İş Hukukunda İşçinin İşverenin Sözlü Tacize Karşı Korunması

İşyerinde yaşanan tacizler çalışanların hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle iş hukuku, işverenin işyerindeki sözlü tacize karşı alabileceği önlemler konusunda çözümler sunmaktadır. İşçi hakları ile ilgili kanunlar, işyerindeki tacizlerde işçilerin korunmasını hedeflemektedir. İşverenlerin de işyerindeki tacizlere karşı sorumlulukları vardır ve bu konuda önleyici tedbirler alarak işçileri koruma altına almalıdırlar. İşyerindeki kültürün de taciz konusundaki etkileri dikkate alınmalı ve çalışanlar bu konuda eğitilmelidirler. İş hukuku ve diğer koruyucu yasalar ve kurumlar, işyerindeki tacizlerle mücadelede önemli bir rol oynamaktadır.

İşçi Hakları ve Taciz

İşyerindeki sözlü tacizler, işçilerin çalışma hayatındaki haklarını ciddi şekilde etkileyebilir. Sözlü taciz, işçinin özgüvenini ve güvenliğini zedeleyebilir, iş yerindeki motivasyonu düşürebilir ve hatta işten ayrılmaya kadar giden sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, iş hukukundaki mevzuat, işçileri sözlü tacize karşı korumak için bir dizi çözüm sunar.

Sözlü tacize maruz kalan işçiler, işverenleri veya insan kaynakları birimleri aracılığıyla konuyu gündeme getirebilirler. Bu durumda, işverenlerin sözlü taciz iddialarını hızlı ve etkili bir şekilde ele almaları gerekir. İşverenlerin görevi, işyerinde tacizin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve işçilerin güvenli bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamaktır.

İşçiler, sözlü tacize maruz kalındığında üstleri veya insan kaynakları birimleri ile konuşmanın yanı sıra, yasal yollara başvurabilirler. İş hukukuna göre, işçiler istifa etmek veya işten çıkarılmak zorunda kalmadan sözlü taciz mağduru oldukları durumda haklarını koruma altına alır.

 • İşçilerin sözlü tacize karşı korunma hakları vardır.
 • İşverenlerin, işyerinde taciz önleme amaçlı alacakları tedbirler ve mücadele yöntemleri vardır.
 • İlgili yasalar ve kurumlar, sözlü taciz mağduru işçilerin faydalanabileceği destekler sunar.

İşyerindeki sözlü taciz mağduriyetinin işçi haklarına olan etkileri, yukarıda verilen bilgiler ışığında değerlendirilmelidir.

İşveren Sorumlulukları

İşyerindeki tacizlerde işverenin de önemli sorumlulukları bulunmaktadır. İşveren, çalışanlarını tacizden korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede işverenlerin alabileceği bazı önlemler şunlardır:

 • Çalışanlara işyerindeki kurallar, politikalar ve prosedürler hakkında doğru ve açık bir şekilde bilgi vermek.
 • Çalışanların işyerindeki tacizlerden şikayet etmeleri durumunda gerekli adımları hızlıca atmak.
 • İşyerindeki tacizlere karşı sıfır tolerans politikası benimsemek ve işyerindeki herkesin bu politikayı bilmesini sağlamak.
 • İşyerindeki herkesin eşit davranılmasını sağlamak, herhangi bir ayrımcılık yapmamak.

Bu önlemler alınmaması halinde, işveren yasal olarak sorumlu tutulabilir. Yasalar, işverenlerin çalışanların güvenliği için gerekli önlemleri almalarını gerektirir.

İş Verenlerin Tacizle Mücadele Etme Yöntemleri

İşverenler işyerindeki tacizleri önlemek ve mücadele etmek için çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar. Bunlar arasında en sık başvurulan yöntemler; farkındalık oluşturma, politikaların oluşturulması ve uygulanması, şikayet mekanizmalarının kurulmasıdır. İşverenler, tacizle mücadelede çalışanları eğitmek amacıyla farkındalık projeleri başlatmakta ve eğitim programları düzenlemektedirler. İşyeri politikaları oluşturarak, ayrımcılık ve her türlü tacizin yasaklandığını göstermekte ve çalışanların bu politikalar hakkında bilgilendirildiğinden emin olmaktadırlar.

