Uluslararası Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü

Bu makale, uluslararası tahkim ve uyuşmazlık çözümü hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır. Uluslararası tahkim, iki ya da daha fazla ülke arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan bir yöntemdir ve geleneksel yargı sisteminden farklı avantajlar sunar. Tahkim sürecinde tarafların gizliliği korunur, süreç daha hızlı sonuçlanır ve taraflar gereksinimlerine özel olarak belirlenmiş hakemlere başvurabilirler. Bu nedenle, uluslararası tahkim süreci, ticari faaliyetlerde sıklıkla kullanılan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak kabul edilir.

Uluslararası Tahkim Nedir?

Uluslararası tahkim, iki ya da daha fazla ülkenin arasında bulunan uyuşmazlıkların çözümü için kullanılan bir alternatif yöntemdir. Yargılama sürecine göre daha hızlı ve esnek bir yöntem olan uluslararası tahkim, tarafların anlaşması ile gerçekleştirilir. Tahkim sürecinde taraflar, seçtikleri hakemlerin karşılarında oturacağı ve uyuşmazlığı çözecek olan kararı vereceği bir heyet oluştururlar. Uyuşmazlık sürecinde taraflar, hakem heyetinin verdikleri karara itiraz hakkına sahiptirler.

Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümünün Avantajları

Uluslararası tahkim, geleneksel yargı sistemine kıyasla daha birçok avantaj sunar. Bunların en başında tahkim sürecinin gizliliği gelir. Tarafların ticari sırları ve diğer hassas bilgileri kamuya açıklanmaz. Ayrıca tahkim süreci, hızlı sonuçlanması açısından da avantaj sağlar. Bu sayede iş yükü azaltılır ve karar süreci daha hızlı bir şekilde tamamlanır. Arbitral Award, birçok ülke tarafından resmi olarak tanınır; bu nedenle uygulanabilir bir karar oluşturur. Tahkim süreci tarafların gereksinimlerine özel olarak belirlenmiş hakemler aracılığıyla yürütüldüğü için uzmanlık da sağlar. Taraflar kendi hakemlerini seçebilirler ve karar verme sürecinde daha profesyonel bir yaklaşım benimsenir.

– Gizlilik

Tahkim süreci gizli yürütüldüğü için, tarafların ticari sırları ve diğer hassas bilgileri kamuoyuna açık bir şekilde ortaya çıkmaz. Bu özellik, uyuşmazlığın iş dünyası dışında da önemli etkilerinin olabileceği durumlarda avantaj sağlar.

  • Tahkim sürecinde verilen kararlar kamuoyuna açık değildir.
  • Tahkim prosedürleri genellikle kapalı kapılar arkasında yürütülmektedir.
  • Tahkim sürecinde herhangi bir üst mahkemeye başvuru yapılamadığı için, tarafların ticari sırları hiçbir zaman kamuya açık bir şekilde ortaya çıkmaz.

Ayrıca, tahkim sürecinin gizliliği, taraflar arasındaki ilişkilerin de korunmasına yardımcı olur. Bu da, uyuşmazlık sonrasında iş birliği yapmanın mümkün olabileceği anlamına gelir.

– Hızlı çözüm

Tahkim süreci, geleneksel yargı sisteminden daha hızlı sonuçlanabilir. Bunun nedeni, tahkim sürecinde uyuşmazlıklar, sınırlı sayıda karar veren hakem heyeti tarafından ele alınır ve doğrudan temyiz imkanı bulunmaz. Ayrıca, tarafların anlaşmazlığını hızlı bir şekilde çözmelerine olanak tanıyan kısa bir süreç takvimi belirlenir. Tahkimde görev alan hakemler, konunun niteliğine uygun olduğu için, uzmanlık alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olabilirler. Bu da daha az zamanda daha iyi sonuçların elde edilmesine yardımcı olur.

