İş Hukukunda İşçinin İşverenin Mobbing Eylemlerinden Kaynaklı Tazminat Talepleri

İş hukukunda işçinin işverenin mobbing eylemlerinden kaynaklı tazminat talepleri oldukça ciddi bir konudur. Mobbing, iş yerinde psikolojik taciz ile işçinin yıldırılmasını, utanmasını, endişelenmesini, kaygılanmasını hatta maddi zarar verilmesini amaçlayan sistematik bir davranıştır. Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu, işçinin maruz kaldığı psikolojik taciz eylemlerinin bir mobbing olarak kabul edilmesini sağlayan yasal düzenlemeler yapmıştır. Mobbing eylemleri işverenin iş güvencine müdahale ettiğinden ve psikolojik travmalar yarattığından, mobbinge maruz kalan bir çalışanın tazminat talebinde bulunması, mobbingin yol açtığı zararın tazmini için yasal hakkıdır. Bu hak, işçilerin psikolojik tacizden korunması için son derece önemlidir.

Mobbing Nedir?

Mobbing ya da psikolojik taciz, iş yerinde bir çalışanın sistematik olarak kötü muameleye maruz kalmasıdır. İşveren ya da diğer çalışanlar tarafından yapılan psikolojik taciz, işçinin itibarının zedelenmesine, motivasyonunun düşmesine, hatta maddi zarara uğramasına sebep olabilir. Mobbing, yıldırma, utanma, endişe ve kaygı duygularına sebep olur. İşverenin bu tarz eylemlerinde bulunması hem iş yasaları hem de insan haklarını ihlal etmektedir. Mobbinge uğrayan işçiler, hukuki yollara başvurarak tazminat talep edebilirler. İşyerinde mobbingin önüne geçmek için işverenlerin önleyici yöntemler geliştirmeleri gerekmektedir.

Mobbingin Yasal Olarak Tanımlanması

Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve İş Kanunu, işçinin maruz kaldığı psikolojik taciz eylemlerinin bir mobbing olarak kabul edilmesini sağlayan yasal düzenlemeler yapmıştır. TBK’da, işyeri içinde veya dışındaki eylemlerle işçinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir huzursuzluk yaratmak, işçinin itibarından zarar vermek, işçiyi hor görmek, işçiye şiddet uygulamak mobbing olarak kabul edilir. İş Kanunu’nda ise işverenin çalışanlarına mobbing uygulayamayacağı belirtilmiştir. Yasal düzenlemeler, işçilerin mobbinge karşı yasal yollarla mücadele edebileceklerini ve mobbinge maruz kaldıklarında tazminat talep edebileceklerini belirtmektedir.

Mobbingin Kanunlarda Tanımı

Mobbing, iş yerinde bir çalışana yıldırma, utanma, endişe, kaygı ve hatta maddi zarar vermekle amaçlanan sistematik psikolojik tacizdir. Bu nedenle Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve İş Kanunu, işçinin maruz kaldığı psikolojik taciz eylemlerinin bir mobbing olarak kabul edilmesini sağlayan yasal düzenlemeler yapmıştır. TBK’da, gerek işyeri içinde, gerekse işyerinin dışındaki eylemlerle işçinin kişilik haklarına sahip çıkmasını engelleyecek bir huzursuzluk yaratmak, işçinin itibarından zarar vermek, işçiyi hor görmek veya işçiye şiddet uygulamak mobbing olarak kabul edilebiliyor. Bu düzenlemeler, işverenlerin mobbing eylemlerine karşı işçilerin haklarını korumaya yönelik yasal bir dayanağı temsil ediyor.

Mobbingin Kanunlarda Tanımı Nedir?

Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu, iş yerindeki psikolojik taciz eylemlerinin bir mobbing olarak kabul edilmesini sağlayan yasal düzenlemeler yapmıştır. Mobbing, iş yerinde bir çalışana sistematik olarak psikolojik taciz ederek yıldırma, utanma, endişe, kaygı hatta maddi zarar vermekle amaçlanan bir huzursuzluk yaratma eylemidir. İşverenin kişilik haklarına saldırı niteliğindeki eylemleri, işçinin itibarından zarar vermesi, hor görmesi, şiddet uygulaması ve işçinin kişilik haklarını engellemesi de mobbing olarak kabul edilebilir.

Mobbingin Yasal Sonuçları Nelerdir?

Mobbing, işverenin iş güvencesine müdahale etmesi nedeniyle işçi tazminat davası açarak işten çıkarılmasını veya haksız bir şekilde iş yerinde tutulmasını sağlayabilir. İş şartlarının kötüleştirilmesi veya çalışanın istifaya zorlanması da mobbingin yasal sonuçları arasındadır. İşçi, mobbing eylemleriyle karşılaştığında hukuki yollara başvurarak haklarını arayabilir. Bu haklardan biri de tazminat davası açmaktır. Mobbing mağduru işçi, işverene karşı açılacak davada işverenin mobbing eylemlerini durdurmasını talep edebilir. İşverenin mobbing eylemlerinin tespit edilmesi durumunda, işçiye maddi ve manevi tazminat ödeyebilir.

