiye para vermesi Bu durum da nitelikli dolandırıcılık suçu teşkil eder ve dolandırıcı hapis cezasına çarptırılabilir. Ayrıca mağdur iş yeri sahibi, zararını tazmin etmek için dolandırıcının mal varlığına el koydurabilir.

Kredi Kartı Dolandırıcılığı

Kredi kartı dolandırıcılığı, günümüzde en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinden biridir. Bu suç, bir kişinin kredi kartı bilgilerini izinsiz olarak kullanarak, alışveriş yapmak veya para çekmek gibi amaçlarla kullanmasıdır. Kredi kartı dolandırıcılığına karışan kişiler, cezai sorumluluğu altındadır ve bu suç için hapis cezası veya para cezasına çarptırılabilir. Dolandırıcılık suçunun nitelikleri ve bu suçu işleyen kişilerin cezai sorumluluğu, Türk Ceza Kanunu tarafından belirlenmektedir.

Kredi kartı dolandırıcılığı, birçok kişinin maddi kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, kredi kartı dolandırıcılığı ile karşılaşıldığında hemen bir ihbar yapılarak, suçluların yakalanması sağlanmalıdır. Aynı zamanda kişisel bilgilerinizi korumak için güvenilir şirketler tarafından sağlanan kredi kartı koruma hizmetlerinden yararlanmanız tavsiye edilir.

Kredi kartı dolandırıcılığına karışan kişiler, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesi kapsamında cezai sorumluluğu altındadır. Bu maddeye göre, kredi kartı dolandırıcılığı suçunda tutuklama veya fiili hapis cezası öngörülmektedir.

Suç Tipi Ceza Miktarı
Kredi kartı dolandırıcılığı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
Kredi kartı dolandırıcılığı 4.500 TL ila 9.000 TL arasında para cezası

Ayrıca, kredi kartı dolandırıcılığı suçu işlenirken birden fazla kişi mağdur edilmişse, ceza miktarı arttırılabilir. Özellikle kredi kartı bilgi hırsızlığı yaparak, çalınan bilgiler ile alışveriş yapan çete üyeleri, daha ağır cezalara çarptırılabilir.

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

İnternet üzerinden dolandırıcılık son yıllarda artış gösteren suçlardan biri haline gelmiştir. Online alışveriş sitelerinde, sosyal medya platformlarında, sahte web sitelerinde, e-posta yoluyla ve diğer internet araçları kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık suçları gün geçtikçe çeşitlenmektedir. Bu suçlara kurban giden kişiler maddi bir kayba uğrayabilecekleri gibi, kişisel bilgileri de zarar görebilir. Örnek olarak, sahte bir çevrimiçi alışveriş sitesine girdiğinizde, ödeme bilgilerinizi ele geçiren dolandırıcılar tarafından mağdur edilebilirsiniz.

İnternet üzerinden dolandırıcılık suçunun işlenmesinde cezalar oldukça ağırdır. Yasa dışı bir şekilde para toplamaya çalışan dolandırıcılar, ciddi hapis ve para cezaları ile karşı karşıya kalabilirler. Bu suçu işleyenler, kişisel verileri çalmak, kredi kartı sahteciliği, şifre çalmak ve banka havalesi sahteciliği gibi yöntemler kullanabilmektedir.

 • Mağduriyetten korunmak için, güvenilir siteleri tercih etmek, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin güvenliği konusunda dikkatli olmak ve internet dolandırıcılığı hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.
 • İnternet üzerinden dolandırıcılık suçuna mağdur olan kişiler, suçu ilgili makamlara bildirmeli ve hukuki olarak haklarını aramalıdır.

Siber güvenlik konusunda farkındalığın artması ile birlikte, internet üzerinden dolandırıcılık suçu işleyenlerin takibi ve yakalanması da daha etkili hale gelmiştir. Ancak bu konuda sadece devlet kurumları değil, her bireyin de sorumlulukları bulunmaktadır. Güvenli internet kullanımı, birlikte çalışarak siber suçlara karşı önlem almak için önemli bir adımdır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu İşlendiğinde Ne Yapılmalı?

Nitelikli dolandırıcılık suçu mağduru olanlar, durumu hemen emniyet güçleri veya savcılık ile paylaşmalıdır. Suçun kanıtlanması ve soruşturmanın başlatılması için mağdurların tüm kanıtları sunması önemlidir. Mağdurlar ayrıca bir avukata başvurarak haklarını ve yasal seçeneklerini öğrenmelidir.

Bu suça maruz kalan kişilerin yapması gerekenler:

 • Suçu şüphelendikleri anda diğer kişileri uyarın
 • Dolandırıcılık söz konusu olduğunda bankalara bildirimde bulunun
 • Kredi kartı veya kimlik bilgileri çalındıysa, derhal ilgili bankayı veya kurumu bilgilendirin
 • Mağduriyeti ispatlayabilecek her türlü belgeyi toplayın
 • Soruşturma sürecince tüm taleplere istinaden emniyet birimleriyle işbirliği yapın

Nitelikli dolandırıcılık suçu mağduru olanlar, adli yardım veya hukuki yardım alabilirler. Adli yardım talebinde bulunmak için ilgili adliyeye veya baro başkanlığına başvurulabilir.

Özetle, nitelikli dolandırıcılık suçu mağduru olan kişiler hemen emniyet birimlerine veya savcılığa başvurarak mağduriyetlerini bildirmeli, gerekli adli yardım ve hukuki yardım taleplerinde bulunmalıdır.

Yorum yapın