İş Hukukunda İşçinin İşverenin Cinsel Tacize Karşı Yasal Hakları

Cinsel taciz işçilerin maruz kaldığı en kötü durumlardan biridir ve bu, işverenlerin sorumluluğu altındadır. İş hukukunda işçinin cinsel tacize karşı yasal hakları mevcuttur ve bu haklar işyerinde güvende hissetmeleri için kullanılabilir.

Bu haklardan biri, taciz hakkında açık ve detaylı bir şikayette bulunma hakkıdır. İşveren, şiddet, taciz ve tehdit olaylarından haberdar olduğunda, işçiye yardım etmek ve işyerinde bir güvenlik atmosferi sağlamakla yükümlüdür.

İşveren, cinsel tacizi önleme politikaları uygulayabilir ve bu politikalara uyulmasını sağlayabilir. İşveren, aynı zamanda işçilere düzenli olarak eğitimler verebilir ve bu eğitimlerde işçilerin cinsel tacizi belirlemek için belirtilerini öğrenmelerine yardımcı olabilir. İş hukukuna göre işveren bu gibi durumlar karşısında suçlu bulunabilecektir.

İşyerinde Cinsel Taciz Nedir?

İşyerinde cinsel taciz, bir işyerinde çalışan kadın ya da erkeğe uygulanan cinsel davranışlardır. Davranışların fiziksel ya da sözel olması fark etmeksizin, kişinin işyerindeki psikolojisine, motivasyonuna ve kariyerine zarar verebilir. Cinsel taciz, bir kişinin rızası olmadan gerçekleşirse ve kişi buna karşı çıkarsa, yasanın işyerinde cinsel taciz olarak tanımladığı bir suçtur.

Yasal olarak, işyerinde cinsel taciz, “bir kişinin cinsel yönüyle kötüye kullanılması veya cinsel onurunu rencide eden ya da ortamın cinsel bir şekilde kullanımına ilişkin istenmeyen sözel ya da fiziksel bir davranışın gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanmaktadır.

Bu tür taciz davranışlarının kurumsal düzeyde önlenmesi için işverenlerin belirli politikalar ve önlemler alması gerekmektedir. İşverenlerin cinsel taciz konusunda farkındalık yaratmak, açık iletişim sağlamak ve gerektiğinde işlemler yapmak gibi önlemler alması gerekmektedir. Ayrıca işverenler, çalışanlarının bu tür taciz tehlikesinden korunması için eğitimli personel temin etmeli, standartlar ve prosedürler geliştirmeli ve uygun denetim mekanizmaları oluşturmalıdır.

İşverenin Sorumluluğu

İşverenler, çalışanlarının cinsel tacize uğramalarını engellemek için hukuki olarak sorumludur. İşverenlerin yapması gerekenler arasında, işyerinde cinsel tacizi önleme politikalarının oluşturulması, çalışanların eğitilmesi, sorunları çözmek için uygun mekanizmaların sağlanması ve cinsel taciz şikayetlerini inceleyecek nitelikte bir yönetimin oluşturulması yer alır.

Bu sorumluluk, işverenin çalışanlarının can güvenliğini sağlaması ve işyerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlaması açısından oldukça önemlidir. İşverenler, cinsel taciz şikayetleriyle ilgili açık bir politikaya sahip olmalı ve gerekli yaptırımları uygulamalıdır.

Eğer işveren, cinsel tacize karşı önlem almazsa, çalışanların haklarını ihlal etmiş olur ve bu durum hukuki yaptırımlara yol açabilir. İşverenlerin cinsel tacizle ilgili yasal sorumluluklarını anlamaları ve gereken önlemleri almaları önemlidir.

İşverenin Yükümlülükleri

İşverenlerin cinsel tacizi önlemek için bir dizi yükümlülüğü bulunuyor. Bunların başında, işverenlerin çalışma ortamlarında cinsel taciz konusunda bilgili ve bilinçli olmaları geliyor. İşverenler, çalışanlarına cinsel taciz hakkında eğitim vermek zorundadır.

Ayrıca, işverenler, işyerindeki politikalarına ve süreçlerine cinsel tacizle ilgili hükümler eklemelidir. Bu, işverenlerin işyerinde cinsel tacizi tespit etmesine ve sonuçlarına karşı adım atmasına olanak tanır. İşverenler ayrıca, çalışma ortamlarını cinsel taciz risklerine karşı gözlemlemek ve düzenli kontroller yapmak zorundadır.

İşverenlerin başka bir yükümlülüğü ise, işyeri politikalarını düzgün bir şekilde uygulamak ve çalışanların şikayetlerini ciddiye almak ve raporlamak. İşverenler, cinsel taciz konusunda suç işleyen çalışanları ya da müşterileri cezalandırmak için gerekli adımları atmakla yükümlüdür.

