İşveren Tarafından İş Akdinin İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uymaması Nedeniyle Feshi Dilekçesi Örneği

İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurallara uymaları son derece önemlidir. Ancak bazı durumlarda işçiler kurallara uymayabilirler. İşverenler de bu durumlarda iş akdini feshetmek isteyebilirler. İşverenlerin iş akdini işçinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymaması nedeniyle feshetmesi gerekiyorsa, bu nedeni dilekçede açıkça belirtmelidir. Bu makalede, işverenlere işçilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamaları nedeniyle iş akdini feshetmek için örnek bir dilekçe sunulacaktır. Bu örnek dilekçe, işverenlerin feshetme işlemini doğru ve yasal yollarla yapmalarına yardımcı olacaktır.

İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyması Gereken Durumlar

İşçiler iş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemli bir konumdadır. İşçiler, kendileri için belirlenmiş olan iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdürler. Bu kurallar, işverenler tarafından belirlenir ve işçilerin bilgisine sunulur. İş sağlığı ve güvenliği kuralları, işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve üretkenliği artırmak için tasarlanmıştır.

Bu kurallar arasında, çalışma saatleri, iş ekipmanlarının kullanımı, hijyen koşulları ve güvenlik protokolleri gibi pek çok farklı konu yer alır. İşçiler, bu kurallara tam olarak uymak zorunda oldukları gibi, kurallara uyulmasını sağlamak için de çaba göstermelidirler. Bu, hem işçilerin kendileri hem de çalışma arkadaşları için bir güvence sağlar.

İşçilerin uzun saatler çalışması, ergonomik olmayan pozisyonlarda çalışması, iş ekipmanlarının yanlış kullanımı, hijyen kurallarına uymama gibi durumlar, iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli sayılabilecek unsurlar arasındadır. Bu nedenle işçilerin bu kurallara uyarak, hem kendi sağlığına hem de çalışma arkadaşlarının sağlığına dikkat etmesi gerekmektedir.

İşverenlerin İş Akdini Feshetmeye Yetkili Oldukları Durumlar

İşverenlerin işçilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamaları durumunda iş akdini feshetme hakları bulunmaktadır. Ancak, bu gibi durumlarda fesih işlemi, birtakım yasal düzenlemelere tabidir ve işveren, belirli şartları yerine getirmelidir.

İşverenlerin iş akdini feshetmeye yetkili olacakları durumlar şunlardır:

 • İşçinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadığının belirlenmesi
 • İşçinin sağlık durumunun işin gerektirdiği niteliklere uymaması
 • İşçinin işi sürekli olarak aksatması veya kötü bir şekilde yerine getirmesi
 • İşçinin işverenin önemli bir talimatını yerine getirmemesi

Bu durumlarda işveren, iş akdini tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Ancak, bu fesih işleminin geçerli olabilmesi için işverenin öncelikle işçiyi uyarıması gerekmektedir. İşçinin uyarılmasına rağmen halen davranışını değiştirmediği durumlarda ise işveren fesih işlemini gerçekleştirebilir.

Bunun yanı sıra, işverenlerin iş akdini feshetmeden önce İş Kanunu tarafından öngörülen süreyi beklemeleri gerekmektedir. İşçi, işveren tarafından verilen bildirim süresi kadar çalışmaya devam etmek zorundadır.

Bu şekilde işverenin iş akdini feshetmesi, yasal çerçeve içerisinde gerçekleşmiş olacak ve işverenin gelecekte oluşabilecek herhangi bir yasal sorunla karşılaşması önlenmiş olacaktır.

İş Akdinin Feshi Dilekçesi Örneği

Bu bölümde işverenlerin, işçinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymaması durumunda iş akdini nasıl feshedebileceklerine dair örnek bir dilekçe sunulmaktadır.

Bir işveren, çalışanın iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymaması nedeniyle iş akdini feshetmek istediğinde, bunu yazılı olarak belirtmelidir. Dilekçede, işverenin adı, işçinin adı, fesih nedeni, tarih gibi temel bilgiler yer almalıdır.

Bununla birlikte, dilekçenin içeriği resmi bir dille yazılmalıdır. İşveren, fesih nedenini açıklayarak, işçinin hangi kuralları ihlal ettiğini belirtmeli ve işçiye uyarı verildiğini ancak kurallara uymadığını belirtmelidir.

Dilekçede Yer Alması Gerekenler
İşverenin adı ve iletişim bilgileri
İşçinin adı ve iletişim bilgileri
Fesih nedeni
Fesih tarihi
İş sağlığı ve güvenliği kurallarının belirtilmesi
Uyarı verildiği durumda bunun belirtilmesi

İşverenler, iş akdini feshetmeden önce çalışanın savunma hakkını vermelidir. Ayrıca, fesih nedeninin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olması durumunda, çalışanların işyerinde düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler almış olmaları gerektiği unutulmamalıdır.