– Uzmanlık

Tahkim süreci, tarafların gereksinimlerine özel olarak belirlenmiş hakemlere başvurulduğu için, tartışılan konular üzerinde uzman hakemlerin yardımı alınabilir. Bu şekilde, uyuşmazlık süreci daha doğru ve güvenilir bir sonuç verebilir. Tahkim sürecinde uzman bir hakem aramak için birçok yöntem kullanılabilir, örneğin:

  • Bir hakem seçimi konusunda uzmanlaşmış bir avukat veya danışman arayarak
  • Uluslararası hakemlerin listelendiği çevrimiçi veritabanlarını kullanarak
  • İlgili uluslararası örgütlerin uzmanlık ağına başvurarak

Tarafların gereksinimleri konusunda uzmanlaşmış bir hakem seçmek, uyuşmazlık süreci için daha adil ve uygun bir sonuç sağlayabilir.

Gizlilik

Tahkim süreci, gizli yürütüldüğü için, tarafların ticari sırları ve diğer hassas bilgileri kamuoyuna açık bir şekilde ortaya çıkmaz. Diğer bir deyişle, tarafların mahremiyeti tüm süreç boyunca sağlanır. Bu nedenle, tahkim süreci, geleneksel yargı sistemi gibi kamusal bir yerde gerçekleşmez. Tarafların avukatları dışında sadece hakemler ve diğer ilgili kişiler sürece dahil edilir. Bu da, tarafların özel konuları hakkında özgürce konuşabilmeleri ve mahremiyetlerini koruyabilmeleri anlamına gelir.

Bu yönüyle, tahkim süreci, ticari sırların korunması açısından da önemlidir. Tahkim sürecinde alınan kararlar, gizli kalması nedeniyle, tarafların ticari sırları ve diğer hassas bilgilerinin korunmasına yardımcı olur. Öte yandan, tahkim süreci, geleneksel yargı sistemi kadar kamuoyu baskısına maruz kalmaz. Bu nedenle, taraflar daha az baskı altında kalır ve uyuşmazlık sürecini daha rahat yönetebilirler.

Ticari Sırların Korunması

Tahkim süreci, geleneksel yargı sisteminden farklı olarak, tarafların ticari sırlarının korunmasına yardımcı olur. Tahkim sürecinde alınan kararların gizli kalması, tarafların ticari sırlarının ortaya çıkmasını engeller. Bu nedenle, ticari bir uyuşmazlıkta, taraflar tahkim sürecini tercih edebilirler. Ayrıca, tahkim sürecinde belirlenen arbitral award, birçok ülke tarafından resmi olarak tanınır. Ticari sırların korunması, ilişkilerin korunması anlamına gelir; çünkü taraflar arasında güçlü bir iş birliği, birbirlerine güven duyarak, daha uzun süreli bir ilişki sağlayabilir.

Kamuoyu Baskısı

Tahkim süreci, geleneksel yargı sistemi kadar kamusal bir ortamda gerçekleşmediği için, taraflar daha az kamuoyu baskısına maruz kalırlar. Geleneksel yargı sistemi, yargıçlar aracılığıyla halkın önünde yapılır. Bu durum, tarafları daha büyük bir kamuoyu baskısı altında bırakabilir ve uyuşmazlığı daha da karmaşık hale getirebilir. Ancak, tahkim sürecinde, her şey gizli tutulduğu için taraflar daha az kamuoyu baskısı hissederler. Bu, uyuşmazlığın daha sakin bir havada çözümlenmesini sağlayabilir ve karar kabul edilirken daha objektif bir yaklaşım benimsenmesine yardımcı olabilir.

Hızlı Çözüm

Uluslararası tahkim süreci, geleneksel yargı sistemi ile karşılaştırıldığında daha hızlı sonuçlanabilen bir yöntem olarak öne çıkar. Bu sayede, taraflar uyuşmazlık sürecini daha kısa sürede tamamlama avantajı elde ederler. Tahkim sürecine başvurmanın en büyük avantajlarından biri, iş yükünün azaltılmasına yardımcı olmasıdır. Çünkü tahkim süreci, geleneksel yargı sistemine göre daha düşük bir iş yükü gerektirir. Bir diğer avantajı ise, karar sürecinin daha hızlı olmasıdır. Tahkim sürecinde verilen kararlar, birçok durumda temyiz edilemeyeceğinden, kararın hızlı bir şekilde sonuçlanması mümkündür. Bu da tarafların uyuşmazlık sürecinde zaman ve maddi kaynakları daha verimli kullanmalarını sağlar.