Bu ayrıca, şikayetleri ele alma prosedürleri ve soruşturulması gibi şeffaf bir şekilde belirtilmelidir. Bu, çalışanların taciz veya ayrımcılık durumunda nereye başvuracağını ve ne tür bir yanıt alacaklarını bilmesini sağlar. Son olarak, çalışanların gizliliğini korumak için işverenler, şikayetlerin soruşturma sırasında sadece ilgili kişilerin bilgisiyle ele alınmasını sağlamalıdırlar.

Bu yöntemler işyerinde taciz konusunda farkındalığın artırılmasına ve tacizle mücadele edilmesine yardımcı olmaktadır. Ancak işverenlerin bu yöntemleri uygulama konusunda kararlı olmaları ve çalışanların güvenliğini sağlamak için aktif olarak hareket etmeleri önemlidir.

Tacizle Mücadelede Önleyici Tedbirler

İşyerlerinde sözlü tacizlerin önüne geçmek ve işçilerin haklarını korumak için alınabilecek bazı önlemler bulunmaktadır. Öncelikle işverenlerin, işyerinde tacizin kabul edilemeyeceğini net bir şekilde belirtmeleri gerekmektedir. Bu şekilde işçilerin taciz durumlarına karşı özgüvenleri artar ve sessiz kalmazlar.

Ayrıca işverenlerin, işyerindeki kültürü değiştirmeye yönelik çabaları da sözlü tacizlerin azalmasına yardımcı olacaktır. İşçilere eşit davranılması, saygı ve hoşgörü kültürünün işyerinde benimsenmesi, tacizle mücadelede önemli bir adım olacaktır.

Bunların yanı sıra işverenler, işyerindeki güvenlik önlemlerini artırabilirler. Yalnız çalışma ortamlarından kaçınılması, işyerinde güvenlik kameralarının kullanımı, çalışanların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için yeterli alanın sağlanması gibi tedbirler, sözlü tacizlerin önlenmesinde etkili olabilir.

Tacizle Mücadelede Hukuki Süreçler

İşverenler, işyerlerinde tacize karşı önleyici tedbirler almanın yanı sıra hukuki süreçlere de başvurabilirler. Bu süreçte işverenin izleyebileceği yollar şunlardır:

 • İlk olarak, işveren işyerindeki taciz olaylarını tespit edip gerekli belgeleri toplamalı ve tacizci ile ilgili tutanaklar düzenlemelidir.
 • Daha sonra, işveren tacizciye karşı gerekli yaptırımları uygulamalı ve tacizin yeniden gerçekleşmesini önlemek için gerekli tedbirleri almalıdır.
 • Eğer taciz olayları devam ederse, işveren işçinin şikayeti üzerine hukuki süreçlere başvurabilir.
 • Bu süreçte işveren, işçiyi destekleyen belgeleri ve delilleri toplayarak avukatı aracılığıyla dava açabilir.
 • Eğer mahkeme, işçinin lehine karar verirse, işveren yine gerekli yaptırımları uygulamalı ve tacizcinin işyerinden uzaklaştırılmasını sağlamalıdır.

İşverenlerin ve işçilerin hukuki süreçlerde doğru adımları atması, taciz olaylarının önlenmesi ve işyerinde güvenli bir ortamın sağlanması açısından oldukça önemlidir.

İşçilerin Tacize Karşı Korunma Hakları

İşçiler, işyerlerinde maruz kaldıkları sözlü tacizlere karşı pek çok hakka sahiptir. İlk olarak, tacizi doğrudan işverene ya da işyeri yöneticisine bildirmek hakkına sahiptirler. Bu ihbar, işveren tarafından gizlilikle ele alınmak zorundadır. Ayrıca, işyerindeki işyeri işletme yönetmeliği ya da sözleşmeler tarafından tanımlanan haklara başvurarak tacizi durdurmak isteyebilirler. Eğer işveren ya da işyeri yöneticileri, tacizi durdurmada başarısız olurlarsa, iş mahkemesine veya idari makamlara başvurabilirler. Bu mahkemeler, işçileri sözlü tacizden korumak için gerekli tedbirleri alır.