Mobbinge Maruz Kalan İşçilerin Tazminat Talebi

Mobbinge maruz kalan bir işçi, işverenine karşı tazminat talebinde bulunabilir. İşyerindeki mobbing eylemlerinden kaynaklı olarak işçinin maddi ve manevi zararları oluşabilir. İşçi, mobbing davası açarak bu zararların tazmin edilmesini talep edebilir. Mobbinge maruz kalma durumu, İş Kanunu’nda açık bir şekilde düzenlenmiştir ve işçi mobbingin yol açtığı zararları kanıtladığı takdirde, tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir. Mobbinge karşı tazminat talebinde bulunmak için, işçinin kanıtların yanı sıra belirli süreler içinde tazminat talebinde bulunması gerekmektedir.

Kanıtlanması Gereken Unsurlar

Mobbing davası açmak için, işverenin mobbing eylemlerine maruz kalan işçinin kanıt sunması gereklidir. Kanıtlanması gereken unsurlar şunlardır:

  • İşçinin maruz kaldığı mobbing eylemlerinin detaylı bir şekilde belgelenmesi gereklidir. Bu belgeler, işyerindeki şahitlerin ifadeleri, e-posta veya mesaj trafiği, mobbing eylemlerinin kanıtlayıcı görsel materyalleri veya işyeri kayıtları gibi farklı kaynaklardan gelmiş olabilir.
  • Mobbing davası açmak isteyen işçinin bu eylemlere maruz kaldığını tıbbi olarak kanıtlaması önemlidir. Bu nedenle, işyerinde oluşan stres veya psikolojik rahatsızlık için doktor raporu alınması gereklidir.
  • Mobbing davası için kanıt olarak kullanılabilecek diğer unsurlar arasında, işverenin mobbing eylemlerini kabul ettiğine dair deliller yer alabilir.

Tüm bu unsurlar kanıtlandıktan ve dava açıldıktan sonra, mahkeme mobbing eylemlerinin somut delillere dayandığını kabul ederek, işçiye tazminat ödemesi veya mobbinge son vermesi yönünde hüküm verebilir.

İşverenin Mobbing Eylemlerinin Yükümlülüğü

İşverenlerin yasal yükümlülükleri arasında, çalışanlarının maruz kaldığı mobbingi önlemek bulunmaktadır. İşverenler, mobbingin iş yerinde meydana gelmesini engellemek için gerekli tedbirleri almalıdır. Bu tedbirler arasında, işyerindeki çalışanların psikolojik sağlıklarını korumak ve iş yerinde huzur ortamını sağlamak amacıyla çeşitli eğitim ve seminerler vermek, davranış kuralları belirlemek, çalışma saatlerini ve iş yükünü dengelemek gibi önlemler bulunmaktadır. Ayrıca işverenler, mobbingin varlığını haber almaları durumunda, hemen işin içinde bulunduğu duruma müdahale etmelidirler. Bu yasal yükümlülükleri ihlal eden işverenler, mobbing davalarında hakim karşısında olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, mobbinge karşı mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. İşyerlerinde mobbingin önlenmesi ve işçilerin sağlıklı bir ortamda çalışması için gerekli önlemlerin alınması, işverenlerin yasal bir yükümlülüğüdür. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, işyerlerindeki zararlı koşulların düzeltilmesi, işçilerin eğitimi, işyeri dokümantasyonu ve raporlama prosedürleri gibi konularda düzenlemeler içermektedir. İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yasal haklarından yararlanarak mobbinge karşı mücadele etmeleri ve işverenlerinin sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamaları gerekmektedir.

Mobbinge Karşı Hukuki Yardım

Mobbinge maruz kalan işçiler, yasal haklarını korumak için hukuki yardım alabilirler. Bu süreçte işçilerin, mobbinge maruz kaldıklarına dair kanıtları bulunması önemlidir. İş hukuku avukatları işçilere, haklarını korumak için gereken tüm belgeleri hazırlamada yardımcı olabilirler. Bunun yanı sıra, avukatların danışmanlığı ve hukuki destekleri, işçilerin davalarını daha başarılı bir şekilde sonlandırmalarını sağlar. İşçilerin, başarılı bir mobbing davası açması için hukuki yardım almaları oldukça önemlidir.

Hukuki Yardımın Önemi

İşçilerin mobbinge maruz kalması durumunda, avukatların danışmanlığı şarttır. İşçi haklarının savunulması için avukatlar gereken belgeleri hazırlayabilir, mahkemede ileri sürülecek savunmayı planlayabilir ve işçinin yasal haklarını korumak için gerekli tüm adımları atmaya yardımcı olabilir. Mobbing davaları oldukça kompleks olduğundan, işçilerin hukuki yardım almaları önemlidir. İşçiler, mobbinge karşı hukuki yardım almaları durumunda, tazminat taleplerini daha etkili bir şekilde güvence altına alabilirler.

İş Hukuku Avukatları

İş hukuku avukatları, mobbing davalarında işçilere yardımcı olmak için özel olarak eğitilirler. Bu avukatlar, işçilere mobbing davaları ve yasal hakları hakkında rehberlik sağlayabilir ve hatta mahkemede onları temsil edebilirler. Avukatın danışmanlığı, davayı kazanmak için gerekli olan belgelerin hazırlanması, mahkemede ileri sürülecek savunmanın hazırlanması gibi birçok konuda işçilere yardımcı olabilir. İş hukuku avukatları ayrıca işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yasalarına uygunluğunu kontrol ederler ve işçilere işyerindeki haklarını korumak için önerilerde bulunurlar. Bu nedenle, herhangi bir iş yerinde mobbinge maruz kalmış olan işçilerin, iş hukuku avukatlarından yardım almaları tavsiye edilir.

Yorum yapın