Azaltılmış İş Yükü

Bir uyuşmazlık durumunda, davanın geleneksel yargı sistemi ile çözülmesi, taraflar için oldukça zaman alıcı ve masraflı olabilir. Ancak tahkim süreci, bu soruna pratik bir çözüm sunar. Tahkim süreci, tarafların kendi hakemlerini seçebilmesine izin verir ve bu nedenle daha düşük bir iş yükü gerektirir.

Tahkim sürecinde, duruşmaların sayısı, geleneksel yargı sistemi ile kıyaslandığında oldukça düşüktür. Tahkim hakemleri, tarafların savunmalarını dinleyerek bir karar verirler ve bu nedenle tüm juristik süreçlerin tamamlanması oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşir.

Tahkim sürecinin azaltılmış iş yükü, tarafların uyuşmazlıklarını hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde çözebilmelerine olanak sağlar.

Karar Sürecinin Hızlı Olması

Tahkim sürecinde karar verme süreci, geleneksel yargı sistemine oranla daha hızlıdır. Çünkü birçok uyuşmazlıkta, yargı kararlarına karşı temyiz imkanı bulunmamaktadır. Taraflar, tahkim sürecinde oluşan karara karşı temyiz yoluna başvuramazlar. Bu nedenle, karar sürecinin hızlı olması, tarafların davalarının daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olur.

Arbitral Award’ın Resmi Olarak Tanınması

Arbitral Award, hakem heyetinin kararını oluşturduktan sonra resmi olarak tanınması gereken bir karardır. Bu resmi tanınma sayesinde, kararın uygulanabilirliği artar ve ülkeler arasındaki ticaret ilişkileri daha güvenli hale gelir. Arbitral Award’ın resmi olarak tanınması, uluslararası tahkim sürecinin en önemli avantajlarından biridir. Bu sayede, sonuçlanan uyuşmazlık konusu olan konuda tarafların hakları doğru bir şekilde korunabilir, taraf olan ülkelerin yargı sistemleri binlerce dava ile boğuşmak yerine, daha yoğun bir şekilde iş ve ticari faaliyetlerle ilgilenebilir.

Uzmanlık

Tahkim süreci, tarafların gereksinimlerine özel olarak belirlenmiş hakemlere başvurduğu için, uyuşmazlık konularında uzmanlaşmış hakemlerin yardımı alınabilir. Taraflar, dokunulan konuda uzman olan hakemlerin seçimini yaparak, daha anlaşılır ve faydalı bir çözüm yoluna ulaşabilirler. Uzmanlık, çözümün daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanıyabilir. Ayrıca, hakem heyetinde uzman hakemler bulundurmak, tarafların daha objektif bir bakış açısı benimsemelerine ve uzman görüş ve önerilerden yararlanmalarına olanak sağlar.

Tarafların Kendi Hakemini Seçmesi

Tahkim sürecinde tarafların kendi hakemini seçme imkanı bulunmaktadır. Bu da uyuşmazlık sürecinde daha profesyonel bir yaklaşımın benimsenmesine olanak tanır. Taraflar, uyuşmazlık konusu hakkında uzman olan hakemleri seçerek, daha uygun bir çözüme ulaşabilirler. Ayrıca, tarafların kendi hakemlerini seçebilmesi, sürece daha fazla güven duymalarını sağlar.

Bu seçimlerin yapılması aşamasında, tarafların uygun bir konumda buluşarak aralarında anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Genellikle hakemlerin uzmanlık alanları, tecrübeleri ve referansları, seçimlerde önemli rol oynamaktadır. Taraflar, bir hakem seçtikten sonra, hakemler bir araya gelerek tekliflerini sunmaktadır.

Böyle bir süreçte, tarafların kendi seçtikleri hakemlerin farklı bakış açılarına sahip olmaları muhtemeldir. Ancak, bu süreç sayesinde taraflar, uyuşmazlık sürecini daha verimli bir şekilde yönetebilirler. Bu da, daha hızlı bir çözüm bulunmasına yardımcı olur.

