İş Hukukunda İşçinin İşverenin Sözlü Tacize Karşı İtiraz Prosedürleri

İşyerlerinde sözlü taciz, maalesef oldukça yaygın bir problem haline gelmiştir. İşverenlerin çalışanlarına karşı sorumlulukları olduğu gibi, işçilerin de kendilerini korumak için hakları bulunmaktadır. İşçilerin sözlü tacize veya diğer haksız davranışlara maruz kalmaları durumunda, iş hukukunda belirtilen itiraz prosedürlerini uygulayarak şikayetlerini dile getirebilirler. İşverenlerin sözlü tacizle mücadele politikaları dahilinde, açık bir şikayet mekanizması oluşturması gerekmektedir. İşçiler, şikayetlerini bu mekanizma aracılığıyla yaparak, taciz eden kişilerle ilgili adil bir sürece dahil olabilirler.

İşçilerin itiraz prosedürlerini kullanarak, işverenlerin işyerindeki sözlü taciz veya haksız davranışlarına karşı mücadele etme hakkı vardır. İşverenlerin, çalışanların haklarını korumakla yükümlü olduğunu unutmamak önemlidir. İş hukukuna uygun davranarak, işçilerin işverenler tarafından uğradıkları haksızlıklara karşı özgüvenle itiraz etmeleri gerekmektedir.

 • İşverenlerin tacizle mücadele politikaları dahilinde, açık bir şikayet mekanizması oluşturması
 • İşçilerin işverenlere sözlü tacizle ilgili şikayette bulunmaları durumunda, işverenlerin şikayeti gizli tutmaları gerekmektedir.
 • İşverenlerin, çalışanların taciz şikayetleri konusunda adil bir süreç belirlemeleri, bu sürece sadık kalmaları gerekir

İş hukukunda, işçilere işyerindeki haksız davranışlara karşı itiraz etme hakkı tanınmaktadır. İşverenlerin, işçilerin şikayetlerini dikkate almaları ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir. İşyerinde oluşabilecek olumsuz durumlara karşı işçilerin haklarını korumak bir zorunluluktur.

Sözlü Taciz Nedir?

Sözlü taciz, işyerinde çalışanların birbirlerine yönelik yaptıkları sözlü, yazılı veya fiziksel davranışlarla kişilik haklarına saldırmaktır. Bu davranışların amacı, bir kişinin diğer kişi üzerinde üstünlük sağlamak, onu aşağılamak veya baskı kurmaktır. Sözlü taciz, özellikle cinsiyet, ırk, din gibi kişisel özelliklerinden dolayı bir kişinin diğerine yönelik yapılan saldırıları içerir. İş yeri, herhangi bir ortak yer veya etkinlik olabilir. Sözlü taciz, hem mağdur hem de işverenler için büyük bir sorundur. Bu yüzden, birçok ülke, tacizle karşı mücadele etmek için yasal düzenlemeler yapmışlardır.

İşverenlerin Sözlü Tacize Karşı Sorumluluğu

İşyerlerinde çalışanların sağlıklı bir ortamda çalışması için işverenlerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. İşverenler, taciz gibi haksız davranışları önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu nedenle, işverenler, çalışanlarının kişilik haklarını korumak ve taciz gibi davranışlara karşı önlem almak zorundadır. Eğer bir işyerinde çalışanlar, işveren tarafından tacize uğrarlarsa, işveren bu durumda sorumlu tutulabilir. Bu nedenle, işverenler, çalışanların taciz şikayetlerini ciddiye alarak, gerekli önlemleri almalıdırlar.

İşverenlerin Taciz İle Mücadele Politikaları

İşverenlerin tacizle mücadele politikaları, iş yerinde sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamanın yanı sıra çalışanların memnuniyetini artırır. Bu politikalar, işverenlerin hukuki sorumluluklarını yerine getirmelerini de sağlar. İşverenlerin bu politikaları uygularken dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Örneğin, işverenler, çalışanlara tacizle mücadele politikalarını anlatmalı ve politikaların uygulanması konusunda işçilere destek olmalıdırlar. Ayrıca, işverenlerin tacizle mücadele politikalarını belirleyerek, çalışanların bu politikalar doğrultusunda şikayetlerini iletmelerine izin vermesi gerekmektedir. İşverenler, tacizle mücadele politikalarını uygularken, çalışanların gizliliğine saygı duymalı ve mümkün olduğunca şeffaf bir şekilde hareket etmelidirler.

