Uluslararası İnsan Hakları Koruma Sistemleri

Bugün insan hakları, dünya çapındaki birçok hükümet ve sivil toplum kuruluşu tarafından önemsenmektedir. İnsan hakları korunması için birçok uluslararası anlaşma ve sözleşme imzalanmıştır ve bu anlaşmalar, insan hakları korunması noktasında önemli bir rol oynamaktadır.

Birçok ülkede, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BMİHK) tarafından düzenlenen etkinlikler, insan hakları korunması için yeni yollar düşünmeye yardımcı olmaktadır. BMİHK’nın ana görevi, insan hakları ihlallerinde etkili bir şekilde hareket etmek ve uluslararası insan hakları koruma sistemi için gerekli iyileştirmeleri sağlamaktır.

Uluslararası insan hakları koruma sistemi, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezalara Karşı Sözleşme gibi birçok uluslararası sözleşmeleri içermektedir. Bu sözleşmeler, insan hakları konusunda birçok ülkeye önemli bir koruma sağlamaktadır.

Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Afrika İnsan ve Halk Hakları Mahkemesi gibi uluslararası mahkemeler, insan hakları ihlalleriyle mücadele etmek için ciddi çalışmalar yapmaktadır. Bu mahkemelerin kararları, uluslararası insan hakları koruma sisteminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Uluslararası insan hakları koruma sistemi, dünya çapında insan hakları ihlallerine karşı mücadele etmek için birçok önemli koruma mekanizması sağlamaktadır. Bu makale, uluslararası insan hakları koruma sistemleri hakkında genel bir değerlendirme sunarak, insan hakları konusunda farkındalığı arttırmayı hedeflemektedir.

Uluslararası Anlaşmalar

Uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler, insan hakları koruması açısından önemli bir role sahiptir. Bu anlaşmalar ve sözleşmeler, devletler arasında karşılıklı sözleşmeler olarak kabul edilir ve uluslararası insan hakları hukukunun ana hatlarını çizerler. Bu anlaşmalarla, insan hakları ihlalleriyle mücadele edilmesi, bireylerin ve toplumların haklarının korunması ve devletlerin insan haklarına saygı göstermesi amaçlanır.

İnsan hakları koruma sistemleri arasında evrensel olan Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi başta olmak üzere, diğer birçok sözleşme ve anlaşma bulunmaktadır. Bu anlaşmaların bazıları Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezalara Karşı Sözleşme gibi uluslararası alanda kabul görmüş ve ayrıca ülkeler tarafından imzalanmıştır.

Bu anlaşmaların ve sözleşmelerin amacı, insan haklarının korunması ve ihlallerin önlenmesidir. Uluslararası toplum, bu sözleşmelere uyarak insan hakları ihlalleri ile mücadele eder ve ihlal eden devletlerin sorumlu olması sağlanmış olur. Bu nedenle, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler insan hakları koruması için önemli bir araçtır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, insan hakları ihlallerinin belirlenmesi ve bunların önlenmesi için dünya çapında faaliyet gösteren BM’nin en önemli organlarından biridir. Konsey, insan hakları ihlallerini tespit etmek ve dünya genelindeki devletleri bu ihlalleri önlemeye teşvik etmek için çalışmaktadır. BM İnsan Hakları Konseyi, insan hakları alanında küresel standartlar ve ilerlemelerin belirlenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır.

Konsey üyeleri, insan haklarının korunması ve insan hakları ihlallerinin araştırılması ile ilgili konular üzerinde çalışmaktadır. Konsey, tüm ülkelerin insan hakları ihlallerini ele alması ve insan haklarına yönelik uluslararası taahhütlerini yerine getirmesi için gereken baskıyı uygulamaktadır. Bu amaçla, Konsey, insan hakları konuları hakkında çeşitli raporlar hazırlayan ve çalışmalar yürüten uzman gruplara sahiptir.

 • Konseyin görevleri şunlardır:
  • İnsan hakları ihlalleri hakkında bilgi toplamak ve incelemek
  • İnsan hakları standartlarını belirlemek ve iyileştirmek
  • Ulusal devletlerin insan haklarına uygun davranmalarını teşvik etmek
  • İnsan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun dikkatini çekmek.

BM İnsan Hakları Konseyi, dünya genelinde insan haklarının korunması için çalışan birçok sivil toplum örgütüne de destek vermektedir. Konsey, insan hakları savunucularının korunmasını da amaçlamaktadır ve insan hakları savunucularının güvenliğini sağlamak için dünya genelinde önemli adımlar atmaktadır. BM İnsan Hakları Konseyi, uluslararası insan hakları koruma düzeninin oluşmasında ve güçlenmesinde önemli bir role sahiptir.