Arbitral Award’ı Onaylamaya Yönelik Yargı Denetimi

Arbitral Award’ın yargı tarafından onaylanması gereklidir çünkü bu, kararın doğruluğunun ve hukuka uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olur. Yargı denetimi yasal sorumluluk taşıyan bir hakem kararını kontrol etmek amacıyla kullanılır. Bu denetim, tarafların adaleti yakalamasını sağlamak için önemlidir. Hakem kararının yargı tarafından onaylanması, kararın resmi olarak tanınması ve uygulanabilir hale getirilmesi açısından da önemlidir. Ayrıca, yargı denetimi, hakem kararının hükümet politikalarına ve vatandaşların haklarına uygunluğunun incelenmesi açısından da bir fırsat sunar.

Uluslararası Tahkim Süreci Nasıl İşler?

Uluslararası tahkim süreci, uyuşmazlığın çözülmesi için birçok adımdan oluşur. İlk adım tahkim anlaşmasıdır, tarafların uyuşmazlıklarının tahkim prosedürüne tabi olacağını kabul ettiği bir anlaşmadır. Sonra hakem heyeti oluşturulur ve tahkim kural ve prosedürlerine uyulması karara bağlanır. Tarafların hakları korunur ve hakem heyeti son kararını verir. Son aşama kararın uygulanmasıdır.

Tahkim anlaşması, tarafların uyuşmazlıklarının tahkim prosedürüne tabi olacağını kabul ettiği bir anlaşmadır. Tarafların bu anlaşmayı imzalaması gereklidir. Tahkim sürecinde, taraflar tahkim kural ve prosedürlerine uymak zorundadırlar.

Hakem heyeti, uyuşmazlık konusu olan konuda yetkili olmalıdır. Taraflar kendi hakemlerini seçmekle yükümlüdürler ve hakem heyeti, üçüncü bir hakemi seçebilir. Hakem heyeti, kararını taraflara sunabilir ve taraflar da bu karara itiraz edebilirler.

Tahkim süreci, tarafların gereksinimlerine özel olarak belirlenmiş hakemlere başvurulduğu için, tartışılan konular üzerinde uzman hakemlerin yardımı alınabilir. Tahkim kararı uygulandıktan sonra, uyuşmazlık sona erer ancak koşullara göre itiraz edilebilir.

– Tahkim anlaşmasına varılması

Tahkim anlaşması, tarafların uyuşmazlıklarının tahkim prosedürüne tabi olacağını kabul ettiği bir anlaşmadır. Taraflar, uyuşmazlık konusunda anlaşamadıkları durumlarda tahkim yolunu tercih edebilirler. Taraflar arasında tahkim anlaşması olduğunda, uyuşmazlık çözümü geleneksel yargı sistemine göre daha hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Tahkim anlaşması, tarafların uygun kabul edeceği bir yerde, bağımsız bir hakem heyetinin önünde gerçekleşir. Hakem heyeti karar verirken, çözümden önce tarafları dinleyerek uyuşmazlık konusunu ele alır. Kararın uygulanması, çözüme bağlanan uyuşmazlığın sonlanması anlamına gelir.

– Hakem heyetinin oluşturulması

Hakem heyeti, uyuşmazlık konusunda yetkin ve seçilmiş hakemlerden oluşur. Taraflar kendi hakemlerini seçerken, hakem heyetinin üçüncü bir hakem seçmesi durumunda tarafların onayı alınır. Hakem heyeti’nin üçüncü bir hakemi seçmesinin gerekçesi, tarafların seçtiği hakemlerin uyuşmazlık hakkında bir karar veremediği durumlarda ihtiyaç duyulmasıdır. Ayrıca, hakem heyeti tarafların belgelere, şahitlere ve uzmanlara başvurmasına izin verebilir. Hakem heyeti, kendi takvimini oluşturarak, tarafların uyuşmazlığını çözmek için gerekli zamanı alacaktır.

– Tahkim kural ve prosedürlerine uyulması

Tahkim sürecinde, tarafların tahkim kural ve prosedürlerine uyması gerekmektedir. Bu kurallar, tahkim sözleşmesinde belirtilen kurallara ve varsa ilgili uluslararası antlaşmalara uygun şekilde belirlenir.

Bu kurallar çeşitli konuları kapsayabilir, örneğin hakem heyetinin yetki alanını belirleme, delillerin sunulması, duruşmaların yapılması, kararın verilme şekli vb. olarak belirtilir. Tarafların, sürecin adil şekilde yürütülmesi için bu kurallara titizlikle uymaları gerekmektedir.

