İş Hukukunda İşçinin İşverenin Cinsel Tacizinden Kaynaklı Talepleri

İşyerinde cinsel tacize uğramak, çalışanlar için oldukça kaygı verici bir durumdur. Ancak, Türk iş hukuku kişisel hakların korunması açısından işçiye çeşitli haklar tanır. İşverenlerin de işyerinde cinsel tacize karşı almaları gereken tedbirler bulunmaktadır. Bu makalede, işyerinde cinsel tacize maruz kalan işçilerin yasal hakları, işverenlerin sorumluluğu ve bu duruma karşı tedbir alabilecekleri konuları ele alınacaktır. İş hukukunda işçinin işverenin cinsel tacizinden kaynaklı talepleri, çalışanların güvenceleri açısından önemlidir ve bu hakkın kullanılması için işçilerin haklarından haberdar olmaları ve işverenlerin de bu konuda bilgili olmaları gerekmektedir.

Cinsel Tacizin Tanımı ve Yasal Dayanağı

Cinsel taciz, işyerinde veya işle ilgili durumlarda bir kişinin bir diğer kişiye cinsel istismarda bulunmasıdır. İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda açıkça tanımlanmaktadır. Cinsel taciz, mağdurların insan haklarına karşı bir ihlaldir ve çalışma ortamında kabul edilemez bir davranıştır. İş Kanunu’nda, işyerinde cinsel tacize karşı mücadele edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da bu tür davranışların engellenmesi için önleyici tedbirler alınması gerektiği vurgulanmaktadır.

İşverenin Sorumluluğu ve İşçinin Hakları

İşverenler, işyerinde cinsel tacizle mücadele etmek amacıyla çeşitli önlemler almakla yükümlüdürler. Bu önlemler arasında çalışanlara cinsel tacizin ne olduğu konusunda eğitim vermek, çalışanlar arasında cinsel tacizin yasal sonuçları hakkında farkındalık yaratmak, şikayet prosedürleri belirlemek ve bu prosedürleri işçilere aktarmak yer alabilir.

İşçiler, cinsel tacize uğradıklarında işverenlerine başvurarak şikayet edebilir ve tazminat talebinde bulunabilirler. İşverenler, çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda sorumludurlar ve cinsel tacize karşı önleyici tedbirler almakla yükümlüdürler. İşçilerin cinsel tacize maruz kalmalarının engellenmesi, hem işçilerin haklarının korunması hem de işyerinin etkinliğinin artırılması açısından önemlidir.

Cinsel Taciz Sonucu Olarak İşten Ayrılma

Cinsel tacize maruz kalan işçiler, üzücü bir durumla karşı karşıya gelirler. Bu durum, işyerinde çalışmaya devam edememe durumuna yol açabilir. Çalışma hayatından ayrılma kararı veren işçiler, tazminat hakkına sahip olabilirler. İşverenin cinsel tacize karşı alınacak tedbirler konusunda yetersiz kalması, işçinin işten ayrılmasını gerektirebilir.

Tazminat hakkı, cinsel tacizin boyutuna, işverenin bu duruma karşı aldığı önlemlere, işçinin mağduriyetinin süresine ve benzeri faktörlere göre hesaplanır. İşten ayrılma durumunda, işçinin mağduriyetini azaltacak tazminatların ödenmesi gerekmektedir. İşçilerin, cinsel tacize uğradıkları için işten ayrılmalarının nedeniyle zarara uğramaları kabul edilemez. Cinsel taciz sonucu işten ayrılan işçilerin haklarının korunması gerekmektedir.

Tazminatın Hesaplanması

Cinsel tacize uğrayan işçilerin tazminat hakları, cinsel tacizin boyutu, işverenin bu duruma karşı aldığı önlemler ve işçinin mağduriyetinin süresi gibi faktörlere göre hesaplanır. Bu faktörlerin belirlenmesi için durumun detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Cinsel taciz boyutu, tacizin ne kadar sık tekrarlandığı ve ne kadar şiddetli olduğu gibi faktörler, tazminatın hesaplanmasında önemlidir. Ayrıca, işverenin cinsel tacize karşı aldığı önlemler de tazminatın miktarını etkileyebilir. Eğer işveren, cinsel tacizle mücadele edebilmek için gerekli tedbirleri almışsa, işçilerin tazminat hakları daha az olabilir.

İşçinin mağduriyetinin süresi de tazminatın hesaplanmasında önem taşımaktadır. Eğer mağduriyet süresi uzunsa, tazminat miktarı da artabilir. Mağdurun yaşadığı rahatsızlık, üzüntü ve kaygının etkisi de tazminatın hesaplanmasında dikkate alınır.

İşverenin Uyması Gereken İlkeler

İşverenlerin işyerinde cinsel tacizi önlemek için uymaları gereken ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir:

  • Çalışanlara cinsel taciz konusunda eğitim vermek ve farkındalık oluşturmak
  • Politikalar geliştirmek ve bu politikalara uyulmasını sağlamak
  • Cinsel taciz şikayetleri için bir prosedür oluşturmak ve bu prosedürü açık bir şekilde çalışanlara iletmek
  • Disiplin cezaları vermek gibi gerekli cezaları uygulamak
  • Belirlenen ilkelere uyulmaması durumunda tazminat ödemek gibi yükümlülükleri yerine getirmek

İşverenlerin bu ilkelere uyarak cinsel tacizi önleme konusunda ciddi bir sorumlulukları bulunmaktadır. Bu ilke ve yönergeler, işyerinde çalışanların güvenliğini ve huzurunu sağlamak için oldukça önemlidir.

Cinsel Tacizin Önlenmesine Yönelik Önlemler

İşverenler, çalışanlarının cinsel tacize maruz kalmasını önlemek için belirli önlemler alabilirler. Bunların arasında cinsel taciz hakkında eğitim vermek, işyerinde uygulanan politikaları belirlemek, şikayet prosedürleri oluşturmak ve disiplin cezaları uygulamak yer alabilir. İşverenler, çalışanlarının cinsel tacize karşı nasıl tepki vereceklerini bilmelerini ve bununla nasıl mücadele edeceklerini öğrenmelerini sağlamalıdır. Ayrıca işyerinde cinsel taciz konusunda tutarlı bir politika uygulamak, çalışanları cinsel tacize maruz bırakan davranışların farkında olmalarını sağlayabilir. Bunların yanı sıra, şikayet prosedürleri ve disiplin cezaları, çalışanların cinsel tacize maruz kalmalarını önlemeye yardımcı olabilir.

Sonuç

İşyerinde cinsel tacize maruz kalmak, işçilerin karşı karşıya kaldığı ciddi bir sorundur. Bu durumun önlenmesi için işverenlerin cinsel taciz konusunda eğitim almış çalışanlar istihdam etmeleri, şikayetlerin ciddiye alınması ve bu konuda politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. İşverenlerin bu konuda aldıkları önlemler, işçilerin bu tür tacizlere uğramalarının önüne geçebilir.

İşçilerin, cinsel taciz durumunda işverenlerine başvurarak şikayet etmesi ve talepte bulunması önemlidir. İşverenlerin bu konuda sorumlulukları olduğu unutulmamalıdır. İşyerinde cinsel tacize maruz kalan işçilerin yasal hakları olduğu gibi, işverenlerin de bu konuda yaptırımları bulunmaktadır. Bu nedenle, işverenlerin ve işçilerin cinsel taciz konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları ve gerektiğinde harekete geçmeleri büyük önem taşımaktadır.

Yorum yapın