İş Hukukunda İşçinin İşverenin Cinsel Tacize Karşı Korunması

İş hukukunda işçilerin cinsel tacize maruz kalması işverenlerin ciddiye alması gereken bir konudur. İşverenler, çalışanlarının cinsel tacize uğramasını önlemek için uygun tedbirler almakla yükümlüdür. Bu tedbirler arasında çalışanlarının eğitimi, cinsel taciz politikaları ve şikayet mekanizmaları bulunur. Eğer bir işçi cinsel tacize maruz kalırsa, işverenin etkili bir şekilde yanıt vermesi gerekir. İşveren, işçinin güvenliğini sağlamak ve konuya müdahale etmek için harekete geçmelidir. Cinsel taciz durumunda işveren, işçinin şikayetini titizlikle ele almalı ve gerekli adımları atmalıdır. İşverenlerin bu konuda sessiz kalmaları yasal değildir ve ciddi sonuçları olabilir.

İşverenin Sorumluluğu

İşverenlerin cinsel taciz davranışlarını önlemek için birkaç önlem alması gerekir. Özellikle, işverenler, herhangi bir şikayet olmasa bile bu konuyu açıkça belirten bir politika uygulamalıdır. Bu politika, tüm çalışanlar tarafından imzalanmalı ve işverenler tarafından uygun şekilde uygulanmalıdır.

Bunun yanı sıra, işverenler, çalışanlarının cinsel taciz davranışlarıyla ilgili farkındalıklarını artırmak için eğitimler düzenlemelidir. Bu eğitimler, çalışanların cinsel taciz davranışlarının ne olduğunu ve bu davranışların ciddi sonuçları olabileceğini anlamalarına yardımcı olacaktır.

İşverenler, çalışanların cinsel taciz davranışlarının rapor edilmesini teşvik etmek için gizlilik politikaları uygulamalıdır. Ayrıca, işverenlerin bu politikaya uygun şekilde hareket etmeleri ve herhangi bir raporu ciddiye almaları gerekir.

İşverenler, kendileri veya çalışanları tarafından cinsel tacize yönelik bir iddia ile karşı karşıya kaldıklarında, derhal harekete geçmek zorundadırlar. İddialar derhal soruşturulmalı ve gerekli görülen önlemler alınmalıdır. İşverenlerin önlem almaması, işçilerin karşılaştığı taciz davranışlarını teşvik edebilir ve aynı zamanda işverenlerin yasal sorumluluklarını ortaya koyabilir.

İşçinin Hakları

İşçilerin cinsel taciz durumunda birçok hakları bulunur. Bu haklar, işverenin işçiyi koruyucu önlemler almaması halinde işçi tarafından kullanılabilir. İşçinin cinsel tacize uğradığını düşündüğü durumlarda, işverenin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ancak, işçi tacizci işverenle konuşmak istemiyorsa yasal yollara başvurma hakkı bulunmaktadır. İşçinin hakları şunları içerebilir:

  • Tacizciden korunmak için işverenin alması gereken önlemler
  • İşten ayrılma hakkı ve bu durumda işverenin tavrı
  • Tazminat talep etme hakkı ve işverenlerin bu durumda nasıl hareket etmeleri gerektiği
  • Sessiz kalma hakkı ve işverenin bu konuda yükümlülükleri
  • Kimlere şikayet edebileceği ve işverenin bu konuda destek sağlama yükümlülükleri

İşçilerin bu hakları kullanması durumunda, işverenlerin iş yükümlülükleri ve yasal sorumlulukları artabilir. Bu nedenle, işverenlerin cinsel taciz durumlarında öncelikle işçileri korumaya yönelik önlemler alması tavsiye edilir.

İşten Ayrılma Hakkı

İşçilerin cinsel tacize maruz kalması durumunda en temel haklarından biri işten ayrılma hakkıdır. İşçiler, bu olay sonrasında çalışma ortamının rahatlatıcı ve güvenli olmaktan çıktığını hissettikleri için işten ayrılma kararı alabilirler. Ancak, işverenler bu durumda işçilerin işten ayrılma kararlarına saygı göstermeli ve işçilerin haklarını koruyacak önlemler almalıdır.

İşverenler, işten ayrılma kararı alan işçi ile yapacakları görüşmelerde işçinin haklarını anlamalı ve işçiye iş kanunları gereği uygun bir tazminat ödemelidir.

İşçinin Tazminat Hakkı

İşyerinde cinsel tacize maruz kalan işçilere tazminat talep etme hakkı tanınmaktadır. İşverenler, böyle bir durumda işçinin talep etmesi halinde tazminat ödemekle yükümlüdürler. İşçinin tazminat hakları konusunda belirlenen yasal düzenlemeler vardır. İşverenler, işçilerin bu haklarını gasp etmeye çalışırlarsa, işçiler bu durumda mahkemeye başvurarak haklarını arama hakkına sahiptirler.

Cinsel tacize maruz kalan işçilerin tazminat taleplerinin göz ardı edilmemesi gerekir. İşverenlerin, böyle bir durumla karşılaşmaları halinde işçilere tazminat ödemesi yasal bir zorunluluktur. İşçilerin tazminat talepleri ayrıntılı olarak tartışılmalı ve haklarının korunması sağlanmalıdır.