Şikayet Mekanizmaları

İşverenlerin, iş yerinde sözlü taciz veya haksız davranış şikayetleriyle ilgili şikayet mekanizmaları oluşturması son derece önemlidir. İşverenler, bu mekanizmaları, çalışanların rahatlıkla şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri, tarafsız ve güvenilir bir ortamda yaratmalıdırlar. Şikayet mekanizmalarının etkili bir şekilde çalışabilmesi için çalışanlara bu mekanizmaların nasıl kullanılacağı, şikayetlerin nasıl raporlanması gerektiği ve sonuçların nasıl ele alınacağı konusunda açık bir şekilde bilgi verilmelidir.

İşverenler ayrıca, çalışanların şikayet mekanizmalarını kullanmaları halinde, herhangi bir şekilde olumsuz davranış sergilenmemesi için tedbirler almalıdırlar. Bu konuda yapılacak herhangi bir hata, hem hukuki hem de itibari açıdan işverenleri olumsuz etkileyebilir. İşverenlerin bu mekanizmaları etkili bir şekilde kullanmaları, hem işverenlerin hem de çalışanların yararına olacaktır.

 • Şikayet mekanizmaları oluşturulurken, herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın tüm çalışanların kolaylıkla şikayetlerini iletebileceği bir yapı oluşturulmalıdır.
 • Şikayetleri işverene iletmek için anonim bir yapı oluşturulabilir.
 • Şikayetlerin gizliliği mutlaka korunmalıdır.
 • Şikayetler, belirlenen bir süre içinde ele alınmalı ve sonuçlanmalıdır.

Tüm çalışanlar, iş yerinde saygın bir ortamda çalışma hakkına sahiptir. İşverenlerin, çalışanlarının haklarını koruyacak sözlü taciz ve haksız davranış politikaları geliştirmesi ve bu politikalar dahilinde şikayet mekanizmaları oluşturması büyük önem taşımaktadır.

Şikayetlerin Gizli Tutulması

İşverenlerin, çalışanlarının sözlü taciz şikayetlerini gizli tutmakla yükümlü olduklarını bilmeleri önemlidir. Bu şekilde, şikayeti yapan çalışanların hakları ve mahremiyeti korunabilir. İşverenler, şikayetin gizliliğini sağlamak için çalışanlara güvence verebilirler. Şikayetin gizli tutulması, işverenlerin tacizle mücadele politikaları dahilindeki sorumluluklarının bir parçasıdır ve ihlali hukuki sonuçlar doğurabilir. İşverenler, şikayetlerin gizli tutulması ile birlikte açık ve adil bir soruşturma süreci yürütmelidirler. Bu şekilde, çalışanların rahat bir şekilde şikayetlerini bildirmeleri ve işverenlerin de hukuki sorumluluklarını yerine getirmeleri sağlanabilir.

Şikayet Süreci

İşverenlerin, çalışanların sözlü taciz şikayetlerini alarak bu konuda bir süreç belirlemesi oldukça önemlidir. Bu süreç, şikayetin alındığı andan işverenin şikayete ilişkin bir değerlendirme yapmasına kadar olan tüm süreci içermelidir. Şikayet sürecinin açık, net ve şeffaf olması, çalışanların güvenini sağlayacak ve işverenlerin hukuki sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olacaktır.

Şikayet süreci için belirlenen adımlar, işyerine göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, işverenin şikayeti alması, şikayetin kayda geçirilmesi, değerlendirme yapılması, gerekli görülen önlemlerin alınması ve son olarak çalışanlara geri bildirim yapılması adımları takip edilmelidir.

Ayrıca, işverenlerin bu sürece sadık kalarak şikayetlerin işleme alındığını ve çözüme kavuşturulduğunu çalışanlara iletmeleri, çalışanların hissettikleri güvensizlik duygusunu azaltacaktır.