İşyerindeki Kültürün Rolü

İşyerindeki kültür, işyerindeki hemen her şeyi etkileyen bir faktördür. İşyerinde taciz konusu da kültürden etkilenir. İşyeri kültüründe taciz kabul edilen bir davranış ise işçilerin bu davranışları normalleştirmesi mümkündür. Bu nedenle, işverenlerin işyerindeki kültürü olumlu yönde değiştirme çabaları, taciz konusunda da etkili bir mücadele yöntemidir. İşyerindeki kültürü iyileştirmek için işverenler işçilere eğitimler sunabilir veya anti-taciz politikaları geliştirebilir. Ayrıca, işverenler işyerinde olan anti-taciz politikalarını tanıtmak ve uygulamak için sürekli olarak uygun bir eğitim ve farkındalık oluşturabilirler. İşyerindeki kültürün değişimi için liderlerin ve yöneticilerin başkanlığında değişiklik yapılmalıdır.

Çalışanların Eğitimi

İşyerlerindeki tacizlerin önüne geçmek ve kültürü iyileştirmek için işverenler, çalışanlara eğitimler ve farkındalık projeleri sunabilirler. Bu eğitimlerde çalışanlar, taciz nedir, ne tür davranışlar taciz olarak kabul edilir, nasıl önlenir, ne yapılması gerektiği gibi konularda bilgilendirilirler. Eğitimler, örnek olaylar üzerinde yapılan tartışmalar ve durum oyunları yoluyla da desteklenebilir. İşyerinde tacizle mücadeleyi amaçlayan farkındalık projeleri ise, görsel materyaller, afişler, broşürler, seminerler ve toplu etkinlikler gibi çeşitli şekillerde düzenlenebilir. Bu sayede çalışanlar, taciz konusunda daha bilinçli ve duyarlı hale gelirler.

Değişen Toplumsal Normlar ve İşyerindeki Yansımaları

Değişen toplumsal normlar ile birlikte sözlü taciz daha az kabul edilir hale gelmektedir. Bu sebeple işyerlerinde de taciz konusunda daha hassas bir ortam oluşmaktadır. İşverenlerin de değişen toplumsal normlara uygun hareket ederek işyerinde taciz kültürünü sonlandırmaya çalıştıkları görülmektedir. Çalışanlara taciz konusunda açık ve net bir politika belirleyen işyerleri, taciz vakalarını önleyebilmekte ve çalışanların haklarının korunmasına yardımcı olabilmektedir.

Ayrıca işyerinde tacize maruz kalan bir işçinin, kurumsal bir şikayet mekanizmasına başvurmasının yararları da işyeri kültürünü olumlu etkileyebilir. Bu türden şikayetlerin işverenler tarafından ciddiye alındığı ve etkili bir şekilde ele alındığı takdirde işyeri kültürü değişebilir ve işçilerin taciz ile mücadelesi için daha uygun bir ortam oluşabilir.

Diğer Koruyucu Yasalar ve Kurumlar

İşyerindeki sözlü tacizlere maruz kalan işçiler, işyerindeki kurullara başvurabilirler. Bunun yanı sıra, güçlü bir kurum olan İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü’ne (İSG) de başvurabilirler. İSG, işyerindeki tacizlere karşı mücadelede işçilerin haklarını korumak için eğitim programları düzenler ve farkındalık projeleri başlatır. İşçiler ayrıca, Türkiye’deki iş hukuku yasalarında yer alan hükümlere göre de tacizle mücadele edebilirler. Bu yasalar arasında Türk Ceza Kanunu, Türk İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu yer almaktadır.