Bununla birlikte, işverenin yükümlülükleri sadece burada bahsedilenlerle sınırlı değildir. İşyerinde cinsel tacizin önlenmesi için yapılabilecek tüm eylemler, işverenlerin yükümlülüğü kapsamındadır.

İşverenin Yaptırımları

İşverenlerin cinsel taciz konusunda yaptırımları hukuki açıdan oldukça önemlidir. İşveren, cinsel taciz olaylarına karşı önleyici tedbirler almakla yükümlüdür. Eğer işveren bu yükümlülüğünü yerine getirmezse, yasal olarak sorumlu tutulabilir. İşveren, cinsel tacizin iş ortamında yaşanmasına izin verirse, işveren tarafından işçilere verilen eğitim veya bilgilendirme yetersizse, işyerinde cinsel taciz olayları artarsa işveren yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu yaptırımlar işverenin iş faaliyetlerini durdurma, para cezası veya işverenin işten çıkartılması gibi sonuçlar doğurabilir.

İşçinin Hakları

İş yerinde cinsel tacizle karşı karşıya kalan işçilerin, yasal haklarına başvurarak bu tür davranışlara karşı mücadele edebilirler. İlk olarak, işvereni cinsel taciz davranışı hakkında bilgilendirmek ve durumu açıklığa kavuşturmak için görüşmeye çağırabilirler. Ancak, işveren tavırlarından dolayı rahatsız edici bir yanıt verirse veya durum çözülmüyorsa, işçilerin mahkemede tazminat talep etme hakları vardır. Ayrıca, işyerinde cinsel taciz davranışının engellenmesi için birim yöneticilerine veya personel yöneticilerine de başvurabilirler.

 • İşçilerin, cinsel tacize maruz kalınsa bile işlerini kaybetme korkusu olmadan şikayet edebilme hakkı vardır.
 • Hukuki yöntemlerle cinsel taciz davranışından dolayı tazminat ve diğer haklar istenebilir.
 • İşçiler, cinsel taciz davranışının polise bildirilebilir.

Yasal olarak, işçilerin cinsel taciz davranışından dolayı şikayette bulunma ve mahkemenin uygun görülen kararlarına başvurma hakları vardır. Ancak, bu süreçte, işçilerin destek ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. İşyerinde cinsel tacize karşı hukuki koruma konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyen işçiler, avukatlarıyla görüşebilirler.

İşçilerin Korunması

İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçilerin öncelikle yapmaları gereken şey, durumu işverene ya da üstlerine bildirmektir. Bu bildirim, yazılı olarak yapılmalı ve uyarıların kaydedildiğinden emin olunmalıdır. Ayrıca, işçilerin cinsel tacize uğradıkları durumda psikolojik destek almaları da son derece önemlidir. İşverenin sağlaması gereken koruma önlemleri arasında, işçilerin tehdit edilmemesini, mobbinge uğramamasını ve işten çıkarılmamasını sağlamak da yer almaktadır.

Cinsel tacize uğrayan işçiler ayrıca, bu tür suçlamaları yapmak için kanuni haklara sahiptirler. İşverenin yol açtığı ziyanın tazmin edilmesine yönelik tazminat davası açabilirler. Bu süreçte hukuksal yardım almak, işçilere son derece yararlı olabilir.

Bunların yanı sıra, cinsel tacize uğrayan işçilerin işyerinde kanalizasyon sistemi, yangın merdiveni ve acil çıkış kapılarının yerlerini belirten haritaların bulunduğu tabelaları da denetlemeleri önerilmektedir. Böylece işçiler, tacizci tarafından kısıtlandıklarında, nerede olduklarını doğru bir şekilde tespit edebilir ve sağlıklı bir şekilde kaçış yapabilirler.

 • İşverene yazılı olarak bildirim yapılmalıdır
 • Psikolojik destek alınmalıdır
 • Hukuksal yardım alınmalıdır
 • İş güvenliği önlemlerine dikkat edilmelidir

Tazminat Hakkı

Cinsel taciz mağduru işçilerin talep edebileceği tazminat miktarı, işçinin yaşadığı kayıplara göre belirlenir. Bu kayıplar işçinin işini kaybetmesi, ekonomik zarar, psikolojik ve duygusal acılar olarak sayılabilir. Tazminat miktarı, işçinin yaşadığı kayıpların tümünü karşılamayabilir ancak işverenin yapacağı ödemeler, işçiyi rahatlatıcı bir çözüm olarak kabul edilir.

Tazminat hakkını kullanmak isteyen işçilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. İlk aşamada, cinsel tacizin gerçekleştiği tarih ve yer gibi önemli bilgilerin toplanması gerekmektedir. Ardından, işverenin uyarılması ve soruşturma başlatılması gerekir. Bu soruşturmanın amacı, taciz iddialarını doğrulamaktır. Eğer iddialar doğrulanırsa, işveren tazminat ödemekle yükümlüdür.

