İş Hukukunda İşçinin İşverenin Mobbinge Başvurması Durumu

İşçinin mobbing davranışlarına maruz kalması oldukça sık rastlanan bir durumdur ve işverenler için ciddi sonuçları olabilir. İşverenler, bu tür davranışlara kesinlikle sıfır tolerans politikası benimsemelidir. İşçiler, mobbinge maruz kaldıklarında öncelikle işverene ya da mobbing davranışları sergileyen kişilere karşı açık bir şekilde şikayette bulunmalıdır.

Bununla birlikte, işverenin tepkisi de oldukça önemlidir. İşveren, mobbing davranışlarına karışan kişileri tespit ederek hemen harekete geçmeli ve işçinin güvenliğini sağlayacak önlemler almalıdır. İşçi, işverene mobbing konusunda açık bir dilekçe sunmayı talep edebilir. İşveren, bu konuda işçiye danışarak en uygun çözüm yollarını belirleyebilir.

Her ne kadar uzlaşma sağlamak en iyisi olsa da bazen işçi, yargı yollarına başvurmak zorunda kalabilir. İşçinin açık bir mahkeme davasıyla mobbingi kanıtlayarak tazminat talep etmesi mümkündür. Ayrıca, işverenle işçi arasında bir anlaşmazlık varsa, arabuluculuk yoluyla uzlaşma sağlanabilir.

İşverenlerin, mobbing davranışlarına karşı mümkün olan en kısa sürede harekete geçmeleri ve işçilerin haklarını korumaları son derece önemlidir.

Mobbing Nedir?

Mobbing, işyerinde bir kişi ya da bir grup tarafından sistematik olarak uygulanan psikolojik tacizdir. Mobbinge maruz kalan kişi, iş yerindeki işini yapmakta zorlanabilir, iş performansı düşebilir veya işyerindeki sosyal güvencesi tehlikeye girebilir. Mobbing, çalışanların sağlık durumunu ciddi şekilde etkileyebilir ve hatta işten çıkmaya kadar gidilebilecek sonuçlara yol açabilir.

Mobbing, sadece bir kişi ya da gruba karşı yapılan bir saldırı değil, aynı zamanda işyerindeki hiyerarşik yapıya, iş kültürüne ve kurallarına karşı yapılan bir saldırıdır. Mobbinge karşı alınabilecek önlemler arasında erken teşhis, işyeri kültüründeki değişiklikler ve işçilikle ilgili eğitim programları yer alabilir.

İşçinin Mobbinge Başvurma Durumu

İşçi, mobbinge maruz kaldığında ilk olarak işverene şikayette bulunmalıdır. İşverenin bilgilendirilmesi, mobbing davranışlarının sonlandırılması için bir adım olabilir. Ancak işverenin davranışları da önemlidir. İşverenin mobbinge karşı sıfır tolerans politikası benimsemesi gerekmektedir. İşveren, mobbinge karışanları tespit ettiğinde harekete geçmeli ve mobbingin sonlanması için gerekli adımları atmalıdır.

İşverenin Tutumu

İşverenin mobbinge karşı tutumu son derece önemlidir. Eğer işveren, mobbing davranışlarını göz ardı eder ve müdahale etmezse, bu durum işçinin çalışma hayatını zorlaştırabilir ve hatta sağlığına zarar verebilir. İşveren, mobbinge karışan kişilerin tespit edilmesi durumunda hemen harekete geçmelidir. Bu doğrultuda, işveren mobbinge karşı sıfır tolerans politikası benimsemelidir.

Bununla birlikte işveren, işçiyi dinlemeli ve kendisine uygun çözümler sunmalıdır. İşveren, işçinin problemlerini göz ardı etmemeli ve işçiyi yalnız bırakmamalıdır. İşveren, mobbinge karşı etkili bir strateji belirlemeli ve bu stratejiyi tüm çalışanlarına açık bir şekilde duyurmalıdır.

İşveren, işçinin sorununu ciddiye almalı ve çözüm odaklı yaklaşmalıdır. Mobbing davranışlarına karşı işçinin güvende olduğundan emin olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Herhangi bir mobbing davranışı söz konusu olduğunda, işverenin yapması gereken ilk şey, sorunu çözmek için harekete geçmektir.

Eğer işveren, mobbing davranışlarını görmezden gelirse, işçinin iş performansı düşebilir ve işten ayrılma kararı alabilir. Bu nedenle, işverenin mobbinge karşı sıfır tolerans politikası benimsemesi son derece önemlidir. İşveren, çalışanlarının sağlığı ve mutluluğu için mobbinge karşı etkili bir strateji belirleyip, uygulamalıdır.

Dilekçe Vermek

İşveren, işçinin mobbinge maruz kaldığına dair bir dilekçe sunmasını talep edebilir. Bu dilekçede, işçi mobbing davranışlarına maruz kaldığını ve işverenin bu konuda harekete geçmesini istediğini belirtmelidir. İşveren, işçinin bu talebini ciddiye almalı ve mobbinge karışan kişilerin tespiti için bir soruşturma başlatmalıdır.

Eğer mobbinge karışan kişiler tespit edilirse, işveren ilgili kişileri uzaklaştırmalı ya da işçinin güvenliğini sağlayacak önlemler almalıdır. İşveren, işyerinde böyle davranışları tolere etmediğini açık bir şekilde belirtmeli ve mobbinge karşı sıfır tolerans politikası benimsemelidir.