 • Şikayet süreci detaylı bir şekilde çalışanlara anlatılmalıdır.
 • Şikayetlerin kayda geçirilmesi için bir sistem oluşturulmalıdır.
 • Değerlendirme yaparken, tarafların haklarının korunması için dikkatli olunmalıdır.
 • Gerekli görülen önlemler alınmalıdır.
 • Çalışanlara şikayetleri hakkında geri bildirim yapılmalıdır.

İşverenlerin bu sürece uyum sağlaması ve çalışanların da şikayetlerini bu sürece göre iletmeleri, iş yerinde sözlü taciz ve haksız davranışların önüne geçebilir.

İşçilerin Tacize Karşı İtiraz Prosedürleri

İşçiler, işverenlerin sözlü tacize karşı itiraz prosedürleri ile birlikte hareket ederek, iş yerindeki haksız davranışlara karşı itiraz ve şikayet prosedürlerini kullanabilirler. İşverenlerin tacizle mücadele politikaları, çalışanların memnuniyetini artırmak ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmek açısından önemlidir. İşçilerin, taciz konusunda müdahil olma hakları vardır. Şikayetlerin gizli tutulması, işverenlerin sorumlulukları arasında yer almaktadır. İşverenler, yapılan şikayetlerin üzerine gitmeli ve bir mekanizma oluşturarak çalışanların taleplerini dinlemelidirler. İşverenlerin, işten çıkarma veya mobbing gibi kıyılara gitmeleri durumunda hukuki sorumluluğu doğabilir.

Müdahil Olma Hakkı

İşçiler, işyerinde tacize uğradıklarında sadece kendi haklarını değil, sözlü tacizi yapan diğer çalışanların haklarını da koruma hakkına sahiptirler. İşçiler, işverenin sözlü taciz politikaları kapsamında, tacizle mücadele politikalarına müdahil olma hakkına sahiptirler. Bu hak, işçilerin tacize uğradıklarında işvereni bilgilendirdiği, diğer çalışanların izin vermemesi halinde müdahale edebileceği ve olayın tekrarlanmasını engelleyebileceği anlamına gelir. Bu hak, işçilerin kendilerini ve iş yerindeki diğer çalışanları sözlü tacizden koruma hakkına sahip olmaları anlamına gelir ve işverenin sözlü taciz politikalarını uygulama sorumluluğunu hatırlatır.

İşten Çıkarma veya Mobbing

İşverenler, işçilerin sözlü tacizle ilgili itirazda bulunmaları durumunda işten çıkarma veya mobbing gibi cezalandırıcı eylemlerde bulunmamalıdır. Çünkü bu durumda, hukuki sorumlulukları doğabilir ve işverenler yasal açıdan ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler. İşverenlerin, çalışanların şikayetlerini ciddiye almaları, şikayetleri kendi aralarında gizli tutmaları ve itirazla ilgili bir süreç belirlemeleri önemlidir.

Sonuç

İş hukuku açısından, işverenlerin çalışanlarının sözlü tacize yönelik haklarını korumaları gerekmektedir. Bu sebeple işverenler, iş yerinde sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdürler. İşverenler aynı zamanda, çalışanların şikayetlerini alacak bir mekanizma oluşturarak, tacizle mücadele politikalarını uygulamalıdırlar.

İşçilerin de iş yerinde sözlü tacize karşı itiraz ve şikayet prosedürlerini kullanması önemlidir. İşçilerin, tacizle ilgili müdahil olma hakları vardır ve işverenlerin mobbing veya işten çıkarma gibi kıyılara gitmeleri durumunda hukuki sorumlulukları doğabilir. Bu nedenle, işverenler ve işçiler, iş yerindeki olumsuz davranışlara karşı dikkatli olmalı ve işverenlerin politikaları yerine getirilmelidir. Sonuç olarak, işverenler çalışanların haklarını korumak için tedbirler almalı ve iş yeri ortamını sağlıklı hale getirmekle yükümlüdürler.

Yorum yapın