Tahkim kuralları, taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözülmesinde büyük önem taşır. Bu nedenle, tahkim sözleşmesinde bu kuralların nasıl uygulanacağına dair net hükümler bulunmalıdır.

Tahkim kurallarına uyulması, hem tarafların haklarının korunması hem de adil bir sürecin yürütülmesi açısından önemlidir. Tarafların bu kurallara uygun hareket etme konusunda kararlılığı, tahkim sürecinin başarısında önemli bir rol oynar.

– Tarafların haklarının korunması

Tahkim sürecinin en önemli avantajlarından biri, tarafların haklarının korunmasıdır. Tahkim sürecinde, tarafların birbirlerine eşit şartlarda ve dürüst bir şekilde davranılması gerekmektedir. Tarafların haklarının korunması için birçok önlem alınır. Örneğin, hakem heyeti, taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinin uygulanması konusunda kararlar verecektir. Hakem heyeti, tarafların haklarını ve menfaatlerini korumak için adil bir şekilde davranır. Tarafların haklarının korunması, tahkim sürecinde en büyük endişelerden biridir ve hakem heyeti tarafından sağlanır.

– Hakem heyetinin karar vermesi

Hakem heyeti, uyuşmazlık konusunu inceleyerek kararını taraflara sunar. Taraflar, karara itiraz etme hakkına sahiptirler ancak itirazların mahkeme tarafından onaylanması için belli bir süreleri vardır. Kararın onaylanması durumunda, Arbitral Award, uyuşmazlığın çözümlenmesi için resmi olarak tanınan bir karar olur. Ancak, taraflar kararın uygulanmasını dirençle karşılaştıkları durumlarda, koşullara göre kararın uygulanması için mahkemeye başvurabilirler.

– Kararın uygulanması

Tahkim kararı, uyuşmazlık sona erdikten sonra uygulanır ve tarafların anlaşması ile sonuçlanır. Ancak, karara itiraz edilmek istendiğinde, uluslararası tahkim anlaşmaları ve yerel yasalara göre itiraz prosedürleri yapılabilir.

Tahkim sürecinin sonucu olan Arbitral Award kararı, birçok ülke tarafından resmi olarak tanınır ve uygulanabilir bir karar oluşturur. Ancak, bazı ülkelerde uluslararası tahkim kararlarını uygulama prosedürleriyle ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Bu nedenle, tarafların uluslararası tahkim kararı uygulaması için yerel hukuk danışmanlarından yardım almaları önerilir.

Tahkim Anlaşması

Tahkim anlaşması, iki ya da daha fazla taraf arasında herhangi bir uyuşmazlık durumunda tahkim prosedürünün uygulanacağına dair bir anlaşmadır. Taraflar, uyuşmazlık durumunda tahkime başvurulacağını ve tahkim kararının uygulanacağını kabul ederek anlaşmaya varırlar.

Tahkim anlaşması, uyuşmazlıkları hızlı bir şekilde çözmek için önemlidir. Ayrıca tahkim prosedürü, geleneksel yargı sistemine göre daha az maliyetlidir ve uzlaşmacı bir yaklaşım benimser.

Bir tahkim anlaşması oluşturulurken, tarafların dikkate alması gereken çeşitli faktörler vardır. Bu faktörler arasında hakem heyeti seçimi, tahkim için kullanılacak dil, tahkim kuralları ve işlem masrafları bulunmaktadır.

Tahkim anlaşması, uluslararası sözleşmelerde yaygın olarak kullanılmakta ve taraflar arasındaki potansiyel uyuşmazlıkların çözümü için önemli bir araçtır.

Tahkim Kural ve Prosedürleri

Tahkim sürecinde, taraflar tahkim kural ve prosedürlerine uyarak uyuşmazlığın çözümüne katkıda bulunurlar. Tahkim kural ve prosedürleri, çözüm sürecinde belirlenir ve taraflar, bu kurallara uymak zorundadır. Kural ve prosedürler, önemli detayları içerir ve çözüm sürecinde uyulması gereken adımları gösterir.

Örneğin, tahkim kuralları, karar vermeye yetkili olan hakem heyetinin nasıl seçileceğini, delillerin nasıl sunulacağını, sürelerin nasıl takip edileceğini ve kararın nasıl uygulanacağını belirtebilir. Taraflar, bu kural ve prosedürlere uyarak sürecin daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlarlar.