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve tüm insanların doğuştan sahip olduğu temel hakların korunmasını amaçlayan bir belgedir. Bu beyannamenin kabul edilmesi, insan hakları koruması alanında önemli bir kilometre taşıdır.

Beyannamenin tarihsel arka planı, İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme dayanmaktadır. Savaş sırasında yaşanan insan hakları ihlalleri ve soykırım gibi korkunç olaylar, uluslararası toplumu harekete geçirmiştir. Bu nedenle 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler, insan hakları sorunlarına çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yapmıştır ve sonuç olarak Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi oluşturulmuştur.

Beyannamenin önemi, tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilen ve insan hakları koruması açısından önemli bir kaynak olarak kullanılan bir belge olmasıdır. İçerisinde yer alan haklar, yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, siyasi düşünce gibi her türlü ayrımcılığa karşı koruma sağlamaktadır. Ayrıca, beyannamenin kabul edilmesi, insan hakları evrensel standartlarının belirlenmesinde ve korunmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Sözleşmelere İlişkin İkinci İhtiyari Protokol

Sözleşmelere İlişkin İkinci İhtiyari Protokol, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir ve insan haklarının korunması noktasındaki önemli bir rol oynamaktadır. İkinci İhtiyari Protokol, bireysel başvuru hakkını tanıyan bir mekanizma sunmaktadır. Bu sayede, insan hakları ihlalleri mağdurları, uluslararası yargı yoluyla haklarını arayabilmektedir. Sözleşmelere İlişkin İkinci İhtiyari Protokol, işkence, kayıplar, insan ticareti, keyfi tutuklama ve özgürlüklerin ihlali gibi alanlarda insan haklarının korunmasına yardımcı olmaktadır. Bu protokol, insan hakları ihlallerine karşı daha etkili bir denetim ve yargılama mekanizması sunarak, insan haklarının korunmasını güçlendirmektedir.

İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezalara Karşı Sözleşme

İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezalara Karşı Sözleşme, insan hakları korumasında önemli bir yere sahiptir. Sözleşme, işkence ve kötü muamele gibi insanlık dışı eylemlere karşı mücadele edilmesi ve koruma sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. İşkence ve kötü muamele, insanlık suçu olarak kabul edilmesi sebebiyle, devletlerin bu tür eylemleri önlemek için gerekli tedbirleri almaları gereklidir.

İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezalara Karşı Sözleşme, insan hakları korumasının yanı sıra, koruma sağladığı alanlar ile de öne çıkmaktadır. Sözleşme kapsamında, işkence ve kötü muamele olayları ile birlikte, kölelik, zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşı da koruma sağlanmaktadır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, çeşitli suçlar nedeniyle insan hakları ihlali yapan kişileri yargılamakla görevli bir mahkemedir. Savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve saldırı suçları gibi suçlar, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde tanımlanan insan hakları ihlalleri arasındadır. Mahkeme, sadece üyesi olan ve sözleşmesini imzalayan ülkelerde işlev görmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi, sadece suçluları yargılama görevinin yanı sıra, kurbanların haklarını korumak, toplumu suçluların eylemlerinden korumak ve dünya çapında insan haklarının korunması için bir örnek oluşturmak gibi önemli bir rol oynamaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Konseyi’nin bir parçasıdır. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerde, bireylerin insan hakları ihlallerine karşı savunmasız kalmaması için faaliyet gösterir. Mahkeme, vatandaşların devletlerine karşı açacakları davalar için bir platform sağlar ve insan haklarının korunmasında önemli bir rol oynar. Mahkemenin işleyişi, belirli prosedürlere göre yapılır ve davalar, bireylerin haklarını ihlal eden devlet karşı tarafından açılabileceği gibi bireyler de dava açabilir. AİHM, ülkeler için önemli bir koruma mekanizmasıdır ve insan haklarının korunması için önemli bir araçtır.

İşkence ve Kötü Muamele veya Cezaya Karşı Avrupa Sözleşmesi

İşkence ve Kötü Muamele veya Cezaya Karşı Avrupa Sözleşmesi (İKMÇAS) ya da başka bir deyişle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi, herkesin insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele, işkence veya ölüme neden olabilecek cezalandırılmalardan korunma hakkını güvence altına alır. Bu sözleşmenin imzalanması ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurma hakkı doğmaktadır. İKMÇAS, insan hakları ihlallerinin açığa çıktığı ve cezalandırıldığı bir Avrupa için hayati önem taşımaktadır. Özellikle işkence, kötü muamele ve aşağılayıcı cezalandırmalara karşı koruma sağlayarak insan haklarını koruma noktasında büyük bir role sahiptir.