İşverenler, cinsel taciz sonrası işçilerin tazminat taleplerine karşı nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgili olmalıdırlar. İşçiler, böyle bir durumda tazminat talebinde bulunduklarında, işverenin öncelikle işyerindeki mevcut durumu göz önünde bulundurarak, adil bir karar vermesi gerekmektedir. İşverenlerin, işçilerin tazminat taleplerini ciddiye alarak, yasal düzenlemelere uygun olarak hareket etmeleri zorunludur.

Sessiz Kalma Hakkı

Sessiz Kalma Hakkı, işçilerin cinsel taciz durumunda bilgi paylaşmak için baskı altında hissetmeden sessiz kalabilecekleri haklarını ifade eder. İşverenler, çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktan sorumludur. Ancak, işçilerin cinsel taciz durumunda kendilerini rahat hissetmemeleri nedeniyle sessiz kalmaları yaygındır. İşverenler, çalışanların cinsel taciz konusundaki endişelerini ciddiye almalı ve sessiz kalmalarını teşvik eden her türlü baskıdan kaçınmalıdır. Ayrıca, işverenler, çalışanların anonim olarak tacizi bildirebilecekleri bir mekanizma sağlamalıdır. Böylece, işçiler sessiz kalmadan güvenli bir ortamda rapor verebilirler.

İşçinin Şikayet Hakkı

İşçiler cinsel tacize maruz kaldıklarında, bunu çalıştıkları işyerindeki yöneticilerine veya işverene bildirebilirler. Ancak, işverenlerin bu konuda çok ciddi bir tutum sergilemeleri ve şikayeti etkili bir şekilde ele almaları son derece önemlidir. İşverenlerin, işçilerin cinsel taciz sorunları ile ilgili şikayetleriyle ilgilenecek bir prosedürü olması gerekmektedir. İşçiler, vakayı anlatan raporlar hazırlayarak, işyerindeki insan kaynakları departmanına veya işyeri avukatına başvurarak şikayette bulunabilirler. Ayrıca, işyeri içi şikayet mekanizmalarının yanı sıra, işyeri dışındaki kurumlar olan İş İdaresi Genel Müdürlüğü ve İş Mahkemeleri de şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi için görev yaparlar.

Mevzuatlar

Cinsel taciz konusu iş hukukunda oldukça önemlidir ve ciddi yaptırımları vardır. Türkiye’de işçilerin cinsel tacize karşı korunması için kanunlar ve yönetmelikler mevcuttur. İşverenler yasaları ihlal ettiği takdirde cezai yaptırım ile karşı karşıya kalabilirler.

İş Kanunu cinsel taciz konusunda açık hükümler içerir ve işverenin iş yerinde cinsel tacizi önlemek için gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de cinsel taciz ile ilgili kararlar vermekte ve bu kararlar Türk hukuk sistemine etki etmektedir.

Bunun yanı sıra, işyerinde cinsel tacize karşı alınacak önlemler ve işçilerin hakları gibi konularda yönetmelikler de mevcuttur. İşverenlerin çalışanlara bu konularda eğitim vermesi gerekmekte ve işyerinde oluşan herhangi bir cinsel taciz durumunda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmeleri gerekmektedir.

İş Kanunu

İş Kanunu, işyerindeki cinsel taciz ile ilgili hükümler içermektedir. Bu hükümler doğrultusunda işverenler, işçilerin cinsel tacize maruz kalmasını önlemekle yükümlüdür. Bu kapsamda, işverenler, işyerinde cinsel tacizin önlenmesi ve işçilerin korunması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Cinsel taciz suçu işlendiği takdirde, işverenler bu durumu incelemek ve gereken işlemleri yapmakla yükümlüdür. İşverenler ayrıca, işçilerin şikayetlerini dikkate almalı ve gerekli önlemleri alarak işçileri korumalıdır. İşverenler bu konuda ihmale yol açan tutum sergilemeleri durumunda, yasal yaptırımlara maruz kalabilirler.

AİHM Kararları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cinsel taciz davalarına da bakabilmektedir. AİHM, bu konuda pek çok karar vermiştir. AİHM’nin cinsel tacize ilişkin kararları, Türk hukuku açısından da önemlidir. Türkiye, AİHS’ye taraf olduğu için, AİHM’nin verdiği kararlar doğrudan Türk hukukunu etkilemektedir.

AİHM’nin işyerinde cinsel tacize uğrayan işçilerin davalarında verdiği kararlar, işverenlerin cinsel tacize karşı alınması gereken önlemler hakkında fikir vermektedir. Ayrıca AİHM, bu konuda verdiği kararlarla işçilerin hakları ve bu hakların ihlali durumunda işverenlerin ne tür yaptırımlarla karşılaşacaklarını da belirlemektedir.

Örneğin, AİHM, işyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin işverene karşı açtığı davada, işverenin cinsel tacizi önleyecek önlemler alması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca AİHM, işçinin cinsel tacize uğramış olması nedeniyle işverenin işten çıkartılamayacağına dair kararlar da vermiştir.

İşyerinde cinsel taciz konusunda alınacak önlemler ile işçilerin hakları ve tazminatları gibi konular, AİHM tarafından verilen kararlarla şekillenmektedir.

Yorum yapın