Hakem Heyetinin Olası Kararları

Hakem heyeti, uyuşmazlığın sonucuna karar vermekle sorumludur. Karar, hakemler tarafından hazırlanır ve taraflara sunulur. Taraflar, karara itiraz etme hakkına sahiptirler. Herhangi bir taraf, kararın doğruluğunu veya hukuki dayanağını tartışabilir ve herhangi bir nedenle kararın iptal edilmesi için çağrıda bulunabilir.

İtirazda bulunma süreci de belirli prosedürlere tabidir. Taraflar, itiraz dilekçesi sunmalıdırlar ve belirli bir süre içerisinde itirazın temyiz edilmesi için bir mahkemeye başvurmalıdırlar. Temyiz prosedürü de belirli kurallara tabidir ve tamamlanması belirli bir süreyi gerektirir.

Ancak, tahkim sürecinin temel amacı, tarafların anlaşarak uyuşmazlığı çözmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, hakem heyetinin kararı genellikle taraflar arasında kabul edilir ve uyuşmazlık bir sonuca ulaşır.

Hakem Heyetinin Seçilmesi

Uluslararası tahkim sürecinde hakem heyeti, uyuşmazlığı çözecek olan en önemli unsurlardan biridir. Hakem heyeti, tarafların kendi hakemlerini seçmelerine dayandığı gibi, ayrıca hakemler arasında anlaşmazlık çıkması halinde üçüncü bir hakemin seçilmesi ile oluşturulur. Tarafların kendileri seçtikleri hakemlerin bir karar veremediği, ortak bir hakem seçilememesi ya da hakem heyetinden bir hakemin istifası durumunda üçüncü bir hakem seçilir. Bu şekilde, tarafların bağımsız ve tarafsız bir hakem heyeti ile uyuşmazlığının adil bir şekilde çözülebilmesi sağlanır.

Hakem Heyetinin Üçüncü Bir Hakemi Seçmesi

Hakem heyeti, uyuşmazlık konusunda karar veremeyen tarafların seçtiği hakemler arasından üçüncü bir hakemi seçebilir. Bu durumda üçüncü hakem, hakem heyetinin başkanı olarak görev yapar ve kararın verilmesine yardımcı olur. Üçüncü hakem, tarafsız bir kişi olmalı ve uyuşmazlık konusunda uzmanlığı olan bir profesyonel seçilmelidir. Üçüncü hakem seçimi, taraflar arasında anlaşmazlık yaşanabilir. Bu durumda genellikle tahkim kurallarına başvurulur ve gerekli prosedürler izlenir. Üçüncü hakem seçimi sonucunda, hakem heyeti uyuşmazlık konusunda karar verir ve karar kesinleşir.

Hakem Heyetinin Yetki Alanı

Hakem heyeti, uyuşmazlık konusu olan konuda yetkili olmalıdır. Tarafların uyuşmazlık konusunun belirlenmesi gerekmektedir. Hakem heyeti, uyuşmazlığın çözümü için yetkili olmadığı bir konuda karar veremez. Ancak, hakemler bazı durumlarda uyuşmazlığın tamamıyla ilgili olmayan bir konuda da karar verebilirler. Bu durum, uyuşmazlığın çözümünü kolaylaştırmak için yapılabilir.

Tahkim Kararının Uygulanması

Tahkim kararı, hakem heyeti tarafından verilir ve uygulandığında uyuşmazlık sona erer. Ancak, koşullara göre bir taraf tahkim kararına itiraz edebilir. Tarafların itiraz etme hakkı, çoğunlukla uluslararası ticari anlaşmalarda tanımlanır. İtirazın nedeni ise genellikle, kararın hukuka aykırı olduğu ya da hakem heyetinin yetki alanı dışında bir karar verdiği iddiasıdır. İtiraz sonucu, ulusal mahkemelerde bir dava açılabilir ve hakem heyetinin kararı yeniden değerlendirilir. Ancak, uluslararası tahkim kararları genellikle birçok ülke tarafından tanınır ve uygulanabilir bir karar olarak kabul edilir.

Yorum yapın