İşçi, işverenin mobbinge karşı aldığı önlemlere güvenmiyorsa ya da önlemler yeterli değilse, yargı yoluna başvurma hakkına sahiptir.

Mobbinge Karşılık Verme

Mobbing davranışına maruz kalan işçi için en önemli destek işveren tarafından sağlanabilir. İşveren, işçiyle mobbing karşıtı stratejiler hakkında fikir danışmalıdır. Mobbing davranışının sebebini anlamak ve olayı en doğru şekilde ele almak için, işveren ilgili kişilerle konuşabilir ya da açıklama yapabilir. Eğer mobbing davranışı yasal bir boyut kazanmışsa, işverenin en uygun yasal yollara başvurması gerekebilir. Bu, işçinin haklarının korunması ve işverenin olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalmaması açısından önemlidir.

Uzlaşma

Mobbing nedeniyle işçiye tazminat ödenmesi veya işyerindeki düzenlemelerin değiştirilmesi, işverenin işçi ile uzlaşma yoluna gitmesiyle mümkündür. Bu durum, işverenin mobbinge karşı sıfır tolerans politikası benimsemesi için önemlidir. İşveren, işçinin taleplerini dikkate alarak, çağrıda bulunabilir ve görüşmeler yapabilir. İşyerindeki düzenlemelerin değiştirilmesi, işçinin mobbinge karşı korunmasında önemli bir adımdır. İşveren, işçiye garanti vererek, çalışma ortamının iyileştirilmesi, bazı şartların değiştirilmesi gibi tedbirler alabilir. Ancak, işçinin uzlaşma yoluna gitmesi, mobbingin psikolojik etkisinden dolayı zor olabilir.

Yargı Yolu

İşçiler, mobbinge maruz kaldığı durumlarda yargı yoluna başvurma hakkına sahiptir. Bu durumda başvurulabilecek yollar şunlardır:

  • Tazminat Talebi: Eğer mobbing çok ciddi boyutta ise, işçi tazminat talep edebilir.
  • Cezalandırma Talebi: İşçi, mobbinge karışan kişilerin cezalandırılmasını talep edebilir.

Bu süreçte, işçilerin avukat tutarak hukuki yardım almaları da mümkündür. Mobbinge maruz kalan işçilerin yargı yoluyla taleplerini iletmeleri, hem kendileri için hem de diğer çalışanlar için bir örnek teşkil edecektir. Ayrıca, mobbinge karşı işverenlere de bir uyarı niteliği taşıyacaktır. İşçiler, haklarını savunmak ve mobbing davranışlarının önüne geçmek için yargı yoluna başvurmaktan çekinmemelidir.

Açık Mahkeme Davası

Açık bir mahkeme davası, işçinin mobbinge karşı son çare olarak başvurabileceği bir yoldur. İşçi, mobbingin varlığını ve etkilerini kanıtlamak zorundadır. Bu tür davalar genellikle mobbingin ciddi olduğu durumlarda yapılır ve işçi, tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Açık mahkeme davası, mobbinge maruz kalan işçiler için oldukça stresli ve masraflı bir süreç olabilir. Ancak, mobbinge karşı mücadele etmek için en etkili yollardan biridir. Davanın sonucu, mobbinge karışan kişilerin cezalandırılması, tazminat ödenmesi veya işyerindeki düzenlemelerin değiştirilmesi şeklinde olabilir.

Arbitraj

Arbitraj, işverenle işçi arasında bir anlaşmazlık olduğunda ortaya çıkan alternatif bir çözüm yoludur. Bu, işçi ve işverenin yargı yollarını kullanmadan, bir arabulucu vasıtasıyla bir uzlaşma sağlamasını sağlar. Arabuluculuk genellikle, iş yerinde ortaya çıkan küçük anlaşmazlıkların bir uzlaşmayla sonuçlanmasında kullanılır. Türkiye’de, kamu ya da özel arabuluculuk merkezleri bir seçenektir. Arabuluculuk yoluyla çözülen anlaşmazlıklar, yargı yolu hakkına sahip olsa da, genellikle mahkeme dışı bir çözüm yolu olarak değerlendirilir. Arabuluculuk, işçi ve işveren arasında daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha az stresli bir çözüm sağlamaktadır.

Sonuç

Mobbing, işyerinde psikolojik taciz olarak adlandırılan eylemler, çalışanlar için büyük bir sorundur. İşverenlerin, mobbing davranışlarına sıfır tolerans politikaları benimsemeleri ve işçilerin bu tür davranışlarla mücadele etmeleri önemlidir. İşçiler, mobbinge karşı başvurabilecekleri birçok yasal yolu kullanabilirler. İşverenler, çalışanlarının güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri almalı ve çalışanları mobbing konusunda eğitmeli ve bilgilendirmelidirler. İşverenler ve işçiler, iş yeri kültüründe saygı ve dürüstlüğü teşvik etmelidirler. Mobbing, iş yerindeki performansı ve verimliliği düşürebilir ve çalışanların işyerine olan bağlılıklarını azaltabilir. Bu nedenle, işverenlerin ve işçilerin mobbingi önlemek için her zaman birlikte çalışmaları önemlidir.

Yorum yapın