İşçilerin başvurabileceği diğer kurumlar arasında Emek ve Meslek Danışmanları gibi özel danışmanlar ve işyerindeki tacizle mücadele eden işçilere hizmet sunan İşçi Hakları Dernekleri yer almaktadır. Ayrıca, işçiler işyerindeki tacizle mücadele ederken sendikaların desteğini de alabilirler. Böylece, işçiler haklarını korurken, işyerindeki kültür değişimi sürecinde desteklenirler ve daha güvenli bir çalışma ortamı oluşur.

Sendikalar ve İşçi Hakları Dernekleri

Sendikalar ve işçi hakları dernekleri, işçilerin sözlü tacize karşı savaşında yanlarında olmak için mücadele ederler. Sendikalar, işyerindeki taciz konusunda uygun eğitimler ve farkındalık projeleri sunarken, işçi hakları dernekleri ise işçilere hukuki destek sağlayarak işverenin sözlü tacizine karşı mücadele etmelerine yardımcı olurlar.

Sendikaların sağladığı destek, işçilerin sendikaya üyeliği üzerine kuruludur. Sendika üyesi işçiler, tacizle mücadelede sendikalara başvurarak, hem işyeri içinde hem de hukuki yollarla mücadele etme yolunda destek alabilirler.

İşçi hakları dernekleri ise daha geniş bir yelpazede destek sağlayarak, işçilerin yasal haklarını savunur. İşçilerin tecrübeli danışmanlar vasıtasıyla hukuki destek alarak, işverenin tacize yönelik hareketlerinden korunmalarına yardımcı olurlar.

Sendikalar ve işçi hakları dernekleri, işçilerin işyerindeki sözlü tacizle mücadelesinde en önemli destekçileri arasındadırlar.

İşçi Hakları Yasaları

İşçilerin sözlü tacize maruz kalmaları durumunda yasal hakları bulunmaktadır. İşçi hakları yasaları, işyerinde yaşanan taciz durumlarında işçilerin başvurabileceği birçok seçenek sunmaktadır. İşçi, öncelikle işverene karşı şikayette bulunarak durumu bildirebilir. Eğer işveren tacize müdahale etmezse veya işçiyi korumak için gerekli adımları atmazsa, işçi hukuki yollara başvurabilir. Bunun için iş hukuku avukatıyla işbirliği yaparak dava açabilir veya hukuki süreçler başlatabilir. Ayrıca işyerindeki sözlü tacizlere karşı mücadele amacıyla oluşturulan kurumların desteğini de alabilir.

Sonuç ve Öneriler

İşyerinde sözlü taciz maalesef günümüzde hala sıkça yaşanan bir sorundur. Bu nedenle iş hukuku tarafından işçilerin bu tür tacizlere karşı korunması için önemli düzenlemeler yapılmıştır. Ancak işverenlerin de işyerinde tacizle mücadele için çeşitli adımlar atması gerektiği unutulmamalıdır.

 • İşverenlerin işyerinde sözlü tacize sıfır tolerans politikası benimsemesi gerekmektedir. Bu politikanın işyeri kültürünün bir parçası haline getirilmesi, çalışanların da bu konuda bilinçlendirilmesi önemlidir.
 • Tacizin ortaya çıkması durumunda işverenlerin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmesi gerekmektedir. Bu, hem tacizi engellemek, hem de işçinin korunmasını sağlamak açısından oldukça önemlidir.
 • İşyerinde kültürün değiştirilmesi için işverenlerin çalışanların eğitilmesi ve farkındalık projeleri düzenlemesi gerekmektedir. Böylece çalışanlar taciz konusunda bilinçlenecek ve bu tür durumlarla karşılaştıklarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini bileceklerdir.
 • İşçilerin tacizle mücadelesi için başvurabilecekleri yasal düzenlemeler ve kurumlar bulunmaktadır. İşverenlerin bu konuda çalışanları bilgilendirmesi ve destek olması önemlidir.

Sözlü taciz konusunda yapılması gerekenler bu şekildedir. Unutulmamalıdır ki her çalışanın işyerinde huzur içinde çalışma hakkı vardır ve işverenlerin bu hakkı korumaya yönelik adımlar atması gerekmektedir.

Yorum yapın