Tazminat miktarı, işverenin tacize ne kadar aktif dahil olduğuna ve işverenin yapacağı ödemenin yeterliliğine bağlıdır. Tazminat miktarı genellikle cinsel tacizin etkilediği alanlara ve işçinin cinsel taciz sonrası yaşadığı sıkıntılara göre belirlenir.

Önleme Yolları

Cinsel taciz, işyerlerinde çok yaygın bir sorundur ve bu sorunu önlemek için işverenlerin alabileceği önlemler vardır. Bunların başında ise eğitim gelmektedir. İşverenler, çalışanlarını düzenli olarak cinsel tacizin ne olduğu konusunda eğitmeli ve bu davranışların kabul edilemez olduğunu açıkça vurgulamalıdır.

Bunun yanı sıra, işverenlerin cinsel taciz politikaları da olmalıdır. Bu politikalar, işyerindeki herkesin cinsel tacizi önleme konusundaki sorumluluğunu vurgulamalı ve işverenlerin cinsel tacizle ilgili şikayetleri ciddiye alacağına dair taahhütte bulunmalıdır.

Ayrıca, işverenlerin işyerinde güvenli bir ortam sağlamaları da gerekmektedir. Bu, işyerindeki güvenlik tedbirlerini artırarak, iletişim kanallarını açık tutarak ve çalışanların cinsel taciz konusunda kendilerini güvende hissetmelerini sağlayarak yapılabilir.

Son olarak, işverenlerin cinsel tacizle mücadele etmek için işyerinde şeffaflık ve açıklık prensiplerine uygun davranması gerekmektedir. Bu, çalışanların cinsel taciz konusunda şikayette bulunabilecekleri açık bir süreç oluşturmak ve bu sürecin nasıl işlediğini herkese açıklamak anlamına gelmektedir.

Eğitim

Eğitim, işyerinde cinsel tacizi önlemede en önemli araçlardan biridir. İşverenlerin düzenli olarak çalışanlara cinsel tacizi tanıtıcı eğitimler vermesi, çalışanların bu konuda bilinçlenmesine yardımcı olur. Bu eğitimler ile çalışanlara cinsel taciz hakkında farkındalık kazandırılır ve nasıl tepki verilmesi gerektiği konusunda bilgilendirilirler.

Aynı zamanda, işverenlerin bu konudaki politika ve prosedürlerini de çalışanlara aktarmaları gereklidir. Bu politikalar, cinsel tacize uğrayan çalışanların ne yapması gerektiğini ve nasıl korunacaklarını açıklamalıdır. Eğitim programları ayrıca, işyerinde kabul edilebilir davranışlar ve kabul edilemez davranışlar hakkında da bilgilendirme yapmalıdır.

 • Cinsel taciz nedir?
 • Cinsel taciz göstergeleri nelerdir?
 • Cinsel tacize karşı ne yapılmalıdır?
 • Kimlere başvurulmalıdır?

Eğitim, çalışanların işyerindeki haklarını ve yasal korumalarını da öğrenmelerini sağlar. Bu sayede, çalışanlar kendilerini koruyabilme ve cinsel tacizle mücadele etme konusunda daha güçlü hissederler. Ayrıca, işverenlerin bu eğitimleri düzenli aralıklarla tekrarlamaları ve güncellemeleri önemlidir.

Politikalar

Cinsel taciz, iş yerinde çalışanların karşılaşabileceği en ciddi sorunlardan biridir. İşverenlerin, çalışanlarına karşı cinsel tacizi önlemek için belirli politikalarının olması gerekmektedir. Bu politikalar, tüm çalışanlara açık ve net bir şekilde iletilmeli, iş başvurularında ve iş sözleşmelerinde belirtilmelidir.

 • İşverenler, cinsel tacizi önlemek için açık bir politika ve prosedürler oluşturmalıdır. Bu politika, işyerinde hiçbir şekilde cinsel tacize izin verilmeyeceğini açıkça belirtmelidir.
 • İşverenler, çalışanlara, cinsel tacizi tanımlama ve bildirme konusunda eğitim vermeli ve çalışanlara nasıl yardımcı olabileceği konusunda bilgi sağlamalıdır.
 • İşverenler, cinsel taciz konusunda açık ve net bir raporlama politikası oluşturmalıdır. Bu politika, çalışanların cinsel tacize uğramaları durumunda kime bildirmeleri gerektiği konusunda bilgi içermelidir.

Cinsel taciz politikaları, yasal gereksinimlerin yanı sıra insan kaynakları departmanları tarafından belirlenir ve çalışanlara sunulur. İşverenler, çalışanların güvenliğinin sağlanması ve cinsel tacizle mücadele etmek için politikaların uygulanmasını sağlamalıdır.

Yorum yapın