Bu nedenle, işverenlerin işçilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranmalarını sağlamak için gerekli önlemleri alması daha iyidir.

Dilekçe Başlığı ve İçeriği

İş akdini, işçinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymaması nedeniyle feshetmek isteyen işverenlerin, dilekçelerinde belirli bilgilere yer vermeleri gerekmektedir. Dilekçenin başlığı, iş akdinin feshedildiğine dair açık bir ifade içermelidir. Dilekçede işverenin adı, adresi ve telefon numarası, işçinin adı ve soyadı, işyeri adı ve adresi, işe başlama tarihi, iş sözleşmesinin ne zaman ve nasıl yapıldığı, işin niteliği, işçinin aldığı ücret, işe devamsızlığı varsa devamsızlık süresi ve sebebi gibi bilgiler yer almalıdır. Ayrıca, iş akdinin işçinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymaması nedeniyle feshedildiği belirtilmelidir.

Dilekçe Örnek Metni

Aşağıda yer alan dilekçe örneği, işverenlerin işçinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal etmesi nedeniyle iş akdini feshetmeleri durumunda kullanabilecekleri bir örnektir:

TARİH: [İş akdinin feshedildiği tarih]
KONU: [İş akdinin feshi]
AD-SOYAD: [İşverenin adı ve soyadı]
ADRES: [İşverenin adresi]
TELEFON: [İşverenin telefon numarası]

[İşverenin adı ve soyadı], [işçinin adı ve soyadı] adlı çalışanınızın, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranmadığı gerekçesiyle iş akdini feshettiğini bildiririz.

Bilindiği üzere, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemleri almaları ve çalışanlarını bu konuda bilgilendirmeleri yasal bir zorunluluktur. Ancak, [işçinin adı ve soyadı] adlı çalışanınızın, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadığı ve bu ihlalleri nedeniyle işyerinde güvenliksiz ortam oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, iş akdinin feshedilmesi kaçınılmaz olmuştur.

Bu doğrultuda, [işçinin adı ve soyadı] adlı çalışanınızın iş akdini, [iş akdinin feshedildiği tarih] tarihinde feshetmiş bulunuyoruz. Konuyla ilgili herhangi bir sorunuz veya itirazınız olması durumunda, bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Önemli Uyarılar

İşverenlerin işçinin iş sağlığı ve güvenliğine uymadığı durumlarda, iş akdini feshedebileceği belirtilse de, bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İş akdini feshetmek isteyen işverenler öncelikle işçilerin hangi kurallarına uymadıklarını ve bu kuralların işçilere yazılı olarak bildirilip bildirilmediğini tespit etmelidirler. Ayrıca, işçinin durumu ve çıkarılmasının ölçüsü de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bununla birlikte, iş akdini feshetmek öncesinde işveren, işçiye gerekçeyi açıkça bildirmeli ve işçinin savunma hakkına saygı göstermelidir. İşveren ayrıca, işçiye uygun bir alternatif iş teklif etmeli ve işçiye fesih tarihinden önce en az 30 gün önceden yazılı ihbar vermelidir.

İşveren, iş akdini haksız yere fesih etmesi halinde, işçi dava açarak tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir. Bu nedenle, iş akdinin fesh edilmeden önce, işverenlerin yukarıdaki tüm hususlara dikkat etmesinde fayda vardır.

Sıkça Sorulan Sorular

İşverenler, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadıkları durumlarda ne yapacaklarını bilemeyebilirler. İşte bazı sıkça sorulan soruların cevapları:

 • İşçi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymazsa ne yapabilirim?
  İşçinin, kurallara uymaması durumunda, öncelikle uyarılmalı ve kurallara uyması sağlanmalıdır. Ancak sorun devam ederse, iş akdini feshetmek de bir seçenek olabilir.
 • İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamalarının ciddi sonuçları var mı?
  Evet, ciddi sonuçları var. İş kazaları ve mesleki hastalıklar meydana gelebilir, işçilerin sağlığı riske atılabilir ve işverenler yasal sorumlulukla karşı karşıya kalabilir.
 • İşçinin kurallara uymadığını nasıl kanıtlayabilirim?
  İş güvenliği uzmanlarına ya da yetkili mercilere rapor verilerek, işçinin kurallara uymadığına dair delil toplanabilir.
 • İşçi, kurallara uymazsa o işçinin tazminat hakkı var mı?
  İşçinin kurallara uymaması nedeniyle iş akdinin feshedilmesi durumunda, tazminat hakkı bulunmayabilir. Ancak, tazminat hakkı tamamen duruma ve yasal düzenlemelere göre değişebilir.

Yorum yapın