Evlilik İçi Şiddet ve Boşanma

Evlilik içi şiddetin varlığı, boşanma sürecinde birçok konunun tartışma konusu olması ile birlikte boşanma kararı almayı da etkileyen faktörlerden biridir. Mağdur eşler genellikle boşanma sürecine girerken, şiddet uygulayan eşleri tarafından tehdit edilme, korkutulma ve endişe yaşama durumu ile karşı karşıyadırlar.

Evlilik içi şiddetin varlığı, mağdur eşlerin boşanma kararı almalarını güçleştirmekte, zorlaştırmakta ve psikolojik olarak yıpratmaktadır. Boşanma sürecinde şiddet uygulayan eşler, mağdur eşler üzerinde baskı ve sözlü tacizlerde bulunabilmekte, hatta fiziksel şiddet uygulamaya devam edebilmektedirler.

Boşanma kararı almak, evlilik içi şiddetin varlığına bağlı olarak mağdur eşleri korumak için atılacak önemli bir adımdır. Bu noktada, koruyucu tedbirler, psikolojik destek ve velayet davaları gibi konular da önem kazanmaktadır. Boşanma kararı alırken mağdur eşler, hukuki süreçlerde kendilerini iyi bir şekilde ifade edebilmek adına hukukçu destekleri konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar.

Evlilik İçi Şiddetin Tanımı

Evlilik içi şiddet, evli bireyler arasında yaşanan fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik istismarlardan oluşan bir davranış biçimidir. Fiziksel şiddet, mağdura saldırmayı, cinsel şiddet, zorla cinsel ilişki yapmayı, psikolojik şiddet, mağdurun özgürlüğünü kısıtlayarak kontrol altına almaya çalışmayı ve ekonomik şiddet, mağdurun maddi kaynaklarına el koymayı içerir. Bu davranışların belirtileri, mağdurların korku, kaygı, utanç, yardıma muhtaçlık, yalnızlık ve intihar düşünceleri gibi psikolojik sonuçlar yaşamasına neden olur.

Evlilik içi şiddetin bilinmesi önemlidir çünkü birçok kişi bu durumda sessiz kalabilir veya davranışlarına yanlış bir anlam yükleyebilir. Mağdurlar, şiddetin normal bir davranış olduğunu düşünerek yardım istemekten kaçınabilirler. Fakat evlilik içi şiddet bir suçtur ve hukuki olarak cezalandırılır. Siz veya yakın bir tanıdığınız evlilik içi şiddet yaşıyorsa, polise veya ilgili kurumlara bildirim yapmak önemlidir.

Boşanma Sürecinde Evlilik İçi Şiddet

Evlilik içi şiddetin varlığı, boşanma sürecinde ciddi bir rol oynar. Şiddetin varlığı; boşanma sürecini uzatır, çiftlerin duygusal ve fiziksel sağlığını etkiler ve çocukların hayatlarını olumsuz etkiler. Boşanma girişimlerinde bulunan eşler; evlilik içi şiddete maruz kalmışlarsa, kendilerini daha fazla maruz kalmamak için boşanma sürecini uzatırlar. Şiddetin varlığı, boşanma sürecinde tüm çiftlerin duygusal sağlığı üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir. Boşanma sürecinde çocukların velayeti hakkında da evlilik içi şiddetin varlığı önemli bir faktördür.

Boşanma sürecindeki bir diğer etkisi ise, şiddete uğrayan eşlerin, koruyucu tedbirler almak için zorunlu hale gelmesidir. Bu tedbirler; şiddeti önlemek için alınan hukuki önlemlerdir ve mağdur eşlere yardımcı olur. Ancak, koruyucu tedbirler mağdur eşlerin hayatında bir set oluşturduğu için, boşanma sürecinde zorlu anlar yaşanabilir.

Boşanma sürecindeki sonuç, ne yazık ki, evlilik içi şiddetin yarattığı travma ve mağduriyetle sonuçlanır. Ancak, şiddeti önleme ve mağdur eşleri koruma konusunda alınacak önlemler var. Bu önlemler; evlilik içi şiddetin farkındalığına yönelik eğitim faaliyetleri ve hukuki süreçlerde mağdur eşlerin korunmasını amaçlayan düzenlemelerdir.