Mahkeme Kararları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, insan haklarını ihlal eden davalar için bir çözüm mekanizmasıdır. Mahkeme, bir ülkenin vatandaşları tarafından başvurulan ve ülkenin yargı sistemi tarafından çözülemeyen konularda, insan haklarını korumak adına kararlar verir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararlar, insan haklarının korunması açısından son derece önemlidir. Mahkeme kararları, ülkelerin insan haklarına olan saygılarını gösterir ve diğer ülkeler için bir örnek teşkil eder. Kararlar ayrıca, ülkelerin insan haklarına olan yaklaşımlarını değiştirmelerine ve insan haklarını daha iyi koruma politikaları benimsemelerine yol açabilir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin insan hakları alanında verdiği en önemli kararlardan biri, İrlandalı kadının “X” adı altında bilinen dava olmuştur. Bu dava, İrlanda’da kürtaj yasasının sınırlılığına karşı açılmıştı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İrlanda’yı bu yasa nedeniyle kadınların insan haklarını ihlal etmekle suçladı.

 • Bu karar, İrlanda’nın kürtaj yasasını değiştirmesi için bir itici güç oldu ve daha liberal bir yaklaşım benimsemesine yol açtı.
 • Benzer şekilde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’deki kadınlara yönelik şiddet hakkındaki bir davada verdiği kararla, ülkedeki şiddet olaylarının azalmasına katkıda bulunmuştur.
 • Mahkeme ayrıca, LGBT+ haklarına saygı gösterilmemesi durumunda verdiği kararlarla, Avrupa’da LGBT+ haklarının korunmasına katkıda bulunmuştur.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin insan hakları alanındaki kararları, insan hakları için mücadele edenler için önemli bir referans kaynağıdır ve insan haklarının korunması için uluslararası toplum tarafından sağlanan önemli bir koruma mekanizmasıdır.

Afrika İnsan ve Halk Hakları Mahkemesi

Afrika İnsan ve Halk Hakları Mahkemesi, Afrika İnsan ve Halk Hakları Şartı’na göre, Afrika ülkelerindeki insan haklarının korunması ve ihlallerinin önlenmesi için kurulmuştur. Mahkeme’nin işleyişi, üye ülkelerden gelen şikayetler, bildirimler ve icra talepleri üzerine gerçekleşir. Mahkeme, bağımsız bir organdır ve üye ülkelerin yargı sistemlerinden tamamen bağımsızdır. Afrika İnsan ve Halk Hakları Mahkemesi, söz konusu ihlallerin giderilmesi amacıyla farklı koruma ve tedbirler sağlayarak, Afrika ülkelerindeki insan haklarına uyum sağlanmasına yardımcı olur. Mahkeme’nin kurulması, Afrika’daki insan hakları ihlalleriyle mücadelede önemli bir adımdır ve Afrika ülkelerindeki insan haklarının korunması açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Afrika İnsan ve Halk Hakları Şartı’na İlişkin Protokol

Afrika İnsan ve Halk Hakları Şartı’na İlişkin Protokol, Afrika ülkeleri tarafından imzalanmış bir sözleşmedir. İnsan hakları koruması açısından oldukça önemlidir. Protokol, Afrika İnsan ve Halk Hakları Şartı’nın koruma alanını genişletir ve şartın uygulanmasını güçlendirir. Protokol, insan hakları ihlalleri konusunda şikayette bulunma hakkı tanır ve bu şikayetlerin çözülmesi için bir komisyon kurar. Ayrıca, Protokol, hükümetlerin insan haklarına uygun olarak hareket etmelerini teşvik eder ve bu alanda bilinçlendirme çalışmaları yapmalarını öngörür. Böylece, Afrika İnsan ve Halk Hakları Şartı’na İlişkin Protokol, Afrika’da insan haklarının korunmasına önemli bir katkı sağlar.

Sonuç

Ulusal insan hakları koruma sistemlerinin yanı sıra, uluslararası insan hakları koruma sistemleri de önemlidir. Bu sistemler, insan haklarının korunması ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele için vazgeçilmezdir. Uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler, insan haklarına ilişkin uluslararası standartlar belirleyerek ülkelerin insan haklarına uygunluğunu denetler. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, evrensel insan hakları beyannamesi başta olmak üzere uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasını izler ve insan hakları ihlalleri hakkında şikayetleri ele alır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Afrika İnsan ve Halk Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası mahkemeler, insan hakları ihlallerine karşı mücadelede önemli rol oynamaktadır. Tüm bu sistemler, insan haklarının korunması ve insan hakları ihlalleriyle mücadelede uluslararası işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktadır.

Yorum yapın