Boşanma Kararı Almak

Evlilik içi şiddetin varlığı, boşanma kararı alma sürecinde çiftler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Şiddete uğrayan eş, karar alma sürecinde zorlanabilir ve kendisini koruyacak adımları atmakta güçlük çekebilir. Bu nedenle, mağduriyeti önlemek için öncelikle şiddetin varlığı kabul edilmelidir. Boşanma kararı alındığında, şiddetin devam etmesini önlemek için koruyucu tedbirler alınması gerekmektedir. Bu tedbirler arasında, şiddet mağdurunun güvenliğinin sağlanması, şiddet uygulayan tarafın evden uzaklaştırılması veya yaklaşmama kararı alınması yer alabilmektedir.

Koruyucu Tedbirler

Boşanma sürecinde evlilik içi şiddet mağduru eşler, kendilerini korumak için hukuki yollara başvurabilirler. Bu yollardan biri, koruyucu tedbirlerin alınmasıdır. Koruyucu tedbirler, mağdur eşlerin kendilerini ya da çocuklarını şiddetten korumak için alabilecekleri hukuki önlemlerdir. Bu tedbirler genellikle mahkeme kararıyla alınır.

Koruyucu tedbirler arasında şiddet uygulayan eşin evden uzaklaştırılması, iletişimin sınırlandırılması, mağdur eşin koruma altına alınması, geçici olarak velayetin verilmesi ve benzeri önlemler yer alabilir.

Mağdur eşler, koruyucu tedbirleri almak için avukatları aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. Bu süreçte, delil toplama ve mahkemeye sunma işlemleri de önemlidir. Koruyucu tedbirler, mağduriyetin önlenmesi bakımından oldukça önemli hukuki adımlardır.

Psikolojik Etkiler

Evlilik içi şiddet, hem fiziksel hem de psikolojik etkilere neden olabilir. Bu psikolojik etkiler, boşanma sürecinde daha da artabilir ve mağdur eşlerin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Evlilik içi şiddet mağduru bir eş, sıklıkla güvensizlik, özgüven kaybı, kaygı, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, uyku bozuklukları ve sosyal izolasyon gibi sorunlar yaşayabilir. Boşanma sürecinde bu sorunlar daha da artabilir.

Mağdur eşlerin bu psikolojik sıkıntıları ele alınması önemlidir. Profesyonel yardım alarak, terapi veya destek grupları gibi kaynaklardan faydalanarak, mağdur eşler bu sorunlarla başa çıkabilirler. Aynı zamanda, boşanma sürecinde mağdur eşlerin haklarını koruyacak hukuki destek alması da önemlidir.

Velayet Davaları

Evlilik içi şiddetin bir sonucu olarak boşanma süreci, karar verilmesi zor ve duygusal bir sürece dönüşür. Bu süreçte, çiftler çocukların velayeti konusunda da anlaşamayabilirler. Mağdur eşler, şiddet uygulayan eşlerin çocukları üzerindeki olumsuz etkilerinden endişe ederler ve bu nedenle velayet davaları sırasında bu konunun ele alınmasını talep ederler.

Velayet davaları sırasında, evlilik içi şiddet durumları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilir. Mahkeme, çocukların refahı ve güvenliği açısından en iyi kararı almak üzere, tüm faktörleri dikkate alır. Eğer mahkeme, şiddet uygulayan eşin olası tehdidi nedeniyle, çocukların velayetini mağdur eşe vermesine karar verirse, şiddet uygulayan eş için zorunlu koruyucu tedbirler alınması da sağlanır.

Bununla birlikte, bazı durumlarda mahkeme, şiddet uygulayan eşin de çocukları görebilmesine izin verir. Bu durumda, şiddet uygulayan eşin çocuklarla olan görüşmeleri sürekli olarak izlenebilir ve belirli şartlara tabi olabilir.

Genel olarak, velayet davaları sırasında, evlilik içi şiddetin velayet kararlarını doğrudan etkileyebileceği unutulmamalıdır. Mağdur eşler, çocukların hak ve güvenliği için şiddet uygulayan eşlerin velayetleri ile ilgili harekete geçmenin önemini bilirler.

Toplumsal Bakış Açısı

Evlilik içi şiddet, ne yazık ki, günümüz toplumunda hala ciddi bir sorundur. Toplumda bu konuda ne kadar farkındalık olsa da, evlilik içi şiddeti yaşayan kişilerin büyük çoğunluğu, yaşadıkları sorunu açığa çıkarmaktan kaçınır. Bu durum, şiddete maruz kalan kişilerin çözüm için uygun adımlar atmalarını güçleştirmektedir.

Bu nedenle, toplumda evlilik içi şiddetin algısı değiştirilmeli ve bu konuda daha duyarlı bir tutum benimsenmelidir. Şiddete maruz kalanın susturulmaya çalışılmak yerine, desteklenmesi ve korunması gerektiği konusunda toplumsal farkındalık artırılmalıdır.

 • Toplumda evlilik içi şiddetin algısını değiştirmek
 • Şiddete maruz kalan kişilere destek ve koruma sağlamak
 • Eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütmek
 • Şiddete maruz kalanın suskunluğunu bozmak ve konuyla ilgili açıklama yapmak

Evlilik içi şiddeti önlemek için, toplumda bu konuda farkındalık yaratabilecek, toplumun her kesimine ulaşabilecek kampanyalar düzenlenmeli ve konuyla ilgili kamuoyunda sık sık gündeme getirilmelidir. Ayrıca, mağdur kişilerin şikayetlerini rahatlıkla iletebilecekleri ve koruyucu tedbirlerin alınabileceği bir sistem oluşturulması gerekmektedir.

Eğitim ve Farkındalık

Evlilik içi şiddet, toplumda sıkça görülen ancak çoğu zaman göz ardı edilen bir sorundur. Bu sorunun önüne geçmek için eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılması son derece önemlidir. Bu çalışmalar sayesinde insanlar evlilik içi şiddetin belirtilerini öğrenebilir, kendi ilişkilerinde bu davranışlara karşı önlemler alabilirler.

Bu çalışmaların yapılması için, okullarda gençlere evlilik içi şiddetin zararları hakkında bilgi verilebilir. Aynı zamanda, toplumda bu konuda yapılan seminer ve konferanslarla da farkındalık yaratılabilir.

Evlilik içi şiddetin önüne geçmek için yapılacak çalışmalar sadece eğitimle sınırlı kalmamalıdır. Ayrıca, toplumda bu durumun kabul edilmemesi ve başkalarının bu konuda sessiz kalmaması gerektiği konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalar sayesinde evlilik içi şiddetin önlenmesi için toplumda birlikte hareket edilebilir.

 • Eğitim çalışmaları:
  • Okullarda evlilik içi şiddetin zararları ve belirtileri hakkında bilgi verilmesi
  • Toplumda seminer ve konferanslarla farkındalık yaratılması
 • Bilinçlendirme çalışmaları:
  • Evlilik içi şiddetin kabul edilmemesi gerektiği konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılması
  • Toplumda bu konuda sessiz kalmamak gerektiği konusunda farkındalık yaratılması

Bu çalışmalar sayesinde, evlilik içi şiddetin önlenerek toplumun daha sağlıklı bir hale gelmesi sağlanabilir.

Hukuki Süreçler

Evlilik içi şiddetin, hukuki süreçlerdeki yeri oldukça önemlidir. Hukuki süreçlerde, evlilik içi şiddetin varlığına dair kanıtlara ihtiyaç duyulur ve bu durum, mağdur eşlerin kanıt sunmasını gerektirir. Bu nedenle, mağdur eşin avukata başvurması, bu süreçte oldukça önemlidir. Avukat, mağdur eşe kanıt toplama konusunda yardımcı olabilir ve ek koruma tedbirlerinin alınması için gerekli başvuruları yapabilir. Ayrıca, hukuki süreçlerde şiddetin meydana geldiği tarihler, şahit ifadeleri, şiddetin şiddeti ve sıklığı gibi ayrıntılar da önemlidir. Bu süreçte, mağdur eşin psikolojik desteğe ihtiyacı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yorum yapın